Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
10.11.2018
Datum ukončení:
23.11.2018

Nedělní stránka

32. a 33. týden v mezidobí

11. - 24. 11. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 25. 11.)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-11-11.pdf

Ohlášky týdne 11. - 17. listopadu:

 • Neděle 11. 11. je 32. nedělí v mezidobí. Od 12:30 budou mít ve farním kostele mši svatou řeckokatolíci.
 • Ve středu 14. 11. budeme slavit od 10:00 mši svatou v DPS v Královském Poříčí.
 • Ve středu 14. 11. bude ve farním kostele eucharistická adorace od 17:00.
 • Ve čtvrtek 15. 11. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 15. 11. se na faře uskuteční od 17:30 večer chval a od 18:30 farní zabíjačka.
 • Pátek 16. 11. prožijeme jako farní den postu a modlitby. Tématem bude zodpovědnost za stvoření.

Ohlášky týdne 18. - 24. listopadu:

 • V neděli 18. 11. budeme slavit 33. neděli v mezidobí – světový den chudých. Tuto neděli, která je dnem bible, uspořádáme sbírku na biblický apoštolát. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěna Marie Paťhová. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V neděli 18. 11. se uskuteční od 15:00 mše svatá v Královském Poříčí
 • V neděli 18. 11. se uskuteční v kině Alfa setkání v rámci Festivalu svobody u příležitosti sobotního státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii.
 • Ve středu 21. 11. bude eucharistická adorace od 17:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 22. 11. se sejdeme v 17:30 na faře ke společné modlitbě.
 • V sobotu 24. 11. budou mít v krajkovském kostele v 15:00 svatbu Pavel Pešek a Michaela Tůmová.

Ohlášky týdne 25. listopadu - 1. prosince:

 • Neděle 25. 11. je Slavností Krista Krále, poslední neděle liturgického mezidobí. Od 12:30 budou mít ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 28. 11. bude eucharistická adorace od 17:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 29. 11. se budeme na faře od 17:30 společně modlit.
 • V pátek 30. 11. oslavíme při večerní mši svaté svátek sv. Ondřeje. 
 • Neděle 2. 11. je první nedělí adventní

Úmysl diecézní modlitební štafety na listopad:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

11.-17. listopadu Koloveč - Pane, shlédni milostivě na živé i zemřelé členy farnosti Koloveč a dej všem, kdo jsou od Tebe daleko, nové srdce a nového ducha.

18.- 24. listopadu Konstantinovy Lázně - Modleme se za všechny, kdo přicházejí do Konstantinových Lázní, aby zde pookřáli na těle i na duši. Ať je naše farní společenství s láskou přijímá a prohlubováním svátostného života čerpá více síly ke konání skutků milosrdenství.

 

Připomínka konce 1. světové války

Dne 11. listopadu 2018 si celá Evropa připomene konec první světové války, resp. den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří.

Česká církev si připomene 100leté výročí od konce války a uctí oběti války  rozezněním kostelních zvonů ve 13:30.

 

Večer chval a farní zabíjačka

Milí farníci,Daniel 237[2].jpg

Rád bych vás všechny pozval na večer chval, který se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. od 17:30 na faře. Zavítá mezi nás opět paní Dana Pechánková, jejíž dar chvály nás již v minulosti oslovil a inspiroval. Po skončení chval nás pak čeká velmi dobré pohoštění, jehož hlavním chodem bude pečený beránek z farního chovu. Pití í jídlo tedy zajistím, stačí přijít a přijmout pozvání. Pouze ten kdo rád peče, může přispět něčím sladkým na závěr.

Těším se, že spolu prožijeme hezký večer.                                 Farář Petr    

 

 

 

 

 

 

 

Den pokání modlitby a postu

 

Daniel 053.jpg

 

 

Pátek 16. 11. bude společným farním dnem pokání, modlitby a postu.

     První část dne prožijeme osobním postem, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za konverzi lidstva ve svém vztahu k zemi, na které žijeme a za nalezení zodpovědnosti bohaté části lidstva za chudé a hladovějící v opomíjených oblastech světa.

 

 

 

 

17. listopad a Festival svobody¨

Přijďte na Festival svobody 2018!

 

Od 28. října a především pak 17. listopadu proběhnou po celé České republice koncerty, průvody, diskuze a další akce. V Sokolově se setkání, jehož cílem je posílení vztahů mezi českými občany, jejich propojení a  navázání diskuze za účelem zvyšování respektu a tolerance k pestrosti názorů a postojů, uskuteční v neděli 18. 11. od 15:00 v kině Alfa.

Naším cílem je vyvolat konstruktivní diskuzi o reálných aktuálních problémech a dlouhodobém směřování naší země, připomenout klíčové momenty z naší historie a povzbudit občanskou angažovat obyvatel.

 

Den bible a světový den chudých 18. 11. 2018 www.biblickedilo.cz

Den Bible si připomeneme v neděli 17. 11. Při bohoslužbách proběhne sbírka na podporu biblického apoštolátu.

 

 

 matky.jpeg

Národní setkání Modliteb matek

Vlídné a laskavé srdce

“A kdo přijme jediné dítě ve jménu mém, přijímá mne.”                                                                           (Mt 18,5)

Ve dnech 19. - 21. 10. 2018 jsme se zúčastnily Národního setkání Modliteb matek v Pardubicích. Sjelo se 700 maminek. Úžasné!

Vyslechly jsme svědectví síly modlitby a odevzdanosti.

Kéž se všichni snažíme mít vlídné a laskavé srdce.

 

 

 

 

 

Pozvánky:

 • Zdravá sebeláska jako prevence deprese. Přednáší Bc Ludmila Křivancová dne 14. 11. v 17:00 v Městské knihovně v Sokolově.
 • Slavnost sv. Anežky České na Lokti. Sobota 17. listopadu 2018 Program: 15:00 – 15:30 pobožnost ke sv. Anežce v rotundě hradu Loket 15:30 – 16:00 průvod z hradu do kostela sv. Václava, 16:00 slavná mše svatá v kostele sv. Václava. Po mši svaté malé občerstvení pro poutníky.
 • V neděli 18. listopadu se připomíná Evropský den na ochranu dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Modleme se: „Za všechny oběti sexuálního zneužívání v dětství v České republice, zvláště pak za ty, kteří byli zneužity služebníky církve.“
 • Duchovní obnova a přednáška se sestrou Angelikou Pintířovou na faře v Karlových Varech - Staré Roli. V pátek 30. listopadu 2018 bude mít sestra Angelika přednášku v rámci Křesťanské akademie Karlovy Vary na rybářské faře a v sobotu 1. prosince 2018 proběhne od 9:00 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně duchovní obnova vedená sestrou Angelikou. Rekolekce bude zakončená mší svatou.

 

Statistika sokolovské farnosti – říjen 2018

Křty:       Marek Ferenc, Martin Oračko, Matyáš Ády, Steven Rudolf Dunka

Pohřby:  Milan Sivák

 

Sbírky

7.10.

14.10.

21.10.

28.10.

celkem

Svatava

600,-

600,-

1 100,-

 

2 300,-

Krajková

495,-

337,-

1 076,-

1 110,-

3 018,-

Sokolov

2 483,-

2 872,-

4 634,-

2 581,-

12 570,-

Sbírky na misie

 

 

6 810,-

 

 

celkem

3 578,-

3 809,-

6 810,-

3 691,-

17 888,-

 

Naše bezchybná zbožnost kráčí okuřována a za slavnostního zvuku varhan důstojným krokem zdobenou branou přímo do pekla vlastní ješitnosti. A jsme dokonce rádi, když nám někteří blázni na této cestě tleskají.

Mk 12, 38 – 44                                Převzato z webu Pepy Hese Orla vzletem

                            

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
28
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
1
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
2
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
3
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
4
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
5
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
6
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
7
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
8
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
9
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
10
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
11
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
12
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
13
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
14
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
15
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
16
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
17
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
18
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
19
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
20
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
21
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
22
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
23
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
24
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
Postní rekolekce
25
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
26
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
27
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
28
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
29
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
30
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
31
Poselství papeže Františka
1 2