Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.9.2023
Datum ukončení:
29.9.2023

logo.jpgNedělní stránka

září 2023

3. - 30. 9. 2023

                                              (příští nedělní stránka vyjde 1. 10.2023)

 

 
logo chodov.jpg

 

 

 

 

Světový den modliteb za péči o stvoření 1. 9. – 4. 10. 2023

 

"Ať proudí spravedlnost a pokoj!"

Papež František pokračuje výkladem o tom, jakým způsobem můžeme přispět k tomu, aby spravedlnost a pokoj proudily: Především tím, že budeme hledat nejprve Boží království, a tím budou uvedeny do souladu všechny naše vztahy. Dále tím, že budeme usilovat o to, aby naše srdce tloukla v souladu se srdci našich matek, babiček, se srdcem celéh

27_1688817278.jpg

o stvořeného světa, v souladu se srdcem Božím. Další podrobnosti o obsahu poselství přinesl web Církev.cz.  

 

  Milí bratři a sestry,

   Podstatné a důležité skutečnosti našeho života nejdou vymyslet, nejdou naplánovat, nejdou vyrobit. To nám dojde právě ve chvíli, kdy se nás dotkne, osloví, překvapí krása. Dotek krásy vždy nějak souvisí s životem, který je ve své podstatě čímsi jednak tvůrčím, jednak darovaným. Dotek života a jeho tvůrčí krásy může nastat neočekávaně, tak jako když se po letní bouři procházíme přírodou a najednou vidíme miliardy duhových kapiček na stéblech trávy, páru stoupající z lesů, vůni země, která se nadechla nového života. Abychom ale podobný dotek krásy z tvůrčí síly života měli i sami ze sebe, ze svého bytí, z života, který roste v nás, potřebujeme k tomu vytvořit podmínky. Zastavit se, naslouchat svému nitru, duši, „dýchat“ své bytí. Pak se děje něco podobného, jak to vidíme v přírodě kolem sebe. Nejenom, že prožijeme radost ze života, ale také to, že jsme součásti krásy přírody, že jsme propojeni se vším živým, a především s každým člověkem. A že tento život nemůže zničit žádná síla zla.

Pečovat o stvoření tedy znamená, především pečovat o svou duši, nechat ji, aby se mohla radovat ze života. Dovolit si ten komfort nebýt pořád těmi, co něco vyrábějí, ale otevřít se tomu, že to nejdůležitější (a nejkrásnější) nejde získat jinak, než darem, a že na rozvíjení tohoto daru do plnosti a nádhery mohu spolupůsobit, tedy zapojit se nějakým tvůrčím způsobem do života, který potřebuje růst, rozvíjet se, být krásný. To je podle mého soudu základní předpoklad k tomu, abychom o péči o stvoření jenom nemluvili, ale skutečně ji prožili.                                                                         Petr Bauchner

 

Jak slavit Dobu stvoření?

Nechejte se inspirovat a dále inspirujte: ve farnosti, v rodině, mezi přáteli

·         Laudato Si mše

Zkusme ozvláštnit liturgii v duchu vděčnosti za vše stvořené. Taková bohoslužba se může odehrát klidně i pod širým nebem. Svou iniciativou se může zapojit nejen kněz, ale i různá společenství nebo schola.

·         Diskuse/přednáška

Nad tématem encykliky Laudato Si či nad papežovou výzvou k integrální ekologii, nad tím jak se zorientovat v klimatické změně i co pro zlepšení mohu dělat já sám.

·         Studium Bible

Přečtěme si Izajáš 65, 17-25 "Nová Země" a meditujme nad tímto textem. Jaká je naše vize nové obnovené Země? 

·         Pouť / Vycházka

Kontemplativní procházku můžeme udělat s rodinou, s přáteli či v širším kruhu farnosti. Zkusme v 7 zastaveních rozjímat nad 7 dny stvoření - "Via Creatio" (Cesta Stvoření).

·         Udržitelný způsob života

Podpořme životní prostředí konkrétní aktivitou: vyčistěme les, studánku; zasaďme strom. Zaměřme se i na redukci naši osobní uhlíkové stopy - více choďme, méně spotřebovávejme.

Na závěr Doby stvoření, která začne 1. září a bude ukončena 4. října 2023, bude zveřejněna aktualizace encykliky Laudato si', a to formou vydání nové papežské exhortace, o které se začíná mluvit jako o jakémsi "druhém Laudato si'"! Sám papež František se k tomu vyjádřil takto: "V tento den (tj. 4. 10. 202

90704475_10222686356975412_1528712945230413824_n.jpg

3) plánuji zveřejnit exhortaci, druhé Laudato si'. Připojme se k našim křesťanským bratrům a sestrám v závazku chránit stvoření jako posvátný dar Stvořitele."

https://www.vaticannews.va/.../papez-4-rijna-bude...

Máme se tedy na co těšit a celou Dobu stvoření můžeme prožít jako duchovní přípravu jak na zahájení římského setkání Synody o synodalitě (na kterou se papež odkazuje i ve svém poselství k 1. září, ke dni modliteb za stvoření), tak také na přijetí tohoto chystaného prohloubení poselství, které za osm let od svého vydání inspirovalo již tolik důležitých iniciativ.

Společná setkání v září:

 • Od září budou bohoslužby v sokolovské farnosti probíhat podle obvyklého pořadu s tou vyjímkou, že nebudou ranní mše svaté ve středy 6. 9. a 13. 9.:
 • Sokolov: neděle 8:30, 17:00, pondělí 7:40, středa 7:40, pátek 17:00
 • Svatava: čtvrtek 16:00
 • Krajková: neděle 10:30
 • Společná modlitba na sokolovské faře: čtvrtek 17:30
 • Setkání synodní skupinky – podle domluvy (středa 18:00)
 • V chodovské farnosti budou kromě nedělních bohoslužeb (Chodov 9:00, Nové Sedlo 11:00) a středečních bohoslužeb (Chodov 16:00) ještě mše svaté v pátky 22. 9. a 27. 9. vždy od 16:00.
 • Farář bude ve dnech 3. – 16. 9. na kurzu kontemplace. V pastoračních záležitostech jej bude zastupovat kolega Ireneusz (tel.: 731 228 466) a při nedělních mších Josífek Žák a Peter Fořt.
 • Live s biskupem v pondělí 3. 9. od 20:00 na odkazu: https://www.bip.cz/livesbiskupem

Pravidelný živý stream plzeňského biskupa Tomáše Holuba. I tímto způsobem chce být v kontaktu s lidmi, zvláště z plzeňské diecéze. Zváni jsou ale úplně všichni. Otázky můžete posílat na adresu live@bip.cz nebo se můžete ptát a reagovat přímo v živém chatu během vysílání na YouTube. Těšíme se na vaše otázky a reakce.

 • V pátek 8. 9. oslavíme při mši svaté v Sokolově Svátek Narození Panny Marie.
 • V sobotu 9. 9. se uskuteční Diecézní pouť do Teplé. Více informací v „Nenechte si ujít“.
 • Ve čtvrtek 14. 9. oslavíme svátek Povýšení Svatého kříže mší svatou ve Svatavě v 16:00.
 • V neděli 17. 9. budeme kromě pravidelných bohoslužeb slavit též od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 21. 9. se ve farním sále v Sokolově uskuteční od 17:30 Večer chval.
 • Pátek 22. 9. prožijeme jako farní den pokání postu a modlitby. Při eucharistické adoraci po večerní mši svaté V Sokolově se budeme modlit za lidstvo a planetu Zemi.
 • V neděli 24. 9. proběhne při mších svatých sbírka na Diecézní charitu.
 • Ve středu 28. 9. na Slavnost svatého Václava bude mše svatá ve farním kostele v Sokolově od 8:30 a v Chodově od 9:00. (mše ve Svatavě nebude).

Nenechte si ujít

 • Náboženství pro děti a mládež:

Od nového školního roku, od října začnou na sokolovské faře katecheze (náboženství) pro děti. Info u faráře.

 • Katecheze pro dospělé:

Od října budou na sokolovské faře probíhat také setkání dospělých, kteří chtějí prohloubit svou víru nebo se připravit k přijetí svátostí. Dny a hodiny setkání budou domluveny s účastníky, kteří se nahlásí faráři.

 

 • Diecézní pouť do Teplé

Tradiční diecézní pouť do Teplé proběhne 9. září. Začne v 9:45 u kříže a bude pokračovat přes celé dopoledne a odpoledne připravenými programy. Pouť zakončíme slavením eucharistie od 14:15.

Na pouti by neměli chybět členové pastoračních rad, neboť zde bude představena cesta diecézní synody, která se bude odehrávat velkou měrou v prostoru pastoračních rad farností.Teplá plakát.jpg

Na pouť bude vypraven autobus po obvyklé trase, Kraslice 07:00, Rotava 07:15, Jindřichovice 07:25, Chodov 07:45, Nové Sedlo 07:55 a zpět po ukončení programu 15:30. Cena za dopravu 200,-Kč.

 

Dopolední program

 • 9:45 - Zahájení u kříže
 • 10:00 - Žijeme z moci Ducha - katecheze Pavly Petráškové
 • 10:50 - Quo vadis, plzeňská diecéze? - biskup Tomáš Holub a generální vikář Petr Hruška
 • 10:00–11:30 - program pro děti (6–11 let) 
 • 11:30 - občerstvení

12:00–14:00 - klášterní knihovna zdarma

Odpoledne budou následovat dělené programy. Začátek je pro všechny jednotný v 13:00.

 • Radosti a strasti pastoračních rad - Petr Hruška
 • A známe se tak dlouho... - manželé Kutilovi
 • křížová cesta – premonstráti
 • modlitba chval – obláti
 • koncert – Sašáci
 • Kašpárek to zařídí - divadélko Kuba

 

14:15 - Mše svatá. Celebruje plzeňský biskup Tomáš Holub.

 

Mládež od 13 let bude mít svůj program od pátku 8. září 18:00 do neděle 10. září 13:00.

 

Stalo se – Junior puťák 2023 - reportáž

1.-2. července
Včerejší putování jsme započali na skautském tábořišti, které jsme vlastníma rukama pomáhali stavět. Pěšky, svižně na Rotavské nádraží a pak již 3 hodiny pohodička ve vlaku ČD, kterým jsme dorazili do Teplé. V klášteře pozdní oběd a hurá směr Bio farma Nežichov. Zde jsme se umístili různě na loukách a v sadu a nechali se usmívat super jasným měsícem. Dle propočtů jsme si užili 25 km chůze.
3. července
Dnešek byl opět pracovní. Na farmě Belina jsme od rána pomáhali v sadu. Těžký život poutníků. Ale odměna ve formě výborných domácích polévek, pudinků a jogurtů za to stála. Práce ukončena po 16. hodině. Příprava na návštěvu nešpor u bratří Trapistů a večer odměna ve formě domácích grilovaných klobás. Kdo tohle má?
4.-8. července
Poslední nálož fotek z našeho Junior puťáku. Událo se toho mnoho, ale všichni jsme v poho. Dramatické setkání s rozvášněnými vosami, které skončilo zdrcující porážkou Pitrouše, který musel být z důvodu proměny v jiného člověka převezen do fakultní nemocnice v Plzni, kdy mu společnost dělala teta Petra. Skvělý 3 hodinový deštík při středeční tůře byl pro mnohé radosti a občerstvením. Radost byla i na faře v Nečtinách, kde jsme se mohli osušit, omýt nánosy mikrošpíny a vyspat se na postelích. Závěr našeho putování je dnes na DCM Plzeň, kde je to pro nás poutníky luxus. A jako bonus nás dnes čekala prohlídka katedraly s výkladem. Celkem jsme našlapali cca 80 km, fyzickou prací zbudovali své tělo, něco málo prodiskutovali a modlitbu k tomu přidali. Tak to je závěr mé zprávy o našem Junior puťáku 2023. Bohu Díky za milost a ochranu během putování.
357541522_10231356770290326_822517094829028646_n.jpg
Tato reportáž vznikala během týdne pěšího putování. Vše je i s fotkami umístěno na mém Fb. Sebiš - poutník

 

Celosvětová síť modlitby s papežem – září

 Úmysl papeže: Za ty, kdo žijí na okraji společnosti. Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.

Národní úmysl: Za pracovníky ve školství. Modleme se za učitele, a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha.

  Statistika sokolovské a chodovské farnosti – červenec 2023

Farnost Sokolov

2.7.

9.7.

16.7.

23.7.

30.7.

celkem

 

Sokolov

2 739

2 408

2 639

3 333

2 723

13 842

 

Krajková

558

2 446

440

270

310

4 024

 

Svatava

4 000

4 080

 

 

 

8 080

 

kasičky

 

3 063

 

 

 

3 063

 

Farnost Sokolov celkem

7 297

11 997

3 079

3 603

3 033

29 009

 

Křty:

Thea Hájek, Alex Fekete, Lukáš Tippan, Václav Madzia

 

Pohřby:

Jan Novák, Marie Maršíková, Malvina Kopiová, Jan Petričák, Vojtěch Polhoš, Libuše Bajgerová

Farnost Chodov

2.7.

9.7.

16.7.

23.7.

30.7.

celkem

 

Chodov

1 043

918

1 154

1 192

1 200

5 507

 

Nové Sedlo

90

85

111

106

114

506

 

Farnost Chodov celkem

1 133

1 003

1 265

1 298

1 314

6 013

 

 

Statistika sokolovské a chodovské farnosti – srpen 2023

 

Farnost Sokolov

6.8.

13.8.

17.8.

20.8.

27.8.

celkem

Sokolov

3 520

2 872

746

 

2 622

9 760

Krajková

320

320

 

 

430

1 070

Svatava

4 080

4 050

4 050

 

4 150

16 330

Sbírka na Arcibiskupský seminář Praha

 

 

 

5 561

 

5 561

kasičky

1 363

 

 

 

 

1 363

Farnost Sokolov celkem

9 283

7 242

4 796

5 561

7 202

34 084

Křty:

Tobias Harandza, Tomáš Beňák, Cassie Beňáková

Farnost Chodov

6.8.

12.8.

13.8.

20.8.

27.8.

celkem

Chodov

785

4 425

780

 

940

6 930

Nové Sedlo

110

125

170

 

240

645

Sbírka na Arcibiskupský seminář Praha

 

 

 

1 885

 

 

kasičky

 

 

 

 

6 215

6 215

Farnost Chodov celkem

895

4 550

950

1 885

7 395

13 790

Zářijoví jubilanti:

Krob Luboš

Krob Lukáš

Lukšíková Hedvika

Pokorná Alexandra

Baláž Amon Martin    

Polívková Veronika

Puffrová Dagmar

Somorovská Helga

Šulcová Magdalena

Tlustá Edita

Tomčík Viktor

Vajda Vincent

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v září svoje narozeniny:

 

Oznámení:

 • Vzdělávání pomocníků ve farnostech

Podzimní vzdělávání se bude konat 14. října od 9:30 v Plzni na biskupství s Anneliese Hechtovou, která představí různé možnosti biblické práce. Téma: Ježíšova uzdravení. Jsou zváni katecheté, pastorační asistenti, akolyté, lektoři, mimořádní služebníci eucharistie a další pomocníci ve farnostech. Přihlášky: pastoracni@bip.cz.

 • Bratře, je srpen 2023 a začínám se spolu s celým týmem připravovat na další ročník MROP a přemýšlím, co to vše v mém životě znamená. Samota a ticho v přírodě, nejhlubší sdílení se skupinou mužů, noví kamarádi na celý život, divoký tanec radosti a rozechvění. Těch pět dnů skutečně proměnilo můj život. Ne najednou a překvapivě, ale jako dobrý začátek postupně a nenápadně. Komunita mužů, sdílení, vzájemná podpora, hluboké porozumění beze slov.Pro mě a možná i pro tebe byla iniciace silný, život proměňující zážitek. Na letošní ročník zbývá neobsazených ještě pár míst. Zamysli se, prosím, zda v tvém okolí není muž, který také potřebuje zažít mužské společenství, hledat své pravé já, prožít svůj smutek a zranění a prosít rituály do plnějšího pochopení svého mužství i odpovědnosti za svět. Příbuzný, kamarád, kolega, přítel. Nemáme žádnou propagaci, reklama na iniciaci by nefungovala a ani nám moc nedává smysl. Jediná cesta, jak se o ní muži mohou dozvědět, je svědectví nás, kteří jsme jí už prošli:„Byl jsem tam a změnilo to můj život!“

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí