Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
24.2.2018
Datum ukončení:
9.3.2018

Nedělní stránka

2. a 3. neděle postní 25. 2. – 10. 3. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 11. 3. 2018)

 

Ohlášky týdne 25. února – 3. března:

 • Neděle 25. 2. je druhou nedělí postní. Při bohoslužbách proběhne sbírka “Svatopetrský haléř“. Na dopolední sokolovské bohoslužbě zastoupí faráře P. Jiří Majkov. Mše svatá v Krajkové nebude. Od 12:30 budou slavit svoji liturgii řeckokatolíci.
 • Ve středu 28. 2. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace a od 18:00 na faře Manželské večery.
 • Ve čtvrtek 1. 3. se na faře od 18:00 sejdeme ke společné modlitbě.
 • Pátek 2. 3. je prvním pátkem v měsíci březnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace, od 16:30 křížová cesta a od 17:00 mše svatá, při které se budeme modlit za pacienty i tým domácího hospice Motýl.

Ohlášky týdne 4. – 10. března:

 • Neděle 4. 3. je 3. nedělí postní.
 • Ve středu 7. 3. bude v LDN v Královském Poříčí od 10:00 bohoslužba v ritu CČSH.
 • Ve středu 7. 3. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace a od 18:00 na faře Manželské večery.
 • Ve čtvrtek 8. 3. bude v LDN v Dolním Rychnově od 10:00 bohoslužba v ritu CČSH.
 • Ve čtvrtek 8. 3. se sejdeme na faře od 18:00 ke společné modlitbě.
 • V pátek 9. 3. se sejdeme ve farním kostele od 16:30 ke křížové cestě a od 17:00 ke mši svaté.

Ohlášky týdne 11. – 17. března:

 • Neděle 11. 3. je 4. nedělí postní. Od 12:30 budou mít ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 15. 3. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace a od 18:00 na faře Manželské večery.
 • Ve čtvrtek 15. 3. se bude konat na faře od 18:00 společná modlitba.
 • V pátek 16. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu.
 • Neděle 18. 3. je 5. nedělí postní. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři, od 15:00 budeme slavit mši svatou v Královském Poříčí.

Doba postní

Modlitba, půst a almužna patří k tradičním prostředkům pomáhajícím v nalezení nového, prohloubeného vztahu k sobě, bližním a Bohu. Peníze, které  v postě ušetříme střídmým způsobem života, můžeme vkládat do papírových skládacích kasiček, které jsou v kostele k dispozici. Postní kasičky v závěru postní doby přineseme na Zelený čtvrtek do kostela.

Výnos postní sbírky bude poté použit pro potřebné z našeho středu, podle doporučení naší pastorační rady.

 

Manželské večery na sokolovské faře:

Od středy 21. 2. probíhá na sokolovské faře každou středu vždy od 18:00 cyklus osmi večerů pro manželské páry, které chtějí povzbudit, upevnit či proměnit svůj vztah. Během večerů je vedle přednášek prostor na to, aby spolu manželé (jednotlivě v párech) mluvili o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Témata kurzu: Inventura manželství, naplňování vzájemných potřeb, efektivní komunikace, řešení konfliktů, síla odpuštění, vyjadřování lásky, vztahy k rodičům, dobrý sex, čas pro sebe. Kurz respektuje soukromí páru, součástí není žádná skupinová diskuse, o svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.

Ti, kteří nestihli první setkání, se mohou připojit k běhu i dodatečně, další informace Petr Bauchner, 608 656 556 nebo: farnostsokolov@seznam.cz.

 

Pozvánky:

 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze již tradičně pořádají postní duchovní víkend TAMMÍM pro mladé muže. Účastníci budou mít opět příležitost vyslechnout zajímavé přednášky, ale především prožít víkend ve ztišení s Bohem. Skrze duchovní rozhovory, modlitbu i společenství budou moci prohloubit víru a načerpat ze setkání s Bohem do další životní cesty. TAMMÍM se bude konat v termínu 9. – 11. 3. 2018. Více na seminar-praha.cz
 • Národní pochod pro život a rodinu se koná 7. dubna 2018 v Praze. Podrobné informace a přihlašovací formulář najdete na webové stránce pochodprozivot.cz. Záleží Vám na podpoře rodin, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás? Rodiny založené na manželství jsou tím nejlepším prostředím pro děti. Přijďte to ukázat.
 • Občanské shromáždění u příležitosti 70. výročí „Vítězního února“ proběhne v neděli 25. 2. v Music clubu alfa v Sokolově od 18:15. Program zahájí ekumenická bohoslužba za všechny pronásledované totalitním režimem. Dále bude program pokračovat panelovou diskusí o zločinech komunismu na Sokolovsku, na závěr bude promítnut film Hořící keř.

Únor.png

 • Přihlašování na JUMP 2018: 28. 2. – 7. 3. 2018
 • UNIT – ekumenická křesťanská konference v Plzni: 9. – 11. 3. 2018
 • Světový den mládeže v plzeňské diecézi: 23. – 24. 3. 2018.

 

Poděkování

 • Brigádníkům, kteří pomohli s dopravou dřeva pro vytápění fary.

 

Služba potřebným:

 • Během 2. neděle postní proběhne při bohoslužbách sbírka „Haléř sv. Petra“. Tato sbírka se odesílá do Vatikánu. Výnos sbírky je použít na charitativní projekty po celém světě. Pomáhá ke zmírnění bídy ve světě a k hojení následků přírodních katastrof.

Další oznámení:

 • Na DCM v Plzni je nově k dispozici psychologická poradna pro mládež. Psycholog Mgr. Anežka Fialková může pomoci se sebepoznáním, psychospirituální krizí, problémy v rodině, s orientací v životě, se zvládáním těžkých situací a dalším. Sezení je třeba si předem domluvit. Více informací naleznete na stránce: poradnadcm.webnode.cz.
 • Křesťanská psychoterapeutická poradna v Plzni. Již čtvrtým rokem funguje při Biskupství plzeňském Křesťanská psychoterapeutická poradna. Vede ji psychoterapeutka Marie Kutilová. Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párová terapie (více na www.poradnaukaplicky.cz)

 Objednávky: tel. 606 710 631, mail: mankak@tiscali.cz. Délka konzultace je 50 minut, cena první konzultace je 500 Kč, cena každé další konzultace 400 Kč. Párová a manželská terapie 800 Kč. (90 minut společné konzultace). Pokud by výše ceny byla jedinou překážkou terapie, je po dohodě možná sleva.

 

Březnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v březnu svoje narozeniny:

 Beerová Gertruda

Dietlová Kateřina

Holá Anna

Bauchner Petr

Giňová Lucie

 Hunyorová Helga

Koliáš Vladimír

Korbel Petr

Kozák Václav

Nastinec Vladimír

 Óváryová Nikola

Postlová Martina

Reinecke Herbert

Vlachá Barbora

Zuber Herbert

 

Statistika sokolovské farnosti – leden 2018

Pohřby:  Otakar Ježek, Anna Bernatová, Lukáš Klempár

Svatby:   Ivan Lacko a Romana Gebertová

Sbírky

1.1.

7.1.

14.1.

21.1.

28.1.

celkem

Svatava

 

500,-

500,-

500,-

500,-

2 000,-

Krajková

375,-

780,-

419,-

500,-

538,-

2 612,-

Sokolov

1 478,-

2 983,-

2 523,-

2 447,-

2 449,-

11 880,-

Svatava kasičky

 

 

 

 

690,-

690,-

Celkem

1 853,-

4 263,-

3 442,-

3 447,-

4 177,-

17 182,-

 

Z posledního setkání pastorační rady

    Setkání pastorační rady proběhlo v pondělí 15. 1. 2018. Nejdříve jsme se modlili a hovořili na téma populismu ve společnosti, nepřehlednosti dnešního světa, postupného vzdalování se společnosti a její politiky od křesťanských hodnot svobody a lidské důstojnosti, hrozbě nových diktatur. Naší oporou je vítězství Ježíše Krista nad všemi silami zla a propojování se s lidmi, kteří jsou ochotní se nasadit za svobodu, lidskou důstojnost a lidská práva.

    Poté členové PR dostali nové směrnice pro službu pastoračních rad plzeňské diecéze, platné od 1. 1. 2018. Společně jsme se věnovali diskuzi o poslání PR, oblasti působnosti PR, a situacemi, kdy je farář povinen svá rozhodnutí s PR konzultovat. Seznámili jsme se také s oblastmi, kde je faráři doporučeno PR vyzvat ke konzultaci. V postupném společném čtení nových stanov chceme pokračovat i v příštích setkáních.

    Dále jsme se věnovali rozpočtu farnosti pro rok 2018. Rozpočet se v zásadě dělí na dvě oblasti – „pastorační“ a „stavební“.

V pastorační oblasti předpokládáme v podstatě stejné příjmy i výdaje jako v minulých letech, v současnosti jediný výdaj navíc, který čekáme, je příspěvek do mzdového fondu diecéze (asi 17 000Kč).

Stavební část rozpočtu bude v některých položkách závislá na míře dotací, které se podaří získat.

    Strategie rozpočtu bude následující:

    Příjmy z nájmů dvou far budou investovány do rekonstrukce podkroví sokolovské fary na byt pro farní hospodyni. Na tuto akci je zároveň požádáno o dotaci ze solidárního fondu diecéze.

    Příjmy z polí a lesů budou investovány do oprav kostelů. Dělíme je na ty, na které nelze získat dotaci a na ty, kde se k získané dotaci musíme podílet i my z našeho rozpočtu. Přednost bude mít čerpání dotací.

   O dotace jsme zažádali pro tyto akce:

 • Generální rekonstrukce farního kostela
 • Rekonstrukce vstupního prostoru farního kostela
 • Dokončení rekonstrukce střech kostela ve Svatavě
 • Zahájení rekonstrukce střechy krajkovského kostela
 • Restaurování oltářů krajkovského kostela

Další rekonstrukční práce, na které nelze čerpat dotace, a které podnikneme, budeme-li mít dostatek prostředků, jsou:

 • Vymalování zákristie farního kostela
 • Nová mříž do vstupního prostoru farního kostela (účelová sbírka věřících)
 • Nová svítidla do krajkovského kostela

Pastorační rada přijala strategii farního rozpočtu pro rok 2018 bez připomínek.

   

    V druhé části setkání jsme se věnovali pastoračnímu zhodnocení minulého roku a výhledu dál.

   Farnost v minulém roce uspořádala velký počet různých akcí, PR k nastolenému směřování zásadních připomínek neměla, zdá se vhodné tímto směrem pokračovat.

   V dalším období bychom se dále chtěli modlit a podpořit oblast svědectví a svatosti.

   V oblasti svědectví zvláště v projektu farních buněk. Je to aktivita, která přináší v církvi na mnoha místech požehnané ovoce. To se projevuje v růstu vztahu s Kristem, růstu vzájemné lásky a sdílení Ježíše s druhými. Farní buňka spolupracuje s celkem farnosti, poskytuje a přijímá pomoc a připravuje nové vedoucí. Stojí na principu otevřenosti malých společenství, která vznikají kolem jednotlivců či rodin, kteří do svého domova zvou ostatní, ať věřící či nevěřící a s nimi sdílejí před Bohem jejich životní události.

   V oblasti svatosti se nabízí možnost uspořádat během postní doby několik manželských setkání. Smyslem by bylo podpořit se na cestě prohlubování vzájemné lásky, jako podnět by mohla posloužit apoštolská exhortace Amoris Laetitia.

V závěru setkání jsme ještě hovořili o těchto věcech:

 • Partnerství s farností v Litomyšli. Záměr partnerství naší farnosti s litomyšlskou, navrhovaný biskupem Tomášem zatím v naší PR projednáván nebyl, čekáme nejdříve na podnět z Litomyšle.
 • Do partnerské farnosti ve Schwandorfu jsme poslali vánoční dopis s nabídkou setkání v roce 2018, zatím bez odpovědi.
 • Vytápění lavic ve farním kostele. Pokud vstupní jistič kostela nedovolí kapacitně vytápět v případě přítomnosti dětí na mši svaté i zákristii, PR navrhuje omezit vytápění 4. a 5. řady lavic, které jsou v podélné ose kostela.

 

Vyúčtování 8. farního plesu

 

Příjmy

Výdaje

Vstupenky

35 800,-

Nájem sálu

16 863,-

Dary šatna

942,-

Kapela

16 000,-

Dary

700,-

Provize za prodej vstupenek

495,-

Výnos ze soutěže a focení

1 200,-

OSA

 3 000,-   

 

 

Taneční vystoupení

3 500,-

 

 

Dekorační potřeby

85,-

Celkem příjmy

38 642,-

Celkem výdaje

39 943,-

Výsledek

-          1 301,-

 

Poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě, organizování a zdárném průběhu farního plesu a také všem, kteří přišli plesat!!!

Vyúčtování je předběžné, ještě nemáme fakturu z OSA, ale asi tak nějak to dopadne.                  

                                                          Hana Kodedová


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5