Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
8.12.2018
Datum ukončení:
4.1.2019

Nedělní stránka

Vánoce 2018

 (příští nedělní stránka vyjde 6. 1. 2019)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-12-09.pdf

 Daniel 038.jpg

 

Když se jí zeptali: "Kdo je Bůh?"

"Bůh je čára, která otevírá," řekla požehnaná Juana.

Bylo jí pouhých čtrnáct let. A nikdo nechápal, co se tím snaží říct.
A pak zahrnuly všechny děti požehnanou Juanu desítkami otázek:

"Jsme mrtvé nebo živé?
Jsme unavené nebo silné?
Jsme zdravé či nemocné?
Jsme dobré nebo špatné?
Máme ještě čas nebo vypršel?
Jsme mladí nebo staří?
Jsme čistí nebo špinaví?
Jsme hloupí nebo chytří?
Jsme pravdiví nebo falešní?
Jsme bohatí nebo chudí?
Jsme králové nebo služebníci?
Jsme dobří nebo jsme krásní?
Je nám teplo nebo zima?
Jsme šťastní nebo slepí?
Jsme zklamaní či plní radosti?
Jsme ztraceni nebo nalezeni?

Jsme muži nebo ženy?"

 

"To je jedno," odvětila požehnaná.

A když umírala, v pouhých osmnácti, dodala, na pokraji smrti,
se slzami v očích:

"Bůh se nenechává spatřit.
Bůh nekřičí.
Bůh nešeptá.
Bůh nepíše.
Bůh neslyší.
Bůh neplká.
Bůh nás neutěšuje."

A všechny děti se ptaly: "Kdo je Bůh?"

A Juana odvětila: "Bůh se usmívá" :-)

A teprve pak všichni pochopili.

A teď vás prosím, usmějte se.
Usmějte se! Usmějte se! :-)

Jednoho dne zemřu... a konečně... vás budu moci... všechny... obejmout...
Ano, udělám to! ... Já věřím, že to udělám...

           Mladý papež, 10. díl, závěr


Ohlášky týdne 9. – 15. prosince:

 • Neděle 9. 12. je druhou nedělí adventní. (večerní mše svatá je v 17:00 v kapli kostela) Ve 12:30 budou slavit ve farním kostele liturgii řeckokatolíci. Od 15:00 bude v evangelickém kostele adventní zpívání.
 • Ve středu 12. 12. bude ve farním kostele od 6:00 rorátní mše svatá.
 • Ve středu 12. 12. nebude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 13. 12. pořádá klub důchodců Slaměnka ve farním kostele od 15:00 vánoční koncert.
 • Ve čtvrtek 13. 12. bude na faře od 17:30 Večer chval s adventním biblickým setkáním.
 • Pátek 14. 12. prožijeme jako farní den postu a modlitby. Tématem bude obrácení společnosti ke kultuře lásky.
 • V sobotu 15. 12. se uskuteční od 9:00 adventní rekolekce v Chodově. Více informací níže.
 • V sobotu 15. 12. se bude konat adventní koncert v Krajkové. Více informací je níže.

Ohlášky týdne 16. – 22. prosince:

 • Neděle 16. 12. je třetí nedělí adventní. (večerní mše svatá je v 17:00 v kapli kostela) Ve 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři a od 15:00 budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • V neděli 16. 12. v 15:05 bude přivezeno do Sokolova rychlíkem Krušnohor Betlémské světlo. Poté bude k dispozici ve farním kostele.
 • V pondělí 17. 12. se naskytne ve farním kostele příležitost k předvánoční svátosti smíření. Zpovídat budou kněží sokolovského vikariátu od 15:00 do 17:00 hodin.
 • Ve středu 19. 12. budeme ve farním kostele slavit od 6:00 rorátní mši svatou.
 • Ve středu 19. 12. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 19. 12. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Předvánoční příležitost ke svátosti smíření bude v Krajkové ve středu 19. 12. od 18:00.
 • Ve čtvrtek 20. 12. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 20. 12. proběhne na faře od 17:30 adventní modlitební setkání nad Božím slovem.
 • V pátek 21. 12. chceme od 14:00 společně navštívit nemocné v LDN v Královském Poříčí. Nemocným zazpíváme, popřejeme požehnané svátky a předáme malé dárečky.
 • V sobotu 22. 12. bude ve farním kostele brigáda na stavění vánočních stromečků, betléma a předvánoční úklid farního kostela. Chlapi, kteří chtějí pomoci s pokácením a dovozem stromečků, se sejdou na Kostelní Bříze u kostela v 8:00. Brigáda v kostele začne v 9:30.

Ohlášky týdne 23. - 29. prosince:

 • Neděle 23. 12. je 4. nedělí adventní. (večerní mše svatá je v 17:00 v kapli kostela) V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěna Bianca Ováryová. Ve 12:30 budou slavit ve farním kostele liturgii řeckokatolíci.
 • V pondělí 24. 12. nebude ranní mše svatá, farníci jsou pozvání k oslavě Vigilie Kristova narození při farní mši svaté v 16:00 ve farním kostele.
 • Půlnoční bohoslužby slova 24. 12. budou čtyři: Ve 21:30 v Lomnici, ve 22:45 v Krajkové, ve 24:00 v Sokolově a současně i ve Svatavě.
 • Na Hod Boží vánoční v úterý 25. 12. oslavíme Boží narození bohoslužbami v nedělním pořadu – Sokolov 8:30, 17:00; Krajková 10:30. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěna Lucie Polhošová.
 • Na svátek svatého Štěpána ve středu 26. 12. bude v 8:30 mše sv. v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě. Od 16:00 se ve farním kostele uskuteční vánoční koncert pěveckého sboru La dolce vita.
 • Ve čtvrtek 27. 12. a v pátek 28. 12. bude mít farář volno a bohoslužby nebudou.

Ohlášky týdne 31. prosince – 6. ledna:

 • Neděle 30. 12. je svátkem Svaté rodiny. Při dopoledních bohoslužbách v nedělním pořadu budeme žehnat rodinám. V 11:45 budou ve farním kostele pokřtěni Anna, Kristýna a Justin Dunkovi.
 • V pondělí 31. 12. nebude ranní bohoslužba, ke mši svaté se sejdeme v 16:00 a poděkujeme při ní za uplynulý rok 2018. Součástí poděkování bude i statistika některých aspektů farního života. Finanční uzávěrka za rok 2018 bude zveřejněna koncem ledna 2018.
 • Nový rok - úterý 1. 1. 2019 je posledním dnem oktávu Narození Páně, zároveň zasvěceným mateřství Panny Marie. V tento den se celý svět modlí za mír. Bohoslužby budou v nedělním pořadu: 8:30 farní kostel, 10:30 Krajková, 17:00 farní kostel.
 • Od středy 2. 1. bude ve farnosti již obvyklý pořad bohoslužeb přizpůsobený zimnímu období: farní kostel - pouze nedělní bohoslužby, fara – pondělí a středa 7:40, pátek 17:00. Svatava – čtvrtek 16:00.
 • Ve středu 2. 1. bude v 17:00 ve farním kostele zahájena, Tříkrálová sbírka.
 • Ve čtvrtek 3. 1. bude mše svatá od 16:00 ve Svatavě, od 17:30 společná modlitba na faře.
 • Pátek 4. 1. je prvním pátkem v měsíci lednu. Od 16:00 bude ve farním sále na faře adorace a od 17:00 mše svatá s modlitbou za nemocné a pomazáním nemocných.
 • V sobotu 5. 1. budeme slavit od 17:00 mši svatou ze slavnosti Zjevení Páně v hradní kapli na Hartenberku.
 • Neděle 6. 1. je slavností Zjevení Páně. Při ranní bohoslužbě ve farním kostele budou požehnány tříkrálová voda, kadidlo a křída.

Farní setkání v Adventu

 • Roráty v době adventní. Rorátní mše svaté se budou v době adventní konat ve farním kostele každou středu oDaniel 053[2].jpgd 6:00.
 • Adventní biblická setkání. Každý čtvrtek během doby adventní se budeme scházet na faře od 17:30, abychom společně četli biblické úryvky, seznámili se s poznatky biblické vědy a otevírali se v modlitbě tvůrčí síle Božího slova.
 • Adventní zpívání - neděle 9. 12. 15:30 – 16:30 v evangelickém kostele v Sokolově. Chceme společně zpívat adventní a vánoční písně. Přijďte! Těšíme se na vás. Vstup volný.
 • Večer chval s adventním biblickým setkáním se na sokolovské faře uskuteční ve čtvrtek 13. 12. od 17:30.
 • Farní den postu a modlitby prožijeme v pátek 14. 12. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za konverzi lidstva od nesvobody a válek v civilizaci lásky.
 • Svátost smíření před Vánocemi
 • Farní kostel – pondělí 17. 12. 15:00 – 17:00
 • Krajková – středa 29. 12. 18:00 – 18:30
 • Adventní rekolekce v Chodově na téma „radost z modlitby“ se uskuteční v sobotu 15. 12. od 9:00 na faře v Chodově. Program budou tvořit rozjímání, rozhovory, svátost smíření a mše svatá. Zakončení 14:30 – 15:00
 • Adventní benefiční koncert v Krajkové se bude konat 15. 12. 2018 od 17:00 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v Krajkové.

Plakát koncert 2018.jpgPetr Dlouhý.jpg

 

 

 

Po krátkém pásmu dětí z MŠ a ZŠ v Krajkové vystoupí písničkáři Eva Henychová a Slávek Klecandr.
   Na koncertě budete mít možnost nakoupit si v našem dobročinném obchůdku dárky a vánoční dekorace pro sebe a své blízké a finančně tak přispět vozíčkáři Petru Dlouhému ze Sokolova na vybavení bez -barierového bytu. Nákupem potěšíte nejen sebe, ale i druhé.
    Vstupné:  Dospělí 80 Kč,  Děti do 12 let 30 Kč.

                                                                          Alexandra Pokorná

 

 

Úmysl diecézní modlitební štafety na listopad:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

 • 9. - 15. prosince - Ledce u Plzně Za oživení víry v lidech, kteří jsou pokřtěni ve farnosti Ledce a nepraktikují víru.
 • 16. - 22. prosince Loket Ať farníci loketské farnosti konají poctivě a ušlechtile to, k čemu jsou povoláni, ve všem předkládají Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním a ať Boží pokoj uchrání jejich srdce i myšlenky.
 • 23. - 29. prosince Lubenec Za duchovní obnovu farnosti Lubenec a překonání tíhy minulosti. Za dar mladých věřících rodin.
 • 30. prosince – 5. ledna 2019 Manětín Prosíme o Ducha svatého pro farní společenství v Manětíně, aby rostla jeho radost ze života s Kristem i touha, aby také ostatní lidé poznali Krista.

Pomoc potřebným

 • Tříkrálová sbírka 2019DSC_1009.JPG

Každý rok opakuji to samé. Jak to uteklo, a že už tu máme zase sbírku. Tak tedy začátek máme za sebou a pustíme se do důležitých informací. Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2018 proběhne ve středu 2. ledna 2018. Sraz koledníků a vedoucích skupin bude v 17:00 na faře v Sokolově. Zde se oblékneme a v 17:30 vyrazíme společně s koňským spřežením směr kostel. Po tradiční jízdě po Starém náměstí, proběhne krátké požehnání v kostele sv. Jakuba, odkud poté vyrazíme opět do „světa“. Sbírka bude probíhat ve dnech 3. - 8. ledna 2019 po našem sokolovském okrese. Tento rok podporujeme projekty naší FCH Sokolov (Tříkrálová kavárnička, Tříkrálový krámek) a Mobilní hospic sv. Jiří Cheb. Tento rok nám budou opět pomáhat děti z 22. Přední hlídky Royal Rangers Kraslice, skauti z Habartova, děti ze ZŠ Bukovany, MŠ Dasnice, denního stacionáře Mateřídouška a další odvážní dobrovolníci z  řad dětí a dospěláků. Doufám opět ve velikou Boží milost a laskavost pro naše koledování a vaše otevřená srdce pro službu. Koordinační schůzka (to zní vznešeně) vedoucích skupinek proběhne ve středu 12. prosince 2018 od 17:00 na naší faře v Sokolově. Budu se na vás těšit.                                                                           

Jan Sebján FCH Sokolov

 

 • Tříkrálový krámekDSC_0344.JPG

Na Mikuláše jsme otevřeli náš Tříkrálový krámek. Tento se nachází na nově zrekonstruovaném nábřeží P. Bezruče v Sokolově vedle kadeřnictví paní Cihlové. Slavnost to byla veliká. Ihned po otevření se krámek zaplnil nakupujícími a kamarády, kteří chtěli být přítomni při této historické události. Přišel dokonce i zástupce tisku. Náš dobročinný tříkrálový krámek nabízí k prodeji výrobky z neziskových organizací jako je Mateřídouška, Čoky, Charity a další. Je zde také malý "sekáč", kde je možné koupit za pár peněz nějaký ten hadřík. Samozřejmě nechybí ani dobročinný antikvariát a malá minigalerie s fotografiemi paní fotografky Jarky Hruškové - Kubínové. No a kdyby měl někdo zájem o knihy z nakladatelství Cesta domů, (jedná se o knihy o umírání, doprovázení a  to nejen pro dospělé), má možnost si je v našem krámku také zakoupit. Tak doufám, že to zvládneme. Možná i díky  požehná-    ní, které se nám dostalo při otvírání od našeho faráře Petra Bauchnera.

                                                                        Jan Sebján odpovědný vedoucí

 • Balíčky pro lidi bez domova.

Jak už bývá v Sokolově zvykem, o Vánocích dává naše farní charita balíčky lidem bez domova. Na obsahu balíčků se mohou aktivně podílet farníci tím, že na faru nebo do kostela přinesou trvanlivé potraviny, drogerii či balíček cigaret. Uvedené dary budeme shromažďovat do středy 19. 12. Potřebným lidem budou balíčky předány v neděli 23. 12. od 15:00 při společném obědě na faře. Přítomnost farníků na této akci je vítaná

 • Návštěva nemocných v LDN v Královském Poříčí.

Děti i dospělé zveme, aby přišly v pátek 21. 12. ve 14:00 k léčebně dlouhodobě nemocných v Královském Poříčí. Nemocným zazpíváme a předáme malé dárečky. Info u faráře nebo Jana Sebjána.

 • Ukončení sběru víček

Farní charita ukončuje sbírání víček od PET lahví. Sběr víček byl jednou z možností, jak podpořit službu naší charity. V současné době jsme ale tento způsob podpory přehodnotili. Všem, kteří sběr víček po dobu trvání sbírky podpořili, farní charita děkuje.

 

Farní vánoční setkání

 • Bohoslužby k oslavě Božího narození

Vigilii Narození Páně 24. 12. budeme slavit farní bohoslužbou od 16:00. Poté se taktéž ve farním kostele uskuteční od 24:00 první ekumenická půlnoční bohoslužba, na kterou farníky též srdečně zveme. (ostatní půlnoční ve farnosti: 21:30 Lomnice, 22:45 Krajková, 24:00 Svatava. V Citicích proběhne vánoční setkání od 20:30)

Hod Boží vánoční 25. 12. oslavíme bohoslužbami v nedělním pořadu. Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30.

 • Návštěvy jesliček ve farním kostele
 • 24.12. – 13:00 – 16:00
 • 25.12. – 13:00 – 17:00
 • 26.12. – 13:00 – 16:00

 

 • Vánoční koncert

            Vánoční koncert pěveckého sboru La dolce vita se uskuteční ve farním kostele 26. 12. od 16:00.

 • Podělkování za uplynulý rok 2018

         K děkovné mši svaté se sejdeme v pondělí 31. 12. od 16:00 ve farním kostele.

 • leden - Slavnost Matky Boží Panny Marie

       Den modliteb za mír ve světě. Bohoslužby jako v neděli: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30.

 • Slavnost Zjevení Páně na hradě Hartenberku

       V sobotu 5. 1. se bude konat od 17:00 poutní mše svatá v hradní kapli svatých Tří králů na Hartenberku.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem - leden

Evangelizační úmysl –  Mladí lidé a příklad Panny Marie – za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.

Národní úmysl – Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

Statistika sokolovské farnosti – listopad 2018

Křty: Marie Paťhová; Pohřby: Věra Hamouzová; Svatby: Pavel Pešek a Michaela Tůmová

Sbírky

4.11.

11.11.

18.11.

25.11.

celkem

Svatava

 

600,-

500,-

1 000,-

2 100,-

Krajková

590,-

612,-

830,-

623,-

2 655,-

Sokolov

2 029,-

2 779,-

3 025,-

2 578,-

10 411,-

Sbírky na Den bible

 

 

4 355,-

 

 

Kasičky

 

 

7 868,-

 

7 868,-

celkem

2 619,-

3 991,-

12 223,-

4 201,-

23 034,-

Prosba:

V pondělí 24., v úterý 25. a ve středu 26. prosince by bylo vhodné, tak jako v minulých letech, zpřístupnit farní kostel s jesličkami široké veřejnosti. Kostel by mohl být otevřen od 13:00 do večerní bohoslužby, (ve středu 26. 12. do odpoledního koncertu). Najde se dost ochotných farníků, kteří by kostel v uvedené hodiny pohlídali? Napište se prosím do rozpisu na stolečku.

Další oznámení

 • Betlémské světlo bude ve farním kostele hořet volně přístupné od neděle 17. 12. od 15:30.
 • Vánoční stromečky. Kdo by měl zájem o smrček z farního lesa, přihlaste se u faráře.
 • Na našem farním webu /farnostsokolov.cz/ najdete diskuzi k Istanbulské úmluvě a problematice genderu. Součástí je i příspěvek diecézního biskupa Tomáše Holuba, který se již do tohoto výtisku Nedělní stránky nevešel.

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5