Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > nedělní stránka

nedělní stránkaDatum konání:
31.12.2022
Datum ukončení:
26.1.2023

logo.jpgNedělní stránka

leden 2023

         (příští nedělní stránka vyjde 29. 1. 2023)


Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2023-01-01.pdf

 

Pozvání

 • Slavnost Matky Boží Panny Marie. Neděle 1. 1. 2023. Světový den modliteb za mír.IMG_20221203_215349 (1).jpg
 • Slavnost Zjevení Páně na hradě Hartenberku V pátek 6. 1. se bude konat od 17:00 poutní mše svatá v hradní kapli svatých Tří králů na Hartenberku. Mše svatá v Sokolově v tento den nebude.
 • Tříkrálové muzicírování V pátek 6. 1. od 19:00 Hospoda Charlies pub Sokolov (u starého autobusového nádraží)
 • Na neděli 8. 1. přeložíme Slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbách požehnáme tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu. Touto slavností také zakončíme vánoční dobu. Faráře zastoupí na nedělních bohoslužbách Josef Žák.
 • Ve čtvrtek 12. 1. se uskuteční v sále na faře od 17:30 Večer chval.
 • V pátek 13. 1. proběhne ve farním kostele od 18:00 Tříkrálová koleda pro pozvané děti z chudých sokolovských rodin.
 • V soboru 14. 1. se od 9:00 sejdeme ve farním kostele k úklidu vánoční výzdoby.
 • Koncert kytarového dua MARELI se bude konat v sobotu 14. 1. od 18:00 ve farním sále na faře v Sokolově.
 • V neděli 15. 1. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • V pondělí 16. 1. se na faře sejde od 17:00 pastorační rada.
 • Pátek 20. 1. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace na úmysly letošního Týdne za jednotu křesťanů-překonávání bariér (rasismus, názorová polarizace) mezi lidmi.
 • Neděli 22. 1. prožijeme jako Neděli Božího slova. Papežův list k tomuto dni bude zveřejněn na farním webu, Sbírka pří všech bohoslužbách bude na podporu biblického apoštolátu.
 • Týden od 18. do 25. 1. prožijeme jako Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická modlitba za jednotu proběhne letos na katolické faře v neděli 1. od 15:00.
 • V pondělí 30. 1. se na faře sejde od 18:00 ekonomická rada.Neděle Božího slova.png
 • Ve čtvrtek 2. 2. budeme slavit ve farním kostele od 18:00 Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice) průvodem se svícemi a mší svatou od 18:00. (Mše ve Svatavě tento den nebude).

Celosvětová síť modlitby s papežem - leden

Úmysl papeže: Za vychovatele

Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství a ne soupeření a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.

Národní úmysl: Za volbu prezidenta

Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší vlasti.

 

Poděkování za uplynulý rok 2022

Milí bratři a sestry,

Když jsem si nyní pročítal své poděkovaní za rok 2021, došlo mi, že některé čerstvé „objevy“ mého života už vlastně prožívám dlouho. Jen se mi vrývají do srdce s větší silou a naléhavostí. Největším díkem, který mi přineslo to, že jsem mohl žít svůj život zde na zemi i v roce 2022 je jistota, že můj život je navždy propojen se všemi lidmi dnes i v historii a budoucnosti, a toto je Tělo Kristovo, které je nezničitelně propojené s Bohem. Vše, co existuje, je propojeno se vším i když se to na první pohled zdá nepropojitelné. Přes úzkost, kterou ve mně působí mašinerie zla, která likviduje lidi i zemi, po které chodíme, mi tato jistota vlévá hluboký vnitřní klid a mír a vlastně i chuť žít a něco na této zemi tvořit.

To propojování nepropojitelného je vlastně zázrak a takových zázraků, které mě naplnily nadějí a radostí se stalo v roce 2022 hned několik:

Prvním zázrakem je propojení lidí v sokolovské Iniciativě střecha nad hlavou, která počátkem roku vznikla a propojuje lidi, kteří věří, že lze i v Sokolově nacházet cesty, které lidi nerozdělují, ale spojují, a tak přispívá ke stmelení společnosti.

Jako druhý zázrak vnímám to, že se nenaplnily mé obavy z toho, že Evropané nechají kvůli plynu a svému pohodlí padnout Ukrajinu do rukou agresora. To, že se prakticky celý svět propojil proti Rusku, mi dává naději, že lidstvo ještě umí rozlišovat mezi dobrem a zlem a proti zlu se postavit.

Třetím zázrakem tohoto roku vnímám církví podporovanou synodální cestu, která začíná uvolňovat kreativní sílu dialogu, a tím dává prostor Božímu Duchu, aby mezi lidmi tvořil život.

Čtvrtým zázrakem je to, že se mi v roce 2022 začal naplňovat sen o místě, kde bych mohl v tichu a samotě pobývat. Toto místo začalo vznikat uprostřed krásy přírody a o Vánocích jsem tam už mohl i přespat.

Jako pátý zázrak vnímám krásu restaurované mariánské sochy, který dává duši celému ztvárnění Trojice ve farním kostele.

A pak jsou v mém srdci díky, které ač proslovuji každý rok, cítím je rok od roku stále s větší intenzitou.

 • Děkuji za kroužek mých nejbližších spolupracovníků, se kterými se doplňuji v pastorační službě a kteří jsou i mými přáteli, rozumí mi a berou mě takového jaký jsem.
 • Děkuji za chvíle modlitby, kontemplace, bohoslužby, domácí skupinky, synodní skupinku, dny pokání a postu, večery chval, společné slavení svátostí, první pátky s pomazáním nemocných, mše svaté v sociálních ústavech.
 • Děkuji za vnímavost farníků vůči všem potřebným, sociálně vyloučeným opuštěným a chudým, za Tříkrálovou sbírku, farní charitu, potravinovou sbírku, tříkrálovou koledu pro chudé děti, za finanční dary, kterými zmírňujeme nouzi doma i v zahraničí.
 • Děkuji za služby spojené s našimi kostely a liturgií: Za kostelníky, varhaníky, scholu, květinářky, skupinky na úklid, lektory.
 • Děkuji za pastorační a ekonomickou radu za službu farní hospodyně, za společné brigády na úklid kostelů i jinde, za společné pobyty, výlety.
 • Děkuji za novokřtěnce Antonína Vaňka, a první sv. přijímání Petra Sachera.
 • Děkuji za děti navštěvující náboženství a jejich první svaté přijímání.
 • Děkuji za sokolovskou Ekumenu.
 • Děkuji za farní akce otevření širší veřejnosti: Farní ples, koncerty, setkání k politickým výročím, Noc kostelů, minifestival Farní zahrada, Tříkrálová kavárničky, či za lidi kolem hradu Hartenberk.
 • Děkuji za péči o pozemky, které nám byly svařeny do péče a kde můžeme chránit přírodu. Děkuji za vznik bezobalového obchodu sv. Františka.
 • Děkuji za kulturní dědictví předků, které můžeme udržovat. Ve farním kostele jsme mohli pokračovat na tvorbě meditačního prostoru v zádi kostela, kde vzniká Trojice se svatostánkem a křtitelnicí pro křest dospělých. V Krajkové bylo dokončeno restaurování kazatelny, kam byly vráceny sošky evangelistů a dokončeno restaurování bočního oltáře, do kterého byla zhotovena náhrada za ukradenou sochu sv. Vavřince. Na sokolovské faře se podařilo zrekonstruovat farní sál, který se stává důstojným místem pro různá setkání. V okolí fary postupují práce na celkové rekonstrukci, tak aby farní zahrada byla příjemným místem pro letní akce farnosti.
 • Děkuji za finanční dary farníků i za dotace státu, které nám pomáhají jak v naplňování našeho hlavního poslání, tak také v péči o památky.
 • Na závěr připojuji vzpomínku na farníky, kteří tvořili naše společenství a kteří letos odešli do náručí Otcova a budou nám zvláště chybět: Libuše Zahrádková, Marie Lučanová a Františka Hafenrichterová.

A nám, kterým je na této zemi určen ještě nějaký čas k pobytu, přeji, abychom poznávali, že jsme, že naše bytí má obrovskou hodnotu, ke které nás skrze Krista Bůh povolal.                                                                             Petr Bauchner

 

Statistika některých pastoračních aktivit sokolovské farnosti

Rok

Křty (z toho nad 14 let)

Biřmování

První svaté

přijímání

Svatby

Pohřby

Pomazání

Nemocných

Svatá přijímání

2014

21(2)

2

2

0

24

59

7000*

2015

31(9)

7

7

2

16

52

4600

2016

12 (0)

0

0

1

12

44

4800

2017

16 (4)

1

1

1

23

45

4500

2018

19 (0)

1

0

4

18

150

neevid.

2019

17(0)

0

3

1

14

150

neevid.

2020

14(1)

0

0

1

12

150

neevid.

2021

16(2)

2

3

0

24

150

Neevid.

2022

29(0)

2

6

3

15

150

Neevid.

Tříkrálová sbírka 2023


     V poslední Nedělní stránce jsem psal o přípravách na Tříkrálovou sbírku. Již příští týden se opět rozejdeme po městech a vsích a budeme žehnat lidem, rodinám firmám, institucím. Naši koledníci se budou objevovat v ulicích od 5. do 9. 1. 2023. Kromě tradičního koledování proběhnou i další akce na podporu Tříkrálové sbírky: 6. 1. se od 19:00 uskuteční v restauraci U Charlieho v Sokolově Tříkrálové muzicírování. Zahrají kapely Kulhavý pes a Beatový družstvo. V ten samý den proběhne Tříkrálový koncert v kostele sv. Jiljí v Lomnici. Od 17:30 zde vystoupí dětský pěvecký sbor ze ZUŠ Sokolov a Stanislava Tothová. 13. 1. bude také v Kraslicích Tříkrálový koncert. Od 19:00 v prostorách Kraslického šneku zazpívají Stanislava Tothová, Veronika Hřebejková, Václav Krátký a jako host zde vystoupí kapela Hadem pro mého munga. Taktéž jsou připraveny tzv stacionární kasičky, které budou umístěny od 5. do 16. 1. v Tříkrálové kavárně, Bezobalovém obchodu sv. Františka z Assisi-nasyp a ve farním kostele. Další info ke sbírce a k možnosti podpory najdete na https://www.trikralovasbirka.cz/.

Stalo se

Adventní koncert kapely Razam
   15. 12. 2022 se uskutečnil v restauraci U Charlieho v Sokolově koncert kapely Razam. Tato kapela přijela představit své nové CD "Slovanské Vánoce". A bylo co poslouchat. Koledy z Ukrajiny, Běloruska, Srbska a Čech uchvátily všechny posluchače koncertu. Super zpěv Ivy Marešové a skvělý doprovod muzikantů z kapely Razam potvrdil, že tato kapela patří ke špičkám naší World music. Akci pořádala farní charita Sokolov spolu s farností a Pomocí v nouzi o.p.s.                             Sebiš, organizátor                                                                                             

Pomoc potřebným

 • Podpora Ukrajiny
  Naše farní charita se spolu s farností finančně podílela na pomoci válkou sužované Ukrajině. Konkrétně jsme finančně podpořili záchranáře Royal Rangers, kteří se v půlce prosince vydali se sanitními vozy a se zdravotnickým materiálem do Bachmutu, kde probíhají kruté boje. Podařilo se jim zdravotnický materiál předat a v sanitních vozech převést několik raněných na další ošetření.318094547_5944512345579440_5272074951623943182_n.jpg
 • Vánoční setkání
  12. 2022 jsme se na naší faře, v prostorách šatníku setkali u polívky, kávy, čaje a vánočky s lidmi bez domova. Dorazilo celkem 12 lidí, které jsme obdarovali dárky, jež jsme získali od laskavých dárců z naší farnosti. Od lidí, kteří své Vánoce tráví ve stanu, nebo na trubkách teplovodu vyřizuji poděkování všem dárcům, kteří přispěli materiálně či finančně. Sebiš
 • Tříkrálová koleda k podpoře dětí z nejchudších rodin V pátek 13. 1. se v našem farním kostele uskuteční od 18:00, podobně jako loni, Tříkrálová koleda, na kterou jsme pozvali děti z nejchudších rodin v Sokolově. Farnost spolu s farní charitou chce věnovat asi 20 000Kč na nákup nejpotřebnějších věcí pro tyto děti. Bude se jednat zejména o školní pomůcky, na které v chudých rodinách často nezbývají peníze. Přitom vzdělání je jedním z nejdůležitějších předpokladů proto, aby se děti mohly později z chudoby vymanit. Prosím farníky, kteří mají kontakt na chudé rodiny v Sokolově, aby mi je co nejdříve předali.                                                                         Farář

Dny bible 2023

… V nastalé mimořádné krizové situaci po vypuknutí války na Ukrajině, vyvstala napříč státy přijímajícími válečné uprchlíky, vysoká poptávka po biblích v jejich řeči a písmu, které ovšem nebyly k sehnání. V maximálně zrychleném tempu jsme dokázali připravit do tisku hned několik verzí biblických textů v ukrajinštině. Jedná se o desetitisíce kusů, které slouží nejen v České republice, ale přijaly je i partnerské biblické společnosti v Litvě, Lotyšsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu, Bulharsku, Polsku, Rumunsku, Moldavsku, dokonce i v Izraeli….                    (Převzato ze Zpravodaje České biblické společnosti)

     Kromě této pomoci Ukrajině Česká biblická společnost pokračuje také v projektech v rozvojových zemích, především překlady do národních jazyků, do kterých bible doposud nebyla přeložena. Jedná se o Bibli pro původní obyvatele Guyany, v Angole do jazyka umbangala a jiné.

 Česká biblická společnost pravidelně vyhlašuje na podporu těchto projektů Dny Bible již od roku 1993. V našem kostele bude sbírka na biblický apoštolát u nás i ve světě v neděli 22. 1. 2023.

Pastýřský list otce biskupa Tomáše

Milé sestry, milí bratři,

přeji Vám a vyprošuji požehnaný nový rok 2023. Když jsem se na Vás obracel na začátku roku minulého pastýřským listem, ve kterém jsem Vám představil naše motto „Dali se na cestu“ o putování tří mágů do Betléma, tak nikdo z nás netušil, jak dramatický čas máme před sebou. Jednou z myšlenek tohoto pastýřského listu bylo, že na cestě za Bohem procházíme měnící se krajinou. Rok 2022 s válkou na Ukrajině a s radikálními změnami v oblasti sociálních jistot nám pak ukázal, jak zásadně a nepříjemně se krajina našeho životního putování skutečně změnila.

Motto loňského roku „Dali se na cestu“ však platí i v současné tak pohnuté době: jsme putující lid Boží, jsme sestry a bratři, kteří jsou spolu na cestě. Skutečnost, že se i nyní věci kolem zásadně mění, ukazuje, jak prorockou je Bible, která nám k přemýšlení o Božím plánu spásy předkládá nejen příběh tří králů, ale i líčení strastiplného putování izraelského národa pouští či svízelnou cestu těhotné Marie s Josefem do Betléma.

Mnoho okolností i zvyklostí se může měnit, životní podmínky se mohou zhoršit, ale to, co zůstává, je – jak spolu s naší Matkou Církví věříme – Boží milující přítomnost a Boží záštita. Jako zdůraznění této zásadní pravdy pro mnohdy náročné putování po různých životních cestách jsem proto zvolil pro letošní rok motto z listu apoštola Pavla Římanům: „Nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy.“ (srov. Řím 8, 39).

Ano, můžeme mít oprávněně strach a mnohé v nás může v současné situaci vzbuzovat úzkost či nás přímo děsit. Přesto pro nás, kteří jsme uvěřili Kristu, zůstává jistotou Boží slovo o blízkosti a síle našeho Spasitele a Zachránce. A to i v situacích, kdy se zdánlivé jistoty náhle a neočekávaně stávají nejistotami. Apoštol Pavel, když píše svůj list do Říma, vyjmenovává všechny myslitelné skutečnosti světa, ve kterém žil, a které by skutečně mohly být pro člověka zničující, kdyby Boží láska ke každému z nás neexistovala. Do celého světa přímo křičí o své víře a životní zkušenosti: nic, nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy.

Prosím proto Boha, aby nám křesťanům dal milost stát se pro tuto Kristovu lásku světlem naděje a místem, kde si budeme pomáhat nejenom lidskými silami – ačkoliv i to je velmi potřebné – ale také, a především modlit se za sebe navzájem i za svět kolem nás. Kéž vytváříme společenství, kde budou moci naši sousedé, spolupracovníci, příbuzní a přátelé čerpat to pro svůj život důležité, co možná na jiných místech ztrácejí. Kéž jsou naše rodiny, naše farnosti a komunityMotto diecéze.png

prostředími, ve kterých se nejen pouze opakuje, ale především zažívá, že nás nic nemůže odloučit od Jeho lásky.

Do grafického ztvárnění našeho letošního motta jsme přidali vedle Pavlových slov o ohrožení jeho času ještě ohrožení, která jsou dnes pro nás nově velmi aktuální: sociální nejistota, válka, bída či názorové blouznění, a já jako Váš biskup spolu s apoštolem Pavlem chci také křičet: moje sestry, moji bratři, ani v roce 2023, v náročné situaci, kterou prožíváme, nás v naší plzeňské diecézi nic nemůže odloučit od lásky v Kristu Ježíši.

Tuto víru a naději Vám vyprošuji v situaci, ve které se sice mnohé mění, ale Boží láska zůstává neochvějnou jistotou.

Do všech dnů nového roku ať Vás a Vaše blízké provází požehnání Boha Otce i Syna i Ducha svatého.                                         Váš biskup Tomáš

 

Lednoví jubilanti

V modlitbách pamatujme na naše bratry a sestry slavící v lednu své narozeniny:

Hana Kodedová, Kristina Macková, Erika Mejstříková.

 

Pozvánky

 • Setkání pro rozvedené 28. 1. Biskupství plzeňské.Rozvedení.png
 • Farní ples 2023 se uskuteční v pátek 10. 2. od 20:00 v Hornickém domě v Sokolově. Vstupenky je možné pořídit u Rudolfa Tlustého, tel.: 605 813 821.
 • 9.ledna 2023 začíná duchovní cvičení pro muže Exodus 90 Po celém světě se ho každoročně účastní desetitisíce mužů. Toto duchovní cvičení, nebo spíše formace, stojí na třech pilířích. Modlitbě, Askezi a autentickém Bratrství. Začít můžete kdykoliv a kdekoliv. Stačí skupina alespoň čtyř mužů. Pokud však začnete 9. ledna, skončíte o Velikonocích, což je osvědčená motivace pro dokončení této náročné formace. Veškeré informace a potřebné materiály najdete na webu exodus90.com  ve světových jazycích a slovenštině, česky pak na podpůrném webu exodus90.cz
 • Kolem ohně 2023 zima – setkání pro chlapy

- termín 13. - 15. 1. 2023, Horní hrad Hauenštejn

- pozvání na pozici řečníka přijal Ken Wilson

- máme aktualizovaný web https://www.kolemohne.cz,

- spustili jsme přihlašování, odkaz na formulář je zde: https://forms.gle/WFgsPZ7hcSRajcZL6.

 

 Světový den mládeže 26. 7. – 6. 8. 2023

Dopis rodičům

Vážení rodiče,

toto léto se konají v Lisabonu Světové dny mládeže (SDM) – to je setkání mladých lidí z celého světa s papežem. Je to také pouť, oslava mládeže, vyjádření univerzální církve a intenzivní okamžik evangelizace pro svět mladých. Cílem setkání je podpořit mladé ve víře, ve společenství.

Podpořte prosím své děti (16–30 let), ať se nebojí jet. Ať se vydají na cestu. SDM je zážitek na celý život! Příští takové setkání se bude v Evropě konat až za 6 let. Pojede nás z Plzeňské diecéze dost (i biskup Tomáš), nikdo se nemusí bát, že bude sám, odstrčen. Budeme parta.

 Příspěvek na Světové dny mládeže v Lisabonuplakat_SDM_2023.jpg

Biskupství plzeňské nabízí příspěvek 17 tisíc Kč pro ty mladé, kteří žijí a účastní se života v plzeňské diecézi, příspěvek je určen na Poutní balíček SDM a Dny v diecézích (26. 7.–6. 8.) ve skupině plzeňské diecéze.

Celková odhadovaná částka pro účastníka činí 23 tisíc Kč.

Poté, co se zájemce přihlásí na stránkách akce (https://www.svetovednymladeze.cz/) a zaplatí zálohu (3 000 do 17. 12.; 4 000 po tomto datu), je možno požádat o příspěvek, v případě odsouhlasení za něj bude zaplacen doplatek jako příspěvek biskupství.

Zájemce o příspěvek musí poslat žádost na Diecézní centrum mládeže (nejlépe mailem: dcm@dcm.cz), uvede jméno, bydliště, telefon, farnost a jméno toho (faráře či jiné osoby), která nám jej může doporučit.

Více informací o SDM najdete na stránkách setkání:www.svetovednymladeze.cz

Více o příspěvku zde: http://www.dcmplzen.cz/2022/11/28/sdm-lisabon/

 

Statistika sokolovské farnosti – listopad 2022

 Křest: Dominik Fülop

Pohřby: Marie Lučanová, Vlasta Lietavcová

 

Sbírky

6.11.

13.11.

20.11.

27.11.

celkem

Svatava

 

7 200,-

 

 

7 200,-

Krajková

390,-

490,-

430,-

450,-

1 760,-

Sokolov

3 254,-

8 081,-

2 826,-

3 236,-

17 397,-

Kasička

5 585,-

 

2 743,-

 

8 328,-

celkem

9 229,-

15 771,-

5 999,-

3 686,-

34 685,-

 Statistika sokolovské farnosti – prosinec 2022

 Křty: Josef Fizolín, Lara Čonková

Pohřby: Gizela Krumpálová, Iveta Szymanská, Pavel Čonka

 

Sbírky

4.12.

11.12.

18.12.

24.12.

25.12.

26.12.

celkem

Svatava

6 100,-

6 500,-

5 200,-

6 800,-

 

 

24 600,-

Krajková

650,-

740,-

430,-

450,-

500,-

 

2 770 -

Sokolov

3 272,-

3 390,-

4 516,-

6 757,-

2 318,-

 

20 253 -

Kasička

 

 

 

 

 

5 426,-

5 426 -

celkem

10 022,-

10 630,-

10 146,-

14 007,-

2 818,-

5 426,-

53 049 -

 Poděkování

 • Balíčky pro lidi bez domova. Díky, všem, kteří udělali o Vánocích svým darem radost lidem, kteří jsou sociálně vyloučení.
 • Poděkování za brigádu na vánoční výzdobu kostelů v Krajkové a Sokolově a předvánoční úklid obou kostelů.
 • Farář děkuje všem, kdo ho finančně nebo materiálně podpořili nejen skrze „Ježíška“.
 • Hlídání kostela. Poděkování těm, kteří umožnili během Vánoc zpřístupnit farní kostel ostatním lidem k návštěvě jesliček a modlitbě.

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí