Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
21.4.2018
Datum ukončení:
4.5.2018

      Nedělní stránka

4. a 5. neděle velikonoční

22. 4. – 5. 5. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 6. 5. 2018)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-04-22.pdf

 

Ohlášky týdne 22. – 28. dubna:

 • Neděle 22. 4. je 4. nedělí velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci, od 15:00 budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • V pondělí 23. 4. se sejde skupinka dětí k vyučování náboženství.
 • V pondělí 23. 4. se od 18:30 sejde na faře ekonomická rada.
 • Ve středu 25. 4. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve středu 25. 4. se opět na faře sejdou od 18:00 manželská setkání.
 • Ve čtvrtek 26. 4. se bude na faře od 18:00 konat pravidelná čtvrteční společná modlitba.

Ohlášky týdne 29. dubna – 5.. května:

 • Neděle 29. 5. je 5. nedělí velikonoční.
 • Ve středu 2. 5. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 3. 5. se bude konat na faře od 18:00 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • Pátek 4. 5. je prvním pátkem v květnu. Od 16:00 bude ve FK příležitost ke svátostí smíření, od 16:30 májová pobožnost a od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a se svátostí pomazání nemocných.

Ohlášky týdne 6. – 12. května:

 • Neděle 6. 5. je 6. nedělí velikonoční a zároveň Den modliteb za pronásledované křesťany.
 • V úterý 8.5. se uskuteční vikariátní pouť na Chlum svaté Maří.
 • Ve středu 9. 5. bude v kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 10. 5. slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. V tento den nebude mše svatá ve Svatavě, ale v Sokolově v 18:00. Touto mší svatou zahajujeme také novénu k Duchu svatému. (večerní modlitba na faře nebude).
 • V pátek 11. 5. budeme od 16:30 slavit májovou pobožnost a od 17:00 mši svatou.
 • Neděle 13. 5. je 7. nedělí velikonoční – Den matek, Den modliteb za sdělovací prostředky. V naší farnosti proběhne sbírka na televizi NOE a Radio Proglas. Od 12:30 bude ve farním kostele řeckokatolická mše svatá.

 

Pojďte se s námi modlit za světové setkání rodin s papežem Františkem v Dublinu:rodina.jpg

Bože, náš Otče,

jsme bratry a sestrami v Ježíši, tvém Synu, a v Duchu tvé lásky tvoříme jednu rodinu. Zahrň nás požehnáním radosti z lásky. Dej, ať jsme trpěliví a vlídní, milí a velkorysí a ujímáme se těch, kdo jsou v nouzi. Pomáhej nám žít tvé odpuštění a pokoj. Svou láskyplnou péčí ochraňuj všechny rodiny, zvláště ty, za které nyní prosíme:

(po chvíli ticha můžeme zmínit vlastní rodinné příslušníky i další lidi).

Rozmnožuj naši víru, posiluj naši naději, uchovej nás v bezpečí své lásky a dej, ať jsme ti stále vděční za dar života, který společně sdílíme. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Maria, matko a průvodkyně, oroduj za nás. Svatý Josefe, otče a ochránce, oroduj za nás. Svatí Jáchyme a Anno, orodujte za nás. Svatí Ludvíku a Zelie Martinovi, orodujte za nás.

Celosvětová síť modlitby s papežem - květen

Evangelizační úmysl: Za poslání laiků

– aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.

Národní úmysl:

– za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje (srv. Žl 139/138/).

Pozvánky:

 • Cyklus večerních setkání vyplněných Božím slovem a modlitbou chval. Setkání budou probíhat v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech – Rybářích. Začátek bude v 19.00 hod a vybrané dny jsou: 23. duben, 28. květen a 25. červen.
 • Tříkrálová kavárnička Sokolov zve v úterý 24. 4. od 17:00 na kytarový recitál Martina Lindtnera. Vstupné dobrovolné.
 • Městská knihovna Sokolov zve na přednášku Bc Ludmily Křivancové Umírněnost, slovo z minulého století? Povídání o tom, jak je umírněnost, přiměřenost v životě důležitá. 25. 4. 2018 17:00.
 • Kraslický šnek zve na koncert nevšední kapely THE TAP TAP 27. 4. od 19:00 v kulturním domě v Kraslicích.
 • Vikariátní pouť Chlum svaté Maří v úterý 8. 5. 2018 9:00 – 15:00. Více informací v příští nedělní stránce.
 • Diecézní setkání ministrantů na téma: císař Karel a svatá Anežka se letos uskuteční v Lokti ve dnech 25. – 26. 5. 2018. Je určeno pro ministranty a ministrantky ve věku od 6 do 15 let. Děti se mohou těšit na prohlídku hradu Loket, na noční hru, na nácvik liturgie a na mši svatou s otcem biskupem Tomášem, na vzájemné kamarádské přátelství a také na hry v krásné přírodě. S sebou je třeba vzít: dobrou náladu, karimatku, spacák, ministrantské oblečení, přezůvky, pláštěnku, pevnou obuv, dobrovolný příspěvek (150 Kč). Ubytování je zajištěno v tělocvičně. Přihlášky do 29. 4. 2018 přijímá: Juniper Josef Oravec OFM, na e-mailu: juniperjosef@seznam.cz nebo tel: 605 374 900.
 • Festival oblátských povolání 12. 5. 2018 v Plasích. Jde o otevřenou jednodenní akci určenou nejen pro mladé (zajištěn bude např. i program pro rodiny s dětmi), která bude zaměřena na povolání (v obecné i konkrétnější podobě).Dopoledne budou workshopy o různých podobách křesťanského povolání, odpoledne přednáška Marka Orko Váchy, program v areálu plaského kláštera a večer modlitba chval v otevřeném prostoru.              P. Vlastimil Kadlec, OMI

Oznámení:IMG_0409.JPG

 • Farní ovčí chov se letos rozrostl o 4 jehňátka, takže farní zahrada v Krajkové takto početnou rodinku již neuživí. Farář by rád odprodal jednu tříměsíční ovečku a beránka po 800,- Kč za kus někomu, kdo potřebuje, aby mu spásali zahradu.
 • Při Biskupství plzeňském bude od září 2018 opět otevřen dvouletý kurz pro amatérské hudebníky plzeňské diecéze. Uzávěrka přihlášek je 20. května 2018. Informační setkání účastníků kurzu proběhne ve čtvrtek 31. května 2018 od 17.00 v prostorách římskokatolické fary, Františkánská 11, Plzeň. Přihlášku na kurz i veškeré informace si můžete vyžádat na e-mailové adrese: schley.reindl@gmail.com, nebo na telefonu 737 427 795. Těším se na Vás! MgA. Markéta Schley Reindlová

Poděkování:

Sokolovská farnost každoročně přispívá na iniciativu „Likvidace lepry“. V těchto dnech jsme dostali poděkování za náš dar, který bude použit na podporu indických nemocnic v Bhilai Pahari a Phulpahari, které se vedle léčby a pomoci lidem postiženým malomocenstvím zabývají i léčbou rezistentní formy TBC. Dík, vám, farníkům, za vaše finanční dary, které tuto podporu umožnily.                Petr Bauchner    

 

 Farní Charita Sokolov – zpráva o činnosti 2017

     Rok 2017 je opět rokem služby naší Farní Charity Sokolov (dále jen FCH Sokolov). I přes obtíže, zejména ekonomického charakteru se nám podařilo udržet standart naší služby a dále být službou, která pomáhá a je zvěstovatelkou evangelia. Personální obsazení FCH Sokolov je následující: Bc. Jan Sebján – ředitel FCH Sokolov, Ing. Marie Krömlingová – účetní FCH Sokolov, Lenka Slepičková – vedoucí Domu pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, Ing. Vratislav Rýzler – správce Domu pro lidi bez vlastního bydlení, Růžena Leknerová – spirituálka a vedoucí šatníku FCH Sokolov, Irena Simonicsová – kavárnice Tříkrálové kavárničky Sokolov, Petra Kesslová – kavárnice Tříkrálové kavárničky Sokolov, Ladislav Filip -  dobrovolník FCH Sokolov, Jitka Odehnalová – dobrovolník FCH Sokolov.

Projekty FCH Sokolov

 • Dům pro lidi bez vlastního bydlení Olovíoloví2.jpg

 Již 2 rokem provozujeme tuto ubytovací službu. Nemáme ji zaregistrovanou jako sociální službu, proto se naše činnost zaměřuje na poskytnutí ubytovacího prostoru pro lidi v nouzi. Dále nabízíme duchovní službu. Tuto poskytuje spirituálka Růžena Leknerová, která 2 x týdně dochází do našeho domu a zde lidem naslouchá, modlí se za ně a za jejich problémy a vede biblické skupinky pro obyvatele našeho zařízení. Ing. Vratislav Rýzler je veden jako správce domu, který především zajišťuje přípravu nájemních smluv a řeší provoz ubytovny. Od října 2017 je jako VPP (dotace ÚP) na pozici vedoucí ubytovny paní Lenka Slepičková, která pravidelně dojíždí do Oloví a je zde přítomná od 09.00 do 15.00 hod. Organizuje chod domu, kontroluje dodržování ubytovacího řádu a pomáhá ubytovaným s řešením problémů na úřadech. V r. 2017 jsme  jako organizace poskytli 2 místa pro veřejnou službu.  2 ženy z řad ubytovaných pracují v ubytovně jako uklízečky v rozsahu 20-30 hod. měsíčně. V roce 2017 jsme poskytli ubytování 55 dospělým osobám a 10 dětem. Úzce spolupracujeme se sociálním odborem v Kraslicích a Rotavě.

 • Tříkrálová kavárnička Sokolov

  V únoru 2017 jsme otevřeli Tříkrálovokav2.jpgu kavárničku v nevyužitých prostorech domu na nábř. P.Bezruče. Kapacita kavárničky je 6 míst. V letních měsících je možné využít i venkovní posezení v krásné zahradě domu. Tím se kapacita navýší na 10 míst. V této kavárničce jsme vytvořili 2 pracovní místa  pro lidi se zdravotním postižením. Od dubna 2017 můžeme na větší část platu obou zaměstnankyň čerpat dotace z  ÚP. Cílem služby naší Tříkrálové kavárničky, je propagovat službu FCH Sokolov, Tříkrálovou sbírku a vytvořit místo setkávání. To se nám v roce 2017 podařilo. Naši klientelu tvoří studenti, rodiče s dětmi i starší lidé. Často do kavárničky přicházejí i klienti denního centra Mateřídouška, kteří rádi využívají naší služby „Zavěšené kafe“. V kavárničce se v r. 2017 uskutečnily 2 koncerty (Slávek Klecandr, Eva Henychová + Naden) a 2 přednášky (L.Křivancová a F. Kšajt). Součástí kavárničky je také dobročinný antikvariát, kdy za 30 Kč. Zde prodáváme knihy, které dostáváme darem od různých dárců. 3 x jsme využily naší mobilní Tříkrálovou kavárničku, kdy jsme se účastnili kulturně společenských akcí a prodávali jsme kávu. V r. 2017 došlo také k vloupání do prostor kavárničky, kdy došlo k odcizení drobných předmětů a tržby. Díky dobré práci PČR byl pachatel dopaden.

 • Šatník FCH Sokolov

     Šatník FCH pomáhá lidem, kteří se dostali do tíživé finanční a existenční situace. Zejména se jedná o lidi bez domova, ale také o lidi postižené chudobou. Výdej probíhá pravidelně v pondělí a ve středu. V šatníku slouží Růžena Leknerová a Jitka Odehnalová. Pomáhat dochází i Lucie Štěpánková, která zde absolvuje pracovní rehabilitaci. Do šatníku pravidelně přispívají jednotliví dárci, kteří osobně donesou použité šatstvo, nebo kuchyňské nádobí a ložní prádlo. Největší nápor je vždy v zimních měsících. Nepravidelně podáváme i potravinovou pomoc a to zejména prověřeným lidem, kteří pomoc potřebují okamžitě.

 • Domácí Hospic Motýl

V roce 2017 jsme finančně podpořili službu Domácího hospice Motýl částkou 5000 Kč a dále pravidelně měsíčně platíme tarif na mobilní telefon. V r. 2017 došlo ze strany FCH Sokolov k omezení podpory a to z důvodu názorových neshod s vedením Občanského sdružení Střípky. FCH Sokolov dále podpořila činnost Domácího hospice Motýl uspořádáním Týdne pro Hospic v restauraci a kavárněmmot2.jpg Nosstres Karlovy Vary. Dále jsme uspořádali spolu s organizací Živé Sokolovsko benefiční akci 24 hodinový Motýlí běh.     

Další služby FCH Sokolov

     Naše  charita se dále podílí na dalších projektech. Finančně podporujeme klub seniorů Háječek. Pan Ladislav Filip je aktivním členem toho klubu a zapojuje se do aktivit klubu. Dále pomáháme se správcovstvím pozůstalosti slečny Jany Šimkové ze Sokolova a to na základě uzavřené smlouvy. Významnou službou je projekt Adopce na dálku, kdy v r. 2017 jsme podpořili celkem 3 děti: 2 z Bolívie a jedno dítě v Indii.

Tříkrálová sbírka

     V roce 2017 byla opět rekordní. Podařilo se nám vykoledovat 136 000,- Kč. Je to TS1.jpgsamozřejmě díky nasazení koledníků a jejich vedoucích. Také k tomuto rekordu přispělo, že jsme i tento rok pokryli našimi koledníky větší část okresu Sokolov. Do Tříkrálové sbírky jsou nejvíce zapojeny organizace 22. Přední hlídka Royal Rangers Kraslice, ZŠ Bukovany, terapeutické dílny Mateřídouška Sokolov, Skauti Habartov, MŠ Dasnice

Potravinová sbírkaPS1.jpg

     Již podruhé se naše charita podílela na celonárodní Potravinové sbírce. Naši dobrovolníci působili v prodejně Kaufland v Sokolově. Podařilo se nám za 12 hodin dobrovolnické práce nasbírat 900 kg potravin, které jsme ihned odvezli do skladu Potravinové banky Karlovarského kraje. Naše FCH Sokolov je členem potravinové banky Karlovarského kraje.

Vize a cíle FCH Sokolov

     V roce 2018 bychom chtěli pokračovat v započatých projektech a udržet je v chodu. Důležitá je podpora zaměstnanců a dobrovolníků. Pravidelně pro koledníkSeb.jpgy připravujeme víkendovou akci, která proběhne i v r. 2018. Dále je připraveno duchovní setkání s prezidentem DCH mons. Radkovským. V r. 2018 bychom chtěli otevřít v Sokolově na nábř. P. Bezruče Tříkrálový dobročinný obchůdek a vytvořit opět jedno pracovní místo pro člověka se zdravotním postižením. Díky tomu, že jsme obdrželi do zápůjčky osobní vůz Fiat Stillo máme záměr využit tento vůz na návštěvní službu, která by mohla začít fungovat v první půlce r. 2018 Asi na závěr musím podotknout, že bez duchovní podpory lidí kolem nás a jejich modliteb, by naše práce byla zřejmě mnohem těžší. Bohu díky, že můžeme i přes nezdary být viditelnou láskou Krista zde na zemi.

 S úctou a radostí Jan Sebján – toho času ředitel Farní charity Sokolov

Inspirace pro mládež:

 • do 30. 6. Přihlášky do Panamy. Možnost přihlásit se k účasti na Světových dnech mládeže v Panamě (16. – 27. 1. 2019) končí už v červnu! Pro zájemce, kteří se lekají pouze finanční náročnosti cesty, se jedná o možnosti podpory; nechť se nám tedy s důvěrou ozvou na dcm@bip.cz.
 • 20.-22. 4. Fénix: Povstávání z popela – část 1.: Stodoloběh. Dobrovolnická brigáda pro obnovu barokní stodoly u fary Komunity Noe v Holostřevech, kombinovaná s hrou na kytaru, stavěním plotu, díváním se na film a / nebo půlmaratonem.
 • 19.-22. 4. Studentský Velehrad: 14. celostátní setkání vysokoškoláků; informace na http://studentskyvelehrad.cz/.
 • 25. 4. O nás s námi: Seminář o synodě, mladých a rozlišování. Pro mládež ve věku 16-32 let vede P. Vlastimil Kadlec, OMI. Další setkání: 23. 5. a 6. 6. Vždy ve středu 17.00-18.30 hod, na DCM v Plzni.
 • 12.5. Festival oblátských povolání. Program o povolání pro všechny věkové kategorie, v Plasích. Více na http://oblati.cz/kalendar/2023.html.
 • 19. 5. 11. fotbalový BiskupCup. Tradiční turnaj v Domažlicích, pro týmy s pěti hráči na hřišti.
 • 25. 5. Light4You. Večer chval s pozváním širší veřejnosti k modlitbě. V kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. v Plzni
 • 25.-26. 5. Ministrantské setkání v Lokti. Organizuje fr. Juniper Josef Oravec OFM (juniperjosef@seznam.cz).
 • 29. 6.- 4.7. Exercicie pro mládež s P. Štěpánem Smolenem, v Klášteře Teplá.
 • 17.-25. 7. Pouť do Compostely. První etapa pěší pouti z Plzně ke hrobu sv. apoštola Jakuba.
 • 29.7.- 4.8. Úlet. Letní tábor pro mládež 14-18 let. Info: fencl@bip.cz, 731 619 704.
 • 19.-25. 8. Workship. Dobrovolnická brigáda mladých ve věku 18-35 let. Informace na http://www.workship.farnostplasy.cz/.

Květnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v květnu svoje narozeniny:

Furinová Alžběta

Jůnová Libuše

Králič Jaroslav

Krobová Markéta

Musilová Taťana

Nosková Libuše

Tauerová Věra

Tauer Miroslav

 

Tomčík Alexandr st.

Vlachý Pavel

Miškovská Tereza

Walterová Jaroslava

                              


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí