Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
24.3.2018
Datum ukončení:
6.4.2018

Nedělní stránka

Velikonoce

25. 3. – 7. 4. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 8. 4. 2018)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-03-25.pdf

 

Ohlášky týdne 25. - 31. března:

 • Neděle 25. března je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden. Pozor! Na Květnou neděli se mění zimní na letní čas. Je třeba vstávat o hodinu dříve.
 • Na květnou neděli slaví svoji liturgii od 12:30 řeckokatolíci, a od 15:00 bude v evangelickém kostele velikonoční prozpěvování.
 • V pondělí Svatého týdne 26. 3. bude na faře obvyklá ranní mše svatá v 7:40.
 • V pondělí 26. 3. bude ve farním kostele příležitost k předvelikonoční svátosti smíření od 15 do 17 hodin. Zpovídat budou všichni kněží vikariátu.
 • Ve středu 28. 3. bude na faře obvyklá ranní mše svatá v 7:40.
 • Ve středu 28. 3. se sejdou ke křížové cestě děti a mládež. Pobožnost proběhne ve farním kostele od 16:30.
 • Ve středu 28. 3. se bude od 17:00 konat ve farním kostele eucharistická adorace a od 18:00 na faře manželské večery.
 • Program velikonočního tridua od Zelného čtvrtku po Zmrtvýchvstání Páně je na zvláštní příloze NS.
 • Náš biskup Tomáš zve ministranty na zelený čtvrtek dopoledne do plzeňské katedrály na mši se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů. Ministranti mohou využít k dopravě aut kněží, kteří se této mše účastní.
 • Postní sbírku společně požehnáme a předáme k jejímu účelu na Zelený čtvrtek při společné bohoslužbě v 18:00. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 1. 4. při všech bohoslužbách.
 • Pravidelná čtvrteční společná modlitba na Zelený čtvrtek nebude.
 • Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. Protože je Velký pátek dnem pracovního klidu, obřady velkého pátku začnou ve farním kostele již v 15:00 (křížová cesta od 8:30).
 • Pro zajištění dobrého průběhu nepřetržité adorace u Božího hrobu od skončení velkopátečních obřadů až po Vigilii Zmrtvýchvstání Páně je v kostele vyložen arch, do kterého se zapisujte k jednotlivým časovým rozvrhům adorace.
 • Velkopáteční sbírka bude znamením naší solidarity s křesťany ve Svaté zemi. Křesťané ve Svaté zemi nás zároveň prosí, abychom se za ně i za celou tuto zem, zkoušenou tolika nepokoji, vytrvale modlili.
 • Na bílou sobotu bude možnost ve farním kostele po celý den adorovat. Tato adorace bude zahájena společnou liturgií četby v 8:30. Velikonoční vigilii společně zahájíme ve 21:00. Účastníci obřadů Velikonoční vigilie jsou po jejím skončení pozváni na faru na slavnostní agapé.

Ohlášky týdne 1. – 7. dubna:

 • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli 1. 4. proběhne při dopoledních bohoslužbách svěcení pokrmů a při všech bohoslužbách sbírka na Diecézní charitu Plzeň. Zároveň bude při přinášení obětních darů přinesena a požehnána též druhá část postní sbírky. Od 11:45 bude ve farním kostele pokřtěn Vít Ďuroška.
 • V pondělí velikonoční budeme slavit eucharistii v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.
 • Od středy 4. 4. budou ranní mše svaté ve všední dny přesunuty z fary do farního kostela.
 • Ve středu 4. 4. proběhne v LDN v Královském Poříčí od 10:00 bohoslužba v ritu CČSH.
 • Ve středu 4. 4. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 5. 4. se uskuteční v LDN v Dolním Rychnově od 10:00 bohoslužba v ritu CČSH.
 • Ve čtvrtek 5. 4. nebude pravidelná čtvrteční modlitba.
 • Ve čtvrtek 5. 4. se uskuteční ve farním kostele od 18:00 Jarní koncert.
 • Pátek 6. 4. je prvním pátkem v měsíci dubnu. Ve farním kostele bude od 16:00 eucharistická adorace, a od 17:00 mše svatá, při které se budeme modlit za nemocné a za službu domácího hospice. Při této mši svaté bude možné přijmout svátost nemocných.

Ohlášky týdne 8. - 14. dubna:

 • Neděle 8. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství. Od 12:30 budou mít ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci. Večerní mše svatá bude nahrazena bohoslužbou slova.
 • Ve dnech od 9. 4. do 17. 4. bude farář na dovolené. Pořad nedělních bohoslužeb bude beze změny, faráře zastoupí P. Jiří Majkov. Nebudou mše svaté ve všední dny: ve středu 11., pátek 13., a v pondělí 16. dubna v Sokolově, ve čtvrtek 12. dubna ve Svatavě. V nutných případech, tj. doprovázení nemocných, umírajících či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Jiří Majkov z Lokte – tel: 606 220 130.
 • Neděle 15. 4. je 3. nedělí velikonoční. Na všech bohoslužbách faráře zastoupí P. Jiří Majkov. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.

Slovo ke Svatému týdnu

Bratři a sestry, o postních nedělích v nás rezonovalo Boží slovo, aby v nás probouzelo touhu po nepředstavitelně milujícím a blízkém Bohu. Prorok Jeremiáš věří, že člověk se této lásce vydá všanc a nové věci, které se začnou dít, vyjadřuje jednoduše takto: O Bohu už si nebudeme jen číst, nebudeme o něm slyšet zprostředkovaně, ale každý z nás k němu bude mít ten nejintimnější vztah, jaký jen jde mít. Bůh se nebude bát ponížení, které je spojeno s tím, že vstoupí do nás, hříšných lidí. Ježíšovo chvějící se srdce se nechá strhnout touhou naplnit svůj život, naplnit poslání, které mu dal jeho Otec. A tak se nám stane bližním. Jeho oči, jeho tvář, úsměv i pláč, slovo i mlčení se budou moci hluboce vrývat do našich srdcí. A když při modlitbě zazní jeho jméno, naše srdce se zachvěje z blízkosti toho, který se nám stal tak důvěrně známým.

Bratři a sestry, dnes začínající Svatý týden se pro nás touží stát podobnou příležitostí, jakou poskytuje například novomanželům jejich svatební cesta. Časem, který si vyhradí jen sami pro sebe, aby se mohli otevírat lásce, která se stává jejich první a nejvzácnější perlou, pro kterou obětují všechno.

Společenství vzájemné důvěry, podpory, blízkosti je ale velmi křehké tváří tvář silám vlastní zajištěnosti, strachu z dosud nepoznaného, pohodlí a lhostejnosti. Podpořme se tedy vzájemně k přijetí tak krásného daru, který nám chce Pán v těchto dnech svěřit. Následující vteřiny, hodiny i dny tu chce Pán být jen a jen pro nás.

                            Květná neděle 2018                               Petr Bauchner

 

Apoštolát modlitby

 • Evangelizační úmysl: Za ty, kdo nesou odpovědnost za hospodářství a ekonomii – aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
 • Národní úmysl: Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.

Pozvánky:

 • Postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu bude slavena v pondělí 26. března od 15. do 17. hod ve farním kostele.
 • Postní křížová cesta dětí a mládeže se uskuteční ve farním kostele ve středu 28.3. od 16:30.
 • Nepřetržitá adorace u Božího hrobu od skončení velkopátečních obřadů až po Vigilii Zmrtvýchvstání Páně.
 • Jarní koncert 4. 2018 od 18:00 ve farním kostele sv. Jakuba v Sokolově. Zpěv Petra Dudášová, Varhany Martin Matuška, příčná flétna Gabriela Dundová z Karlovarského symfonického orchestru. Hosté – Sbor Jen Tak pod vedením Andrey Plaché a další. Klavírní doprovod Dana Švarcová. Vstupné dobrovolné.

Jarní koncert Petra D. 2 5.4.2018.jpg

 • Národní pochod pro život a rodinu Praha, sobota 7. dubna.

Program v Praze:

10.30 Mše svatá v katedrále.

12.30 Oběd a program pro malé i velké na Klárově.

14.00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy.

16.00 Požehnání rodinám a zakončení u sochy sv. Václava na Václavském náměstí.

Oznámení:

 • Milí mladí přátelé, pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi. Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže. Myslím na vás v modlitbách     + Mons. Pavel Posád, biskup delegát pro mládež

Dubnoví jubilanti:

Pamatujme v modlitbách na naše farníky, kteří mají v dubnu narozeniny:

Hamouzová Věra

Hříbalová Miroslava

Kašparová Marta

Reinecková Anna

Stübchen František

Uhlíková Irma

Vlachá Petra

Nedělní stránka, věstník Římskokatolické farnosti Sokolov. Příspěvky vítány.
Adresa fary: J. K. Tyla 531/4, 356 01 Sokolov, tel.: 352 604 070

Farář: Petr Bauchner, mobilní tel.: 608 656 556

Farní asistentka: Hana Kodedová, mobilní tel.: 731 626 162

Číslo účtu Římskokatolické farnosti Sokolov: 861558399/0800

email: farnostsokolov@seznam.cz                        web: https://www.farnostsokolov


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy