Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
27.10.2018
Datum ukončení:
9.11.2018

Nedělní stránka

30. a 31. týden v mezidobí

30. 10.– 10. 11. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 11. 11.)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-10-28.pdf

Ohlášky týdne 28. října. - 3. listopadu:

 • Neděle 28. 10. je 30. nedělí v mezidobí. Zároveň je tato neděle státním svátkem – Dnem vzniku samostatného československého státu v roce 1918.
 • V neděli 28. 10. se od 14:00 se uskuteční pietní akt u pomníku nad  Hruškovou (více informací níže).
 • Ve středu 31. 10. se ve farním kostele uskuteční od 17:30 „dušičkový“ koncert s modlitbou za zemřelé. Na violu zahraje Eva Mokrá, na varhany Martin Matuška.
 • Ve čtvrtek 1. 11. na Slavnost Všech svatých budeme slavit eucharistii od 18:00 ve farním kostele. Nebude mše svatá ve Svatavě a společná modlitba na faře.
 • Pátek 2. 11. je Památkou zesnulých a zároveň prvním pátkem v měsíci listopadu. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.
 • V pátek 2. 11. budeme slavit od 14:20 eucharistii v kostele v Lomnici

Ohlášky týdne 4. - 10. listopadu:

 • Neděle 4. 11. je 31. nedělí v mezidobí.
 • Ve středu 7. 11. bude eucharistická adorace od 17:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 8. 11. se budeme na faře od 17:30 modlit.
 • V pátek 9. 11. oslavíme při večerní bohoslužbě ve farním kostele Svátek posvěcení lateránské baziliky.

Ohlášky týdne 11. - 17. listopadu:

 • Neděle 11. 11. je 32. nedělí v mezidobí. Od 12:30 budou mít ve farním kostele mši svatou řeckokatolíci.
 • Ve středu 14. 11. budeme slavit od 10:00 mši svatou v DPS v Královském Poříčí.
 • Ve středu 14. 11. bude ve farním kostele eucharistická adorace od 17:00.
 • Ve čtvrtek 15. 11. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 15. 11. se na faře uskuteční od 17:30 večer chval a od 18:30 farní zabíjačka.
 • V neděli 18. 11. budeme slavit 33. neděli v mezidobí. Tuto neděli, která je dnem bible, uspořádáme sbírku na biblický apoštolát. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V neděli 18. 11. se uskuteční od 15:00 mše svatá v Královském Poříčí.
 • V neděli 18. 11. se uskuteční v kině Alfa setkání v rámci Festivalu svobody u příležitosti sobotního státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii.

Dušičkové pobožnosti:

Čtvrtek 1. 11.:

Dolní Rychnov   15:30 – pobožnost na hřbitově

Citice                 16:00 – pobožnost na hřbitově

Pátek 2. 11.:

Lomnice            14:00 – pobožnost na hřbitově, po ukončení pobožnosti asi ve 14:20 mše svatá v kostele.

Neděle 4. 11.:

Krajková            11:40 – pobožnost na hřbitově

Sokolov             14:00 – pobožnost na hřbitově

Královské Poříčí 15:00 – pobožnost na hřbitově

Svatava              15:30 – pobožnost na hřbitově

Celosvětová síť modlitby s papežem ČR

Všeobecný úmysl: Ve službě míru a pokoje – aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.

Národní úmysl –aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti.

Úmysl diecézní modlitební štafety na listopad:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

28.října - 3. listopadu Klatovy - Prosíme za odvahu klatovské farnosti žít z Božího slova a modlitby.

4. - 10. listopadu Klenčí pod Čerchovem - Prosíme za rodiče, aby rozvíjeli víru svou i svých dětí a abychom byli více vnímaví a soucitní k potřebám druhých.

 

28. října procházka k 100. výročí republiky

Srdečně zveme k pietnímu aktu k 100. výročí vzniku československé republiky u památníku vojenské přísahy u obce Hrušková na Sokolovsku a procházce k nedalekému kostelu sv. Mikuláše pod Krudumem. Sraz 28. 10. ve 14:00 na parkovišti v Hruškové. Za sokolovskou Ekumenu zve Lukáš Bujna farář CČSH.Hrušková[2].jpg

Služba potřebným:

 • Po malé odmlce se opět hlásím s aktualitami ze života naší Farní charity Sokolov. I když jsme některé služby opustili (dům v Oloví, Domácí hospic Motýl), stále pokračujeme v našich dalších službách. Stále pokračuje adopce na dálku. Náš charitní šatník rozšířil své služby a přidali jsme jeden den pro lidi v nouzi. Každý pátek od 10 do 12.00 hod. nabízíme kromě ošacení také možnost teplé polívky a kávy se sušenkou. Samozřejmě i možnost popovídání a modlitby. Tuto službu poskytují především zaměstnankyně FCH Růžena Leknerová a Lucie Štěpánková. Druhou jmenovanou jsme tento měsíc zaměstnali jako pracovnici v šatníku. Jelikož se jedná o člověka, který je těžko hledá uplatnění na trhu práce (3. stupeň ZTP), dostáváme na toto pracovní místo dotaci na plat z ÚP Sokolov. Tříkrálová kavárnička bude fungovat již druhým rokem, a vypadá to, že budeme pokračovat dále. Každý měsíc navštíví kavárničku v průměru 400 hostů.(Díky Bože!). Navázali jsme spolupráci Mobilním hospicem sv. Jiří Cheb. Pomáháme s propagací, se získáváním peněz a také jsme již 2 krát zajistili službu tohoto hospice u nás v Sokolově. Již týden pracujeme v prostorách, kde bude od prosince 2018 (Bože prosím, ať to vyjde) Tříkrálový dobročinný krámek. Zde budou k prodeji výrobky klientů z dílen farních charit, Mateřídoušky o.p.s., Čoky o.p.s. a dalších neziskových organizací. Samozřejmě zde opět nebude chybět dobročinný antikvariát a také malý bazárek ošacení. Prostory se nachází v Sokolově na nábřeží. Petra Bezruče. A jelikož se blíží závěr roku, pomalu se začínáme chystat na Tříkrálovou sbírku 2019. Moc prosím o pomoc, při této charitativní sbírce. Jak vidíte, naše Farní charita nezahálí, ale snaží se pomáhat a sloužit. I když se někdy něco nepodaří, tak naše práce pro Krista a v jeho milosti není MARNÁ.

                                                                Jan Sebján, ředitel FCH Sokolov

 • Ochutnávka mešních vín.

Zvu Vás na malou ochutnávku karmelitánských mešních vín, která proběhne v Tříkrálové kavárničce dne 8. 11. 2018 od 14.00  do 18.00 hod. Přijďte na malý pohárek, posezení a třeba i na trochu popovídání.             

                                                                               Jan Sebján vrchní kavárníkdusicky_koncert.jpg

 

 

Večer chval a farní zabíjačka

Milí farníci,Daniel 237.jpg

Rád bych vás všechny pozval na večer chval, který se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. od 17:30 na faře. Zavítá mezi nás opět paní Dana Pechánková, jejíž dar chvály nás již v minulosti oslovil a inspiroval. Po skončení chval nás pak čeká velmi dobré pohoštění, jehož hlavním chodem bude pečený beránek z farního chovu. Pití í jídlo tedy zajistím, stačí přijít a přijmout pozvání. Pouze ten kdo rád peče, může přispět něčím sladkým na závěr.

Těším se, že spolu prožijeme hezký večer.                                 Farář Petr

 

Den bible 19. 11. 2017 www.biblickedilo.cz

Den Bible si připomeneme v neděli 17. 11. Při bohoslužbách proběhne sbírka na podporu biblického apoštolátu.

 

Listopadoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v listopadu svoje narozeniny:

 

Dědičová Christiana

Fryš Petr

Horychová Marie

Kuchařová Jana

     Miškovský Jan

Vlachá Veronika

Pozvánky:

 • Dětský církevní den. Neděle 4. listopadu 2018 9:00 – 16:15 Otto Hahn Gymnasium Marktredwitz- Maruška * Jonas - přátelství překonává hranice Je ti mezi 5 – 12 lety? Máš rád/ráda legraci a akci? Chceš zažít něco mimořádného? Pak jsi tu správně! Zažij napínavý příběh Marušky a Jonase.

O dětském církevním dnu na tebe čeká pestrý program s mnoha zážitky:

Bohoslužba, Divadelní představení, Live-band „Saitenstrom“, Chutný oběd

Polední program: Hry a akce v ulici her a mnoho dalšího. A dobrodružství Marušky a Jonase. Příspěvek na jídlo, nápoje a materiál 70 Kč. Čeští účastnící dostanou sluchátka s překladem.

Přijedou děti z Horních Frank, Horní Falce, Západních Čech, Prahy.

 • Zdravá sebeláska jako prevence deprese. Přednáší Bc Ludmila Křivancová dne 14. 11. v 17:00 v Městské knihovně v Sokolově.
 • Tammím– duchovní víkend v Arcibiskupském semináři v Praze

Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze zvou mladé muže na duchovní víkend v semináři. 23. -25. 11.Více informací najdete na stránce: www.seminar-praha.cz. E-mail: tammim@signaly.cz.

 

Přijďte na Festival svobody 2018!

Od 28. října a především pak 17. listopadu proběhnou po celé České republice koncerty, průvody, diskuze a další akce. Ve stejném období poběží také národní hlasování o klíčových otázkách pro Česko. Statisíce lidí budou nejen v ulicích a na náměstích slavit svobodu.

Cíl festivalu svobody

Prostřednictvím akcí pořádaných napříč Českou republikou spojených pod značkou Festivalu svobody v období mezi 28. říjnem a 17. listopadem usilujeme o posílení vztahů mezi českými občany, o jejich propojení a o navázání diskuze za účelem zvyšování respektu a tolerance k pestrosti názorů a postojů. Naším cílem je vyvolat konstruktivní diskuzi o reálných aktuálních

problémech a dlouhodobém směřování naší země, připomenout klíčové momenty z naší historie a povzbudit občanskou angažovat obyvatel.

Memorandum Festivalu svobody

Slavíme 100 let od vzniku Československa. Tomáš Garrigue Masaryk za podstatu demokracie označoval shodu lidí, lásku a lidskost. Zároveň ale upozorňoval, že opravdové demokracii nestačí instituce, ona potřebuje lidi! Má ale česká demokracie lidi, o které se může opřít? A co pro nás dnes znamená svoboda?

Pojďme využít této chvíle a společně mluvit o svobodě, aktuálních problémech i naší budoucnosti.

Jsme přesvědčeni, že se dokážeme shodnout na tom důležitém a jednotlivosti by nás neměly rozdělovat.

Sokolovská farnost se k Festivalu svobody připojí v neděli 28. 10. při procházce ke 100. výročí vzniku republiky a při společném shromáždění v kině Alfa 18. 11.

 

TŘI ŠPEJLE

OBČANÉ POZOR, DEMOKRACIE!
NEPOŠLAPAT
A POŠLAPÁNÍ JEN TAK NEPŘECHÁZET...!

TŘI PILÍŘE DEMOKRACIE –
MOUDRÁ VLÁDA, SPRAVEDLIVÉ SOUDY, JASNÉ ZÁKONY.
ÚSTAVA, OBČANSKÁ SPOLEČNOST, NEZÁVISLÁ MÉDIA.
DOBRÁ VŮLE, SLOVA I SKUTKY.

ČERVENOMODROBÍLÝ JEHLAN JAKO KŘEHKÝ ZÁTARAS
PROTI NESVOBODĚ A STRACHU.
TIŠE VYZNAČUJE MÍSTO, TUDY KRÁČÍ DĚJINY.

SYMBOLIKA TROJICE, SPOJENÍ.
STABILITA I ZRANITELNOST.
JISTOTA V NEJISTOTĚ.

POTŘEBA JASNÉHO VYJÁDŘENÍ POSTOJE.
NEBÁT SE POZDVIHNOUT HLAVU I HLAS.
VYMEZIT PROSTOR A VYMEZIT SE.

POSTAVIT NA VLASTNÍ NOHY, KLIDNĚ STÁT.
PROPOJIT SE, OPŘÍT JEDEN O DRUHÉHO.
KAŽDÝ SÁM ZA SEBE, PŘITOM SPOLU.

PRÁVĚ TEĎ JE TŘEBA DEMOKRACII PODEPŘÍT –
VŠÍM, CO JE PO RUCE, I KDYBY TO MĚLA BÝT OBYČEJNÁ ŠPEJLE.
ŠPEJLE NA ULICI...

 

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb