Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
7.4.2018
Datum ukončení:
20.4.2018

Nedělní stránka

2.a 3. neděle velikonoční

8. 4. – 21. 4. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 22. 4. 2018)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb) NS_2018-04-08.pdf

Ohlášky týdne 8. - 14. dubna:

 • Neděle 8. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství. Od 12:30 budou mít ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci. Večerní mše svatá bude nahrazena bohoslužbou slova.
 • Ve dnech od 9. 4. do 17. 4. bude farář na dovolené. Pořad nedělních bohoslužeb bude beze změny, faráře zastoupí P. Jiří Majkov. Nebudou mše svaté ve všední dny: ve středu 11., pátek 13., a v pondělí 16. dubna v Sokolově, ve čtvrtek 12. dubna ve Svatavě. V nutných případech, tj. doprovázení nemocných, umírajících či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Jiří Majkov z Lokte – tel: 606 220 130.
 • Ve čtvrtek 12. 4. se na faře sejdeme od 18:00 ke společné modlitbě.

Ohlášky týdne 15. – 21. dubna:

 • Neděle 15. 4. je 3. nedělí velikonoční. Na všech bohoslužbách faráře zastoupí P Jiří Majkov. Při mších svatých proběhne sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V pondělí 16. 4. nebude ranní mše svatá.
 • Ve středu 18. 4. bude pravidelná mše svatá v 7:40 ve farním kostele.
 • Ve středu 18. 4. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 18. 4. se bude konat ve farním kostele pravidelná středeční adorace od 17:00.
 • Ve čtvrtek 19. 4. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 19. 4. se bude na faře od 18:00 konat Večer chval.
 • V pátek 20. 4. budeme ve farním kostele slavit od 17:00 mši svatou.
 • V sobotu 21. 4. budou ve farním kostele v 9:00 pokřtěny děti Sofie Brožová a Tomáš Kavur.

Ohlášky týdne 22. – 28. dubna:

 • Neděle 22. 4. je 4. nedělí velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci, od 15:00 budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • V pondělí 23. 4. se sejde skupinka dětí k vyučování náboženství.
 • V pondělí 23. 4. se od 18:30 sejde na faře ekonomická rada.
 • Ve středu 25. 4. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve středu 25. 4. se opět na faře sejdou od 18:00 manželská setkání.
 • Ve čtvrtek 26. 4. se bude na faře od 18:00 konat pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • Neděle 29. 4. je 5. nedělí velikonoční.

Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu

Drazí bratři a sestry,

stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž.

„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících, v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou křesťanskou víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“ Těmito slovy vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj k situaci obyvatel válkou postižených zemí.

Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15. dubna celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní podpory.   

Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme.

                                                                   Vaši čeští a moravští biskupové

Papež František: "křičte a nenechte se umlčet!"


Umlčovat mladé je pokušení, které vždycky existovalo. Samotní farizeové to Ježíši zazlívají a žádají ho, ať je zklidní, aby byli zticha. Jsou mnohé způsoby, jak mladé lidi učinit neslyšitelnými nebo neviditelnými. Jsou mnohé způsoby, jak jim dát narkózu a uspat je, aby nedělali 'hluk', nekladli otázky a nepouštěli se do diskusí. Jsou mnohé způsoby, jak je pacifikovat, aby se do ničeho nezapojovali a jejich sny ztratily výšku a staly se přízemními, průměrnými a posmutnělými vidinami.
    Na Květnou neděli, kdy se slaví Světový den mládeže, nám prospěje dobře si poslechnout odpověď, kterou dal Ježíš farizeům včerejška a každé doby, i té dnešní: 'Budou-li oni mlčet, bude křičet kamení' (Lk 19,40).
   Drazí mladí, je na vás rozhodnout se volat, je na vás rozhodnout se pro nedělní Hosana tak, abyste neupadli do velkopátečního 'ukřižuj'... A je na vás, abyste nezůstali zticha. Pokud budou mlčet druzí, pokud my staří, zodpovědní a občas zkorumpovaní budeme zticha, pokud svět zmlkne a ztratí radost, ptám se: budete křičet vy?
   Prosím vás, rozhodněte se dříve, než začne křičet kamení.  

                                    papež František    

                                                                         

Mládežnické setkání

DSC_1782.JPG     Na faře se opět po delším čase uskutečnilo nepravidelné setkání nevšední mládeže. Tentokrát bylo o čem povídat, jelikož jsme se opravdu dlouho neviděli. Tak to bylo jak ve včelím úlu. Ale i tak jsme našli společné téma, o kterém jsme mohli společně mluvit. Bylo to o akci „Vyjdi ven“, tedy o protestu středoškoláků a vysokoškoláků, která proběhla v březnu po celé ČR.  Jen jsem se ptal na názory mládežníků, na reakce jejich okolí. Neměl jsem žádný politický, ani poučný stařecký proslov. A i přesto mi bylo mezi nimi hodně dobře. Nakonec jsme společně vyrazili do kina Alfa na film Máří Magdaléna, který byl docela dobrým tématem na další povídání, což je pro naši skupinu moooc dobře. V sobotu před Květnou nedělí jela miniskupinka mládeže do Plzně na setkání biskupa s mládeží Plzeňské diecéze. Sobota byla opět plná chval, modliteb a setkávání. Docela zajímavě a řečí teenagerů promluvil biskup Tomáš na téma strach. Závěr proběhl v kostele u Dominikánů, kde nám biskup požehnal a přimlouval se za sílu překonávat strachy, které nás paralyzují a činí nesvobodnými.

                                                 Sebiš - starý mládežník

Pozvánky:

 • Srdečně zveme na další z Večerů chval, který se uskuteční na sokolovské faře ve čtvrtek 19. 4. od 18:00. večerem nás bude provázet Dana Pechánková, se kterou jsme se seznámili již na říjnovém večeru chval.

Večer chval.jpeg

 • CK Chroštík srdečně zve na celodenní veřejný výlet „Buškovické procházení“ 21. dubna 2018.Trasa: Krásný Dvůr - Buškovice – Vroutek. V zámeckém parku Krásný Dvůr prohlídka lokality Ráchel, socha sv. Prokopa pod Dubovým vrchem, procházka městem Vroutek. 11 km v lehké pahorkatině. Spojení: vlak - Sokolov 6:50. Více informací - j.krivanec@centrum.cz nebo tel. 603 293 697 a 777 486 096.  
 • Hospic sv. Jiří v Chebu zve na Svatojiřský koncert v kostele sv. Mikuláše v Chebu 22. 4. 2018 od 15:00. Vystoupí ženský pěvecký sbor Luběnky.
 • Městská knihovna Sokolov zve na přednášku Bc Ludmily Křivancové Umírněnost, slovo z minulého století? Povídání o tom, jak je umírněnost, přiměřenost v životě důležitá. 25. 4. 2018 17:00.
 • Kraslický šnek zve na koncert nevšední kapely THE TAP TAP 4. od 19:00 v kulturním domě v Kraslicích.
 • Exercicie obnova božím slovem (svatost)16. – 20. července na Svaté Hoře v Příbrami pod vedením Mons. Josefa Žáka. Náklady 1860,- Kč.

 

Oznámení:

Repatriace kardinála Josefa Berana

20­. dubna: 18.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – doprovodný program, 19.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) – uctění památky kardinála Berana modlitbou, 20.15 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – modlitební vigilie.

21.dubna:10.00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) – Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana z baziliky na Hradčanské náměstí, 11.00 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha – Slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha

Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem je pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, bude rakev s ostatky kardinála Josefa Berana vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018. Po večerní poutní bohoslužbě od 18.00 hodin bude uložena v nově zřízeném sarkofágu. (Vstup do katedrály bude možný od 9.45 do 10.45 hodin. Ke vstupu do areálu Pražského hradu budou u vstupu přes Prašný most a při severním vstupu na I. nádvoří zřízena kontrolní stanoviště pro přednostní odbavení).

 

Poděkování:

 • Všem, kteří se aktivně zúčastnili slavení letošních Velikonoc a svou službou přispěli k tomu, aby se svátky staly naší společnou zkušeností s Boží přítomností mezi námi.IMG_6324.JPG
 • Bratřím a sestrám, kteří mě obdarovali při příležitosti mých letošních narozenin svým přátelstvím, modlitbou a mnoha hmotnými dary. Za finance, které jste mi dali, jsem si pořídil svou první akuvrtačku. Mockrát děkuji. Farář Petr

 

 

 

 

 

Nabídka pronájmu bytu na svatavské faře

Koncem května letošního roku se uvolní byt na svatavské faře. Paní Hana Kodedová, která jej obývá, vykonává službu farní hospodyně a asistenky na sokolovské faře a z toho důvodu se bude stěhovat do opraveného bytu v podkroví sokolovské fary.

Uvolňovaný byt v majetku Řk farnosti Sokolov se nachází v 1. patře svatavské fary. Budova byla postavena před 90 lety a před 5 lety citlivě a kompletně zrekonstruovaná. Byt se skládá z velké obývací místnosti s kuchyňskou linkou a krbovými kamny, dětským pokojem, ložnicí, WC a koupelnou vybavenou sprchovým koutem a vanou. Celý byt má výměru asi 80 m2. Dům je obklopen zahradou a je situován do klidné části, asi 10m od řeky Svatavy. Vytápěn je ústředním topením na plyn. Alternativně lze ale také topit dřevem, sklad dřeva je v blízkosti domu. Do bytu je zaveden internet. Čistý nájem bez energií činí 5 500,- Kč měsíčně. V bytě není možné chovat psa.

Farní kancelář bude do konce dubna shromažďovat nabídky případných zájemců. Upřednostněni budou aktivně věřící. Od nových nájemníků se očekává, že by asi 3x do roka pomohli paní Gertě Beerové s úklidem svatavského kostela.

 

Statistika sokolovské farnosti – březen 2018

Pohřby:  Heidi Pelikánová, Anna Gajdošová

Sbírky

4.3.

11.3.

18.3.

25.3.

29.3.

30.3.

31.3.

Celkem

Svatava

500

600

600

450

 

 

 

2 150

Krajková

811

610

510

530

 

 

 

2 461

Sokolov

2 547

1 798

1 981

2 512

 

 

1 008

9 846

Postní almužna

 

 

 

 

9 790

 

 

9 790

Sbírka na Svatou zemi

 

 

 

 

 

1 370

 

1 370

Celkem

3 858

3 008

3 091

3 492

9 790

1 370

1 008

25 617

 29662317_10216690986614900_5415763510576071014_o.jpg

Nedělní stránka, věstník Římskokatolické farnosti Sokolov. Příspěvky vítány.
Adresa fary: J. K. Tyla 531/4, 356 01 Sokolov, tel.: 352 604 070 Farář: Petr Bauchner, mobilní tel.: 608 656 556 Farní asistentka: Hana Kodedová, mobilní tel.: 731 626 162 Číslo účtu Římskokatolické farnosti Sokolov: 861558399/0800 email: farnostsokolov@seznam.cz        web:https://www.farnostsokolov


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí