Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
30.9.2023
Datum ukončení:
3.11.2023

logo.jpgNedělní stránka

sokolovské a chodovské farnosti

říjen 2023

 1. 1. 10.– 4. 11. 2023

logo chodov.jpg                                                       (příští nedělní stránka vyjde 5. 11.2023)

 

 

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2023-10-01.pdf

Slovo faráře:

Milí bratři a sestry,images.jpg

Velmi chutným ovocem našeho křesťanského života (naší cesty s Kristem) je nalezení naší pravé identity, která se projevuje souladem se sebou samým a tudíž hlubokým pokojem našeho nitra. Jsou to totiž naše vnitřní boje, touhy, strachy, a různé psychologické či duchovní reakce na zlo, které se nám stalo, děje, či hrozí, jež rozbíjí naše nitro a působí v něm nepokoj. Člověk je pak natolik zaměstnán těmito vnitřními tlaky, že není schopen vnímat své pravé já, svou skutečnou identitu, která je čistá, krásná, stvořená k Božímu obrazu. Ten „neboží obraz“, který jsme si o sobě udělali, se pak snažíme různým způsobem kompenzovat a těmito kompenzacemi jen dále posilujeme toto naše falešné já, ego, jež není schopné zralých vztahů k sobě ani k okolí. Jsou to pak především naše pocity méněcennosti, jež se projevují destruktivně ke všemu živému a Božímu a které působí nepřijetí sebe, druhých a světa kolem. Ve společenském měřítku to pak vede ke kolektivní falešné představě o národě, rase atd. A vše to vrcholí až válkami – organizovaným zlem.

Jedním z účinných nástrojů, který nám pomáhá nalézt cestu ke své integritě, ke svému pravému já, či pravé identitě je kontemplativní modlitba. V ní se stáváme vnímavými k sobě, Bohu a druhotně ke všemu bytí. V kontemplativní modlitbě odkládáme skrze vnitřní mlčení své falešné ego, abychom mohli nechat zazářit to co je v nás pravé, Boží, živé. Člověk, který nalezl sebe, se stává skutečnou autoritou, jež se nebojí zla. Je totiž silná objevem Božího nezničitelného života v sobě. A člověk, který nalezl sám sebe, svou vlastní hodnotu, je schopen také vztahů, ve kterých už nehledá sebe, ale sebe daruje. A tuto svobodu daruje všem lidem.

Milí bratři a sestry, v sokolovské farnosti (a možná i v chodovské) se od letošního října otevřou čtvrteční večery jako prostor pro kontemplaci. Scházet se budeme každý čtvrtek od 17:30 (kromě čtvrtků, kdy jsou večery chval) k asi hodinovému setkání, kde se budeme kontemplaci učit, nebo se v ní podporovat. Pozván je každý, kdo chce tuto cestu vyzkoušet, anebo se již kontemplativně modlí.                                   Farář Petr

Dušičkové pobožnosti:

Neděle 29. 10.:

                    Krajková                 11:30 – pobožnost na hřbitově

                    Lomnice                 13:30 – pobožnost na hřbitově

                    Sokolov                  14:00 – pobožnost na hřbitově

                    Královské Poříčí    15:00 mše svatá, 15:45 – pobožnost na hřbitově

        Středa 1. 11.:    

                   Nové Sedlo           15:00 - pobožnost na hřbitově

                   Chodov                 16:00 mše svatá, 17:00 – pobožnost na hřbitově

 

Čtvrtek 2. 11.:

                   Citice                      15:00 – pobožnost na hřbitově

                   Dolní Rychnov      15:30 – pobožnost na hřbitově

                   Březová                 16:00 -  pobožnost na hřbitově   

                   Svatava                  16:00 mše svatá, 17:00 - pobožnost na hřbitově

                   Sokolov                  17:00 – mše svatá

Společná setkání v říjnu

 •  Společná modlitba růžence se v měsíci říjnu bude konat každý pátek od 16:30 ve farním kostele.
 • První pátek měsíce října 6. 10. První pátek budeme slavit pouze v Sokolově (16:00 adorace, 17:00 mše se svátostí pomazání nemocných), v Chodově z důvodu dovolené bohoslužba nebude.
 • Ve čtvrtek 12. 10. se uskuteční ve farním sále od 17:30 "Večer chval".
 • V pátek 13.10. odpolední mše svatá v Chodově nebude.
 • Den pokání, postu a modlitby 10. prožijeme na úmysly misijního měsíce října. Po večerní mši svaté se spojíme při adoraci mostem modlitby s ostatními, kteří se za misie modlí. Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry a za papeže Františka.
 • Ve středu 18. 10. nebude ranní mše svatá v Sokolově.
 • V neděli 29. 10. je změna letního času na zimní. V 15:00 budeme slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • Mše svatá ze Slavnosti Všech svatých bude ve středu 1. 11. ve farních kostelích v Sokolově (17:00) i v Chodově od 16:00 (ranní mše svatá v Sokolově nebude).
 • Na památku věrných zemřelých bude mše svatá ve Svatavě v 16:00 a v Sokolově v 17:00.
 • Pátek 3. 11. je prvním pátkem v listopadu. V Sokolově budou obvyklé prvopáteční bohoslužby, adorace, příležitost ke svátosti smíření a pomazání nemocných. V Chodově mše svatá nebude.

 

Nenechte si ujít

 • Náboženství pro děti a mládež: Od nového školního roku jsou děti zvány na „náboženství“. Info u faráře.
 • Katecheze pro dospělé: Od října budou na sokolovské faře probíhat také setkání dospělých, kteří chtějí prohloubit svou víru nebo se připravit k přijetí svátostí. Dny a hodiny setkání budou domluveny s účastníky, kteří se nahlásí faráři.
 • Konference v Chebu. Ekumenická konference, která proběhne ve středu 11. října od 9:30 ve farnosti Cheb, si klade za cíl společně sdílet a hovořit o výzvách a příkladech dobré praxe duchovní péče a o různých formách duchovního doprovázení směřovaného ven z církví a církevních společenství. Především se má na mysli duchovní péče realizovaná v kontextu ekumenické spolupráce formou duchovního nemisijního a nekonfesijního doprovázení, působení a spolupráce duchovních konkrétních církví s různými sociálními a zdravotnickými organizacemi, ve věznicích, s lidmi bez domova a těmi, kdo zažívají krizi duchovního života.
 • LIVE s biskupem Tomášem. V pondělí 16. října od 20 hodin proběhne pravidelné živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”. Již během tohoto týdne můžete na live@bip.cz(a v průběhu přenosu také přes chat na YouTube) biskupovi položit otázky. Odkaz ke sledování najdete na cz/livesbiskupem.
 • Dotkni se nebe pouť rodičů, kteří přišli o dítě. 13. – 16. 10. 2023. Hora matky Boží, Králíky. Sdílení, ztišení, chvály, přímluvné modlitby. Společenství, přednášky, tanec. Informace: www.osirelymrodicum.cz
 • Podzimní vzdělávání pro pomocníky ve farnostech se bude konat 14. října od 9:30 v Plzni na biskupství. Oblát P. Vlastimil Kadlec bude hovořit na téma "Církev jako komunio, farnost jako komunio". Dříve ohlášená lektorka Anneliese Hechtová bohužel ze zdravotních důvodů nemůže dorazit. Za změnu se omlouváme a věříme, že se avizovaná přednáška "Ježíšova uzdravení" v následujícím roce uskuteční. Jsou zváni katecheté, pastorační asistenti, akolyté, lektoři, mimořádní služebníci eucharistie a další pomocníci ve farnostech. Přihlášky posílejte do 12. října 2023 na e-mail pastoracni@bip.cz.
 • Setkání zástupců pastoračních rad farností. V sobotu 21. října 2023 se bude v Plzni-Liticích v prostorách Koinonie konat setkání zástupců pastoračních rad farností (PRF). K účasti jsou zváni předseda PRF (farář, moderátor etc.) a 1-2 členové PRF. Na programu jsou způsoby práce pastorační rady a proces pastoračního rozlišování a dále konzultace záměru vyhlášení diecézní synody.

 

Misijní neděle 22. 10. 2023 (Z dopisu národního ředitele Papežských misijních děl)

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.Bez názvu.jpg

V neděli 22. 10. budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle, letos na téma: "Kráčejme po cestě s hořícím srdcem" (srov. Lk 24, 13-35) Slavíme ho již od roku 1926 ve všech katolických farnostech světa. Během Misijní neděle se všichni společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným a mladým církvím ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým lidem v šesti zemích čtyř kontinentů částkou více než 17,7 milionů korun. Pomáháme tak v Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Papui Nové Guynei a Paraguayi s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František ve svém poselství k této neděli zvolil téma, které vychází z vyprávění o emauzských učednících v Lukášově evangeliu (srov. 24,13–35). V tomto evangelijním příběhu vnímáme proměnu učedníků prostřednictvím několika sugestivních obrazů: jejich srdce hořelo, když jim Ježíš objasňoval Písmo, otevřely se jim oči, tak že ho poznali, a nakonec se jejich nohy vydaly na cestu. Zamyslíme-li se nad těmito třemi aspekty, které odrážejí cestu všech učedníků misionářů, můžeme obnovit své nadšení pro evangelizaci v dnešním světě…                   Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná  jáhen Leoš Halbrštát,
                                                   národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

Celosvětová síť modlitby s papežem – říjen

Úmysl papeže: Za církev na synodě. Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.

Národní úmysl: Za řeholníky a řeholnice. Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

 

Oznámení:

Milostivé léto III se týká nedoplatků daně a dlužného pojistného na sociální zabezpečení evidovaných do 30. 9. 2022. Platí pro fyzické i právnické osoby. Nevztahuje se na dluhy vymáhané soudními exekutory. U daní se vztahuje na nedoplatky fyzické osoby, u pojistného na dluh plátce pojistného (fyzické neboi právnické osoby). Po zaplacení daní nebo pojistného se odpouští úroky z prodlení, penále, pokuty a náklady řízení.

Diecézní synoda

Po konzultaci a doporučení kněžské rady, diecézní pastorační rady a okrskových vikářů biskup Tomáš na diecézní pouti v Teplé v sobotu 9. září oznámil svůj záměr na 1. neděli adventní 3. prosince 2023 vydat pastýřský list, kterým svolá diecézní synodu. Zároveň zve k zapojení se s připomínkami či návrhy do přípravy tohoto vyhlášení. Biskup Tomáš jmenoval synodní tým, který mu bude asistovat v přípravě a v průběhu diecézní synody, a to ve složení Petr Hruška, Jana Černá a Jindřich Fencl.

Tento synodní tým bude spolupracovat s širší pracovní skupinou složenou „z kněží a ostatních věřících, kteří vynikají pastorační prozíravostí a odbornou způsobilostí... a odrážejí rozmanitost charismat a služeb Božího lidu v diecézi“, jejímž úkolem bude „pomáhat biskupovi zejména při organizaci a přípravě synody, při vypracovávání jednacího řádu, při určování a zpracování otázek, které mají být účastníkům synody předloženy ke zvážení, a při výběru a jmenování účastníků synody“ 

Počítáme s tím, že diecézní synoda po přípravné fázi s duchovní a katechetickou přípravou (2023–2024) a konzultativní fázi se zahrnutím celého Božího lidu v diecézi (2024–2025) vyvrcholí v několika jednáních vlastním slavením synody (2025–2026)

Říjnoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v říjnu svoje narozeniny:

 

Bucová Edita

Haufová Eva

Koliáš Kryštof

Korbelová Olga

Krobová Ivana

Odehnalová Jitka

Vopatová Libuše

Seiler Karel

Tomčík Daniel

Tomčíková Kateřina

Statistika září 2023

Farnost Sokolov

3.9.

10.9.

17.9.

24.9.

celkem

Sokolov

3 112

3 478

2 493

 

9 083

Krajková

330

480

380

 

1 190

Svatava

4 050

4 050

4 750

4 050

16 900

Svatováclavská sb. na charitu

 

 

 

4 655

4 655

kasičky

 

 

4 932

 

4 932

Farnost Sokolov celkem

7 492

8 008

12 555

8 705

36 760

Farnost Chodov

3.9.

10.9.

17.9.

24.9.

celkem

Chodov

881

590

1 372

 

2 843

Nové Sedlo

180

210

540

 

930

Svatováclavská sb. na charitu

 

 

 

2 991

2 991

kasičky

 

 

 

 

0

Farnost Chodov celkem

1 061

800

1 912

2 991

6 764

Farnost Sokolov - Křty:  Roman Noel Dávid. Pohřby: Rudolf Kašík. Svatby: Juraj Beňák a Etela Daňová

Farnost Chodov - Křty: Jaroslav Matteo Katreniak, Jakub Nicolas Horvát, Daniela Lucie Macáková, Antonie Diana Macáková

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy