Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
1.10.2022
Datum ukončení:
4.11.2022

logo.jpgNedělní stránka

říjen 2022

2. 10.– 5. 11. 2022

                                                            (příští nedělní stránka vyjde 6. 11.)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2022-10-02.pdf

 

Slovo faráře:

Milí bratři a sestryDSC_2186.JPG

Dne 4. 10. 2022 uplyne 30 let od chvíle. Kdy jsem dostal od Boha dar a od lidí důvěru k mému životnímu poslání. Chtěl bych vás tímto pozvat na děkovnou mši svatou, která se uskuteční v pátek  7. 10. od 17:00 ve farním kostele. Po mši bude od 18:00 probíhat ještě hudební program v hospodě Charlie's Pub. Do hospody jsem pozval, především své přátele a kolegy, kteří běžně do kostela nechodí, abych měl možnost být i s nimi. A protože zbývalo ještě trochu míst, pozval jsem osobně i několik farníků, kteří do kostela chodí. Tímto se tedy také omlouvám těm farníkům, kteří by tam rádi byli, ale nevyšlo na ně místo.

Mé kněžství se zrodilo jednak v církvi, již jsem prožil jako rodinu, která mě přijala a milovala, jednak v přírodě, která mně dopřávala krásu a ticho, po kterých tolik toužilo mé srdce. Obojí, církev (tehdy reprezentovaná především společenstvím mladých vrstevníků) i kontemplace v přírodě, se tak pro mě v dobách komunistické šedi, staly nádherným pokladem, pro který jsem toužil prodat všechno. Později jsem začal vnímat, že objevování tohoto pokladu může stále pokračovat, když budu nabízet sebe sama jako dar ve službě druhým. To se zprvu dělo především mou službou svátostnou a bohoslužebnou, později také službou nemocným a nyní též lidem sociálně vyloučeným. Radostí mě také naplňuje fyzická práce a život ve skromnosti. Po mém působení ve Frýdku, Itálii a Chebu jsem teď doma v Sokolově a vážím si toho, že mě zde lidé přijali mezi sebe a stávají se mi tou rodinou, která mi pomáhá rozvíjet povolání, jež mi Pán dal. Děkuji Pánu, že mi v Sokolově dal podmínky stávat se stále více sám sebou a žít zde svoji skutečnou identitu - spásu spočívající ve svobodě, lásce a radosti.                                                                                           Petr Bauchner

Dušičkové pobožnosti:

Neděle 30. 10.:

                    Krajková                 11:30 – pobožnost na hřbitově

                    Lomnice                 13:30 – pobožnost na hřbitově

                    Sokolov                  14:00 – pobožnost na hřbitově

                    Královské Poříčí    15:00 mše svatá, 15:45 – pobožnost na hřbitově

 

Středa 2. 11.:

                   Citice                      15:30 – pobožnost na hřbitově

                   Dolní Rychnov      16:00 – pobožnost na hřbitově

                   Svatava                  16:30 – pobožnost na hřbitově

                   Sokolov                  17:00 – mše svatá

 

Společná setkání v říjnu

 • Společná modlitba růžence se v měsíci říjnu bude konat každý pátek od 16:30 ve farním kostele.
 • První pátek měsíce října 10., mše svatá v 17:00 jako Díkuvzdání za 30 let kněžství faráře.
 • Koncert v Krajkové v rámci 8. ročníku mezinárodního hudebního festivalu J C Fischera v neděli 9. 10. od 18:00. Vystoupí italský klarinetista a smyčcové kvarteto Apollon.
 • Ve čtvrtek 13. 10. se uskuteční ve farním sále "Večer chval". Tentokrát přijede skupina "chváličů" z  2. sboru BJB v Chebu. Začátek chval je naplánován na 17:30.
 • Den pokání, postu a modlitby 10. prožijeme na úmysly misijního měsíce října. Po večerní mši svaté se spojíme při adoraci mostem modlitby s ostatními, kteří se za misie modlí. Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry a za papeže Františka.
 • Ve čtvrtek a v pátek 19. a 20. 10. nebudou ve farnosti mše svaté, farář bude na kurzu kontemplace.
 • "Barokní zastavení s violou". V pátek 21. října bude ve farním sále uvádět své nové CD violistka Eva Mokrá. Začátek koncertu je v 18:30.
 • Neděle 23. 10. je misijní nedělí se sbírkou na misie. Faráře při bohoslužbách zastoupí P. Josef Žák.
 • V pátek 28. 10. proběhne ve farním sále od 19:00 koncert běloruského akordeonisty Aliaksandra Yasinskeho, který v rámci svého turné po ČR představí skladby ze svého nového CD Hlybini.
 • V neděli 30. 10. je změna letního času na zimní, tuto neděli budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí od 15:00.
 • Mše svatá ze Slavnosti Všech svatých bude ve středu 2. 11. ve farním kostele od 17:00 (ranní mše svatá nebude).

Nenechte si ujít

 • Náboženství pro děti a mládež: Od nového školního roku jsou děti zvány na „náboženství“. Info u faráře.
 • Výlet CK Chroštík v sobotu 8. 10. Info u faráře.
 • V sobotu 15. října 2022 se uskuteční v klášteře v Teplé Pouť Čechů a Slováků, kteří mají své kořeny v Rumunsku. Program: 10:00 - mše svatá v klášterním kostele, hlavní celebrant: biskup Tomáš Holub, katecheze otce biskupa Tomáše, pohoštění, 15:00 - loretánské litanie, požehnání
 • V pátek 14. října se uskuteční koncert v kostele sv. Martina  v Jindřichovicích. "Čtvero ročních období" v podání komorního orchestru MLP z Prahy. Začátek akce je v 18:30. Doporučuje se teplé oblečení. Vstupné dobrovolné.
 • Vzdělávací setkání pro pastorační asistenty, akolyty, lektory, mimořádné služebníky eucharistie a další pomocníky ve farnostech se bude konat v sobotu 15. října 2022 v Plzni na biskupství od 9.30 do 15.30. Tématem „Farnost a společenství“ provede P. Petr Hruška. Přihlášky zasílejte do 10. října 2022 na: petra.konarikova@bip.cz.
 • Setkání zástupců ekonomických rad farností v Liticích v sobotu 22. 10. od 9:15 do 14:30. Hlavním tématem setkání bude společná reflexe, jak zodpovědně zvládat ekonomiku farnosti v dnešní krizové ekonomické situaci. Prosím proto o co nejhojnější účast, aby každá ERF na setkání měla alespoň dva další zástupce.

Stalo se:
     

Ohlédnutí za Farní zahradou.
     Už ani nevím, pokolikáté se ohlížím, bude to ale více než 4 krát. Letošní ohlédnutí k našemu minifestivalu bude opět plné optimismu a díků. I když opravdová farní zahrada byla trochu málo rozkopána, účastníkům a účinkujícím to očividně nevadilo. I na malém plácku nad budoucím rybníkem jsme si mohli užit spoustu kvalitní muziky, tance a vzájemného společenství. Tradičně jsme zahájili festival Mší svatou. Poté se již rozběhl požehnaný hudební program. Jako první kapela byli ON FIRE. Tito mladíci z Prahy a Plzně přinesli  svou hudbou a texty "Boží oheň". A první tanečníci se již začali shromažďovat pod pódiem. Jak už to bývá, měli jsme menší časový propad, ale to se vlastně stává vždy. Po těchto otvíračích festiválku nastoupila kapela SHUM DAVAR z Prahy. Jejich hudba plná balkánského, arménského a židovského vlivu nenechala nikoho jen tak v klidu. Počet tanečníků se rozrostl a došlo i na skoky z pódia. Byl to ještě vetší "Boží fičák". Když kapela končila, byla již tma. Nakonec přišlo zklidnění s písničkářem, který má umělecké jméno "Člověk krve" a jehož pravé jméno je Jan Senft. Ten svými texty, které jsou plné symboliky, vedl posluchače do vnitřních hloubek svých srdcí. Bylo to uklidňující a hledačské zakončení festivalu. Pak už došlo na rychlý úklid zahrady a fary. Během akce byla opět přítomná naše mobilní Tříkrálová kavárnička. Dobroty jsme měli připravené z bistra OAZA v Sokolově. Tímto jim moc děkuji. Veliké díky patří také Biskupství plzeňskému za finanční podporu našeho festivalu. A samozřejmě vřelé díky vám, účastníkům akce. Je mi vždy mezi vámi dobře. Protože je tam zřejmě přítomen ON.                               Sebiš pořadatel

Misijní měsíc - Celosvětová síť modlitby s papežem – říjen

Úmysl papeže: Za církev otevřenou všem. Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.

Národní úmysl: Za volby do senátu. Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.

 

Misijní neděle 23. 10. 2022

Z dopisu národního ředitele Papežských misijních dělPauline_Jaricot_portrait_officiel.jpg

Milí přátelé misií,

Neděli 23. 10. budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými svědky“ (Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou… 

…Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity.

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvádět ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, svědci, misionáři! Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země.

Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

                   jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v ČR


Charitní život

 • Naše farní charita pokračuje dále ve své "bohumilé" činnosti. Šatník farní charity jede na plné obrátky. Upravili jsme pracovní dobu: V pondělí máme otevřeno od 10:00 do 13:00.
 • října 2022 od 11:00 proběhne v Kraslicích otevření půjčovny zdravotních pomůcek, která by měla sloužit lidem z Kraslic a okolí a také ze Sokolova. Tuto službu bude poskytovat mobilní hospic sv. Jiří Cheb na adrese Kraslice, B. Smetany 1762. Otevřeno zde bude v Pondělí 14:00 -16:00 a pátek 14:00 -16:00.
 • A opět se připravujeme na Celonárodní sbírku potravin, která proběhne 12.11.2022.
 • Tříkrálová kavárnička i o víkendech. Naše Tříkrálová kavárnička rozšiřuje svoje otvírací časy. Od tohoto víkendu máme otevřeno každou sobotu a neděli 10:00 – 16:00. Budeme se těšit na vaše návštěvy v naší charitní Tříkrálové kavárničce.  Sebiš, ředitel FCH

 

Říjnoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v říjnu svoje narozeniny:

Bucová Edita

Hafenrichter Ondřej

Haufová Eva

Koliáš Krištof

Korbelová Olga

Krobová Ivana

Odehnalová Jitka

Vopatová Libuše

Seiler Karel

Tomčík Daniel

Tomčíková Kateřina

 

Statistika sokolovské farnosti – září 2022

Pohřby: Alžběta Gažíková, Libuše Zahrádková.

Křty: Sofie Dunková, Vivien Pompová, Metoděj Wedel.

Sbírky

4.9.

11.9.

18.9.

25.9.

28.9.

celkem

Svatava

 

9200,-

6800,-

6200,-

 

22 200,-

Krajková

6009,-

371,-

540,-

560,-

 

7 480,-

Sokolov

2691,-

3501,-

3330,-

3178,-

902,-

13 602,-

Kasička

327,-

 

3 090,-

 

 

3 417,-

 

9027,-

13 072,-

13 760,-

9 938,-

902,-

46 699,-

Oznámení:

 • Na sokolovské faře je možno pronajmout byt 1+1 po kaplanovi Bystríku Ferancovi. Bližší info u faráře.

 

 • Aktuálně probíhá akce Milostivé léto II. Je to jedinečná příležitost, pokud řešíte tíživou finanční situaci kvůli nesplaceným dluhům. Nebojte se a využijte pomoci Charity. Více informací nebo případnou pomoc konzultujte s farářem.

 

ML.png


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb