Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
10.3.2018
Datum ukončení:
23.3.2018

Nedělní stránka

4. a 5. neděle postní

11. 3. – 24. 3. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 25. 3. 2018)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel. cca 700 kB)NS_2018-03-11.pdf

Ohlášky týdne 11. – 17. března:

 • Neděle 11. 3. je 4. nedělí postní. Od 12:30 budou mít ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 15. 3. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace a od 18:00 na faře Manželské večery.
 • Ve čtvrtek 15. 3. se bude konat na faře od 18:00 společná modlitba.
 • V pátek 16. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu.
 • V sobotu 17. 3. se uskuteční v Chodově od 9:00 vikariátní postní rekolekce.

Ohlášky týdne 18. – 24. března:

 • Neděle 18. 3. je 5. nedělí postní. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěna Nella Lauová. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři, od 15:00 budeme slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • V pondělí 19. 3. oslavíme mší svatou v 7:40 na faře slavnost sv. Josefa.
 • Ve středu 21. 3. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 21. 3. v 16:30 bude ve farním kostele křížová cesta pro matky, které se chtějí modlit za svoje děti. Matky prosí za sebe a za své děti.
 • Ve středu 21. 3. nebude večerní eucharistická adorace, ale od 18:00 budou na faře manželské večery.
 • Ve čtvrtek 22. 3. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 22. 3. se bude konat na faře od 18:00 společná modlitba.
 • V pátek 23. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu a od 17:00 slavit mši svatou.
 • V sobotu 24. 3. se koná společný výlet CK Chroštík.
 • V sobotu 24. 3. proběhne od 8:30 velikonoční úklid farního kostela.

Ohlášky týdne 25. - 31. března:

 • Neděle 25. března je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden. Pozor! na Květnou neděli se mění zimní na letní čas. Je třeba vstávat o hodinu dříve.
 • Od 15:00 bude v evangelickém kostele velikonoční prozpěvování.
 • V pondělí Svatého týdne 26. 3. bude na faře obvyklá ranní mše svatá v 7:40.
 • V pondělí 26. 3. bude ve farním kostele příležitost k předvelikonoční svátosti smíření od 15 do 17 hodin. Zpovídat budou všichni kněží vikariátu.
 • Ve středu 28. 3. bude na faře obvyklá ranní mše svatá v 7:40.
 • Ve středu 28. 3. se sejdou ke křížové cestě děti a mládež. Pobožnost proběhne ve farním kostele od 16:30.
 • Ve středu 28. 3. se bude od 17:00 konat ve farním kostele eucharistická adorace a od 18:00 na faře manželské večery.
 • Program velikonočního tridua od Zelného čtvrtku po Zmrtvýchvstání Páně je na zvláštní příloze NS.
 • Náš biskup Tomáš zve ministranty na zelený čtvrtek dopoledne do plzeňské katedrály na mši se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů. Ministranti mohou využít k dopravě aut kněží, kteří se této mše účastní.
 • Postní sbírku společně požehnáme a předáme k jejímu účelu na Zelený čtvrtek při společné bohoslužbě v 18:00. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 1. 4. při všech bohoslužbách.
 • Pravidelná čtvrteční společná modlitba na Zelený čtvrtek nebude.
 • Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. Protože je Velký pátek dnem pracovního klidu, obřady velkého pátku začnou ve farním kostele již v 15:00 (křížová cesta od 8:30).
 • Pro zajištění dobrého průběhu nepřetržité adorace u Božího hrobu od skončení velkopátečních obřadů až po Vigilii Zmrtvýchvstání Páně je v kostele vyložen arch, do kterého se zapisujte k jednotlivým časovým rozvrhům adorace.
 • Velkopáteční sbírka bude znamením naší solidarity s křesťany ve Svaté zemi. Křesťané ve Svaté zemi nás zároveň prosí, abychom se za ně i za celou tuto zem, zkoušenou tolika nepokoji, vytrvale modlili.
 • Na bílou sobotu bude možnost ve farním kostele po celý den adorovat. Tato adorace bude zahájena společnou liturgií četby v 8:30. Velikonoční vigilii společně zahájíme ve 21:00.
 • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli 1. 4. proběhne při dopoledních bohoslužbách svěcení pokrmů a při všech bohoslužbách sbírka na Diecézní charitu Plzeň. Zároveň bude při přinášení obětních darů přinesena a požehnána též druhá část postní sbírky.

Apoštolát modlitby

Celosvětová síť modlitby s papežem - Česká republika

 • Evangelizační úmysl

Formace k duchovnímu rozlišování – aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.

 • Národní úmysl – za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89/).

 

 • Týden modliteb za mládež - 25. 3. 2018 a setkání mládeže s biskupem před Květnou nedělí.
 • Den modlitby a postu za misionáře mučedníky 3. Agentura Fides vydala opět na konci loňského roku seznam pastoračních pracovníků, kteří byli zabiti v roce 2017, protože byli křesťany. Bylo jich 23 – v Americe 11 (8 kněží, 1 řeholník, 2 laici), v Africe 10 (4 kněží, 1 řeholnice, 5 laiků), v Asii 2 (1 kněz, 1 laik). Během let 2000–2016 bylo ve světě zabito 424 pastoračních pracovníků včetně 5 biskupů.

Pozvánky:Duchovní obnova[3].jpeg

 •     Ve středu 21. 3. 2018 v 16:30 bude ve farním kostele v Sokolově křížová cesta pro matky, které se chtějí modlit za svoje děti. Matky prosí za sebe a za své děti.
 • Světový den mládeže 12-29 let (24. 3.) Tradiční diecézní setkání mládeže s biskupem konané netradičně pouze v sobotu (24. března). Bude se konat v aule Gymnázia. Nejdřív se seznámíme – jak s otcem biskupem Tomášem, tak spolu navzájem, pak budeme pokračovat modlitbou chval a katechezí otce biskupa. Část odpoledne strávíme v menších skupinkách poznáváním situace v jiných oblastech diecéze, sdílením se a hrami. Vyvrcholením setkání bude mše svatá v 15:15 h v kostele Panny Marie Růžencové na Slovanech; konec akce je plánován na 17:15 h. Jednotlivci nebo společenství se zájmem o nocleh ze 23. na 24. 3. nechť svůj zájem nahlásí na dcm@bip.cz. Budou přijati v některé z farností/v některém společenství v Plzni.
 • CK Chroštík srdečně zve na celodenní veřejný výlet „Bez vlků a bez mlýna“ 24. března 2018, délka 14 km.Trasa: Podlesí - Vlčí rokle - Březí - vrch Varta - Černičky - Hradiště - Valtířov. Více informací - tel. 603 293 697 a 777 486 096, nebo na farní nástěnce.
 • Postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu bude slavena v pondělí 26. března od 15. do 17. hod ve farním kostele.
 • Postní křížová cesta dětí a mládeže se uskuteční ve farním kostele ve středu 28.3. od 16:30.
 • Národní pochod pro život a rodinu Praha, sobota 7. dubna.

Z plzeňské diecéze budou vypraveny autobusy z níže uvedených měst za jednotnou cenu 200 Kč za dospělého, děti jedou zdarma. Cheb (6:30) - Sokolov (7:00) - Karlovy Vary (7:30) - Praha (9:30)

Program v Praze:

10.30 Mše svatá v katedrále

12.30 Oběd a program pro malé i velké na Klárově

14.00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy

16.00 Požehnání rodinám a zakončení u sochy sv. Václava na Václavském náměstí

Z Prahy autobusy vyjedou zpět v 16:30.

Přihlašujte se do 15. března na adrese: pochodprozivot.cz.

 

 • Již potřetí se bude konat víkend pro ženy s psychoterapeutkou Mankou Kutilovou jáhnem Jindřichem Fenclem, a to 1.-3. června v Těnovicích, přihlášky na rodiny@bip.cz. Jindřich Fencl, rodiny@bip

 

Statistika sokolovské farnosti – únor 2018

Pohřby:  Edita Svobodová, František Odehnal, Heidi Pelikánová

Svatby:   Jakub Picka a Dominika Illéšová

Sbírky

4.2.

11.2.

18.2.

25.2.

Celkem

Svatava

500,-

400,-

400,-

 

1 300,-

Krajková

590,-

445,-

470,-

 

1 505,-

Sokolov

2 600,-

2 067,-

2 445,-

3 999,-

11 111,-

Sokolov kasičky

14 809,-

 

 

 

14 809,-

Svatopetrský haléř

 

 

 

3 999,-

 

Celkem

18 499,-

2 912,-

3 315,-

3 999,-

28 725,-

 

Oznámení

Církev československá husitská nás zve na pouť do Svaté země v termínu 14. 9. – 21. 9. 2018 (Cena 16 800,-Kč + 100USD) Více informací je na plakátku na farní nástěnce.

 

Z posledního setkání ekonomické rady

Ekonomická rada sokolovské farnosti se sešla 29. 1. letošního roku. Po úvodní modlitbě jsme přijali rezignaci na členství v ERF Jarmily Majorošové, kterou podala ústně faráři bez udání důvodu. Členy ERF zůstávají: P. Petr Bauchner (PB), Miroslav Tauer (MT), Ladislav Filip (LF), Jaroslav Králič (JKr); Jitka Slaninková (JS); Jitka Odehnalová (JO).

Poté jsme se věnovali projednání rozpočtu farnosti na rok 2018. Členové ERF dostali na setkání návrh rozpočtu farnosti pro rok 2018. Rozpočet je členěn střediskově, pastorační část je vytvořena obdobně jako v loňském roce, část věnující se opravám byla v ERF konzultována zvlášť (viz níže) a její naplňování bude ve většině položek závislé na získaných či nezískaných dotacích. Rozpočet je mírně deficitní, deficit bude uhrazen z našetřených prostředků z minulých let.

Rozpočet farnosti na rok 2018 ERF, po dílčích vysvětleních, přijala bez připomínek, podobně i záměr velkých oprav:

Kostel sv. Jakuba Sokolov:

 • Generální rekonstrukce: předpokládaná dotace asi 800 000,- Kč Spoluúčast farnost, obec 80 000,- Kč.
 • Rekonstrukce vstupního prostoru kostela: Restaurování Kalvárie: 140 000,- Kč - dotace ORP 120 000,- Kč, spoluúčast farnost 20 000,- Kč. Rekonstrukce omítek ve vstupu: 55 000,- Kč – dotace ORP, KK, spoluúčast farnost 10 000,- Kč
 • Mříž do vstupního prostoru I. část: 110 000,- Kč, - účelová sbírka farníků.
 • Rekonstrukce zákristie: Oškrábání, výmalba, zátěžový koberec – vše asi 50 000,- Kč – farní rozpočet.

Fara Sokolov:

 • Rekonstrukce podkroví II. etapa (+ výměna 2 stoupaček ÚT): 350 – 400 tis. Kč. Dotace biskupství 200 000,-Kč, Rozpočet farnosti 150 000,-Kč

Fara Svatava:

 • Opěrná zeď a oplocení zahrady na východní straně: Práce svépomocí, náklady asi 15 000,-Kč.

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie Svatava:

 • Rekonstrukce střechy III. etapa: 150 000,-Kč, dotace ORP, podíl farnosti 20 000,-Kč.

Kostel sv. Petra a Pavla Krajková:

 • Rekonstrukce střechy I. etapa: 400 000,- Kč, dotace ORP, dotace KK, podíl farnosti 50 000,Kč
 • Nová svítidla: cca 40 000,-Kč - farní rozpočet
 • Restaurování kazatelny a bočních oltářů: dotace 150 000,-Kč, podíl farnosti 15 000,-Kč.

Ekonomická rada se záměrem velkých oprav souhlasí, realizace akcí, kde se s financováním počítá za pomocí dotací, bude odviset od jejich získání.

V dalším bodě programu jsme se věnovali účelovým sbírkám.

V roce 2018 počítáme zatím s jedinou účelovou sbírkou a to na pořízení mříže do vstupního prostoru farního kostela.

Na závěr nás pan Ladislav Filip seznámil s aktuální situací hospodaření ve farních lesích.

Těžba ve farních lesích stále nedosahuje ročních předepsaných limitů. Na zbývajících 6 let platnosti lesního hospodářského plánu (LHP) zbývá vytěžit 4853 m3, což je průměrně ročně 809 m3. Doposud se těží kolem 400m3. Předpis LHP  je sice maximální, ale tím neříká, že by se měl plnit jen z poloviny.  Farář bude od biskupství žádat odbornou pomoc ke kontrole koncepce hospodaření odborného lesního hospodáře (OLH) ve farních lesích.

K příštímu setkání se ERF sejde v dubnu, náplní setkání bude připomínkování finanční uzávěrky farnosti za rok 2017

                                                                                                                                                             Zapsal Petr Bauchner

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb