Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
3.9.2022
Datum ukončení:
30.9.2022

Neděllogo.jpgní stránka

září 2022

4.9. - 1. 10. 2022

 (příští nedělní stránka vyjde 2. 10.2022)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2022-09-04.pdf

 

Čas pro stvořeníobr.jpg

Naslouchej hlasu stvoření“ je téma a výzva letošního Času pro stvoření.

Toto ekumenické období začíná 1. září Světovým dnem modliteb za péči o stvoření a končí 4. října slavností svatého Františka. Je to zvláštní doba pro všechny křesťany, zaměřená na to, aby se společně modlili a pečovali o náš společný domov.

Níže přinášíme pozvánku od Světly Hanke Jarošové, koordinátorky hnutí Žít Laudato si' Česká republika.

Dobrý den a ahoj, srdečně Vás zdravím uprostřed léta.

Již za několik týdnů začnou křesťanská společenství po celém světě slavit Dobu stvoření. I Vy se můžete připojit k světovému ekumenickému společenství a uspořádat modlitební setkání či besedu, vyčistit kousek krajiny, zasadit strom, zavázat se k změnám směřujícím k udržitelnému způsobu života nebo se jiným způsobem zapojit do světových oslav. Vodítkem Vám přitom může být Průvodce slavením Doby stvoření. Jeho český překlad najdete na stránce  zitlaudatosi.cz a na níže připojeném odkazu:  Průvodce slavením Doby stvoření 2022 (.pdf)

Celosvětovým tématem oslav roku 2022 je „Naslouchejte hlasu stvoření“, symbolem  letošních oslav je hořící keř. Ten odkazuje jednak k četným požárům, jež v různých částech světa přinášejí zničení a jsou spojovány s lidmi způsobenou klimatickou změnou, a jednak ke keři, který zaujal Mojžíše, když pásl své stádo na hoře Chorebu, a zjevoval přítomnost život udržujícího Boha. Mojžíšovi bylo řečeno, aby si zul obuv, neboť stojí na posvátné půdě v Boží přítomnosti. Poradní výbor Doby stvoření nás zve, abychom zuli „obuv“ svých neudržitelných způsobů života, které nás oddělují od stvoření a od Stvořitele, rozjímali své spojení s posvátnou půdou, na níž žijeme, a naslouchali hlasu stvoření.

Průvodce přináší řadu podnětů pro to, jak o toto usilovat soukromě i ve společenství. Stále se vracejícím tématem je naslouchání, zejména naslouchání hlasům, které není dostatečně slyšet: hlasy těch, kdo jsou odsunuti na okraj, mají nejméně, nejméně přispěli ke klimatické krizi, a přece nejvíce trpí projevy klimatické nespravedlnosti. Podnětem k naslouchání těmto hlasům může být také hlavní modlitba pro letošní Dobu stvoření, kterou najdete v příloze tohoto email ve formě plakátku k vyvěšení.

Během letošní Doby stvoření by měl již být k dispozici film o tom, jak se poselství encykliky Laudato si‘ rozeznívá na pěti kontinentech. Má divácky vstřícným způsobem představit vizi integrální ekologie papeže Františka a lidi, kteří mezními způsoby vizi integrální ekologie hájí v různých částech světa. Film je asi 90 minut dlouhý a díky platformě YouTube bude k dispozici zdarma s titulky ve více než 150 světových jazycích. Více o filmu a o jeho plánovaném promítání v České republice najdete na Film Laudato si‘ | zitlaudatosi.cz.

Liturgie, již Poradní výbor letos doporučuje pro slavení Doby stvoření, je mimo jiné inspirovaná novozélandskými maorskými teology, od nichž pochází také tento výklad modlitby Páně:

Věčný Duchu, Ty, jenž tvoříš Zemi, snášíš bolest, dáváš život,

Zdroji všeho, co je a co bude,

Otče a Matko nás všech.

Milující Bože, v němž je nebe:

uctívání Tvého jména se rozléhá celým vesmírem!

Tvou cestu spravedlnosti ať následují národy celého světa!

Tvou nebeskou vůli ať konají všechny stvořené bytosti!

Kéž tvé milované společenství pokoje a svobody udržuje naši naději a přijde na zem.

Nasyť nás chlebem, který potřebujeme pro dnešní den.

Odpusť nám zranění, která si činíme navzájem.

Posiluj nás v dobách pokušení a zkoušek.

Ušetři nás trápení, které je příliš velké, abychom ho snesli.

Osvoboď nás ze sevření všeho, co je zlé.

Neboť Ty vládneš ve slávě moci, která je láska, nyní a navěky.

Amen.

Společná setkání v září:

 • Od září budou bohoslužby ve farnosti probíhat podle obvyklého pořadu: Sokolov: neděle 8:30, 17:00, pondělí 7:40, středa 7:40, pátek 17:00, Svatava: čtvrtek 16:00, Krajková: neděle 10:30

         Společná modlitba na sokolovské faře: čtvrtek 17:30

         Setkání synodní skupinky – podle domluvy (středa 18:00)

 • Ve čtvrtek 8. 9. oslavíme při mši svaté ve Svatavě Svátek Narození Panny Marie.
 • V sobotu 10. 9. se uskuteční Diecézní pouť do Teplé. Více informací v „Nenechte si ujít“.
 • V neděli 11. 9. bude ve farním kostele pokřtěna Sofie Dunková.
 • Ve středu 14. 9. oslavíme svátek Povýšení Svatého kříže mší svatou ve farním kostele v 7:40.
 • Pátek 16. 9. prožijeme jako farní den pokání postu a modlitby. Při eucharistické adoraci po večerní mši svaté se budeme modlit za mír na Ukrajině. Více v "Nenechte si ujít“.
 • V neděli 18. 9. budeme kromě pravidelných bohoslužeb slavit též od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 22. 9. se ve farním kostele uskuteční od 17:30 Večer chval.
 • V neděli 25. 9. proběhne při mších svatých sbírka na Diecézní charitu.
 • Ve středu 28. 9. na Slavnost svatého Václava bude mše svatá ve farním kostele od 8:30.
 • Ve čtvrtek 29. 9. nebude mše svatá ve Svatavě.

 DSC_2201.JPG

Celosvětová síť modlitby s papežem – září

Úmysl papeže: Za zrušení trestu smrti - Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost osoby.

Národní úmysl: Za synodní proces Modleme za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.

Nenechte si ujít

 • Náboženství pro děti a mládež:

Od nového školního roku jsou děti zvány na „náboženství“. Info u faráře.

 • Diecézní pouť do Teplé

Milé sestry a milí bratři,

zvu Vás všechny na sobotu 10. září 2022 do kláštera Teplá na diecézní pouť. Přijeďte se setkat s věřícími z jiných farností a povzbudit se na naší společné cestě. Z bohatého programu si jistě vybere každý. Program pro mladé od 15 let začíná už v pátek.

                              Těším se na setkání s Vámi biskup Tomáš.

Program pouti:

- 9:45 zahájení u kříže

- 10 – 12 program pro děti a náctiletéTeplá.png

- 10:00 O synodalitě – prof. Pavel Hošek

- 10:50 Synodalita v diecézi – jak dál? – biskup Tomáš+ Jana Černíková

- 11:00 modlitba během dne

- 12:00 občerstvení

- 13:15 křížová cesta, Ve víru Velkého tance, Papuláci, lanové aktivity

- 14:30 slavení eucharistie

- 9. – 11. září – program pro mládež

 • Farní den pokání postu a modlitby v pátek 16. 9.

Na celém evropském kontinentu se má konat adorace za ukončení války na Ukrajině na svátek Povýšení svatého Kříže 14. září 2022.

V naší farnosti k této iniciativě Evropské biskupské konference využijeme náš již zavedený farní den pokání, postu a modlitby v pátek 16. 9. 2022.  Osobní modlitbu a půst završí večer společná mše svatá a po ní eucharistická adorace. 

 • Výlet CK Chroštík - Drahomyšlské menhirovitosti – 17. 9. Více info u faráře.

 

 • Koncert v Krajkové v rámci 8. ročníku mezinárodního hudebního festivalu J C Fischera v neděli 9. 10. od 18:00. Vystoupí italský klarinetista a smyčcové kvarteto Apollon.

 

Oznámení:

Na sokolovské faře je možno pronajmout byt 1+1 po kaplanovi Bystríku Ferancovi. Bližší info u faráře.

 

Zářijoví jubilanti:

Krob Luboš

Krob Lukáš

Lukšíková Hedvika

Pokorná Alexandra

Baláž Amon Martin    

Polívková Veronika

Puffrová Dagmar

Somorovská Helga

Šulcová Magdalena

Tlustá Edita

Tomčík Viktor

Vajda Vincent

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v září svoje narozeniny:

 

Stalo se:IMG_20220809_121801.jpg

Putování na "Junior puťáku"
Naše farnost organizovala tento rok poprvé akci pro mladé poutníky. Týdenní akce nesla název "Junior puťák" a proběhla v době od 5. do 11. srpna. Během těch pár dní jsme napochodovali cca 75 km, po řece jsme zvládli v lodích 10 km. Přespávali pod širákem, ve stanech, v klášterní zahradě, na vrcholu Svatoboru, prostě Boží puťák. Samozřejmě se také něco jedlo, třeba občas nějaká restaurace, nebo vlastní vaření na plynových vařičích. Puťák jsme započali v Klatovech, kde jsme měli možnost prohlídky kostela s výkladem a také s požehnáním od pana faráře Marka Hrice. Naše putování skončilo na našem oblíbeném statku v Příchovicích, kde jsme mohli 2 dny "čilovat". Akci započalo 16 poutníků a ukončilo12 poutníků. Všichni přežili, puťák si užili. Moc děkuji mladým poutníkům a poutnicím za jejich nasazení, za jejich zdrženlivost při pruzení 4 dospěláků a Biskupství plzeňskému za finanční podporu této akce.                   Sebiš

Zprávy z Charit (Sokolov, Kraslice)
Naše činnost probíhala i v době prázdnin. Oba šatníky (Sokolov, Kraslice) byly během prázdnin v provozu a sloužily lidem v nouzi. Na faře ve Stříbrné máme stále ubytované 2 rodiny z Ukrajiny. Během léta se podařilo pro jednu rodinu sehnat byt v Kraslicích. Od září  2022 začne v jedné části šatníku v Kraslicích fungovat služba "Půjčovna zdravotních pomůcek", kterou zde bude provozovat mobilní hospic sv. Jiří Cheb.                                   Sepsal Sebiš

 

Statistika sokolovské farnosti – červen 2022

Křty:     Vanesa Beňáková, Sofie Beňáková, Jaroslav Beňák

První svaté přijímání:  Petr Sacher, Daniel Virčík, Magdalena a Šárka Wedelovy

Sbírky

5.6.

12.6.

19.6.

26.6.

celkem

Svatava

6 000,-

 

6 170,-

6 000,-

18 170,-

Krajková

760,-

300,-

325,-

900,-

2 285,-

Sokolov

2 969,-

2 631,-

3 247,-

3 099,-

11 946,-

celkem

9729,-

2931,-

9742,-

9 999,-

32 401,-

 

Statistika sokolovské farnosti – červenec 2022

Křty: Karolína  Jan Šariští

Svatba: Stanislav Dunka a Jana Matějková

Sbírky

3.7.

10.7.

17.7.

24.7.

31.7.

celkem

Svatava

     

6 200,-

6300,-

12 500,-

Krajková

660,-

310,-

300,-

290,-

370,-

1 930,-

Sokolov

2645,-

2321,-

2048,-

2924,-

3066,-

13 004,-

Kasička

       

4704,-

4 704,-

 

3305,-

2631,-

2348,-

9414,-

14440,-

32138,-

 

Statistika sokolovské farnosti – srpen 2022

Křty: Attila Lau, Alex Martin Eisenbruck.   Svatba: Jan Madzia a Eva Vrbová

První svaté přijímání: Anna Skurcoňáková

Sbírky

7.8.

14.8.

21.8.

28.8.

celkem

Svatava

 

 

 

 

 

Krajková

410,-

440,-

680,-

335,-

1865,-

Sokolov

2 424,-

2 780,-

4 434,-

3049,-

12687,-

Kasička

 

 

3 090,-

 

3090,-

 

2834,-

3220,-

8204,-

3384,-

17642,-

 

Podpořte stavbu kláštera sester karmelitek v Drastech

při nakupování na internetu

 • Přidejte si do prohlížeče „Pomocníka“ z portálu GIVT.
 • Když si ho do konce září stáhnete z našeho webu –www.karmeldrasty.eu– přispějete nám 30 Kč a portál Givt tuto částku zdvojnásobí. (Jinak lze stáhnout zde:www.givt.cz/aplikace)
 • Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolíte, koho chcete podpořit – náš klášter najdete jako Karmel sv. Josefa.
 • Nakoupíte, jak jste zvyklí. Může to být zcela anonymně, nebude Vás to stát nic navíc a my dostaneme část peněz z hodnoty nákupu.
 • Takto je možné dělat i firemní nákupy.

Pomůžete nám také, když o této možnosti řeknete svým blízkým. Děkujeme!

Sestry karmelitky.

 

Synoda o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Dále v článku představujeme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.

Závěrečný text (ke stažení zde) je strukturován do tří částí (společenství; spoluúčast; poslání). Obsahuje mnoho pozitivních ale i kritických myšlenek, které hledají odpovědi na otázku: Jak prožívat církev opravdu synodálním způsobem, tedy jako společný závazek a spoluzodpovědnost? Hovoří se o komunikaci v církvi, v jednotlivých farnostech, komunikaci biskupa vůči farnostem ale i mezi křesťanskými církvemi navzájem a s občanskou společností.
V textu se mimo jiné uvádí, že dialog by neměl být pouze vyslechnutím ale nasloucháním toho druhého. Je kritizován klerikalismus, který je vnímán jako forma nadřazenosti a používání mocenských nástrojů, a jeho odmítnutí tedy znamená novou příležitost pro přijetí všech, kteří se cítí být na okraji církve, nebo kterým vadí nedostatek transparentnosti a kompetentního rozhodování v církvi.
Důležitým tématem syntézy je otázka spoluúčasti a spoluzodpovědnosti všech pokřtěných v místní církvi (v diecézi a ve farnosti). S tím souvisí potřeba změny v životě a vedení místních společenství. Kněz ve farnosti nemusí být „specialista na vše“, ale mělo by dojít k nastavení forem spolupráce a spoluúčasti tak, aby se mohla rozvinout rozmanitost darů Ducha Svatého celého Božího lidu. Právě tento krok je vnímán jako efektivní reakce na pasivitu značné části členů církve.
V textu se reflektuje také role žen v církvi s tím, že by v rozhodovacích a poradních funkcích v místní církvi měly ženy mít své místo se specificitou svého úhlu pohledu, zkušenosti a charismat.
Syntéza shrnuje samozřejmě také základní poslání církve, což je předávání radosti z Evangelia všem lidem celého světa, poselství naděje a Boží lásky, k čemuž je dle výpovědí účastníků potřeba přizpůsobit prezentaci ze strany církve. V opačném případě hrozí, že se její vlastní terminologie stane nesrozumitelnou, a proto možná bez hlubšího odůvodnění odmítanou.

                                                                                                                Zdroj: Cirkev.cz

Hledáme nové pamětníky

Paměť národa Plzeňský kraj

Paměť národa

 • jedna z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků na světě
 • rozhlasové a televizní Příběhy 20. století
 • portál www.pametnaroda.cz
 • badatelna
 • knižní tvorba
 • studia v krajských městech, 8 poboček
 • ročně 50 - 100 nově natočených pamětníků v Plzeňském kraji

 

Hledáme nové pamětníky!

jiri.kunc@postbellum.cz,

pametnici@postbellum.cz

+420 603 774 646, Thámova 23, Plzeň

www.pametnaroda.cz

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Bohoslužba za bezpečí
28
Bohoslužba za bezpečí
29
Bohoslužba za bezpečí
30
Bohoslužba za bezpečí
1 2
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
3
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
4
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
5
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
6
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
7
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
8
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
9
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
10
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
11
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
12
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
13
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
14
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
15
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
16
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
17
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
18
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
19
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
20
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
21
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
22
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
23
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
24
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
25
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
26
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
27
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
28
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
29
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
30
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě
31
Pastýřský list
Informace o diecézní synodě