Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
24.11.2018
Datum ukončení:
7.12.2018

Nedělní stránka

34. týden v mezidobí

1. neděle adventní

25.11. – 8. 12. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 9. 12.)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-11-25.pdf

Ohlášky týdne 25. listopadu - 1. prosince:

 • Neděle 25. 11. je Slavností Krista Krále, poslední neděle liturgického mezidobí. Od 12:30 budou mít ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 28. 11. od 17:00 ve farním kostele společná modlitba na úmysl „červené středy“.
 • Ve čtvrtek 29. 11. se budeme na faře od 17:30 společně modlit.
 • V pátek 30. 11. oslavíme při večerní mši svaté svátek sv. Ondřeje. 

Roráty v době adventní: Rorátní mše svaté se budou v době adventní konat ve farním kostele každou středu od 6:00.

Ohlášky týdne 2. – 8. prosince:

 • Neděle 2. 12. je první nedělí adventní. Při dopoledních bohoslužbách budou požehnány adventní věnce. Při všech mších svatých proběhne sbírka na bohoslovce.
 • Ve 14:00 se u farního kostela setkáme se Schwandorfskými farníky.
 • Upozornění: Nedělní večerní mše svaté budou po dobu adventní z důvodu hluku z trhů na náměstí přesunuty do nové kaple kostela (druhý vchod z levého boku kostela).
 • Na první neděli adventní odpoledne se uskuteční u kapličky v Kamenici od 15:30 tradiční adventní setkání.
 • Ve středu 5. 12. bude ve farním kostele od 6:00 rorátní mše svatá.
 • Ve středu 5. 12. zveme děti do farního kostela na setkání s Mikulášem, které začne v 18:30.
 • Ve čtvrtek 6. 12. nebude mše svatá ve Svatavě.
 • Ve čtvrtek 6. 12. proběhne na faře od 17:30 adventní modlitební setkání nad Božím slovem.
 • Pátek 7. 12. je prvním pátkem v měsíci prosinci. Od 16:00 se sejdeme ve farním kostele k adoraci s možností svátosti smíření, od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné.
 • V sobotu 8. 12. oslavíme ve Svatavě mší svatou v 15:00 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – pouť svatavského kostela.

Ohlášky týdne 9. – 15. prosince:

 • Neděle 9. 12. je druhou nedělí adventní. (večerní mše svatá je v 17:00 v kapli kostela) Ve 12:30 budou slavit ve farním kostele liturgii řeckokatolíci. Od 15:00 bude v evangelickém kostele adventní zpívání.
 • Ve středu 12. 12. bude ve farním kostele od 6:00 rorátní mše svatá.
 • Ve středu 12. 12. nebude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 13. 12. pořádá klub důchodců Slaměnka ve farním kostele od 15:00 vánoční koncert.
 • Ve čtvrtek 13. 12. bude na faře od 17:30 adventní biblické setkání.
 • V sobotu 15. 12. se bude konat adventní koncert v Krajkové. Více informací je níže.
 • Neděle 16. 12. je třetí nedělí adventní. (večerní mše svatá je v 17:00 v kapli kostela) Ve 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři a od 15:00 budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem prosinec

Evangelizační úmysl  - Ve službě předávání víry – aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.

Národní úmysl – aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu (srv. Žl 63/62).

 

Úmysl diecézní modlitební štafety na listopad:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

25 listopadu – 1. prosince Kralovice Za Boží iniciativu otevírající srdce lidí a schopnost oslovit rodící se touhu po Bohu. Za katolické rodiny.

2.- 8. prosince - Kraslice Pane, požehnej setkávání dětí v kraslické farnosti, naplň jejich srdce radostí i touhou po poznání Krista a požehnej i nadále všem farním aktivitám s německými rodáky.

Kulturně duchovní zprávičky

     Konec října a začátek listopadu byl plný nejen krásného podzimního počasí, ale taDSC_0181.JPGké dvou akcí, které se uskutečnily v naší farnosti. První duši potěšující akcí byl koncert paní Evy Mokré a pana Martina Matušky s modlitbou za zemřelé. Tento duchovně laděný koncert dal možnost prožít čas hledání přemýšlení o naší smrtelnosti, čas odpuštění a děkování za naše blízké, kteří již zemřeli. Slovem a modlitbou provázel náš farář Petr Bauchner a již zmínění hudebníci na své nástroje viola a varhany.

    Druhou akcí byl Večer chval, který jsme opět mohli prožít spolu s naší kamarádkou Danou Pechánkovou a její rodinou. Dana nám opět posloužila nádhernými chválami, slovem a modlitbou. Ten vánkový pochod Ducha Svatého do našich srdcí mohlo prožít mnoho návštěvníků této akce. Po duchovní stravě, přišla i řada na naplnění našich žaludků a to díky Petrovi Bauchnerovi, který zajistil pro nás všechny výborně připravené skopové maso z jeho minifarmy na Krajkové. A bylo zde i mnoho výborných pochutin od šikovných farních žen a také kvalitní víno z oblasti Mikulov.  Budu se těšit na budoucí společné setkání.                                             Jan Sebján, katolík

 

Farní setkání v Adventu

 • Adventní biblická setkání. Každý čtvrtek během doby adventní se budeme scházet na faře od 17:30, abychom společně četli biblické úryvky, seznámili se s poznatky biblické vědy a otevírali se v modlitbě tvůrčí síle Božího slova.
 • Setkání se schwandorfskými farníky se uskuteční v neděli 2. 12. Zástupci naší partnerské farnosti přijedou ve 14:00 k farnímu kostelu. Po modlitbě v kostele se asi nejspíše odebereme na faru k popovídání u čaje a kafíčka. Prosím farníky, přijďte podpořit naše partnerské přátelství!                           farář
 • Mikulášské setkání se uskuteční ve středu 5. 12. v 18:30 ve farním kostele v Sokolově. Mikuláš zve všechny děti. Touží je obdarovat svou přítomností a malým balíčkem.
 • Pouť ve Svatavě. V sobotu 8. 12. oslavíme ve Svatavě mší svatou v 15:00 Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – pouť svatavského kostela.
 • Adventní zpívání Sokolov - neděle 9. 12. 15:30 – 16:30 v evangelickém kostele v Sokolově. Chceme společně zpívat adventní a vánoční písně. Přijďte! Těšíme se na vás. Vstup volný.
 • Adventní benefiční koncert v Krajkové

Milí farníci,

    Farní charita Sokolov a Farní společenství Krajková vás srdečně zvou 15.12.2018 od 17 hodin na náš tradiční Adventní benefiční koncert do kostela sv. Petra a Pavla v Krajkové. Vystoupí zde děti z místní MŠ a ZŠ, a písničkářka Eva Henychová se Slávkem Klecandrem. Vstupné 80 Kč, děti do 12ti let 30 Kč. Svařené víno, čaj a malé občerstvení zdarma.

BENEFICE

    Před koncertem proběhne prodej vánočních dekorací a dárků v našem dobročinném obchůdku. Veškerý výtěžek z koncertu, z prodeje a i z vašich darů bude určen 38-letému Petru Dlouhému ze Sokolova na vybavení bezbarierového bytu. Petr je po vážné autonehodě 9 let upoután na invalidní vozík a snaží se zařadit do běžného života. Hodně sportuje, účastní se charitativních cyklo-handy maratonů, čímž i motivuje ke sportu další vozíčkáře. V rámci možností pracuje u kamerového systému Městské policie v Sokolově. Přednáší na školách a v Domě dětí a mládeže, kde vypráví o svém životě před a po úraze, a varuje tak mladé lidi před nerozvážnou jízdou autem...

PROSBA

    Je-li mezi vámi někdo šikovný, kdo by nám chtěl přispět do dobročinného obchůdku svými výrobky, budeme moc rádi. Mám na mysli perníčky, svícny, výrobky ze dřeva, papíru, proutí, různé dekorace. Háčkované ozdoby, keramiku, jakékoliv rukodělné vkusné dárky, šperky, malované kameny, bylinky, čaje, marmelády, pečené čaje, láhev dobrého vína....
Máte-li chuť udělat dobrý skutek a něčím přispět, napište mi prosím na mail pokorna.sasa@seznam.cz anebo zavolejte na tč. 728 739 362 (po 16.hodině) a domluvíme se. Předem moc děkuji a těšíme se na vás. 

    Do naší benefice se svými výrobky zapojili i odsouzení z Věznice v Kynšperku nad Ohří. Materiál k výrobě věnovali zaměstnanci věznice. 

    A protože není čas, ztrácet čas, prodej našich vašich výrobků jsme již zahájili v Tříkrálové kavárničce. Přijďte na kafíčko a nákupem dárků udělejte radost sobě i druhým. 

Čím více dáváme, tím více dostáváme.              Alexandra Pokorná, Krajková

 

Farní ples

15.2. 2019 pořádá naše farnost a farní charita jako každý rok farní ples. Opět bude zase na plese tombola, takže už teď můžete přemýšlet, co se vám doma nehodí, ale jsou vítány i kvalitní dary, rukodělné práce nebo třeba něco z trouby (nemyslím rošt nebo plech). Tak ať se máme na co těšit!

                                                                                           Hana Kodedová                                                    

Proměny farního kostela

 • První část nové mříže ve farním kostele. Díky, štědrosti farníků a ostatních dárců, kteří přispěli do účelové sbírky, se podařilo v říjnu instalovat do farního kostela první část trojdílné mříže, která v budoucnu dovolí vstupovat do zadního prostoru kostela. Tento prostor vytvoří podmínky pro osobní modlitbu v kostele během celého dne, kdy je kostel otevřen. Navíc by zde měla být i možnost adorace před svatostánkem, který je v plánu sem v závěru úprav přemístit. Mříž byla zhotovena ve velmi dobré kvalitě firmou Čada z Chebu a stála 83 000,-Kč. Účelová sbírka na pořízení dvou dalších částí mříže pokračuje plynule dále. První část mříže je již ze sbírky uhrazena a zbývají finance i na část druhé etapy. Ta již byla zadána do výroby.
 • Kaple ve farním kostele. v těchto dnech se dokončuje rekonstrukce zákristie farního kostela, ze které se rodí víceúčelový prostor. Pro nedělní večerní adventní bohoslužby bude sloužit jako kaple, protože kostel se z důvodu hluku na náměstí nedá použít. Protože prostor je v zimě vytápěn může být použit i během bohoslužeb v kostele jako azyl pro rodiče s dětmi a podobně. Provoz kaple bude spuštěn na první neděli adventní. Během dalších dvou měsíců pak bude ještě doplněn o nové kvalitní židle a oltářní stěnu s křížem.

                                                                          Petr Bauchner

Další pozvánky:

 • Red Wednesday čili Červená středa dne 28. listopadu 2018. Dne 28. 11. se Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí v ČR připojují k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need, která připomíná osoby pronásledované po celém světě pro jejich víru.Sokolovská farnost se k této iniciativě připojí společnou modlitbou ve farním kostele od 17:00. Symbolem akce je rozsvícené červené světlo – např.svíček při setkání – nebo lze nasvítit významný objekt červenou barvou

 

 • Duchovní obnova a přednáška se sestrou Angelikou Pintířovou na faře v Karlových Varech - Staré Roli. V pátek 30. listopadu 2018 bude mít sestra Angelika přednášku v rámci Křesťanské akademie Karlovy Vary na rybářské faře a v sobotu 1. prosince 2018 proběhne od 9:00 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně duchovní obnova vedená sestrou Angelikou. Rekolekce bude zakončená mší svatou.

 

Myšlenka ze setkání místní modlitební skupinky Modlitby matek.

    Tak tu tak sedím, Pane, v klíně prázdné dlaně. Ještě před chvílí byly plné mých dětí, vnoučat, všech mých drahých…a teď jsou úplně prázdné… Je to zvláštní pocit prázdnoty, osamocenosti a zároveň pocit osvobození a důvěry. Všechny, co byli v mých dlaních, jsem totiž Tobě, Pane, odevzdala.  Pane, Ty víš co s nimi…                                                                                   Hana 

Inspirace z rekolekce pro ženy

    Minulý víkend jsem prožívala rekolekce pro ženy v Perninku (vřele doporučuji!!!) a téma bylo sv. Řehoř Naziánský:,,Kdo jsi?“

    Stěžejní myšlenku rekolekce bych vám chtěla přiblížit krátkým úryvkem z knížky O CESTĚ od Anthonyho de Mella. Moc se mi líbil, třeba se bude líbit i někomu jinému a třeba se i někdo nad ním zamyslí…

    Žena byla v kómatu a umírala. Náhle měla pocit, že stoupá do nebe a ocitá se před soudní stolicí.

„Kdo jsi?“ oslovil jí Hlas. „Jsem žena starosty“, odpověděla.

„Neptal jsem se tě, čí jsi žena, ale kdo jsi.“ „ Jsem matka čtyř dětí.“

„Neptal jsem se tě, čí jsi matka, ale kdo jsi.“ „Jsem učitelka.“

„Neptal jsem se tě, co děláš, ale kdo jsi.“

    Snažila se, seč mohla, ale na otázku: „Kdo jsi?“ prostě nebyla schopna podat uspokojivou odpověď.

„Jsem křesťanka.“ „Neptal jsem se tě, jaké je tvé vyznání, ale kdo jsi.“

„Jsem žena, která den co den chodila do kostela a vždy pomáhala chudým a potřebným.“ „Neptal jsem se tě, co jsi dělala, ale kdo jsi.“

    Očividně u zkoušky neprošla, byla totiž poslána zpátky na zem. Uzdravila se ze své nemoci a byla rozhodnutá přijít na to, kdo je. A rázem bylo všechno jiné.                                                                                                       Hana 

Prosincoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v prosinci svoje narozeniny:

Bláhová Jarmila

Holý Zdeněk

Kanaloš Štefan

Kowalská Barbora

Straková Ivana

Šulc Miroslav

Westmayerová

Wagner Miroslav

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí