Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
10.11.2018
Datum ukončení:
23.11.2018

Nedělní stránka

32. a 33. týden v mezidobí

11. - 24. 11. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 25. 11.)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-11-11.pdf

Ohlášky týdne 11. - 17. listopadu:

 • Neděle 11. 11. je 32. nedělí v mezidobí. Od 12:30 budou mít ve farním kostele mši svatou řeckokatolíci.
 • Ve středu 14. 11. budeme slavit od 10:00 mši svatou v DPS v Královském Poříčí.
 • Ve středu 14. 11. bude ve farním kostele eucharistická adorace od 17:00.
 • Ve čtvrtek 15. 11. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 15. 11. se na faře uskuteční od 17:30 večer chval a od 18:30 farní zabíjačka.
 • Pátek 16. 11. prožijeme jako farní den postu a modlitby. Tématem bude zodpovědnost za stvoření.

Ohlášky týdne 18. - 24. listopadu:

 • V neděli 18. 11. budeme slavit 33. neděli v mezidobí – světový den chudých. Tuto neděli, která je dnem bible, uspořádáme sbírku na biblický apoštolát. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěna Marie Paťhová. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V neděli 18. 11. se uskuteční od 15:00 mše svatá v Královském Poříčí
 • V neděli 18. 11. se uskuteční v kině Alfa setkání v rámci Festivalu svobody u příležitosti sobotního státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii.
 • Ve středu 21. 11. bude eucharistická adorace od 17:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 22. 11. se sejdeme v 17:30 na faře ke společné modlitbě.
 • V sobotu 24. 11. budou mít v krajkovském kostele v 15:00 svatbu Pavel Pešek a Michaela Tůmová.

Ohlášky týdne 25. listopadu - 1. prosince:

 • Neděle 25. 11. je Slavností Krista Krále, poslední neděle liturgického mezidobí. Od 12:30 budou mít ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 28. 11. bude eucharistická adorace od 17:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 29. 11. se budeme na faře od 17:30 společně modlit.
 • V pátek 30. 11. oslavíme při večerní mši svaté svátek sv. Ondřeje. 
 • Neděle 2. 11. je první nedělí adventní

Úmysl diecézní modlitební štafety na listopad:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

11.-17. listopadu Koloveč - Pane, shlédni milostivě na živé i zemřelé členy farnosti Koloveč a dej všem, kdo jsou od Tebe daleko, nové srdce a nového ducha.

18.- 24. listopadu Konstantinovy Lázně - Modleme se za všechny, kdo přicházejí do Konstantinových Lázní, aby zde pookřáli na těle i na duši. Ať je naše farní společenství s láskou přijímá a prohlubováním svátostného života čerpá více síly ke konání skutků milosrdenství.

 

Připomínka konce 1. světové války

Dne 11. listopadu 2018 si celá Evropa připomene konec první světové války, resp. den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří.

Česká církev si připomene 100leté výročí od konce války a uctí oběti války  rozezněním kostelních zvonů ve 13:30.

 

Večer chval a farní zabíjačka

Milí farníci,Daniel 237[2].jpg

Rád bych vás všechny pozval na večer chval, který se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. od 17:30 na faře. Zavítá mezi nás opět paní Dana Pechánková, jejíž dar chvály nás již v minulosti oslovil a inspiroval. Po skončení chval nás pak čeká velmi dobré pohoštění, jehož hlavním chodem bude pečený beránek z farního chovu. Pití í jídlo tedy zajistím, stačí přijít a přijmout pozvání. Pouze ten kdo rád peče, může přispět něčím sladkým na závěr.

Těším se, že spolu prožijeme hezký večer.                                 Farář Petr    

 

 

 

 

 

 

 

Den pokání modlitby a postu

 

Daniel 053.jpg

 

 

Pátek 16. 11. bude společným farním dnem pokání, modlitby a postu.

     První část dne prožijeme osobním postem, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za konverzi lidstva ve svém vztahu k zemi, na které žijeme a za nalezení zodpovědnosti bohaté části lidstva za chudé a hladovějící v opomíjených oblastech světa.

 

 

 

 

17. listopad a Festival svobody¨

Přijďte na Festival svobody 2018!

 

Od 28. října a především pak 17. listopadu proběhnou po celé České republice koncerty, průvody, diskuze a další akce. V Sokolově se setkání, jehož cílem je posílení vztahů mezi českými občany, jejich propojení a  navázání diskuze za účelem zvyšování respektu a tolerance k pestrosti názorů a postojů, uskuteční v neděli 18. 11. od 15:00 v kině Alfa.

Naším cílem je vyvolat konstruktivní diskuzi o reálných aktuálních problémech a dlouhodobém směřování naší země, připomenout klíčové momenty z naší historie a povzbudit občanskou angažovat obyvatel.

 

Den bible a světový den chudých 18. 11. 2018 www.biblickedilo.cz

Den Bible si připomeneme v neděli 17. 11. Při bohoslužbách proběhne sbírka na podporu biblického apoštolátu.

 

 

 matky.jpeg

Národní setkání Modliteb matek

Vlídné a laskavé srdce

“A kdo přijme jediné dítě ve jménu mém, přijímá mne.”                                                                           (Mt 18,5)

Ve dnech 19. - 21. 10. 2018 jsme se zúčastnily Národního setkání Modliteb matek v Pardubicích. Sjelo se 700 maminek. Úžasné!

Vyslechly jsme svědectví síly modlitby a odevzdanosti.

Kéž se všichni snažíme mít vlídné a laskavé srdce.

 

 

 

 

 

Pozvánky:

 • Zdravá sebeláska jako prevence deprese. Přednáší Bc Ludmila Křivancová dne 14. 11. v 17:00 v Městské knihovně v Sokolově.
 • Slavnost sv. Anežky České na Lokti. Sobota 17. listopadu 2018 Program: 15:00 – 15:30 pobožnost ke sv. Anežce v rotundě hradu Loket 15:30 – 16:00 průvod z hradu do kostela sv. Václava, 16:00 slavná mše svatá v kostele sv. Václava. Po mši svaté malé občerstvení pro poutníky.
 • V neděli 18. listopadu se připomíná Evropský den na ochranu dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání. Modleme se: „Za všechny oběti sexuálního zneužívání v dětství v České republice, zvláště pak za ty, kteří byli zneužity služebníky církve.“
 • Duchovní obnova a přednáška se sestrou Angelikou Pintířovou na faře v Karlových Varech - Staré Roli. V pátek 30. listopadu 2018 bude mít sestra Angelika přednášku v rámci Křesťanské akademie Karlovy Vary na rybářské faře a v sobotu 1. prosince 2018 proběhne od 9:00 hodin v kostele Nanebevstoupení Páně duchovní obnova vedená sestrou Angelikou. Rekolekce bude zakončená mší svatou.

 

Statistika sokolovské farnosti – říjen 2018

Křty:       Marek Ferenc, Martin Oračko, Matyáš Ády, Steven Rudolf Dunka

Pohřby:  Milan Sivák

 

Sbírky

7.10.

14.10.

21.10.

28.10.

celkem

Svatava

600,-

600,-

1 100,-

 

2 300,-

Krajková

495,-

337,-

1 076,-

1 110,-

3 018,-

Sokolov

2 483,-

2 872,-

4 634,-

2 581,-

12 570,-

Sbírky na misie

 

 

6 810,-

 

 

celkem

3 578,-

3 809,-

6 810,-

3 691,-

17 888,-

 

Naše bezchybná zbožnost kráčí okuřována a za slavnostního zvuku varhan důstojným krokem zdobenou branou přímo do pekla vlastní ješitnosti. A jsme dokonce rádi, když nám někteří blázni na této cestě tleskají.

Mk 12, 38 – 44                                Převzato z webu Pepy Hese Orla vzletem

                            

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy