Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
4.11.2023
Datum ukončení:
1.12.2023

logo.jpgNedělní stránka

                                    sokolovské a chodovské farnosti   listopad 2023

                                               (příští nedělní stránka vyjde 3. 12.)

 logo chodov.jpg

 

 

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2022-11-06.pdf

Slovo faráře

Milí bratři a sestry,

Představte si, že jste pozváni na svatební hostinu. Ženich s nevěstou spolu se všemi hosty se už chystají zahájit svatební hostinu s výborným jídlem a pitím, při kterém se chtějí s ostatními radovat ze své lásky a počátku společného života, když tu někteří z pozvaných odejdou do kuchyně a tam se začnou pídit po tom, jestli tam nezůstaly nějaké zbytky od včerejšího oběda.

Napadlo by vůbec někoho se tak při svatební hostině chovat?

Katolíci se ale při svých hostinách takto chovají.stažený soubor.jpg

Naše slavení mše svaté je ze své podstaty svatební hostinou Církve a Beránka. Jsme tam přítomni jako hosté ženicha a nevěsty, či přímo jako nevěsta Beránkova. A smyslem této oslavy je radovat se především z toho, že náš ženich nás miluje, dává nám sám sebe za pokrm a připravuje si nás jako nevěstu bez vady na kráse. Samotnou podstatou mše je slavit společně, být v tu chvíli jeden pro druhého a prožívat při tom, že jsme propojeni v jedno Kristovo tělo skrze Lásku. Ten pokrm a nápoj, který se nám při mši podává, je prostředkem k tomu, abychom na cestě lásky a jednoty nezemdleli, ale byli jeho láskou posíleni.

Ale my, místo toho, abychom se těšili ze společné hostiny a jídla, které je nám  tam přichystáno, se věnujeme přednostně pokrmu, který nám tam zbyl od minulé slavnosti. Myslíte, že tomu tak není?

Tak proč lidé, když jdou na mši svatou, dávají největší pozornost svatostánku (který můžeme přirovnat k ledničce uchovávající jídlo od minule) a ne stolu – oltáři, kde se bude slavit hostina, a hostům, kteří se kolem tohoto stolu shromáždili?

Když je to tak, proč tedy vůbec v kostele svatostánek máme?

Jeho účel je dvojí: Jednak pro potřeby nemocných, uchováváme Chléb života, aby byl v každou chvíli k dispozici, jednak pro ty, kteří si chtějí dynamiku mše svaté prodloužit do adorace mimo mši, je zde možnost modlitby u svatostánku.

Z výše naznačených důvodů se po začátku mše nevěnujeme adoraci svatostánku, a protože příchod k oltáři už je součástí mše, nepoklekáme před svatostánkem, pouze se ukloníme oltáři. Svatostánky se z tohoto důvodu také již od II. Vatikánského koncilu neumísťují do místa, kde se slaví mše, ale do bočních kaplích, kde se mohou lidé mimo mši věnovat adoraci. Při mši pak svatostánek nestrhuje jejich pozornost jinam. Z těchto důvodů byl například také v sokolovském kostele svatostánek umístěn u vchodové mříže, kam mají lidé celý den přístup, aby tam mohli strávit libovolný čas v adoraci.

                                                                                                                       Farář Petr

Společná setkání v listopadu

 • Bohoslužba za bezpečí. Ve čtvrtek 9. 11. se od 16:00 uskuteční v sokolovském kostele Bohoslužba za bezpečí a proběhne mše za zemřelé policisty a občanské zaměstnance Policie ČR. Tuto akci pořádáme již několik let ve spolupráci s Křesťanskou policejní asociací. V Karlovarském kraji se tato akce pořádá v letním období v kostele v Ostrově. Pro příští rok se předpokládá, že se podobná akce uskuteční i v Chebu.
 • V pátek 17. 11. se odpolední mše svatá v 16:00 v Chodově přesouvá na dopoledne v 9:00.
 • V pátek 17. 11. zvou chodovští skauti od 16:00 do chodovského kostela na připomínku 17. listopadu. První část setkání bude tvořena svědectvími pamětníků z dob totality a hledání cesty ke svobodě. Setkání vyvrcholí ekumenickou bohoslužbou od 17:00 za přítomnosti evangelického faráře Martina Zikmunda a emeritního biskupa Františka Radkovského.
 • V neděli 19. 11. budeme o 33. neděli v mezidobí slavit Světový den chudých. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na křesťanská média.
 • V neděli 19. 11. bude uzavřen výběr kandidátů do sokolovské pastorační rady.
 • V neděli 19. 11. budeme slavit od 15:00 mši svatou v Královském Poříčí.
 • LIVE s biskupem Tomášem. V pondělí 20. listopadu od 20 hodin proběhne pravidelné živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”. Již během předcházejícího týdne můžete na live@bip.cz(a v průběhu přenosu také přes chat na YouTube) biskupovi položit otázky. Odkaz ke sledování najdete na cz/livesbiskupem.
 • Pátek 24. 11. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby s úmyslem spojit se v modlitbách za oběti sexuálního zneužívání.
 • Na neděli 26. 11. připadá Slavnost Ježíše Krista Krále. Na bohoslužbách v Chodově a Novém Sedle zastoupí faráře Josífek Žák.
 • V neděli 26. 11. bude při večerní mši svaté v sokolovském kostele obláčka 5 nových členů třetího řádu sv. Františka z Assisi. Mši svaté bude předsedat Marek Hric.
 • Pátek 1. 11. je prvním pátkem v prosinci. V Chodově bude mše svatá v 9:00 v Sokolově v 17:00 s pomazáním nemocných. (od 16.00 bude příležitost ke svátosti smíření a adorace).
 • Neděle 3. 12. je první nedělí adventní. Při sokolovských mší svatých proběhnou volby do nové pastorační rady.
 • V neděli 3. 12. bude od 15:30 tradiční adventní setkání u kapličky na Kamenici.

Nenechte si ujít398621915_342464704993409_5169753179180649871_n.jpg

 • Náboženství pro děti a mládež každý čtvrtek od 14:10 na faře v Sokolově.
 • Kontemplace s katechezí uvádějící k poznání naší pravé identity a k poznání kořenů víry. Každý čtvrtek od 17:30 na faře v Sokolově.
 • Sokolovská pastorační rada. Pastorační rada je povinnou strukturou v každé farnosti a jejím úkolem je za pomoci synodálního principu pomáhat k dobrým rozhodnutím ve farnosti. V Sokolově PR funguje s malými obměnami od roku 2012. Smyslem letošních voleb do PR je dát šanci k zapojení se do její služby novým tvářím. Proto jsou v kostele k dispozici letáčky jejichž vyplněním mohou farníci navrhnou kandidáty, kteří pak půjdou, budou-li souhlasit, do voleb. Konečné datum pro sběr jmen kandidátů je neděle 19. 11., samotné volby proběhnou na první neděli adventní 3. 12.
 • Sbírka na sdělovací prostředky. Milé sestry a bratři, sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem. V roce 2022 bylo v plzeňské diecézi celkem vybráno 205 271,- Kč.
 • Sbírka ke dni válečných veteránů. Po celý listopad si budeme připomínat hrdinství a odvahu těch, kteří v minulosti bojovali za naši svobodu a demokracii. Speciálně pak 11. 11. v den, který celosvětově patří hrdinům. Zaplavte spolu s námi zemi červenými vlčími máky, které jsou symbolem tohoto dne, a vyjádřete tak úctu lidem, na které bychom neměli zapomenout. Od 1. do 30. listopadu si můžete pořídit květ vlčího máku na jednom z 1400 míst po celé republice - kasičky budou v kavárnách, trafikách, knihovnách, infocentrech nebo třeba muzeích. Od 7. do 11. listopadu vám květy nabídnou i dobrovolníci v ulicích měst. Podporou sbírky přispějete na přímou pomoc hrdinům, kterou pamětníkům poskytuje Centrum pomoci Paměti národa, další část výtěžku bude věnována na dokumentování jejich příběhů. Vrcholem letošní sbírky bude slavnostní Koncert pro hrdiny v sobotu 11. 11. ve svatovítské katedrále v Praze. Pokud jste si nestihli koupit lístek, zveme vás k poslechu živého přenosu na vlnách Českého rozhlasu Vltava.

Charitní život

 • Potravinová sbírka
  Podzimní kolo Potravinové sbírky je před námi. 11. 11. 2023 budete moci přispět potravinami, nebo drogerií dobrovolníkům i v Sokolově. Naši dobrovolníci z FCH Sokolov budou, jak je již zvykem, vypomáhat v sokolovském Lídlu. Dobrovolníci z FCH Kraslice se podruhé objeví v kraslickém Albertu. Předem všem moc děkuji za příspěvek potravin. Sebiš

Další oznámení

 • Věčné sliby a jáhenské svěcení našeho farníka Václava Waloschka. Václav se po svém odchodu ze Sokolova, stal členem komunity Chemi Neuf a pobýval v několika klášterech této komunity po celé Evropě. Podnikl také studium teologie a letos v září složil věčné sliby a byl ve své komunitě vysvěcen na jáhna.
 • Farní ples sokolovské farnosti se v příštím roce neuskuteční. Důvodem je pozdní rezervace termínu, kdy MDK Sokolov má již všechny možné termíny zaplněné.
 • Ekonomické oddělení biskupství připravilo letáček „Hospodaření Biskupství plzeňského a farností plzeňské diecéze“, který je zamýšlen jako informační materiál pro všechny zájemce o hospodaření diecéze z řad farníků, sympatizantů farnosti a především sponzorů, partnerů, představitelů obcí apod. Jeho tištěná verze je k dispozici v kostele, elektronická verze je na stránkách biskupství.
 • T-Mobile upravil ceník zvýhodněného volání a datových služeb pro církev v režimu neveřejné nabídky platný od srpna 2023.Řada sokolovských farníků tyto služby už využívá a je možné je rozšířit i mezi ostatní farníky (chodovské). Kromě výhodných tarifů služeb, například uživatelé této služby, volají mezi sebou zcela zdarma. Pokud by někdo další měl o tyto výhody zájem, nechť se obrací na paní Jiřinu Kuchařovou, která vyřizuje objednávky i veškerý servis pro sokolovskou i chodovskou farnost. Tel.: 606 050 737.
 • Nabídka Denní tiché chvíle a kalendářů na rok 2024. V kostelích je k dispozici Denní tichá chvíle za 90.-Kč. Tato brožura vydávaná každým rokem už mnohým posloužila k plodnému prožití denního spočinutí v tichu a Božím slovu.

      Stolní kalendáře jsou k dostání za 79,-Kč.

Celosvětová síť modlitby s papežem – listopadcs.png

Úmysl papeže: Za papeže.

Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.

Národní úmysl: Za ty, kdo nežijí svou víru

Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.


Z poslední chodovské pastorační rady 

Chodovská pastorační rada se sešla v pondělí 16. 10.

V úvodní části setkání jsme se seznámili s posláním pastorační rady farnosti četbou a diskuzí nad Diecézní směrnicí pro službu pastoračních rad.

Poté jsme přemýšleli nad pastoračními kroky v blízké budoucnosti:

 • Služby při liturgii – čtení, zpěv žalmů Úkol: Pastorační radní osloví možné čtenáře a zpěváky. Ti, kteří projeví ochotu tyto služby převzít, budou zapsáni na seznam a poté se sjedou s farářem k formačnímu setkání, kde budou také domluveny organizační záležitosti.
 • Uspořádáme adventní rekolekci jednu adventní sobotu.
 • Roráty budou o sobotách v 7:00
 • Bohoslužby o Vánocích – 15:00 mše svatá, 22:00 půlnoční bohoslužba slova.
 • Mše svaté na první pátky ráno s pomazáním nemocných. Listopadový a prosincový první pátek bude mše svatá v 9:00 s pomazáním nemocných.
 • Od ledna budou všechny mše svaté na faře.
 • V příštím roce se nabídne možnost setkávání kontemplativní skupinky s vyučováním.

V další části setkání jsme hovořili o novém liturgickém uspořádání farního kostela. Farář navrhuje přizpůsobit liturgický prostor farního kostela požadavkům II. vat. koncilu, kterému záleží, aby byla vyzdvižena symbolika lidu kolem oltáře. Farář chce v těchto intencích upravit interiér chodovského kostela na stejném principu, jak se to osvědčilo v Sokolově. To znamená přední bloky lavic rozdělit tak, aby byly nejen v původním nasměrování k oltáři, ale také část z nich otočené o 90o. Tím vznikne mezi lavicemi prostor, kam bude možné přemístit, oltář, ambon sedes i stoleček na liturgické náčiní. Liturgický prostor se tak symbolicky posune do středu mezi lavice a tím i mezi účastníky bohoslužby.

V druhé etapě se může vytvořit stupínek, neboť stávající stupínek nebude možné pro toto uspořádání využít. V druhé etapě bude zřízeno také nové ozvučení, aby lidé dobře slyšeli.

Po shodě ohledně liturgického prostoru kostela jsme debatovali o finanční strategii farnosti a schématu vykazování finančních toků.

Farář navrhl tuto filozofii pro vykazování finančních toků:

Finance sledovat A) ve dvou pastoračních střediscích: Chodov a Nové Sedlo. B) ve třech podpůrných střediscích: Fara Chodov, kostel Nové Sedlo a kostel Tatrovice. C) v jednom celou farnost zahrnujícím středisku.

Ad A) Zde budou sledovány příjmy (sbírky) a výdaje spojené s pastoračním životem těchto míst.

Ad B) Zde budou sledovány především provozní náklady a velké opravy.

Ad C) Zde budou sledovány příjmy a výdaje týkající se farnosti jako celku: Příjmy budou plynout ze štólových poplatků (příjmy spojené se křty, pohřby a svatbami) s příjmy spojenými se slavením mší svatých (intence). Výdaje budou spojené s bohoslužebnýmí výdaji a náklady vedení (doprava – provoz auta, telefony atd).

Co se týče intencí, ty původně sloužily k zajištění obživy kněze, poté co kněží začali pobírat plat, staly se zdrojem pro hrazení cestovních nákladů spojených s kněžskou službou. Jelikož farnost Chodov má od biskupství pronajaté auto a provozní náklady tohoto vozidla jsou hrazeny z farních peněz, budou i příjmy z intencí převáděny na farní účet. Z důvodu, že je tedy nebude pobírat kněz, může být ke mši svaté připojen libovolný počet intencí.

Na závěr jsme otevřeli debatu na různé otázky:

 • Farní byt a otázka bydlení P. Ireneje v něm. P. Irenej je ve své kněžské službě omezen zákazem pracovat s dětmi a mládeží a není mu doporučeno ani samostatně bydlet. (pastoračním radním bylo vysvětleno proč tomu tak je. S uvolněním farního bytu k jeho potřebě se tudíž nepočítá.
 • Květiny, úklid. Prozatím navrženo že (Jozef Kováč) bude oporou stávající květinářky.
 • Informační média. Kromě nedělní stránky, která vychází v Sokolově a je nyní rozšířena o Chodov budou webové stránky Chodova propojeny se sokolovskými, které budou pravidelně aktualizovány. Z nástěnek zůstane ta před kostelem, aktualizovat ji bude farář s karlem Krassou. Fb zatím nemáme sílu řešit.
 • Náboženství dětí. Přípravu dětí je farář schopen zajistit v případě, že se vyskytne skupinka alespoň 3 dětí. V jednotlivých případech může farář podpořit rodiče materiály, které jim pomohou, aby výuku dětí vedli ve své rodině sami. Za pastorační radu sepsal farář Petr

Statistika sokolovské a chodovské farnosti – říjen 2023

 Křty Chodov: Samuel Teodor Horvát

Pohřby Sokolov: Ludvík Balog, Pavla Svobodová

Pohřby Chodov: Bohuslav Žďárský

Farnost Sokolov

1.10.

8.10.

15.10.

22.10.

29.10.

celkem

Sokolov

4 136

2 686

2 923

 

2 923

12 668

Krajková

550

620

370

 

1 125

2 665

Svatava

 

4 550

 

 

4 080

8 630

Misijní sbírka

 

 

 

4 262

 

4 262

kasičky

 

4 925

 

 

 

4 925

Farnost Sokolov celkem

4 686

12 781

3 293

4 262

8 128

33 150

             

Farnost Chodov

1.10.

8.10.

15.10.

22.10.

29.10.

celkem

Chodov

1 032

1 021

876

 

903

3 832

Nové Sedlo

215

175

353

 

280

1 023

Misijní sbírka

 

 

 

2 445

 

2 445

Farnost Chodov celkem

1 247

1 196

1 229

2 445

1 183

7 300

 

Listopadoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v listopadu svoje narozeniny:

Jedná se o Christianu Dědičovou, Marii Horychovou, Veroniku Vlachou a Jana Miškovského.


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb