Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.6.2018
Datum ukončení:
15.6.2018

Nedělní stránka

            Slavnost Těla a  Krve Páně

10. týden v mezidobí

3.6. -16.6. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 17. 6. 2018)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-06-03.pdf

Ohlášky týdne 3.– 9. června:

 • Neděli 3. 6. prožijeme jako slavnost Těla a Krve Páně. Po ranní mši svaté ve farním kostele bude eucharistický průvod a požehnání na náměstí.
 • V neděli 3. 6. se ve farním kostele uskuteční po večerní mši svaté od 18:30 koncert.
 • Ve středu 6. 6. budeme od 10:00 slavit mši svatou v Domově seniorů v Královském Poříčí.
 • Ve středu 6. 6. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 7. 6. bude v LDN v Dolním Rychnově slavena mše svatá v ritu CČSH.
 • Ve čtvrtek 7. 6. se bude konat na faře od 18:00 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • Pátek 8. 6. je Slavností Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Den modliteb za posvěcení kněží Od 17:00 budeme slavit mši svatou s litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
 • V sobotu 9. 6. slaví ve své modlitebně bratři a sestry z Církve adventistů sedmého dne od 9:30 50. výročí založení svého sboru.

Ohlášky týdne 10. – 16. června:

 • Neděle 10. 6. je 10. nedělí v mezidobí. V Krajkové bude v 11:30 pokřtěna Karolína Mašková. Od 12:30 mají ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 13. 6. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 14. 6. prožijeme od 18:00 ve farním kostele večer chval.
 • V sobotu 16. 6. bude na faře od 8:30 brigáda na převoz zbytku palivového dřeva pod kůlnu.

Ohlášky týdne 17.– 23. června:

 • Neděle 17. 6. je 11. nedělí v mezidobí. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěn Michal Chvála.
 • V neděli 17. 6. se od 18:00 uskuteční v kostele sv. Petra a Pavla v Krajkové koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu J. C. Fischera.
 • Ve středu 20. 6. bude v LDN v Královském Poříčí slavena mše svatá v ritu CČSH.
 • Ve středu 20. 6. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 21. 6. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 21. 6. se na farní zahradě sejdeme od 17:00 k zahradní farní slavnosti s grilováním.
 • V sobotu 23. 6. si udělí ve farním kostele svátost manželství Patrik Hreha a Angelika Szymanská.
 • Neděle 24. 6. je Slavností narození Jana Křtitele. Od 12:30 budou slavit ve farním kostele litrurgii řeckokatolíci a od 14:00 se faře sejdou františkánští terciáři.
 • V neděli 24. 6. budeme od 15:00 slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.

 

Úmysl diecézní modlitební štafety na červen:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

3. - 9. června – farnost Aš - Za uzdravení, jednotu a dary Ducha sv. pro farnost.

10. - 16. června - farnost Bečov nad Teplou - Za farnost, aby se jí na cestě k Pánu dařilo nacházet a povzbuzovat lidi, kteří ho hledají, a vytvářet podmínky a zázemí pro účinnou službu díla spásy.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem červen

Všeobecný úmysl - Sociální sítě: – aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.

Národní úmysl: – abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha (srv. Žl 91/90/).

 

Poděkování za Noc kostelů 2018:

10.ročník této bohulibé akce proběhl opět v obrovské pohodě a ve veliké Boží přítomnosti, která se DSC_0269.JPGprojevovala nejenom klidně plynoucím časem, ale také i vystoupením umělců, kteří na tomto ročníku vystupovali. Dalším Božím projevem byli i lidé, kteří se zapojili jako dobrovolníci do této akce. Nebylo jich sice mnoho, ale i těch několik málo přispělo k tomu, že Noc kostelů byla opět dobrým časem pro hledání a setkávání. V Sokolově, Svatavě i Krajkové, všude byl Kristus přítomen.

Tak zase někdy na další Bohulibé akci.                          Jan Sebján, Nockostelák

Chtěl bych se připojit i já s poděkováním a to především oběma hlavním organizátorům Noci kostelů – Saše Pokorné a Honzovi Sebjánovi. Nebýt jejich odvahy a nadšení se pro tuto akci nasadit, Noc kostelů by v naší farnosti zřejmě neproběhla. Ještě jednou díky!                                                            Farář Petr

 

Pozvánky:

 • Varhanní a violový koncert ve farním kostele v Sokolově 3. 6. od 18:30

1) G. F. Telemann -  Koncert G dur pro violu a varhany  2) A. Corelli – Sarabande  Giga pro violu a varhany 3) D. Buxtehude- Passacaglia  in d    pro varhany    4) J. L. Zvonař – Sonata in C pro varhany 5) P. Hindemith – Traurmusik pro violu a varhany  

 Účinkují : Eva Mokrá  - viola a  Martin Matuška- varhany

 

 • Mše svatá na poděkování za 50let života P. Petra Mecla se uskuteční v pondělí 4. 6. od 17:30 v Chodově.

 Daniel 040.jpg

 • Sokolovský sbor Církve Adventistů 7. dne poděkuje za 50 let svého života ve své modlitebně na Kraslické ulici v sobotu 9. 6. od 9:30.

 

 • Večer chval se uskuteční ve farním kostele v Sokolově ve čtvrtek 14. 6. od 18:00

 

neděle 17.6. v 18:00 Krajková, kostel sv. Petra a Pavla

Camerata Bohemica, Gudni A. Emilsson – dirigent

 

 • Farní zahradní slavnost s grilováním se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. od 17:00 na farní zahradě v Sokolově. Vítaní jsou mladí i staří, ti co se těší na prázdniny i ti kdo prázdniny nemají, ale jsou rádi, že mohou patřit k sokolovské farnosti a radovat se u dobrého jídla a pití s ostatními. Veškeré pohoštění (jídlo i pití) zařizuje farář, někteří osvědčení výrobci sladkostí mohou samozřejmě svoje obdarování využít pro radost ostatních.

Další oznámení

 • Soutěž D25

Diecéze není jen tak něco někde. Je to svět, kde žiješ a kde žijí tví kamarádi, různé osobnosti a odehrává se zde hodně důležitých věcí. Zapoj se do soutěže D25 a nalezni diecézní poklad. Startujeme 31. května 2018. Teď nastal čas, abys spolu s námi odemkl někdy zapomínaná místa. Jak to udělat? Na webu www.bip.cz/D25 tato místa najdi, dojeď tam, objev kód, přečti jej a správnou odpověď zašli na D25@bip.cz. Musíš objet aspoň 3 místa, pokud chceš dostat přístupový kód k odemčení zasloužené odměny. Tu bude možné vyzvednout 15. září mezi 11.30 – 14.00 v klášteře Teplá.

Co potřebuješ k přečtení kódu? - Chytrý telefon s nainstalovanou appkou na čtení QR kódů.

Startujeme 31. května 2018 v 12.00, odemykat můžeš až do 15. září 2018.

Soutěž je určena pro děti a mládež ve věku 5 - 15 let, organizuje ji pastorační oddělení plzeňského biskupství.

 

 • Sbírka na mříž do farního kostela

Po poradě s ekonomickou radou, farář od 1. 6. 2018 vyhlašuje sbírku na pořízení nové mříže do zadního prostoru farního kostela. Pořízení mříže je dalším postupným krokem, kterým realizujeme projekt vnitřních úprav v kostele. Hlavním cílem nové mříže je dovolit lidem, kteří se v době mimo bohoslužby chtějí v kostele pomodlit, nebo jej jen navštívit, aby se mohli dostat dál, než jen do prostoru pod věží. Mříž ohraničí prostřední prostor pod kůrem a dovolí tak návštěvníkům, aby se mohli dostat do vlastního chrámového prostoru.

Mříž se bude skládat ze 3 částí, jedna část bude stát přibližně 100 000,- Kč. Podle množství vybraných peněz pořídíme odpovídající počet částí mříže. Sbírka tak může trvat i několik let. Sbírka bude probíhat pouze formou účelových darů, podobně, jako jsme loni sbírali na nové rámy pro křížovou cestu. Liturgická sbírka při bohoslužbách na tento účel konaná nebude. Případné dárce tímto povzbuzuji, aby svůj dar poskytli buď převodem na farní účet, či v hotovosti buď ve farní kanceláři, nebo osobně faráři.                                        Farář Petr

Z posledního setkání pastorační rady

Pastorační rada naší farnosti se sešla v pondělí 21. 5. Všichni členové souhlasili s návrhem faráře prodloužit funkční období členů o další 4 roky. Radní také faráři navrhli jména kandidátů, kteří by mohli být do pastorační rady dojmenováni.

Hlavním bodem programu našeho setkání bylo reagovat na list našeho biskupa Tomáše, ve kterém zve pastorační rady  v diecézi, aby pojmenovali oblasti v životě farnosti, které nesly, nebo nesou ovoce, a ty které ovoce nenesou nebo jsou pohoršením pro ostatní. Rozhovor na tato témata jsme započali a budeme v něm pokračovat, tak abychom jej mohli jasně zformulovat a sdělit farnosti.

Dále jsme hovořili o možnosti znovunavázat přerušený kontakt s partnerskou schwandorfskou farností. Nový podnět je nabídka partnerství s farností Litomyšl.

Poté jsme navrhovali, koho podpořit ze sbírky postní  almužna.

Dále se pastorační rada zabývala návrhem faráře nahradit některé méně hodnotné prvky mobiliáře farního kostela za hodnotnější:

 • PR doporučila na zkušební dobu nahradit mariánskou sochu na pravém bočním oltáři za hodnotnější sochu z hradní kaple na Hřebenech, která je doposud v depozitáři. Pokud by se výměna ve zkušební době osvědčila a farníci ji přijali, mohla by se výměna stát trvalým stavem.
 • Obraz korunování Panny Marie v presbytáři kostela vyměnit za hodnotný barokní obraz Obřízky Páně, v současnosti se nacházející v zákristii kostela ve Svatavě.
 • Obrazy na oratoří Nosticů nahradit za obrazy sokolovských děkanů, které jsou v současnosti v depozitáři.

Na závěr setkání jsme hovořili o zapojení se do akcí k výročí 25 let diecéze:

 1. Na diecézní pouti do Teplé přijmou požehnání členové PRF, farnosti tam budou prezentovány nástěnkami farnosti a dojde k ocenění 2 lidí z vikariátu.
 2. Přímluvná modlitba za farnosti diecéze bude probíhat v následujících dvou letech a vždy celý týden se celá diecéze bude modlit přímluvu, kterou dodá postupně každá farnost.
 3. Bohoslužba v Chebu 20. 9. pro vikariáty karlovarského kraje. Budou pozváni představitelé kraje, obcí, ekumeny a státní správy.

                                                                   Zapsal Petr Bauchner

Statistika sokolovské farnosti – květen 2018

Křty: Stanislav Tancoš; Pohřby:  Helena Lovašová, Helena Pippenbacherová

Sbírky

6.5.

13.5.

20.5.

27.5.

celkem

Svatava

500,-

 

700,-

600,-

1 800,-

Krajková

1 296,-

1 336,-

 

696,-

3 328,-

Sokolov

2 190,-

3 695,-

3 225,-

1 994,-

11 104,-

Sbírka na diecézi

 

 

3 925,-

 

 

Sbírka na Proglas+ Noe

 

5 031,-

 

 

 

celkem

3 986,-

5 031,-

3 925,-

3 290,-

16 232,-

Hus, Palach... a teď Hugo?

Já, kurňa, chápu, že církev toho má u nás fakt dost na starosti. Na kostelech práce jak na kostele, historický fary ne vždy moc obyvatelný a faráři s těma platama chudý jak kostelní myši. A teď vysvětlovat ty restituce, bát se, jestli to někdo zdaní nebo aspoň plivne jedovatou slinu na církev, aby byl jako že dnešní. To je furt něco.

Ale snad by si mohli někdo najít chvilku a úplně jasně a po lopatě říct nahlas, že teda jako aby byla vláda závislá na komunistech - masových vrazích, to už teda je snad trošku příliš. Kam se to, kurňa, chceme vracet. Copak všichni ztratili paměť. Nebo mají ještě - nebo už zase - plný gatě? Jenomže oni to asi ti nahoře neřeknou, páč mají taky trochu strach. Oni někteří dokonce i toho Tomia a Zemana skoro pochválí. I když náš pan farář říká, že to jejich rozeštvávání lidí a nabádání k nesnášenlivosti, že je moc těžkej hřích. A prý i ty lehčí hříchy nejsou až tak sranda, i když těm se údajně nevyhnem, ale ty vážně těžký, ty prý fakt dělat nemusíme a rozhodně by je neměl nikdo z věřících nějak podporovat nebo dokonce za to chválit.

Ale zpátky k těm komoušům. Já říkal Fanče: "Podívej, kdysi upálili toho Husa, protože se držel nějak tý svojí rovný pravdy. Že přece není normální, aby církev šla po penězích a hezkých šatech. Pak se zase upálil ten Palach, aby se lidi trošku jako že probrali. Že přece není normální, aby tu byli komouši a Rusové nám tu dělali pořádek a my sklonili svoje kebule a dělali, jako že se nic neděje. Tak si říkám, Fančo, že by měl zase bejt nějakej pořádnej plamen, aby se lidem rozsvítilo v makovicích."

"Hugo," na to Fanča, "neudělej hlavně nějakou ptákovinu. Ty nejsi Hus nebo Palach, těm to panečku jinak v těch hlavách zapalovalo."

"V hlavách jim to asi zapalovalo víc, ale jinak navenek nevidím žádnej extra velkej rozdíl, jestli hoří Hus, Palach nebo třeba já, ne?"

"Ty, Hugo!" vyděsila se, "Neplánuješ nic, že ne?"

"No," já na to, "sem si myslel, že kdyby se třeba v katedrále někdo veřejně upálil, že by se lidi probudili."

"Tak Hugo, jednak lidem to je asi šuma fuk. Chtějí levný pivo a pár korun vyšší důchod. A katedrála je na hradě, ten je střeženej. Tam tě naštěstí stejně nikdo s kanystrem nepustí."

"No tak třeba u Tejna na Staromáku."

"Tam by mohly chytnout ty nádherný kostelní lavice, to by byla škoda. Navíc ti to samozřejmě nedovolím já."

Tak jsem to nakonec vzdal. Fanča říká, že mám moc horkou hlavu, až mi to vypálilo všechny vlasy, to že úplně stačí. Víc prý že se zapalovat nemusím. Ona zas má, to fakt musím uznat, žhavý srdce. Možná proto má taky tak velký prsa, jako přirozenou protipožární ochranu.

Ale když se nikdo viditelně nezapálíme, probudí se vůbec ty lidi? Nebo je ještě nějaká jiná cesta, kurňa?   

                                                 Převzato z webu Pepy Hese www.orlavzletem.cz

 

 

 

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy