O farnosti Sokolov

Při cestě z Karlových Varů do Chebu leží sokolovská farnost. Už v dávné minulosti procházela údolím řeky Ohře stará zemská cesta. S velkou pravděpodobností ji využívali poutníci putující ke svatému Jakubovi do Santiago de Compostela. Proto byl středověký kostel, který vznikl v osadě, zárodku dnešního Sokolova, zasvěcen svatému Jakubovi Staršímu. Sokolovská farnost, v současnosti zahrnující i okolní obce, navazuje i dnes na tento odkaz cesty.

Lidský život je cestou. Cestou s křižovatkami, úskalími, překážkami. Syn Boží se s touto cestou zcela ztotožnil. Proto nás může uvést do tajemství své přítomnosti mezi námi.

Boží láska prozařuje naše životy, kdykoliv společně slavíme Boží milosrdenství mezi námi, kdykoliv se navzájem podporujeme na cestě, kdykoliv sloužíme lidem v jejich utrpení, kdykoliv společně hledáme pravdu.

Naší nejhlubší identitou je být na cestě spolu.


Ohlášky červen 2024
 • V neděli 2. 6. budeme při bohoslužbách slavit Slavnost Těla Krve Páně. Během ranní mše v Sokolově přistoupí k prvnímu svatému přijímání děti sokolovské farnosti. Po ranních mších svatých bude v obou farnostech průvod a požehnání na náměstí.
 • Pátek 7. 6. je Slavností Nejsvětějšího srdce Ježíšova, první pátek v červnu. Přede mší svatou, během adorace, se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Mše svatá bude za nemocné se svátostí pomazání nemocných.
 • V pátek 7. 6. se uskuteční Noc kostelů.
 • V pondělí 10. 6. se sejde od 17:30 sokolovská PRF a ERF k synodnímu setkání na chalupě u Tauerů.
 • Ve čtvrtek 13. 6. se sejde od 18:00 chodovská PRF a ERF na faře k synodnímu setkání.
 • Pátek 14. 6. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby. Naším společným úmyslem bude modlitba za změnu životního stylu - otevření lidí pro vnímavost k tomu, že všichni jsme jedno: Mezi sebou, Bohem i spojeni se světem.
 • V neděli 16. 6. budeme od 15:00 slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • LIVE s biskupem Tomášem. V pondělí 17. 6. od 20:00. Odkaz ke sledování najdete na: bip.cz/livesbiskupem
 • Ve čtvrtek 20. nebude kontemplace na faře, ale od 17:30 Večer chval ve farním kostele v Sokolově.
 • V pátek 28. 6. poděkujeme za školní rok a přivítáme prázdniny grilováním na farní zahradě v Sokolově. Akce začne v 18:00, po mši svaté ve farním kostele.
 • Neděle 30. 6. je 13. nedělí v mezidobí. V Krajkové oslavíme od 10:30 pouť ke svatým Petru a Pavlovi.

Pravidelné bohoslužby

Neděle

8:30 Sokolov

10:30 Krajková

17:00 Sokolov

Všední dny

po 7:40 Sokolov

st 7:40 Sokolov

čt 16:00 Svatava

17:00 Sokolov


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí