Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
19.5.2018
Datum ukončení:
1.6.2018

Nedělní stránka

Slavnost seslání Ducha svatého

Slavnost Nejsvětější Trojice

20.5. – 2. 6. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 3. 6. 2018)

 Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-05-20.pdf

Ohlášky týdne 20. - 26. května:

  • Neděle 20. 5. je Slavností seslání Ducha svatého - vyvrcholení velikonoční doby. Při bohoslužbách proběhne sbírka na plzeňskou diecézi.
  • V neděli 20. 5. se na faře sejdou františkánští terciáři.
  • V neděli 20. 5. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
  • V pondělí 21. 5. oslavíme při ranní mši svaté památku Panny Marie, Matky církve.
  • V pondělí 21. 5. se od 18:30 na faře sejde pastorační rada.
  • Ve středu 23. 5. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
  • Ve čtvrtek 24. 5. se bude konat na faře od 18:00 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
  • V pátek 25. 5. budeme od 16:30 slavit májovou pobožnost a od 17:00 mši svatou.
  • V pátek 25. 5. proběhne ve farním kostele a v kostelích ve Svatavě a v Krajkové Noc kostelů.
  • V sobotu 26. 5. se bude na faře konat od 8:30 brigáda k uskladnění palivového dřeva.

Ohlášky týdne 27. května – 2. června:

  • Neděle 27. 5. je Slavností Nejsvětější Trojice. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěn Stanislav Tancoš.
  • Ve středu 30. 5. bude v kostele od 17:00 eucharistická adorace.
  • Ve čtvrtek oslavíme při mši svaté ve Svatavě Slavnost Těla Krve Páně. V Sokolově bude tato slavnost přesunuta na neděli.
  • Ve čtvrtek 31. 5. se bude konat na faře od 18:00 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
  • Pátek 1. 6. je prvním pátkem v červnu. Od 16:00 bude ve farním kostele eucharistická adorace se svátostí smíření, od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a svátostí pomazání nemocných.

Ohlášky týdne 3.– 9. června:

  • Neděli 3. 6. prožijeme jako slavnost Těla a Krve Páně. Po ranní mši svaté ve farním kostele bude eucharistický průvod a požehnání na náměstí.
  • V neděli 3. 6. se ve farním kostele uskuteční po večerní mši svaté od 18:30 koncert
  • Ve středu 6. 6. budeme od 10:00 slavit mši svatou v Domově seniorů v Královském Poříčí.
  • Ve středu 6. 6. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
  • Ve čtvrtek 7. 6. se bude konat na faře od 18:00 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
  • Pátek 8. 6. je Slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Den modliteb za posvěcení kněží Od 17:00 budeme slavit mši svatou s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

Pozvání otce biskupa Tomáše k Diecézní modlitební štafetě

Milí přátelé, bratři a sestry ve farnostech plzeňské diecéze, všechny vás zdravím před 25. výročím vzniku naší diecéze.

Tento rok je pro nás důležitým – ohlížíme se zpět za ovocem uplynulých 25 let, zkoumáme ve farnostech (i v našich osobních životech) to, co přináší požehnání a také to, co je třeba změnit či opustit. K výročí diecéze vznikají i ve farnostech, kde dosud nebyly, pastorační rady farností. Ekonomické rady farností čeká náročné hledání, jak s navráceným majetkem efektivněji hospodařit a zapojit jej do našeho základního poslání – žití a hlásání evangelia. Chci, aby toto – i další – naše úsilí bylo podpořeno také společnou modlitbou, abychom tak mohli růst v jednotě a solidaritě, a proto vás všechny zvu slovy apoštola Pavla: „Modlete se i vy za nás!“ (1 Te 5,25) k řetězci modliteb za jednotlivé farnosti, k Diecézní modlitební štafetě. Každý týden počínaje příští nedělí (3. června) se budeme modlit za jednu farnost, na její úmysl. Jako symbol našeho spojení bude po diecézi putovat relikviář s ostatky sv. Bartoloměje, patrona naší katedrály. Všechny farnosti zvu k modlitbě za příslušnou farnost při nedělním slavení eucharistie i v celém týdnu podle rozpisu, který bude postupně zveřejňován. Najdete ho na kostelních vývěskách, na webu diecéze a v diecézním Zpravodaji.

Na závěr chci připomenout letošní motto naší diecéze: „Každý učedník království nebeského je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré“.

Zvu každého k pokračování na nastoupené cestě osobního i společného hledání, na cestě k prohlubování vztahu s Hospodinem i k bratrům a sestrám, na cestě růstu ve víře, radosti, přijetí a zodpovědnosti. Ať nám k tomu žehná náš Pán.

                                                                                                             + Tomáš

Modlitební úmysly budeme zveřejňovat i v sokolovské Nedělní stránce.

Úmysl modlitební štafety na červen: 3.– 9. června – farnost Aš - Za uzdravení, jednotu a dary Ducha sv. pro farnost.

 

Pozvánky:

  • Noc kostelůNoc kostelů.png

     V pátek proběhne již tradiční akce Noc kostelů. A také již tradičně i v naší farnosti. Kostely v Sokolově, Krajkové a ve Svatavě budou očekávat davy nedočkavých návštěvníků této bohulibé akce. A proto, kdo by měl zájem být takovým malým pomocníkem, má možnost se dne 21.5.2018 v 16.00 hod. dostavit na faru do Sokolova a zde se dozví další. Možná poslední horká novinka je, že nás na Noci kostelů  navštíví pan biskup Tomáš Holub.                            Tak Ahoj, ahoj, ahoj Jan Sebján - FCH Sokolov

Sokolov, kostel sv. Jakuba Staršího

16:00   -           16:15   Zahájení Noci kostelů 

16:15   -           17:00   Koncert pěveckého souboru JenTak Sokolov 

17:00   -           18:00   Mše svatá 

18:00   -           22:00   Otevření věže kostela 

18:30   -           19:30   Koncert pěveckého sboru Vivat Musica Kraslice 

20:00   -           21:15   Koncert písničkáře Vladimíra Merty 

21:30   -           22:00   Koncert ve věži 

22:00   -           22:10   Zakončení akce

Svatava, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

16:00   -           16:15   Zahájení 

17:00   -           17:40   Koncert cello + piano 

17:45   -           18:45   Koncert pěveckého souboru JenTak Sokolov 

19:30   -           19:35   Závěr 

Krajková, kostel sv. Petra a Pavla

17:00   -           19:00   Možnost výstupu na kostelní věž, prohlídka hodinového stroje. Výstup je spíše pro fyzicky zdatné. Děti do 13ti let budou do horní části věže vpuštěny pouze v doprovodu dospělé osoby (nejlépe rodičů). Prosíme, dbejte na bezpečnost!

17:00   -           17:05   Zahájení

17:15   -           18:00   Divadlo pro děti - Kahánek Habartov - veselá pohádka O potrestaných loupežnících

18:00   -           18:10   Zvonění veřejnosti na kostelní zvony

18:15   -           19:00   Přednáška přírodovědce sokolovského muzea Ing. Petra Uhlíka o proměnách okolní krajiny

19:00   -           19:30   Přestávka

19:30   -           21:00   Koncert folkové skupiny Věžáci v podání Evy Haufové (akordeon, flašinet), Tomáše Štěpánka (kytara) a Petra "Nortona" Bumby (baskytara) se projdeme napříč hudebními žánry... Od písní Evy Olmerové přes spirituály až po staré lidové a židovské písně.

 

  • Slavnost Těla a Krve Páně v Lokti. Mše svatá ze slavnosti ve farním kostele a poté tradiční průvod městem se uskuteční ve čtvrtek 31. 5. od 17:00.

 14.jpg

  • Varhanní a violový koncert ve farním kostele v Sokolově 3. 6. od 18:30

1) G. F. Telemann -  Koncert G dur pro violu a varhany:   2) A. Corelli – Sarabande , Giga pro violu a varhany

3) D. Buxtehude- Passacaglia  in d    pro varhany   

4) J. L. Zvonař – Sonata in C pro varhany

5) P. Hindemith – Traurmusik pro violu a varhany:   

     Účinkují :          Eva Mokrá  - viola a  Martin Matuška- varhany

 

  • Mše svatá na poděkování za 50let života P. Petra Mecla se uskuteční v pondělí 4. 6. od 17:30 v Chodově.

 

  • Sokolovský sbor Církve Adventistů 7. dne poděkuje za 50 let svého života ve své modlitebně na Kraslické ulici v sobotu 9. 6. od 9:30.

 

  • Běh pro Paměť národa. Běžíme za všechny, kteří to nevzdali! Na trať se vydáme v sobotu 9. června v Praze, Plzni, Olomouci, Hradci Králové a Třebíči. Každý z nás poběží symbolicky za někoho, kdo už běžet nemůže, třeba za dědu nebo babičku, nebo někoho, kdo běhat nemohl, protože bojoval na západní či východní frontě, nebo ho nacisté či komunisté věznili. Výtěžek ze startovného nám umožní natočit a uchovat další stovky příběhů. Moc děkujeme! Další informace o Běhu a přihlášky najdete na: www.behpropametnaroda.cz.

 

  • X. ročník křesťanského hudebního festivalu PilsAlive 2018. Začátek festivalu je v 12.00 hodin 9. června 2018 na nádvoří plzeňského biskupství.

 

  • Konfederace politických vězňů ČR zve na XXIX. Jáchymovské peklo

Program:

Pátek 25. května 2018:

13,45 hod. - odjezd autobusů do Horního Slavkova od DM ul. Lidická 

14,30 hod. - položení květin u památníku

na hřbitově v Horním Slavkově

15,00 hod. - odjezd do Ostrova – Dolní Žďár

15,45 hod. - pietní akt u NKP Věže smrti a položení věnců

16,15 hod. – výstava v hale Věže

17,30 hod. – dle časových možností odjezd z Ostrova do K. Varů

 

Sobota 26. května 2018

09,00 hod. - Mše svatá v kostele Sv. Jáchyma v Jáchymově

10,00 – 11,00 hod. - položení věnců a projevy  u památníku Brány ke svobodě.

 

Po slavnostním ukončení možnost návštěvy (dle zájmu): 1. Štoly č. 1 – ve správě Krajského muzea Sokolov 2. Návštěva hřbitova v Jáchymově 3. Věž smrti, výstava, Klášter Ostrov.

 

Další oznámení:

  • Ekonomická zpráva římskokatolické farnosti Sokolov za loňský rok 2017 je na zvláštním dvojlistu, který najdete na stolečku v kostele (není přílohou této nedělní stránky).

 

  • Ekonomická rada naší farnosti se sešla 23. 4. Úvodní modlitbu jsme věnovali přímluvě za zesnulého člena ERF pana Ladislava Filipa, a poděkovali za jeho obětavou službu pro farnost nejen v ekonomické radě. Poté jsme projednali finanční uzávěrku za minulý rok. Členové ERF neměli k finanční uzávěrce za rok 2017 větší připomínky. Hospodaření farnosti vidí jako dobré a faráře pověřili vypracováním ekonomické zprávy. V závěrečné části jsme se věnovali aktuálnímu stavu přidělených dotací pro letošní rok a podle toho se dohodli na prioritách pro opravy a větší stavební akce ve farnosti.

 

  • Soutěž k 25. výročí založení Plzeňské diecéze - D 25 bude probíhat v termínu od 31. 5. – 15. 9. 2018. Je určena pro děti ve věku od 5 do 15 let. Soutěžící mají za úkol najít a zodpovědět tři soutěžní otázky a odpovědi odevzdat pořadateli prostřednictvím e-mailu D25@bip.cz. Otázky budou dostupné na určených stanovištích, jejichž GPS souřadnice soutěžící najdou na mapě, která bude zveřejněna na internetové stránce bip.cz. Stanoviště označená na soutěžní mapě jsou volně přístupná místa a soutěžní otázka je umístěna na nástěnce kostela označené logem soutěže. Každý soutěžící získá na jednom stanovišti jednu soutěžní otázku. Po zaslání odpovědi dostane od pořadatele zpětnou vazbu, zda odpověděl správně. Po odevzdání tří odpovědí, obdrží indicie k poslednímu stanovišti, které se otevře pouze 15. září 2018 v Klášteře Teplá v rámci diecézní poutě (v časovém rozmezí 11.30 – 14.00 hod.) Tam soutěžící dostane odměnu za účast v soutěži.

 

  • Dámy a pánové, kluci a holky!  Jedu diskutovat o vás na synodu o mládeži v říjnu do Říma. Strašně  nerad  bych  diskutoval  o  vás  bez  vás.  Takže  bych  byl  moc  rád,  kdybyste se zapojili do debat o nejrůznějších otázkách, které vám budou  předestřeny.  Chtěl  bych,  abyste  se  zapojili  a  dali  mi  tak  do  ruky materiál, o kterém budu popravdě Svatému otci a přítomným biskupům říkat: Toto si myslí mladí lidé u nás v České republice. Taky  bych  moc  prosil,  aby  nešlo  jen  o  vyjádření  vás,  kteří  chodíte  do kostela a na akce Diecézního centra mládeže, ale aby tam bylo zahrnuto  i  to,  co  si  myslí  vaši  kamarádi,  spolužáci,  lidi,  se  kterými  diskutujete a kteří Boha neznají nebo ho ještě nenašli. 

  Prosím, pomozte a dejte mi do ruky něco, co bude opravdu od vás!

                                                                                             + biskup Tomáš

Jak můžeš vyjádřit svůj názor? 1. Najdi si facebookovou stránku Synoda o mládeži 2018 2. Požádej o přístup do uzavřené skupiny Diskuze Synoda o mládeži 2018 3. Pracovník Sekce pro mládež České biskupské konference    schválí tvoji žádost o přístup do skupiny 4. Libovolně se vyjadřuj pod dané příspěvky, možnost odpovídat je do 31. 8. 2018 5. Možnost anonymních odpovědí skrze Google formulář, odkaz je ve skupině

Diskusní  skupina  je  určena  všem  mladým  lidem  v  ČR  ve  věku  16  –  29  let.  Postupně  bude  zveřejněno  několik  hashtagů  (otázek),  které  bude  možné komentovat a vyjádřit k danému problému svůj názo

Červnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v červnu svoje narozeniny:

Bariová Jolana

Brunová Marta

Gáliková Marie

Jirsenská Milena

Koliáš Filip

Koliáš Josef

Lovašová Marie

Nedělová Věra

Petričák Miroslav

Pudilová Pavlína

Siegl Antonín

Tomčíková Marie

Vodrážková Marta


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy