Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
28.1.2023
Datum ukončení:
24.2.2023

  logo.jpg  Nedělní stránka

únor 2023

                  (příští nedělní stránka vyjde 26. 2. 2023)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb):NS_2023-01-29.pdf

Motto diecéze.png

 

Bohoslužby a farní setkání v únoru:

 • Pravidelné bohoslužby se konají:

Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí, středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.

 • Pravidelná setkání:

Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 17:30 na faře.

 

 

 

 

Pozvání

 • Ekonomická rada

V pondělí 30. 1. se na faře sejde od 18:00 ekonomická rada.

 • Svátek uvedení Páně do chrámu Ve čtvrtek 2. 2. budeme slavit ve farním kostele od 18:00 Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice) průvodem se svícemi a mší svatou od 18:00. (Mše ve Svatavě v tento den nebude). Na začátku bohoslužby budou požehnány hromniční svíce.
 • Únorový první pátek

Pátek 3. 2. je prvním pátkem v měsíci únoru. Obvyklý prvopáteční pořad ve farním kostele je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.

 • Večer chval

Ve čtvrtek 9. 2. prožijeme ve farním sále od 17:30 Večer chval.

 • Světový den nemocných

Pátek 10. 2. je Světovým dnem nemocných. Poselství papeže k tomuto dni je dostupné na webových stránkách farnosti.

 • Farní ples

V pátek 10. 2. se bude v hornickém domě konat od 20:00 farní ples.

 • Divadelní představení František blázen

Ve čtvrtek 16. 2. se od 18:00 uskuteční ve farním sále divadelní představení František blázen. Je to příběh o svatém showmanovi. One man show o sv. Františku z Assisi, který chtěl být skromný, a šly za ním davy. Toto divadelní představení zahraje divadlo jednoho herce - Jan Horák. Vstupné dobrovolné.

 • Pátek 17. 2. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace. Modlitba nás spojí především v úmyslu za vítězství nad agresí na Ukrajině.
 • Mše v Královském Poříčí

V neděli 19. 2. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.

 • Sbírka Haléř sv. Petra

V neděli 19. 2. proběhne při bohoslužbách sbírka Haléř sv. PetraSynoda.png

 • Popeleční středa – začátek doby postní

Středou 22. 2. začínáme postní dobu. Tento den prožíváme jako den pokání postu a modlitby, večer se můžeme sejít také ke mši svaté, která bude ve farním kostele od 18:00. Pokud by někdo chtěl přijmout požehnání popelcem již přede mší svatou, bude to možné od 17:00 ve farním kostele spolu s modlitbou žehnání. K tomuto udělení popelce můžeme pozvat i lidi nepokřtěné, nepraktikující. Udělení popelce i pro tyto lidi může být symbolem naděje, vyjádřením ochoty změnit svůj život, zároveň je příležitostí se za tyto lidi modlit. Při mši svaté bude samozřejmě popelec také udělován.

 • Křížové cesty v době postní.

Každý pátek od 16:30 ve farním kostele.

 • Postní obnova on-line

Od 19. února na: www.bip.cz/cestakesvobode

 • Mše za oběti války na Ukrajině

V pátek 24. 2. se při mši svaté ve farním kostele od 17:00 budeme modlit za oběti války na Ukrajině. Od 18:00 bude následovat Koncert proti válce v restauraci U Charlieho (bývalé autobusové nádraží). Vystoupí zde kapela Shum Davar, kterou znáte z posledního ročníku minifestivalu Farní zahrada. Akce je připomínkou nesmyslné války, kterou zahájilo Rusko 24. 2. 2022 tím, že napadlo Ukrajinu.
Cesta ke svobodě.png

Celosvětová síť modlitby s papežem - únor:

Úmysl papeže: Za farní společenství. Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.

Národní úmysl: Za kontinentální synodální setkání. Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

Pomoc potřebným

 • Tříkrálová koleda k podpoře dětí z nejchudších rodin

V pátek 13. 1. se v našem farním kostele uskutečnila Tříkrálová koleda, na kterou jsme pozvali symbolicky alespoň část dětí z nejchudších rodin v Sokolově. Děti byly obdarovány balíčky, kde nechybělo ovoce a školní pomůcky. Akce se mohla uskutečnit díky Lesii Tomčíkové, organizaci Člověk v tísni a finanční podpoře naší farnosti.326018573_724757432499094_9057932708216516205_n.jpg

 •  Tříkrálová sbírka 2023

Další ročník Tříkrálové sbírky je opět za námi. I přes úbytek koledníků z řad Royal Rangers Kraslice, se našlo spoustu nových a skvělých koledníků, kteří se najednou v potřebnou chvíli objevili.  A jak již bývá zvykem, budu opět děkovat. Veliké díky patří samozřejmě koledníkům a vedoucím kolednických skupin. Díky také dárcům a všem podporovatelům naší sbírky. A po děkování si pojďme říci, jak si vedli koledníci v různých místech našeho okresu. Dasnice: 8 832,-Kč, Bukovany: 24 797,-Kč, Chlum sv. Máří: 9 455,-Kč, Dolní Rychnov: 23 089,-Kč, Habartov: 12 309,-Kč, Josefov: 4 355,-Kč, Krajková: 18 741,-Kč, Sokolov: 37 892,-Kč, Lomnice: 16 961,- Kč, Stříbrná: 16 537,-Kč, Kraslice 18 207,-Kč, Jindřichovice: 18 113,-Kč. Celkem se v okrese Sokolov vybralo 209 268,-Kč. A ještě na závěr jedna informace pro koledníky a vedoucí skupin. V průběhu února, nebo března, vyrazíme po menší přestávce na nějaký dobrý film do kina. To je takové poděkování za vaši službu.                                  Sebiš, koledník


Další pozvání

 • LIVE s biskupem http://www.bip.cz/livesbiskupem

Pravidelný živý stream plzeňského biskupa Tomáše Holuba. I tímto způsobem chce být v kontaktu s lidmi, zvláště z plzeňské diecéze. Zváni jsou ale úplně všichni. Otázky můžete posílat na adresu live@bip.cz nebo se můžete ptát a reagovat přímo v živém chatu během vysílání na YouTube. Těšíme se na vaše otázky a reakce. Nejbližší: 20. února - LIVE s biskupem #6

 • Jindřichovický masopust

V sobotu 18. 2. 2023 od 15:00 proběhne v Jindřichovicích tradiční Jindřichovický masopust. Kdo by se chtěl poveselit, najíst, napít a projít se s maskami po Jindřichovicích, je srdečně zván. Sebiš – organizátor

 • Rekolekce s biskupem Tomášem

24.–26. března 2023 v Haus Johannisthal, Německo. Téma rekolekce „Věřím v Dobro a nejsem naivní“. Přihlášky na www.bip.cz/reko23.

 • Slavnostní bohoslužba s delegáty Evropského synodního setkání

Praha, 8. 2.  18:00, katedrála.

 Rekolekce.png

Narodit se z ženy

Zamyšlení nad ztvárněním Trojice v sokolovském farním kostele.

Umíme-li žasnout nad krásou, tajemstvím, svobodou, darem a bytím jako takovým, nacházíme asi cesty k poznání toho, co nazýváme život. Reflektuje-li člověk svůj život, poznává, že krása, tajemství, svoboda, dar, jsou skutečnosti, které nelze uzavřít jen do lidské, omezené sféry, ale že to je vlastně i prožití něčeho, co nás přesahuje, tedy boží blízkosti, lásky, Boha. A protože život si nejde vyrobit a je možné ho přijmout jen jako dar, otvírá se nám tak cesta k poznání toho, že i v Bohu se děje toto darování života mezi osobami Trojice. V náboženské tradici Izraele je darování života často spojováno, i v rovině poznávání Boha, s obrazy mateřství, se ženou. A protože člověk – žena je povolána k tomu, aby se podílela na stvoření Božím, už i pramáti Evu můžeme nazvat „bohorodičkou“ neboť nerodí lidi, kteří by v sobě neměli Božího Ducha, Boží život, ale rodí děti Boží – lidi, kteří jsou obdařeni životem plynoucím z Boha a jeho lásky k člověku.

Křesťanská tradice nazývá Dárce života Otcem, neboť tak svůj synovský vztah prožíval Ježíš. Křesťané proto začali mateřské rysy Božího bytí spojovat s Marií, matkou Ježíšovou, která se tak stala mateřskou tváří Boha – dárce života. Maria je také považována za Matku církve, neboť ta, církev, ztělesňuje Bohorodičku v ještě plnějším smyslu, než pramáti Eva. Eva rodila život, ten byl však stále zasažen, přestože je to dar Boží, jedem smrti. Maria – církev, vykoupena Kristem k věčnému životu, rodí skrze Ježíše své děti k životu, jež vítězí nad smrtí.

Symbol Trojice tak bude ve farním kostele ještě doplněn novou křtitelnicí, která toto rození z lůna Božího i lidského (církve) bude nejen symbolicky naznačovat, ale prakticky dosvědčovat každému, kdo se bude skrze křest rodit k životu.

Tento život Boží je člověku darován skrze dvě ženy – Evu a Marii - obě vyjadřující Boží dar života. Eva přináší radost ze života skrze naději, že její potomstvo zvítězí nad smrtí, Maria tento Evin dar života dává k přetvoření svému Synu, v život osvobozený od všech pout, a tedy i samotné smrti.              Petr Bauchner

 

Národní týden manželství

LogoPNG.pngJiž sedmnáctý ročník Národního týdne manželství, iniciativy na podporu manželství v ČR, který ponese motto „Manželské kontrasty“, proběhne tradičně v týdnu kolem svátku sv. Valentina, tj. 13.–19. února 2023.

 

 

 

Únoroví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v únoru svoje narozeniny:

                         Pavla Koliášová, Marie Korbelová - Jůnová, Jiří Vopat.

 

 Poděkování

 • Všem, těm, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky.
 • Těm, kdo pomáhají s přípravou plesu, zvlášť Majce Šulcové.
 • Za povánoční úklid kostelů.

 

Z pastorační rady

Poslední setkání pastorační rady proběhlo v pondělí 16. 1.

   V úvodu jsme se dívali na pastorační směřování naší farnosti a vnímali jako důležité děkovat za cestu, po které nás Duch Boží vede. Farnost vidíme jako prostor, kde se propojuje zdánlivě nepropojitelné, nebo jinými slovy  se překračují hranice ať už v sociální oblasti (charita, Iniciativa střecha nad hlavou), nebo třeba formou koncertů, farního plesu a politických shromáždění.

  Ve farnosti dochází od 1. 1. 2023 také k personálním změnám:

- Jan Sebján se dále přiblížil rozhodnutí stát se trvalým jáhnem.

-  Ve farnosti bylo zrušeno pracovní místo pastorační asistentky. Práce, kterou vykonávala paní Hana Kodedová byla rozdělena na dvě pozice: Farní kancelář povede pan Rudolf Tlustý na Dohodu o provedení práce v rozmezí asi 0,3 pracovního úvazku. Paní Kodedová bude nadále pracovat jako farní asistentka a bude se starat především o farní domácnost. Také s ní byla biskupstvím plzeňským sepsána dohoda o provedení práce v rozmezí asi 0,3 pracovního úvazku.

   Poté jsme otevřeli hospodářskou stránku farnosti. Co se týče dlouhodobých výhledů, farnost nyní nemá žádné podněty k tomu, aby svůj dlouhodobý hospodářský výhled nějak měnila. V krátkodobém výhledu chceme pokračovat v započatých úpravách interiéru farního kostela a v případě, že bychom dostali žádanou dotaci na generální rekonstrukci kostela, započalo by se s již dlouho plánovanou generální opravou střechy, krovu a stropu kostela. V kostele ve Svatavě je připravena rekonstrukce oken, Ale i zde se čeká na dotaci. V Krajkové bude pokračováno v restaurování oltářů. Na faře v Sokolově je naplánováno další pokračování úprav okolí fary včetně rekonstrukce garáží.

   V části našeho rozhovoru, který byl věnován synodnímu procesu v církvi a v naší farnosti, bylo konstatováno, že bychom rádi podpořili znovuoživení synodní skupinky, která by se scházela 1 měsíčně.

V poslední části farář informoval o záměru aktualizovat farní kartotéku a zhruba za rok také nově pojmout webové stránky farnosti.

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Informace o diecézní synodě
Pastýřský list biskupa Tomáše
Poselství papeže
30
Informace o diecézní synodě
Pastýřský list biskupa Tomáše
Poselství papeže
31
Informace o diecézní synodě
Pastýřský list biskupa Tomáše
Poselství papeže
1 2 3
Poselství papeže
4
Poselství papeže
5
Poselství papeže
6
Poselství papeže
Pastýřský list
7
Poselství papeže
Pastýřský list
8
Poselství papeže
Pastýřský list
9
Poselství papeže
Pastýřský list
10
Poselství papeže
Pastýřský list
11
Poselství papeže
Pastýřský list
12
Poselství papeže
Pastýřský list
13
Poselství papeže
Pastýřský list
14
Poselství papeže
Budu všude kolem tebe
Pastýřský list
15
Poselství papeže
16
Poselství papeže
17
Poselství papeže
18
Poselství papeže
19
Poselství papeže
20
Poselství papeže
21
Poselství papeže
Tancuj Matyldo
22
Poselství papeže
23
Poselství papeže
24
Poselství papeže
Koncert pro Ukrajinu
25
Poselství papeže
26 27 28 29 1 2 3