Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
3.9.2022
Datum ukončení:
30.9.2022

Neděllogo.jpgní stránka

září 2022

4.9. - 1. 10. 2022

 (příští nedělní stránka vyjde 2. 10.2022)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2022-09-04.pdf

 

Čas pro stvořeníobr.jpg

Naslouchej hlasu stvoření“ je téma a výzva letošního Času pro stvoření.

Toto ekumenické období začíná 1. září Světovým dnem modliteb za péči o stvoření a končí 4. října slavností svatého Františka. Je to zvláštní doba pro všechny křesťany, zaměřená na to, aby se společně modlili a pečovali o náš společný domov.

Níže přinášíme pozvánku od Světly Hanke Jarošové, koordinátorky hnutí Žít Laudato si' Česká republika.

Dobrý den a ahoj, srdečně Vás zdravím uprostřed léta.

Již za několik týdnů začnou křesťanská společenství po celém světě slavit Dobu stvoření. I Vy se můžete připojit k světovému ekumenickému společenství a uspořádat modlitební setkání či besedu, vyčistit kousek krajiny, zasadit strom, zavázat se k změnám směřujícím k udržitelnému způsobu života nebo se jiným způsobem zapojit do světových oslav. Vodítkem Vám přitom může být Průvodce slavením Doby stvoření. Jeho český překlad najdete na stránce  zitlaudatosi.cz a na níže připojeném odkazu:  Průvodce slavením Doby stvoření 2022 (.pdf)

Celosvětovým tématem oslav roku 2022 je „Naslouchejte hlasu stvoření“, symbolem  letošních oslav je hořící keř. Ten odkazuje jednak k četným požárům, jež v různých částech světa přinášejí zničení a jsou spojovány s lidmi způsobenou klimatickou změnou, a jednak ke keři, který zaujal Mojžíše, když pásl své stádo na hoře Chorebu, a zjevoval přítomnost život udržujícího Boha. Mojžíšovi bylo řečeno, aby si zul obuv, neboť stojí na posvátné půdě v Boží přítomnosti. Poradní výbor Doby stvoření nás zve, abychom zuli „obuv“ svých neudržitelných způsobů života, které nás oddělují od stvoření a od Stvořitele, rozjímali své spojení s posvátnou půdou, na níž žijeme, a naslouchali hlasu stvoření.

Průvodce přináší řadu podnětů pro to, jak o toto usilovat soukromě i ve společenství. Stále se vracejícím tématem je naslouchání, zejména naslouchání hlasům, které není dostatečně slyšet: hlasy těch, kdo jsou odsunuti na okraj, mají nejméně, nejméně přispěli ke klimatické krizi, a přece nejvíce trpí projevy klimatické nespravedlnosti. Podnětem k naslouchání těmto hlasům může být také hlavní modlitba pro letošní Dobu stvoření, kterou najdete v příloze tohoto email ve formě plakátku k vyvěšení.

Během letošní Doby stvoření by měl již být k dispozici film o tom, jak se poselství encykliky Laudato si‘ rozeznívá na pěti kontinentech. Má divácky vstřícným způsobem představit vizi integrální ekologie papeže Františka a lidi, kteří mezními způsoby vizi integrální ekologie hájí v různých částech světa. Film je asi 90 minut dlouhý a díky platformě YouTube bude k dispozici zdarma s titulky ve více než 150 světových jazycích. Více o filmu a o jeho plánovaném promítání v České republice najdete na Film Laudato si‘ | zitlaudatosi.cz.

Liturgie, již Poradní výbor letos doporučuje pro slavení Doby stvoření, je mimo jiné inspirovaná novozélandskými maorskými teology, od nichž pochází také tento výklad modlitby Páně:

Věčný Duchu, Ty, jenž tvoříš Zemi, snášíš bolest, dáváš život,

Zdroji všeho, co je a co bude,

Otče a Matko nás všech.

Milující Bože, v němž je nebe:

uctívání Tvého jména se rozléhá celým vesmírem!

Tvou cestu spravedlnosti ať následují národy celého světa!

Tvou nebeskou vůli ať konají všechny stvořené bytosti!

Kéž tvé milované společenství pokoje a svobody udržuje naši naději a přijde na zem.

Nasyť nás chlebem, který potřebujeme pro dnešní den.

Odpusť nám zranění, která si činíme navzájem.

Posiluj nás v dobách pokušení a zkoušek.

Ušetři nás trápení, které je příliš velké, abychom ho snesli.

Osvoboď nás ze sevření všeho, co je zlé.

Neboť Ty vládneš ve slávě moci, která je láska, nyní a navěky.

Amen.

Společná setkání v září:

 • Od září budou bohoslužby ve farnosti probíhat podle obvyklého pořadu: Sokolov: neděle 8:30, 17:00, pondělí 7:40, středa 7:40, pátek 17:00, Svatava: čtvrtek 16:00, Krajková: neděle 10:30

         Společná modlitba na sokolovské faře: čtvrtek 17:30

         Setkání synodní skupinky – podle domluvy (středa 18:00)

 • Ve čtvrtek 8. 9. oslavíme při mši svaté ve Svatavě Svátek Narození Panny Marie.
 • V sobotu 10. 9. se uskuteční Diecézní pouť do Teplé. Více informací v „Nenechte si ujít“.
 • V neděli 11. 9. bude ve farním kostele pokřtěna Sofie Dunková.
 • Ve středu 14. 9. oslavíme svátek Povýšení Svatého kříže mší svatou ve farním kostele v 7:40.
 • Pátek 16. 9. prožijeme jako farní den pokání postu a modlitby. Při eucharistické adoraci po večerní mši svaté se budeme modlit za mír na Ukrajině. Více v "Nenechte si ujít“.
 • V neděli 18. 9. budeme kromě pravidelných bohoslužeb slavit též od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 22. 9. se ve farním kostele uskuteční od 17:30 Večer chval.
 • V neděli 25. 9. proběhne při mších svatých sbírka na Diecézní charitu.
 • Ve středu 28. 9. na Slavnost svatého Václava bude mše svatá ve farním kostele od 8:30.
 • Ve čtvrtek 29. 9. nebude mše svatá ve Svatavě.

 DSC_2201.JPG

Celosvětová síť modlitby s papežem – září

Úmysl papeže: Za zrušení trestu smrti - Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost osoby.

Národní úmysl: Za synodní proces Modleme za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.

Nenechte si ujít

 • Náboženství pro děti a mládež:

Od nového školního roku jsou děti zvány na „náboženství“. Info u faráře.

 • Diecézní pouť do Teplé

Milé sestry a milí bratři,

zvu Vás všechny na sobotu 10. září 2022 do kláštera Teplá na diecézní pouť. Přijeďte se setkat s věřícími z jiných farností a povzbudit se na naší společné cestě. Z bohatého programu si jistě vybere každý. Program pro mladé od 15 let začíná už v pátek.

                              Těším se na setkání s Vámi biskup Tomáš.

Program pouti:

- 9:45 zahájení u kříže

- 10 – 12 program pro děti a náctiletéTeplá.png

- 10:00 O synodalitě – prof. Pavel Hošek

- 10:50 Synodalita v diecézi – jak dál? – biskup Tomáš+ Jana Černíková

- 11:00 modlitba během dne

- 12:00 občerstvení

- 13:15 křížová cesta, Ve víru Velkého tance, Papuláci, lanové aktivity

- 14:30 slavení eucharistie

- 9. – 11. září – program pro mládež

 • Farní den pokání postu a modlitby v pátek 16. 9.

Na celém evropském kontinentu se má konat adorace za ukončení války na Ukrajině na svátek Povýšení svatého Kříže 14. září 2022.

V naší farnosti k této iniciativě Evropské biskupské konference využijeme náš již zavedený farní den pokání, postu a modlitby v pátek 16. 9. 2022.  Osobní modlitbu a půst završí večer společná mše svatá a po ní eucharistická adorace. 

 • Výlet CK Chroštík - Drahomyšlské menhirovitosti – 17. 9. Více info u faráře.

 

 • Koncert v Krajkové v rámci 8. ročníku mezinárodního hudebního festivalu J C Fischera v neděli 9. 10. od 18:00. Vystoupí italský klarinetista a smyčcové kvarteto Apollon.

 

Oznámení:

Na sokolovské faře je možno pronajmout byt 1+1 po kaplanovi Bystríku Ferancovi. Bližší info u faráře.

 

Zářijoví jubilanti:

Krob Luboš

Krob Lukáš

Lukšíková Hedvika

Pokorná Alexandra

Baláž Amon Martin    

Polívková Veronika

Puffrová Dagmar

Somorovská Helga

Šulcová Magdalena

Tlustá Edita

Tomčík Viktor

Vajda Vincent

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v září svoje narozeniny:

 

Stalo se:IMG_20220809_121801.jpg

Putování na "Junior puťáku"
Naše farnost organizovala tento rok poprvé akci pro mladé poutníky. Týdenní akce nesla název "Junior puťák" a proběhla v době od 5. do 11. srpna. Během těch pár dní jsme napochodovali cca 75 km, po řece jsme zvládli v lodích 10 km. Přespávali pod širákem, ve stanech, v klášterní zahradě, na vrcholu Svatoboru, prostě Boží puťák. Samozřejmě se také něco jedlo, třeba občas nějaká restaurace, nebo vlastní vaření na plynových vařičích. Puťák jsme započali v Klatovech, kde jsme měli možnost prohlídky kostela s výkladem a také s požehnáním od pana faráře Marka Hrice. Naše putování skončilo na našem oblíbeném statku v Příchovicích, kde jsme mohli 2 dny "čilovat". Akci započalo 16 poutníků a ukončilo12 poutníků. Všichni přežili, puťák si užili. Moc děkuji mladým poutníkům a poutnicím za jejich nasazení, za jejich zdrženlivost při pruzení 4 dospěláků a Biskupství plzeňskému za finanční podporu této akce.                   Sebiš

Zprávy z Charit (Sokolov, Kraslice)
Naše činnost probíhala i v době prázdnin. Oba šatníky (Sokolov, Kraslice) byly během prázdnin v provozu a sloužily lidem v nouzi. Na faře ve Stříbrné máme stále ubytované 2 rodiny z Ukrajiny. Během léta se podařilo pro jednu rodinu sehnat byt v Kraslicích. Od září  2022 začne v jedné části šatníku v Kraslicích fungovat služba "Půjčovna zdravotních pomůcek", kterou zde bude provozovat mobilní hospic sv. Jiří Cheb.                                   Sepsal Sebiš

 

Statistika sokolovské farnosti – červen 2022

Křty:     Vanesa Beňáková, Sofie Beňáková, Jaroslav Beňák

První svaté přijímání:  Petr Sacher, Daniel Virčík, Magdalena a Šárka Wedelovy

Sbírky

5.6.

12.6.

19.6.

26.6.

celkem

Svatava

6 000,-

 

6 170,-

6 000,-

18 170,-

Krajková

760,-

300,-

325,-

900,-

2 285,-

Sokolov

2 969,-

2 631,-

3 247,-

3 099,-

11 946,-

celkem

9729,-

2931,-

9742,-

9 999,-

32 401,-

 

Statistika sokolovské farnosti – červenec 2022

Křty: Karolína  Jan Šariští

Svatba: Stanislav Dunka a Jana Matějková

Sbírky

3.7.

10.7.

17.7.

24.7.

31.7.

celkem

Svatava

     

6 200,-

6300,-

12 500,-

Krajková

660,-

310,-

300,-

290,-

370,-

1 930,-

Sokolov

2645,-

2321,-

2048,-

2924,-

3066,-

13 004,-

Kasička

       

4704,-

4 704,-

 

3305,-

2631,-

2348,-

9414,-

14440,-

32138,-

 

Statistika sokolovské farnosti – srpen 2022

Křty: Attila Lau, Alex Martin Eisenbruck.   Svatba: Jan Madzia a Eva Vrbová

První svaté přijímání: Anna Skurcoňáková

Sbírky

7.8.

14.8.

21.8.

28.8.

celkem

Svatava

 

 

 

 

 

Krajková

410,-

440,-

680,-

335,-

1865,-

Sokolov

2 424,-

2 780,-

4 434,-

3049,-

12687,-

Kasička

 

 

3 090,-

 

3090,-

 

2834,-

3220,-

8204,-

3384,-

17642,-

 

Podpořte stavbu kláštera sester karmelitek v Drastech

při nakupování na internetu

 • Přidejte si do prohlížeče „Pomocníka“ z portálu GIVT.
 • Když si ho do konce září stáhnete z našeho webu –www.karmeldrasty.eu– přispějete nám 30 Kč a portál Givt tuto částku zdvojnásobí. (Jinak lze stáhnout zde:www.givt.cz/aplikace)
 • Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolíte, koho chcete podpořit – náš klášter najdete jako Karmel sv. Josefa.
 • Nakoupíte, jak jste zvyklí. Může to být zcela anonymně, nebude Vás to stát nic navíc a my dostaneme část peněz z hodnoty nákupu.
 • Takto je možné dělat i firemní nákupy.

Pomůžete nám také, když o této možnosti řeknete svým blízkým. Děkujeme!

Sestry karmelitky.

 

Synoda o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Dále v článku představujeme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.

Závěrečný text (ke stažení zde) je strukturován do tří částí (společenství; spoluúčast; poslání). Obsahuje mnoho pozitivních ale i kritických myšlenek, které hledají odpovědi na otázku: Jak prožívat církev opravdu synodálním způsobem, tedy jako společný závazek a spoluzodpovědnost? Hovoří se o komunikaci v církvi, v jednotlivých farnostech, komunikaci biskupa vůči farnostem ale i mezi křesťanskými církvemi navzájem a s občanskou společností.
V textu se mimo jiné uvádí, že dialog by neměl být pouze vyslechnutím ale nasloucháním toho druhého. Je kritizován klerikalismus, který je vnímán jako forma nadřazenosti a používání mocenských nástrojů, a jeho odmítnutí tedy znamená novou příležitost pro přijetí všech, kteří se cítí být na okraji církve, nebo kterým vadí nedostatek transparentnosti a kompetentního rozhodování v církvi.
Důležitým tématem syntézy je otázka spoluúčasti a spoluzodpovědnosti všech pokřtěných v místní církvi (v diecézi a ve farnosti). S tím souvisí potřeba změny v životě a vedení místních společenství. Kněz ve farnosti nemusí být „specialista na vše“, ale mělo by dojít k nastavení forem spolupráce a spoluúčasti tak, aby se mohla rozvinout rozmanitost darů Ducha Svatého celého Božího lidu. Právě tento krok je vnímán jako efektivní reakce na pasivitu značné části členů církve.
V textu se reflektuje také role žen v církvi s tím, že by v rozhodovacích a poradních funkcích v místní církvi měly ženy mít své místo se specificitou svého úhlu pohledu, zkušenosti a charismat.
Syntéza shrnuje samozřejmě také základní poslání církve, což je předávání radosti z Evangelia všem lidem celého světa, poselství naděje a Boží lásky, k čemuž je dle výpovědí účastníků potřeba přizpůsobit prezentaci ze strany církve. V opačném případě hrozí, že se její vlastní terminologie stane nesrozumitelnou, a proto možná bez hlubšího odůvodnění odmítanou.

                                                                                                                Zdroj: Cirkev.cz

Hledáme nové pamětníky

Paměť národa Plzeňský kraj

Paměť národa

 • jedna z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků na světě
 • rozhlasové a televizní Příběhy 20. století
 • portál www.pametnaroda.cz
 • badatelna
 • knižní tvorba
 • studia v krajských městech, 8 poboček
 • ročně 50 - 100 nově natočených pamětníků v Plzeňském kraji

 

Hledáme nové pamětníky!

jiri.kunc@postbellum.cz,

pametnici@postbellum.cz

+420 603 774 646, Thámova 23, Plzeň

www.pametnaroda.cz

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5