Aktuálně

2. prosince 2023
Pastýřský list
biskupa Tomáše k diecézní synodě
Zobrazit více

Nedělní stránka

2. prosince 2023
Nedělní stránka
sokolovské a chodovské farnosti
Zobrazit více

O farnosti Sokolov

Při cestě z Karlových Varů do Chebu leží sokolovská farnost. Už v dávné minulosti procházela údolím řeky Ohře stará zemská cesta. S velkou pravděpodobností ji využívali poutníci putující ke svatému Jakubovi do Santiago de Compostela. Proto byl středověký kostel, který vznikl v osadě, zárodku dnešního Sokolova, zasvěcen svatému Jakubovi Staršímu. Sokolovská farnost, v současnosti zahrnující i okolní obce, navazuje i dnes na tento odkaz cesty.

Lidský život je cestou. Cestou s křižovatkami, úskalími, překážkami. Syn Boží se s touto cestou zcela ztotožnil. Proto nás může uvést do tajemství své přítomnosti mezi námi.

Boží láska prozařuje naše životy, kdykoliv společně slavíme Boží milosrdenství mezi námi, kdykoliv se navzájem podporujeme na cestě, kdykoliv sloužíme lidem v jejich utrpení, kdykoliv společně hledáme pravdu.

Naší nejhlubší identitou je být na cestě spolu.


Ohlášky Advent Vánoce

Pravidelná farní setkání v Adventu

 • Bohoslužby adventních nedělí budou ve farnostech v pravidelném nedělním pořadu. Večerní nedělní bohoslužby v Sokolově, pokud bude na náměstí hluk, budou v boční kapli kostela. Na 1. neděli adventní budou požehnány adventní věnce.
 • Roráty v době adventní. Rorátní mše svaté se budou v době adventní konat ve farním kostele v Sokolově každou středu od 6:00. (mše v 7:40 nebude). V Chodově každou sobotu v 7:00.
 • Adventní setkání bdělosti s duchovním slovem. Každý čtvrtek během doby adventní se budeme scházet na faře v Sokolově od 17:30, abychom společně bděli – kontemplovali a povzbudili se Božím slovem.
 • Svátost smíření před Vánocemi

Farní kostel – pondělí 18. 12. 15:00 – 17:00

Krajková – pondělí 20. 12. 18:00 – 18:30

Chodov – sobota 23. 12. 8:00 – 10:00

 

Adventní kalendář – ohlášky:

 • 3.12. neděle

Neděle 3. 12. je první nedělí adventní.

Při sokolovských mších svatých proběhnou volby do nové pastorační rady.

V neděli 3. 12. bude od 15:30 adventní setkání u kapličky na Kamenici

 • 6. 12. – středa

Pozor změna! Setkání dětí s Mikulášem se uskuteční ve středu 6. 12. od 17:30 ve farním kostele v Sokolově

 • 7. 12. - čtvrtek

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – pouť svatavského kostela, mše svatá v 16:00.

 • 9. 12. sobota

Adventní rekolekce v Chodově. V sobotu 9. 12. od 9:00 do 12:00 na chodovské faře. Roráty v 7:00 v tento den nebudou, neboť rekolekce bude zakončena mší svatou.

9:30 – 12:30 - Adventní rekolekce s biskupem Tomášem ONLINE, která proběhne v sobotu 9. prosince 2023 od 9:30-12:30. Rekolekce je na téma Maria. Sledovat můžete na webu biskupství. (bip.cz

 • 11. 12. pondělí

17:00 Ustavující setkání nové sokolovské pastorační rady

 • 15. 12. pátek

 Farní den pokání postu a modlitby za bdělost našich srdcí.

 • 16. 12. sobota

Od 9:30 brigáda na vánoční výzdobu farního kostela v Sokolově, od 8:00 sraz na řezání stromečků na Kostelní Bříze.

 • 16. 12. sobota

Od soboty 16. 12. od 15:30 bude ve farním kostele v Sokolově přístupné Betlémské světlo. V Chodově v sobotu 16. 12. od 17:00 a v pátek 22. 12. od 16:00

 • 17. 12. neděle

Na 3. neděli adventní bude také mše svatá v 15:00 v kostele v Královském Poříčí.

 • 18. 12. pondělí

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ve farním kostele v Sokolově  od 15:00 do 17:00.

 • 18. 12. pondělí

LIVE s biskupem Tomášem. V pondělí 18. prosince od 20 hodin proběhne pravidelné živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”. Již během předcházejícího týdne můžete na live@bip.cz (a v průběhu přenosu také přes chat na YouTube) biskupovi položit otázky. Odkaz ke sledování najdete bip.cz/livesbiskupem.

 • 22. 12. pátek

od 10:00 proběhne na faře v Sokolově předání dárečků bezdomovcům.

 

 

Vánoční kalendář – ohlášky:

 

 • 24. 12. neděle - Štědrý den

- Dopolední nedělní bohoslužby nebudou

-  Farní mše svatá z Narození Páně v 15:00 v Chodově.

-  Farní mše svatá z Narození Páně v 16:00 v Sokolově

Půlnoční bohoslužba slova v Chodově ve 22:00

-  Půlnoční bohoslužba slova v Lomnici ve 22:00.

Půlnoční bohoslužba slova v Krajkové ve 23:00.

-  Půlnoční bohoslužba slova ve Svatavě ve 24:00.

Půlnoční bohoslužba slova v Sokolově ve 24:00.

 • 25. 12. pondělí - Slavnost Narození Páně

-  Mše svatá v Sokolově v 8:30.

-  Mše svatá v Chodově v 9:00.

-  Mše svatá v Krajkové  v 10:30.

-  Mše svatá v Novém Sedle v 11:00

-  Mše svatá v Sokolově v 17:00.

 • 26. 12. úterý - Svátek sv. Štěpána

Mše svatá v 8:30 v Sokolově.

-  Mše svatá v Chodově v 9:00.

Mše svatá v 10:00 ve Svatavě.

      (Mše svatá v Krajkové v Novém Sedle a večerní v Sokolově nebudou).

 • Návštěvy jesliček ve farním kostele v Sokolově

- 24. 12.  – 13:00 – 16:00

- 25. 12. – 13:00 – 17:00

- 26. 12. – 13:00 – 16:00

 • 27.- 29. 12. středa až pátek

   Bohoslužby v Sokolově nebudou, v Chodově v obvyklém pořadu.

 • 31. 12. neděle - Svátek svaté rodiny

Mše svaté v nedělním pořadu, v Sokolově v 16:00 ! poděkujeme za uplynulý rok

 • 01. 01. pondělí - Slavnost Matky Boží Panny Marie.

-  Mše svatá v Sokolově v 8:30.

-  Mše svatá v Chodově v 9:00

-  Mše svatá v Krajkové  v 10:30.

Mše svatá v Novém Sedle v 11:00.

-  Mše svatá v Sokolově v 17:00.

Pravidelné bohoslužby

Neděle

8:30 Sokolov

10:30 Krajková

17:00 Sokolov

Všední dny

po 7:40 Sokolov

st 7:40 Sokolov

čt 16:00 Svatava

17:00 Sokolov


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Bohoslužba za bezpečí
28
Bohoslužba za bezpečí
29
Bohoslužba za bezpečí
30
Bohoslužba za bezpečí
1 2
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
3
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
4
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
5
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
6
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
Setkání dětí s Mikulášem
7
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
8
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
9
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
10
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
11
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
12
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
13
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
14
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
15
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
16
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
17
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
18
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
19
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
20
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
21
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
22
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
23
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
24
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
25
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
26
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
27
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
28
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
29
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
30
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
31
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě