Aktuálně

4. května 2024
Den rodin
Pohodový den pro celou rodinu 25. 5. biofarma Belina Nežichov
Zobrazit více
4. května 2024
Rekolekce pro ženy
Pernink 31. 5. - 2. 6.
Zobrazit více

Nedělní stránka

4. května 2024
Nedělní stránka
sokolovské a chodovské farnosti
Zobrazit více

O farnosti Sokolov

Při cestě z Karlových Varů do Chebu leží sokolovská farnost. Už v dávné minulosti procházela údolím řeky Ohře stará zemská cesta. S velkou pravděpodobností ji využívali poutníci putující ke svatému Jakubovi do Santiago de Compostela. Proto byl středověký kostel, který vznikl v osadě, zárodku dnešního Sokolova, zasvěcen svatému Jakubovi Staršímu. Sokolovská farnost, v současnosti zahrnující i okolní obce, navazuje i dnes na tento odkaz cesty.

Lidský život je cestou. Cestou s křižovatkami, úskalími, překážkami. Syn Boží se s touto cestou zcela ztotožnil. Proto nás může uvést do tajemství své přítomnosti mezi námi.

Boží láska prozařuje naše životy, kdykoliv společně slavíme Boží milosrdenství mezi námi, kdykoliv se navzájem podporujeme na cestě, kdykoliv sloužíme lidem v jejich utrpení, kdykoliv společně hledáme pravdu.

Naší nejhlubší identitou je být na cestě spolu.


Ohlášky květen 2024
 • Neděle 5. 5. je 6. nedělí velikonoční. Provází ji modlitby za pronásledované křesťany, spolu se sbírkou na tento účel.
 • Na státní svátek ve středu 8. 5. se uskuteční na Chlumu sv. Maří vikariátní pouť. Ta bude zahájena v 9:30. Program najdete níže.
 • Ve čtvrtek 9. 5. nebude kontemplace na faře od 17:30.
 • Slavnost Nanebevstoupení Páně prožijeme ve čtvrtek 9. 5. při mši svaté od 18:00 v Sokolově a poutní mší svatou od 18:30 v Novém Sedle. Mše svatá ve Svatavě nebude. Tento den zahajujeme Novénu k Duchu svatému.
 • Neděle 12. 5. je 7. nedělí velikonoční, Den modliteb za sdělovací prostředky, Den matek.
 • V sobotu 18. 5. se sejdeme ve farních kostelích od 18:00 k svatodušní vigilii.
 • Neděle 19. 5. je Slavností seslání Ducha svatého se sbírkou na diecézi. Od 15:00 budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • V pondělí 20. 5. se sejde od 17:30 sokolovská PRF a ERF k synodnímu setkání.
 • Ve středu 22. 5. se sejde chodovská ERF a PRF k synodnímu setkání.
 • Pátek 24. 5. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby. Jako tradičně jej spojíme s touhou po rozvinutí dialogu mezi lidmi, Bohem a světem. (od 16:30 bude pravidelná májová pobožnost).
 • Na Slavnost Nejsvětější Trojice 26. 5. budeme také slavit 1. Světový den dětí.
 • Ve čtvrtek 30. 5. oslavíme při mši svaté ve Svatavě od 16:00 Slavnost Těla a Krve Páně.
 • V neděli 2. 6. budeme při bohoslužbách slavit Slavnost Těla Krve Páně. Během ranní mše v Sokolově přistoupí k prvnímu svatému přijímání děti sokolovské farnosti. Po ranních mších svatých bude v obou farnostech průvod a požehnání na náměstí.
 • Pátek 7. 6. je Slavností Nejsvětějšího srdce Ježíšova, první pátek v červnu. Po adoraci bude při mši svaté modlitba za nemocné se svátostí pomazání nemocných.
 • V pátek 7. 6. se uskuteční Noc kostelů.

Pravidelné bohoslužby

Neděle

8:30 Sokolov

10:30 Krajková

17:00 Sokolov

Všední dny

po 7:40 Sokolov

st 7:40 Sokolov

čt 16:00 Svatava

17:00 Sokolov


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy