Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.12.2023
Datum ukončení:
30.12.2023

logo.jpgNedělní stránka

sokolovské a chodovské farnosti

Advent a Vánoce 2023

 

logo chodov.jpg (příští nedělní stránka vyjde 31. 12.)

 

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2023-12-03.pdf

 

Slovo biskupa

Pastýřský list biskupa Tomáše ke svolání diecézní synodyZnak biskupa.png

První neděle adventní 3. prosince 2023

Milé sestry, milí bratři,

pěkně vás zdravím v novém církevním roce. Dnešním dnem vstupujeme do adventní doby, do doby plné naděje a těšení se.

Není to však laciná naděje ani laciné těšení. Je spojeno s čekáním na našeho Pána, který přichází do našich osobních životů, aby nás zachránil jako jediný skutečný Spasitel. I v evangeliu dnešního dne jsme proto byli naléhavě vyzváni, abychom bděli, a tak jeho příchod nepropásli.

V naší plzeňské diecézi nabývá tato výzva k bdělosti v čase, který se před námi otvírá, jeden zcela konkrétní a důležitý rozměr – budeme společně slavit diecézní synodu.

Myšlenka diecézní synody vyrostla z modlitby na mých letošních duchovních cvičeních na Svatém Hostýně, kde jsem byl společně s ostatními biskupy v postní době. Jsem hluboce přesvědčen, že mi byla vnuknuta samotným Hospodinem.

Synoda bude slavností společného hledání, kudy v naší diecézi jít dál, slavností, na které si dáme záležet – bude probíhat od začátku roku 2024 až do jara 2026. Během této doby stihneme nejen tři společná víkendová setkání všech více než sta zvolených zástupců, ale také vzájemné naslouchání, modlitby a diskuze. Jejich dějištěm se stanou, jak věřím, vaše farní společenství, vaše rodiny i všechna další místa, kde se snažíme v plzeňské diecézi žít svoji víru v bdělosti, ale i místa, kterých jsme si doposud příliš nevšímali.

Synodu jsem po poradě se zástupci vašich pastoračních rad nazval: Společně s nadějí: Život v Kristu uprostřed dnešní reality

V duchu tohoto názvu se budeme v úzké návaznosti na podněty z vašich synodních skupin i z celosvětové synody o synodalitě ptát, kam nás – katolické křesťanky a křesťany plzeňské diecéze – chce Boží Duch vést v průběhu dalších deseti let.

Vzájemné naslouchání, modlitba, diskuze i hlasování při celodiecézních setkáních budou dobrodružstvím, na které každé farní společenství může vyslat svého zástupce, aby společně s ostatními nejen hledal, ale především i hlasováním spolurozhodoval. Nebude to tedy o vás bez vás, naopak, vaše farnost bude spolu se zástupci z řad kněží, škol, Charity a dalších společenství, přímo v centru celého synodálního dění.

A aby nezůstalo jen u planých řečí, tři otázky, na které budeme hledat odpověď, jsou zcela konkrétní.Synoda.png

V té první se budeme ptát, co nám pomáhá, abychom mohli našemu okolí svědčit o bezpodmínečná Boží lásce ke každému člověku. Jaké způsoby hlásání evangelia se nám osvědčily? Na co klást důraz, co změnit nebo úplně vynechat?

Druhá otázka se zabývá rozmístěním kněží, jáhnů a pastoračních spolupracovníků a spolupracovnic tak, aby se v dalších deseti letech nám všem, celému církevnímu společenství v naší diecézi, kněžím, jáhnům i ostatním věřícím společně dobře žilo a abychom tak mohli být společně znamením Boží blízkosti pro všechny. A to i s počtem aktivních kněží, který bude v budoucnu jistě zásadně menší, než je ten současný.

Třetí otázka je také velmi praktická a týká se financování všeho toho, pro co se rozhodneme v odpovědích na předchozí dvě otázky.

Sestry a bratři, obracím se na každého z vás s naléhavou prosbou: prosím, pojďte do toho se mnou a s námi! Zapojte se skrze modlitbu za zdar synody, skrze zájem o její průběh, o kterém budete informováni cestou diecézních internetových stránek i dalšími způsoby. A pomozte, prosím, i při hledání vhodných kandidátů pro celodiecézní synodní setkání, kteří budou zvoleni vašimi pastoračními a ekonomickými radami doplněnými pro tento účel o členy synodních skupinek.

Prosím, přijměte výzvu k bdělosti, po které v dnešním evangeliu volá sám náš Pán. K té nás na začátku letošní adventní doby inspiruje v druhém čtení nádherným příslibem, který neplatí jen Korinťanům ale každému z nás, i apoštol Pavel, když říká: „Věrný je Bůh a on vás povolal tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem.“

S apoštolem Pavlem děkuji za každého z vás, kteří v naší plzeňské diecézi věrného Boha hledáte a v Něho důvěřujete. Jeho blízkost budeme společně objevovat při slavení naší diecézní synody a na jeho požehnání spoléháme. Věřím, že Jeho řešení pro nás v intenzivní a pokorné modlitbě i ve vzájemném naslouchání také nalezneme.

Sestry a bratři, zvu každého z vás ke slavení synody! Mám velikou radost, že ji 7. ledna společně s námi zahájí zástupce Svatého Otce apoštolský nuncius Judas Okolo při liturgii v naší katedrále. Připojte se, prosím, v modlitbě chval i proseb ve všech farnostech naší diecéze. Osobně se na celý synodní čas moc těším a jsem upřímně zvědavý, co pro nás dobrý Bůh připravil.

Do celého synodního dobrodružství vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.                                                                                 Váš biskup Tomáš

 

Modlitba diecézní synody

Bože, náš milosrdný Otče,Maria.png

ty nikdy neopouštíš svůj lid,

procházíš s námi vším, co prožíváme,

bez podmínek miluješ každého člověka.

Naplňuj nás svým Duchem,

abychom na společné synodní cestě

v lásce naslouchali jedni druhým,

odvážně odkrývali Ježíšovu pravdu,

s nadějí se vydali po cestách života.

Maria, Matko Boží, buď naší průvodkyní.

Skrze Krista, našeho Pána.

Amen

 

Pravidelná farní setkání v Adventu

 • Bohoslužby adventních nedělí budou ve farnostech v pravidelném nedělním pořadu. Večerní nedělní bohoslužby v Sokolově, pokud bude na náměstí hluk, budou v boční kapli kostela. Na 1. neděli adventní budou požehnány adventní věnce.
 • Roráty v době adventní. Rorátní mše svaté se budou v době adventní konat ve farním kostele v Sokolově každou středu od 6:00. (mše v 7:40 nebude). V Chodově každou sobotu v 7:00.
 • Adventní setkání bdělosti s duchovním slovem. Každý čtvrtek během doby adventní se budeme scházet na faře v Sokolově od 17:30, abychom společně bděli – kontemplovali a povzbudili se Božím slovem.
 • Svátost smíření před Vánocemi

Farní kostel – pondělí 18. 12. 15:00 – 17:00

Krajková – pondělí 20. 12. 18:00 – 18:30

Chodov – sobota 23. 12. 8:00 – 10:00

 

Adventní kalendář – ohlášky:

 • 3. 12. neděle

Neděle 3. 12. je první nedělí adventní.

Při sokolovských mších svatých proběhnou volby do nové pastorační rady.

V neděli 3. 12. bude od 15:30 adventní setkání u kapličky na Kamenici

 • 5. 12. – středa

Setkání dětí farnosti s Mikulášem a čertem se letos uskuteční na 8. ZŠ ve středu 6. 12. od 17:00 v tamní tělocvičně. Setkání pořádá sokolovská farnost a zve na ně i děti z 8. ZŠ.

 • 6. 12. - čtvrtek

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – pouť svatavského kostela, mše svatá v 16:00.

 • 9. 12. sobota

Adventní rekolekce v Chodově. V sobotu 9. 12. od 9:00 do 12:00 na chodovské faře. Roráty v 7:00 v tento den nebudou, neboť rekolekce bude zakončena mší svatou.

9:30 – 12:30 - Adventní rekolekce s biskupem Tomášem ONLINE, která proběhne v sobotu 9. prosince 2023 od 9:30-12:30. Rekolekce je na téma Maria. Sledovat můžete na webu biskupství. (bip.cz

 • 11. 12. pondělí

17:00 Ustavující setkání nové sokolovské pastorační rady

 • 15. 12. pátek

 Farní den pokání postu a modlitby za bdělost našich srdcí.

 • 16. 12. sobota

Od 9:30 brigáda na vánoční výzdobu farního kostela v Sokolově, od 8:00 sraz na řezání stromečků na Kostelní Bříze.

 • 16. 12. sobota

Od soboty 16. 12. od 15:30 bude ve farním kostele v Sokolově přístupné Betlémské světlo. V Chodově v sobotu 16. 12. od 17:00 a v pátek 22. 12. od 16:00

 • 17. 12. neděle

     Na 3. neděli adventní bude také mše svatá v 15:00 v kostele v Královském Poříčí.

 • 18. 12. pondělí

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ve farním kostele v Sokolově  od 15:00 do 17:00.

 • 18. 12. pondělí

LIVE s biskupem Tomášem. V pondělí 18. prosince od 20 hodin proběhne pravidelné živé vysílání pořadu “LIVE s biskupem”. Již během předcházejícího týdne můžete na live@bip.cz (a v průběhu přenosu také přes chat na YouTube) biskupovi položit otázky. Odkaz ke sledování najdete bip.cz/livesbiskupem.

 • 22. 12. pátek

od 10:00 proběhne na faře v Sokolově předání dárečků bezdomovcům.

 

Vánoční kalendář – ohlášky:

 

 • 24. 12. neděle - Štědrý den

- Dopolední nedělní bohoslužby nebudou

-  Farní mše svatá z Narození Páně v 15:00 v Chodově.

-  Farní mše svatá z Narození Páně v 16:00 v Sokolově

Půlnoční bohoslužba slova v Chodově ve 22:00

-  Půlnoční bohoslužba slova v Lomnici ve 22:00.

Půlnoční bohoslužba slova v Krajkové ve 23:00.

-  Půlnoční bohoslužba slova ve Svatavě ve 24:00.

Půlnoční bohoslužba slova v Sokolově ve 24:00.

 • 25. 12. pondělí - Slavnost Narození Páně

-  Mše svatá v Sokolově v 8:30.

-  Mše svatá v Chodově v 9:00.

-  Mše svatá v Krajkové  v 10:30.

-  Mše svatá v Novém Sedle v 11:00

-  Mše svatá v Sokolově v 17:00.

 • 26. 12. úterý - Svátek sv. Štěpána

Mše svatá v 8:30 v Sokolově.

-  Mše svatá v Chodově v 9:00.

Mše svatá v 10:00 ve Svatavě.

      (Mše svatá v Krajkové v Novém Sedle a večerní v Sokolově nebudou).

 • 24. - 26. 12. Návštěvy jesliček ve farním kostele v Sokolově

- 24. 12.  – 13:00 – 16:00

- 25. 12. – 13:00 – 17:00

- 26. 12. – 13:00 – 16:00

 • - 29. 12. středa až pátek

   Bohoslužby v Sokolově nebudou, v Chodově v obvyklém pořadu.

 • 31. 12. neděle - Svátek svaté rodiny

Mše svaté v nedělním pořadu, v Sokolově v 16:00 ! poděkujeme za uplynulý rok

 • 01. 01. pondělí - Slavnost Matky Boží Panny Marie.

-  Mše svatá v Sokolově v 8:30.

-  Mše svatá v Chodově v 9:00

-  Mše svatá v Krajkové  v 10:30.

Mše svatá v Novém Sedle v 11:00.

-  Mše svatá v Sokolově v 17:00.

Pozvánky

 • Volby do pastorační rady

Po mnoha letech se uskutečňují v Sokolově na první neděli adventní volby do pastorační rady. Úkolem pastorační rady je, aby spolu s farářem hledala cesty, kterými sdílet víru v Ježíše Krista s ostatními lidmi tak, aby farnost šla ve šlépějích Ježíšových. Ustavující setkání 8 zvolených členů pastorační rady bude v pondělí 11. 12. na sokolovské faře. Prvním důležitým úkolem nové pastorační rady bude navrhnout koordinátora výběru kandidátů na synodní delegáty pro diecézní synodu.

Termín setkání chodovské pastorační rady, která bude mít stejný úkol pro chodovskou farnost, bude upřesněn podle podmínek členů.

 • Koncert v Jindřichovicích

Srdečně zvu na koncert do našeho kostela sv. Martina v Jindřichovicích, který se uskuteční v rámci "Jindřichovického adventu" v neděli 3. 12. 2023 od 17:00. Vystoupí zde Tetiana Tyschenko (varhany), Tereza Doubravská (hoboj), Tomáš Závora (flétna). Zazní skladby J. S. Bacha, J. G. Walthera, J. C. F. Fischera, W.A. Mozarta, P. A. Yona. Vstupné dobrovolné.                                            Sebiš

 • Setkání před Betlémem

Divadlo Víti Marčíka, úterý 5. 12.  od 16:00 na Staré Hospodě v Šabině (vstupné dobrovolné)

 • Víkend pro holkybeyoutifull23_advent (1).jpg

Diecézní centrum mládeže v Plzni zve na víkend pro holky, který se uskuteční 8.–⁠10. prosince. Během víkendovky se mohou dívky těšit na společné pečení, povídání, modlitbu, tvoření a hry. Více informací a přihlášky www.dcmplzen.cz/akce.

 • Duchovní obnova s plzeňským biskupem

Zveme vás na adventní duchovní obnovu s plzeňským biskupem Tomášem Holubem, která proběhne on-line v sobotu 9. prosince od 9.30 do 12.30. Tématem je v tomto roce Maria. Rekolekce je rozdělena do tří půlhodinových bloků duchovního slova biskupa Tomáše a tří půlhodinových bloků rozjímání.

Sledovat rekolekci bude možné přes kanál YouTube Diecéze plzeňská.

 • Adventní benefiční koncert v Krajkové

Obec Krajková a Farní charita Sokolov si vás dovolují pozvat na tradiční 

Adventní benefiční koncert, který se koná 9. 12. 2023 od 17:00 v kostele sv. Petra a Pavla v Krajkové.

Po krátkém pásmu dětí z MŠ a ZŠ Krajková vystoupí známá folková skupina Epydemye. 

Veškerý výtěžek z koncertu bude věnován mobilnímu Hospici Sv. Jiří z Chebu. Potěší nás, pokud tuto benefici podpoříte alespoň malou finanční částkou.

Malé občerstvení, svařené víno a čaj zdarma

Epydemye.jpg

Vstupné: Dospělí - 100 Kč, děti do 12 let - 50 Kč

S teplými dekami vezměte s sebou i otevřená srdce a nějakou tu korunku navíc.

Přeji vám klidné adventní dny a radostné Vánoce. Na shledanou na koncertě u dobré muziky, povídání a chutného svařáčku.

„Čím více dáváme, tím více dostáváme.“

                                Za Obec Krajková a Farní charitu Sokolov Alexandra Pokorná 

 • Koncert Razam - Slovanské vánoce

Dovoluji si Vás pozvat na koncert kapely Razam, který se uskuteční ve středu 13. prosince ve farním sále Římskokatolické fary v Chebu. Tento koncert spolupořádáme s chebskou farností. Koncert začne v 18:00 a zazní zde písně z alba Slovanské vánoce. Po malé přestávce bude kapela Razam hrát své autorské písně. Vřele doporučuji, jelikož hudba kapely Razam a texty písní jsou potravou pro uši a pro duši. Vstupné 200 Kč.Razam_A3 (1).jpg

 • Vánoční setkání v kostele v Tatrovicích

23.12. od 17:00 promluví farář a skupina LeLe Band zahraje koledy.

 • Štěpánská koleda v kostele v Novém Sedle26. 12. 11:00 – 12:00. Vystoupí děti z místní ZŠ pod vedením paní učitelky Lenky Žiškové.

 

Pomoc potřebným

 

 • Vánoční posezení s lidmi bez domova
  12. 2022 od 10:00 proběhne u nás na faře posezení s lidmi bez domova. Bude opět drobné občerstvení, a když se najdou štědří dárci, budeme předávat dárky. Pokud se rozhodnete, že se stanete dárcem, je možné do 20. 12. 2022 nosit na faru dárky. Můžete věnovat, rukavice, čepice, ponožky, sladkosti, masové konzervy, drogérii, papírové kapesníky. Dary pak rozdělíme a v uvedený den předáme potřebným.                   S díky Sebiš
 • Tříkrálová sbírka 2024
  Slavnostní zahájení sbírky proběhne ve středu 3. 1. 2024 od 18:00 v sokolovském kostele. Zváni jsou nejen koledníci, ale také vedoucí skupinek, nebo i jen fanoušci Tří králů. Koledníky bude v našich obcích a městech potkávat od 4. do 9.1. 2024. Budou i tzv. pevné kasičky. Bude se moci přispívat v našem kostele, další bude v Tříkrálové kavárničce a v Bezobalovém obchodě sv. františka z Assisi-nasyp. Výtěžek z koledy poputuje na podporu Mobilního hospice sv. Jiří Cheb, Tříkrálové kavárničky, skautského oddílu Dýmka Habartov a  podporu projektu Sanitka přání. V Kraslicích se podpoří provoz Farního šatníku a rekreačního zařízení Fara Stříbrná. Sebiš

 

Prosba

V neděli 24., v pondělí 25. a v úterý 26. prosince by bylo vhodné, tak jako v minulých letech, zpřístupnit farní kostel v Sokolově s jesličkami široké veřejnosti. Kostel by mohl být otevřen od 13:00 do večerní bohoslužby. Najde se dost ochotných farníků, kteří by kostel v uvedené hodiny pohlídali? Napište se prosím do rozpisu na stolečku.

Další oznámení

 • Vánoční stromečky. Kdo by měl zájem o smrček z farního lesa, přihlaste se u faráře.
 • Městský úřad v Sokolově hledá kontakty na nejpočetněji zastoupené národnostní menšiny v Sokolově. Obrací se na nás s prosbou, zda neznáme kontakty na polské občany sídlící ve městě. Případné informace předejte faráři.
 • Od 8. do 10. března 2024 proběhne postní rekolekce s biskupem Tomášem na téma „Ježíšova pokora… ponížil se až k smrti, a to k smrti na kříži (Ef 2,8)“ v krásném německém exercičním domě Johannisthal (Windischeschenbach). Na rekolekci se můžete hlásit od 1. prosince 2023 na bip.cz/reko24, od 1. ledna 2024 bude zbývající kapacita rekolekce nabídnuta i mimo diecézi. Cena je za jednolůžkový pokoj – 3500 Kč/osoba, za dvoulůžkový pokoj – 3000 Kč/osoba(snížená cena 2000 Kč/osoba).

Prosincoví jubilanti

 V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše

spolufarníky a farnice slavící v prosinci svoje narozeniny:

 Jarmila Bláhová,  Miroslav Šulc,  Miroslav Wagner.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem - prosinec

Úmysl papeže: Za osoby se zdravotním postižením

Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Národní úmysl: Za lidi bez naděje

Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

Statistika listopad

Křty Chodov:  Kateřina Bajgerová

Pohřby Sokolov:  Zdeňka Zrubková, Gerda Becherová, Margita Dvořáková

 

Farnost Sokolov

5.11.

12.11.

19.11.

26.11.

celkem

Sokolov

3 600

2 729

 

4 494

10 823

Krajková

480

510

 

295

1 285

Svatava

4 050

4 150

4 050

4 050

16 300

sbírka na sdělovací prostředky

 

 

8 631

 

8 631

kasičky

 

 

5 113

 

5 113

Farnost Sokolov celkem

8 130

7 389

17 794

8 839

42 152

           

Farnost Chodov

5.11.

12.11.

19.11.

26.11.

celkem

Chodov

1 014

888

 

840

2 742

Nové Sedlo

180

290

 

210

680

sbírka na sdělovací prostředky

 

 

1 924

 

1 924

Farnost Chodov celkem

1 194

1 178

1 924

1 050

5 346

 

 

Filmana.png


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí