Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
25.2.2023
Datum ukončení:
30.3.2023

  logo.jpg          Nedělní stránka

                          doba postní 2023

                 

              (příští nedělní stránka vyjde 2. 4. 2023)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2023-02-26.pdf

 

půst.jpgVe světě je plno utrpení. Kořenem utrpení je připoutání. Smutek lze vykořenit tak, že se člověk zbaví připoutání. Musíme pochopit, že připoutání se opírá o falešnou víru, že něco nebo nějaká osoba vás může učinit šťastnými. Opravdové štěstí není způsobeno ničím. Zeptáte-li se mystika, proč je šťastný, odpoví: „A proč ne?“ Není zde žádná překážka, Proč ne?

Napadlo vás někdy, že pokud je vaše štěstí něčím způsobeno, a vy o to „něco“ přijdete, bude vaše štěstí zničeno? Napadlo vás někdy, že pokud je vaše štěstí něčím způsobeno, budete vůči té věci jednat majetnicky? Začnete se strachovat, abyste o to nepřišli. Ať je tou věcí cokoli – učenost, pověst, pevné zdraví, samotný život. Znovuobjevení života. Nikdy nebudete žít, dokud budete na životě lpět. Pusťte se ho. Budete-li na někom lpět, štěstí zemře. Pokud vaše štěstí závisí na komkoli nebo na čemkoli, pak to není štěstí, ale obavy. Je to napětí. Je to tlak. Je to strach.                                                                    Anthony de Mello, Čirá radost

 

Bohoslužby a farní setkání v postní době:

 • Pravidelné bohoslužby se konají: Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí, středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.
 • Pravidelná setkání:
 • Setkání synodní skupinky se konají obvykle ve středu od 18:00 na faře po telefonické domluvě.
 • Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 17:30 na faře.
 • Příležitost k duchovnímu rozhovoru, svátosti smíření či žehnání je každou neděli od 16:00 do 17:00 ve farním kostele.
 • Křížová cesta v době postní je každý pátek od 16:30 ve farním kostele.

Pozvání

 • Slavení postních nedělí při bohoslužbách.
 • Březnový první pátek. Pátek 3. 3. je prvním pátkem v měsíci březnu. Obvyklý prvopáteční pořad ve farním kostele je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 16:30 křížová cesta, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.
 • Pátek 17. 3. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 16:30 bude společná křížová cesta a od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace. Tématem našeho pokání je rozvazování pout, kterými kazíme život sobě i druhým.
 • Slavnost sv. Josefa oslavíme v pondělí 20. 3. mší svatou od 7:40 ve farním kostele.
 • Slavnost Zvěstování Páně – den modliteb za úctu k počatému životu, prožijeme při mši svaté v sobotu 25. 3. od 8:30 ve farním kostele.
 • Na 4. neděli postní 19. 3. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Večer chval se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. od 17:30 ve farním sále.
 • Křížová cesta Modliteb matek se uskuteční ve farním kostele ve čtvrtek 30.  3. od 16:30. Zveme nejen maminky.
 • V sobotu 1. 4. proběhne od 8:30 velikonoční úklid farního kostela.
 • Neděle 2. 4. je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • V pondělí 3. 4. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu.
 • Program velikonočního tridua od Zelného čtvrtku po Zmrtvýchvstání Páně bude v příští Nedělní stránce

 Celosvětová síť modlitby s papežem - březen:

Úmysl papeže: Za oběti zneužívání

Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.

Národní úmysl: Za chudé

Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

Podněty pro postní dobuPost reko.png

 • Postní sbírka je příležitostí ke každodennímu rozhodnutí v potřebných lidech vidět Krista. Peníze lze mimo jiné shromažďovat také do papírových postních kasiček.
 • Návštěvy nemocných a osamělých Konkrétním projevem naší postní obnovy se může stát větší všímavost vůči osamělým a nemocným lidem v našem okolí. Starší lidé se často cítí být svému okolí na obtíž, a tudíž sami si o pomoc či návštěvu neřeknou. Pokusme se jim dát pocítit, že stáří může být dobou nejen bolestnou, ale také velmi plodnou. Pokud poznáte lidi, kteří by rádi přijali i návštěvu faráře, postní doba je k tomu velmi vhodný čas. Farář rád přijme vaše podněty a tyto bratry a sestry navštíví.
 • Rekolekce s biskupem Tomášem 24.–26. března 2023 v Haus Johannisthal, Německo. Téma rekolekce „Věřím v Dobro a nejsem naivní“. Přihlášky na www.bip.cz/reko23.

 

Stalo se:

 • Farní ples 10. února se v Sokolově uskutečnil již 11. ročník Farního plesu, který patří mezi zavedené kulturní událostí. V sále HornickéhoIMG_20230210_201748.jpg domu panovala družná a uvolněná atmosféra. K tanci hrála kapela Sokrat. Ples zahájil farář Petr Bauchner, který přiblížil hostům význam požehnání - být spolu a společně se radovat. O umělecké vložky se postaraly tanečnice z chebského souboru Good Sisters Tribal Dance, šansoniérka Stanislava Tothová a hudební duo Václav Krátký a Veronika Hřebejková s osobitou interpretací duchovně laděných písní slovenské autorky Simy Martausové. Půlnoční překvapení si přichystala skupina dobrovolníků z kraslického klubu Šnek, předvedli originální taneční kreace, do nichž se zapojil i ředitel Farní charity Jan Sebján. Děkujeme všem účinkujícím a organizátorům za příjemný zážitek a požehnaný večer.                                                                    Lukáš Bujnavyúčtování.png
 • Fara žije 16. 2. 2023 od 18:00 bylo na naší faře jako v divadle. Jakpak by ne, když k nám zavítal herec Jan Horák, který zde vystoupil s představením "František blázen". Nevím jak pro ostatní, ale já si užíval Františkovo bláznovství, jeho zamilovanost do Krista, jeho touhu po společenství. Velmi inspirativní hra na dobu postní, na dobu hledání. Moc děkuji všem divákům za jejich zájem a sděluji, že se připravuje další divadlo, jelikož na naší faře to žije!!!
 • Rok války na Ukrajině
  V pátek 24. 2. 2023 jsme si připomněli 1. rok války na Ukrajině. Před rokem jsme asi všichni nevěřícně koukali, když Rusko napadlo sousední Ukrajinu.  26. 2. 2022 jsme zorganizovali před naším kostelem protiválečnou akci s názvem "Válka je vůl", kde jsme spolu s mnoha dalšími lidmi odsoudili tento zločin a vyjádřili podporu Ukrajině. Po roce proběhla opět protiválečná akce. Od 17:00 se uskutečnila mše za oběti války a poté proběhl protiválečný koncert v restauraci U Charlieho. Doufám, že se jedná o poslední akci a příští rok už si nebudeme 2. výročí války připomínat, jelikož bude skončena. Modleme se za to.                                                                                   Sebiš – organizátor

Pozvánky

 • LIVE s biskupem http://www.bip.cz/livesbiskupem Pravidelný živý stream plzeňského biskupa Tomáše Holuba. I tímto způsobem chce být v kontaktu s lidmi, zvláště z plzeňské diecéze. Zváni jsou ale úplně všichni. Otázky můžete posílat na adresu live@bip.cz nebo se můžete ptát a reagovat přímo v živém chatu během vysílání na YouTube. Těšíme se na vaše otázky a reakce. Nejbližší: 20. března 18:00 - LIVE s biskupem #7.
 • BeYOUtifull Jarní víkend pro holky od 12 do 20 let proběhne 17.–19. března 2023 na DCM Plzeň. Tématem je krása a umění v našem životě, a jak ho ovlivňují. Na programu bude společná příprava jídla, modlitby, povídání, nějaké tvoření a super pohoda. Více informací a přihlašování na našem webu www.dcmplzen.cz/akce/.
 • Log in! Diecézní setkání mladých s otcem biskupem bude letos opět před Květnou nedělí. Proběhne tedy 31. března – 1. dubna 2023 v Plzni. Program bude volně svázán se Světovými dny mládeže (SDM), které se konají v létě v Portugalsku. Ale samozřejmě, že Log in! je samostatně stojící akce a nemusíte se bát přijet, pokud o Lisabonu vůbec neuvažujete. Pro všechny, kdo jedou na SDM do Lisabonu, je účast na Log inu velmi doporučována. Více informací a přihlášky na webu www.dcmplzen.cz/akce/ a na našem FB.
 • Kurzy kontemplace Milí přátelé v kontemplaci, jak mnozí z vás víte, působí ve vsi Holostřevy v západních Čechách spolek Scholé, který ve spolupráci s Komunitou Noe pořádá kurzy kontemplace. Některé z nich se konají přímo na faře (a částečně již také v rekonstruované bývalé škole) v Holostřevech, některé na Šumavě a některé v Dolomitech. Kurzy v Holostřevech i v horách nabízejí praktické uvedení do intenzivnějšího vnitřního života. Jsou vhodné jak pro začátečníky, které doprovodí do kontemplativní praxe, tak pro zkušenější, kterým poskytnou čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Komorní skupina (vždy do dvanácti lidí) umožňuje individuální přístup. Barokní fara s rozlehlou zahradou a krásným přírodním okolím má silný genius loci. Hory zvou k nadhledu, k cestě vnitřní i vnější krajinou, ke svobodě, k vděčnosti, k pokoji.

Zde je základní přehled:

FARA HOLOSTŘEVY

 • – 26. března Doprovázejí: Jana Fojtíčková a Gunther Eckelbauer
 • - 28.dubna – 1. května Doprovázejí: Jarek Veselák a Petr Bauchner
 • – 27. srpna Doprovázejí: Elva Frouz a Jana Fojtíčková

 

Statistika sokolovské farnosti – leden 2023

 

 

1.1.

8.1.

15.1.

22.1.

29.1.

celkem

Sokolov

3 145

3 414

3 247

 

2 968

12 774

Krajková

570

150

 1 060

 

480

2 260

Svatava

 

6 000

5 350

 

4 260

15 610

Na biblický apoštolát

     

8 612

 

8 612

kasičky

   

5 584

 

1 228

6 812

celkem

3 715

9 564

15 241

8 612

8 936

46 068

Březnoví jubilanti:

Děkujeme za tyto bratry a sestry, za to, že jsou pro nás darem:

Gertruda Beerová, Anna Holá, Petr Bauchner, Helga Hunyorová, Vladimír Koliáš, Petr Korbel, Václav Kozák, Barbora Vlachá, Herbert Zuber, Kateřina Dietlová.IMG_20230210_205137.jpg

 

 Z posledního setkáni ekonomické rady farnosti

Naše ekonomická rada se sešla ke svému řádnému zasedání 30. ledna. Věnovala se především hospodaření ve farních lesích a s tím spojenou pachtovní smlouvou, účetní uzávěrkou za loňský rok a rozpočtem na rok letošní.

Poté co ERF na svém prosincovém setkání nedoporučila podepsat s BP pachtovní smlouvu na hospodaření ve farních lesích, se objevily nové informace, které nám stály za to přehodnotit toto rozhodnutí.

Výhody přistoupení k pachtovní smlouvě:

 • Odstranění zbytečného dvojího zdanění v případě, že farnost není plátcem DPH. Biskupství plátcem je, tudíž ušetřené odvody na daních může použít na financování podpory, kterou lesní hospodářství potřebuje především v osobě specialisty na lesní správu.
 • Vyvážené rozložení příjmů z lesního hospodaření do jednotlivých let, které se příznivě projeví v pro farnost výhodnějším výpočtu odvodů do Solidárního fondu.
 • Stejný princip jako u solidárního fondu platí také pro farnost v lepším rozložení příjmů a nákladů na lesní hospodářství v případě velkých kalamit (vichřice, kůrovec).

Nevýhody přistoupení k pachtovní smlouvě:

 • Farnost jako vlastník (který má nejbližší vztah ke svému vlastnictví) nemůže do hospodaření v lesích vnášet své vize a pachtýře tak vést i k jinému než ekonomickému zisku. (Pachtýř se sice zavazuje pachtovní smlouvou k hospodaření v intencích „dobrého hospodáře“, má-li však naplnit předepsané odvody farnosti, nemusí mít takovou svobodu v investicích do lesů, které by například vyžadovala změna struktury kultury lesa apod.)

 Ekonomická rada poté souhlasila s návrhem faráře změnit pachtovní smlouvu tak, aby byla výhodná jak pro farnost, tak biskupství, tím že do textu smlouvy přidá podmínku, že každým rokem dojde na půdě farnosti k setkání propachtovatele, ekonomické rady farnosti a lesního hospodáře, kde se domluví strategie těžby i zalesňování na příští období.

 V druhé části setkání ERF připomínkovala účetní uzávěrku za loňský rok, doporučila překontrolovat vyúčtování za energie a poté uzávěrku schválila.

 Co se týče rozpočtu farnosti na rok 2023 provozní část rozpočtu je navržena v rozsahu jako v loňském roce, investiční část je navržena pouze ve stupni schválení záměrů velkých oprav, které se budou realizovat podle aktuálního ekonomického vývoje finanční situace farnosti.                          Petr Bauchner    

                                                                       

Žít Laudato si

 2022-111.jpg

Žít Laudato si‘ Česká republika má za cíl rozvíjet v České republice témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby tak tato encyklika a ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proniknout a proměnit českou církev a společnost. Otevírat tato témata chceme činností malých místních společenství, společným slavením Dne modliteb za péči o stvoření, výstavami, přednáškami a filmovými projekcemi. Vytváříme on-line prostor k propojování jednotlivců a místních společenství, aby tak lidé, kteří chtějí ve svých životech uskutečňovat ekologické obrácení, o sobě navzájem věděli a mohli se modlit a jednat společně. V úterý večer nasloucháme liturgickým textům, modlíme se "Chvály Boha nejvyššího", jak je zapsal svatý František z Assisi poté, co mu byla vtisknuta stigmata, a jednotlivé modlitby ze souboru https://www.zitlaudatosi.cz/.../26-modliteb-za-klima-a....
Připojit se můžete rozkliknutím odkazu  https://meet.jit.si/ZitLaudatoSiCeskaRepublika           Těšíme se na Vás!

                                                                                                 

PL.png


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí