Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
1.7.2023
Datum ukončení:
1.9.2023

logo.jpgNedělní stránka

prázdniny 2023

                                                      příští nedělní stránka vyjde 3. 9.

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2023-07-02.pdf

 

Milí bratři a sestry,

Přeji vám Boží požehnání a ochranu na prázdninové cesty a pobyty. I během prázdnin, kdy řada z nás bude mimo farnost, se nabízí několik možností, jak prožít společenství mezi námi. Pozvánky na tyto akce naleznete níže. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat 3. světovému dni seniorů, který připadá na neděli 23. července a jemuž je věnován úvodník této Nedělní stránky. 

                                        Ať vám Pán žehná                                  Petr Bauchner

 1686817755359.png

Třetí Světový den prarodičů a seniorů, který se bude slavit 23. července 2023, bude mít téma: "Jeho milosrdenství je od pokolení do pokolení" (Lk 1,50). Tato slova nám připomínají, že Boží milosrdenství se v dějinách projevuje prostřednictvím svědectví těch, kteří ho zakusili a předali svým dětem a vnukům. Prarodiče a senioři jsou povoláni k tomu, aby toto milosrdenství nesli, aby slovy a životem vyprávěli, jak byl Bůh věrný svým zaslíbením a jak stále miluje svůj lid. Jsou také povoláni k tomu, aby přijímali Boží milosrdenství a nechali se utěšovat jeho otcovskou láskou, která je nikdy neopouští. Světový den prarodičů a seniorů je příležitostí znovu s radostí vyjádřit, že církev chce slavit společně s těmi, kterým Pán - jak říká Bible - daroval "plný život".

Letošní den je úzce spojen se Světovým dnem mládeže, který se bude konat v Lisabonu od 1. do 6. srpna. Tento vztah je patrný z poselství papeže Františka seniorům, v němž je vyzývá, aby se modlili za mladé lidi, kteří se Světového dne mládeže zúčastní, a žehnali jim, a mladým lidem, které vyzývá, aby navštěvovali staré rodiče a seniory ve svém společenství a naslouchali jim. Papež zdůraznil, že mezi oběma generacemi existuje společenství života a víry, vzájemné dávání a vděčnost, svědectví naděje a lásky.

Návštěvy osamělých seniorů

- Aby se poselství blízkosti a útěchy, které se tento den snaží vyjádřit, dostalo ke všem - i k těm, kteří jsou nejvíce izolovaní - doporučujeme navštívit osamělé starší lidi ve vaší komunitě a předat jim poselství Svatého otce.

Příprava na den se seniory

- Aktivity Dne jsou zaměřeny především na seniory. Právě jim je určeno poselství Svatého otce.

- Je důležité zajistit, aby se co nejvíce seniorů osobně zúčastnilo nedělní liturgie slavené v tento den.

Příprava na den s mládeží

- Mládež z vlastní komunity může být svolána několik týdnů před Dnem, aby vysvětlila jeho průběh a ujistila se, že svými návštěvami osloví co nejvíce seniorů.

- Po pandemii se v mnoha kontextech účast seniorů na nedělní mši snížila. Den může být příležitostí, jak starším lidem pomoci znovu získat zvyk účastnit se mše svaté osobně.

Liturgické zdroje

- Jedna ze mší v neděli 23. července může být věnována oslavě tohoto dne s prarodiči a seniory z farnosti nebo komunity.

- S cílem povzbudit starší lidi k účasti na mši svaté se mohou členové společenství zapojit tím, že zajistí dopravu pro ty, kteří se nemohou sami pohybovat.

 

Pořad bohoslužeb o prázdninách:

Pravidelné bohoslužby doznají během měsíců července a srpna těchto změn:

 • Nedělní bohoslužby budou zachovány po celé prázdniny tak, jak jsme zvyklí.
 • Ve všední dny budou bohoslužby pouze ve dny a hodiny uvedené níže:
 • Sokolov: 3.7. - 7:40, 5.7. – 8:30, 7. 7. - 17:00, 10.7. – 7:40, 14.7. – 17:00, 17.7. – 7:40, 21. 7. – 17:00, 24. 7. - 7:40, 28.7. - 17:00, 31. 7. - 7:40, 4. 8. 17:00, 7. 8. – 7:40, 11.8. – 17:00, 14.8. – 7:40, 18.8. – 17:00, 25. 8. – 17:00, 28. 7. 7:40.
 • Svatava: 6.7. – 16:00, 3.8. - 16:00, 10. 8. – 16:00, 17.8. – 16:00, 24.8. – 16:00, 31. 8. – 16.00.
 • Po celé prázdniny bude ve farnosti přítomen vždy alespoň jeden kněz.
 • Petr Bauchner má dovolenou 3.7. – 15.7. (zastupuje Ireneusz tel.: 731 228 466)
 • Ireneusz Figura má dovolenou 17.7. - 29. 7. (zastupuje Petr tel.: 608 656 556)                                                        

Rozpis bohoslužeb o prázdninách je uveřejněn na farním webu a nástěnkách.

Společná prázdninová setkání

 • Středa 5. 7. je slavností Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. V Sokolově bude mše svatá jako v neděli v 8:30.
 • Pátek 7. 7. je prvním pátkem v měsíci červenci. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.
 • Pátek 21. 7. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, za změnu našeho smýšlení a životního stylu. Po večerní mši svaté bude eucharistická adoraceježíš.jpg
 • V sobotu 22. 7. se uskuteční v 15:00 pouť z Kostelní Břízy ke kapli sv. Maří Magdalény na Kamenici, kde bude v 16:00 společná modlitba.
 • V neděli 23. 7. budeme slavit při ranní mši svaté Světový den seniorů – viz výše.
 • V sobotu 29. 7. se sejdeme od 9:00 ve farním kostele na předpoutní úklid.
 • V neděli 30. 7. budeme ve farním kostele slavit pouť ke svatému Jakubovi společnou mší svatou v 17:00 a po ní uděláme pohoštění na faře.
 • Pátek 4. 8. je prvním pátkem v měsíci srpnu. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.
 • Neděle 6. 8. je Svátkem proměnění Páně, pouť v Novém Sedle.
 • V sobotu 12. 8. bude pouť ke svatému Vavřinci v Chodově.
 • V neděli 13. 8. oslavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie poutí do hradní kaple na Hartenberku. Mše svatá tam bude začínat v 15:00.
 • V úterý 15. 8. oslavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie mší svatou ve farním kostele od 8:30.
 • Pátek 18. 8. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, za změnu našeho smýšlení a životního stylu. Po večerní mši svaté bude eucharistická adorace.
 • V neděli 20. 8. bude při všech bohoslužbách sbírka na bohoslovce.
 • Pátek 1. 9. - Světový den modliteb za stvoření je zároveň prvním pátkem v září. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.
 • V sobotu 2. 9. se uskuteční v Krajkovském kostele od 18:00 koncert mezinárodního hudebního festivalu J C Fischera.

Nenechte si ujít

 • Klatovská pouť 23 - plagát.jpgFarní pouť ke sv. Jakubovi se uskuteční v neděli 30. 7. od 17:00 ve farním kostele v Sokolově. Po m
 • ši svaté se sejdeme k posezení na faře. Pokud přispějete drobným občerstvením, bude to vítáno.
 •  Světový den prarodičů a seniorů 23. 7. Viz úvodní poselství. List papeže Františka je na webových stránkách farnosti.
 • Pouť k Panně Marii na hrad Hartenberk se uskuteční v neděli 13. 8. od 15:00.
 • Světový den modliteb za péči o stvoření Pátek 1. září.
 • Koncert v Krajkové v rámci 10. ročníku mezinárodního hudebního festivalu J C Fischera v sobotu 2. 9.
 • Live s biskupem v pondělí 3. 9. od 20:00 na odkazu: https://www.bip.cz/livesbiskupem
 • Pravidelný živý stream plzeňského biskupa Tomáše Holuba. I tímto způsobem chce být v kontaktu s lidmi, zvláště z plzeňské diecéze. Zváni jsou ale úplně všichni. Otázky můžete posílat na adresu live@bip.cz nebo se můžete ptát a reagovat přím

 • o v živém chatu během vysílání na YouTube. Těšíme se na vaše otázky a reakce.
 • Diecézní pouť do kláštera Teplá proběhne v sobotu 9. září, mládež bude mít svůj program od pátku 8. do neděle 10. září. Sobotní program bude začínat v 9:45, na programu je např. katecheze Pavly Petráškové, dělený program (rozmluva o pastoračních radách farnosti, setkání pro manžele, modlitba chval, křížová cesta a další), součástí pouti je i program pro děti, divadlo Kašpárek to zařídí a koncert Pižďuchů z Bukovce. Občerstvení bude zajištěno, dále nabídka výrobků chráněných dílen apod. Pouť bude zakončena slavením eucharistie od 14 hodin.

Pozvánky

 • Kurzy kontemplace Na třech kurzech ještě zbývají poslední neobsazená místa a bylo by škoda je nevyužít. Jedná se o tyto kurzy:
 • Letní Šumava 23. – 29. 7. 2023 – doprovázejí Elva Frouz a Jarek Veselák
 • Kontemplace v Holostřevech 23. – 27. 8. 2023 – doprovázejí Elva Frouz a Jana Fojtíčková
 • Podzimní Šumava 8. – 14. 10. 2023 – doprovázejí Elva Frouz a Julie Romenskaya

Připravujeme další kurz do Holostřev na listopad 2023.

Kontakt: Monika Šatavová tel.: 777846050

 Moře a kontemplacekontemplace.png

Chorvatsko – ostrov Rab 9. – 16. září 2023

Společné putování pobřežní krajinou i klasické sezení kontemplace na konci sezóny uprostřed lidí i na osamělých útesech, prostor pro ticho, koncentraci i společné sdílení.

Sezení kontemplace a kontemplativní cvičení, putování v tichu a soustředění po zátokách, společný oběd v tichu v krajině, individuální čas pro každého i meditace pod hvězdným nebem. Pro zájemce úvod do kontemplace, možnost osobních rozhovorů. Společná plavba za obzor nebo ke staletým olivovým hájům.

Můžeme ve ztišení a pomalém rytmu vnímat krajinu a moře, jejich barvy i proměny a nechat je k sobě promlouvat. Současně dáváme prostor kontemplaci, intenzivnímu vnímání přítomného okamžiku, bdělé pozornosti.

Ticho, moře a rytmus dne mohou být našimi průvodci, je dobré se jim otevřít a přijmout je jako podporu.

Předběžná cena cca 7 700,- Kč zahrnuje ubytování se snídaní a kurzovné. Doprava je možná vlakem a lodí nebo vlastní, večeře jsou v blízkých restauracích nebo ve vlastní režii. Podrobněji v informačním letáku.

Přihlášení i nezávazné dotazy směřujte na adresu: dlohos@volny.cz.

Úmysly apoštolátu modlitby – červenec

Úmysl papeže: Za prohloubení života z eucharistie

Modleme se, aby katolíci postavili do středu svého života slavení eucharistie, které hluboce proměňuje lidské vztahy a otevírá je setkání s Bohem i bližními.

Národní úmysl: Za manžele

Modleme se za manžele, aby společně strávený čas dovolených a prázdnin prohloubil jejich vzájemnou úctu a věrnost.

Úmysly apoštolátu modlitby – srpen

Úmysl papeže: Za světový den mládeže

Modleme se, aby Světový den mládeže v Lisabonu pomohl mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm v jejich vlastním životě.

Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech

Modleme se za všechny, kdo se aktivně podílejí na životě farních společenství, aby pro ně byla služba zdrojem radosti a pokoje

Statistika sokolovské farnosti – červen

 

4.6.

11.6.

18.6.

25.6.

celkem

Sokolov

3 103

5 106

3 882

3 563

15 654

Krajková

430

280

420

540

1 670

Svatava

4 080

4 000

4 080

4 080

16 240

kasičky

 

 

3 003

 

3 003

celkem

7 613

9 386

11 385

8 183

36 567

 

Křty:

Alexander Ondráš, Patrik Ondráš, Žakelin Ondrášová,

 

Richy Ondráš a Mia Ondrášová

   

Pohřby:

Milan Sivák, Miroslav Bajger

   

Svatby:

Slávek Kováč a Sandra Ondrášová

 

 Červencoví jubilanti,

kterým můžeme popřát, setkat se s nimi či se za ně pomodlit:

Koliášová Karolína

Koliáš Norbert

Koliáš Šimon

Kuchařová Jiřina

Majoroš Ladislav

Majorošová Jarmila

Vladimír Šedivec

Slaninková Jitka

Wolf Karel

Jana Pravdová

 Srpnoví jubilanti:

 Gardošová Marie

Chuderáková  Marie

Kodedová Anna

Petričáková Petra

Štiáková Růžena

Tlustý Rudolf

Tomčík Alexandr ml.

Zahrádková Libuše


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb