Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
30.10.2021
Datum ukončení:
26.11.2021

Nedělní stránka

listopad 2021

    (příští nedělní stránka vyjde 28. 11.)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2021-10-31.pdf

 

 

 

Synodalita je způsob  existence církve dnes                                 Synoda.jpg
podle Boží vůle,  v dynamice společného
rozlišování a naslouchání hlasu Ducha svatého.“
                                                      papež František

 

 

 

Slovo faráře:

logo.jpgMilí bratři a sestry, před několika lety, když vznikalo logo naší farnosti, snažil jsem do něj vložit podstatu toho, co tvoří církev a co se dá jednoduše nazvat společným kráčením – společnou cestou. Bez ohledu na existenci tohoto loga spolu již ale jdeme dlouho, a na naší cestě přirozeně dochází k únavě, či opakování různých stereotypů, případně také k absenci nových inspirací či podnětů. Je-li v nás přítomný Duch Boží, pak jistě čeká na něco, co mu dá nový prostor v nás tvořit život a radost z něj. Novou inspiraci či sílu na naší společné cestě nám tedy může přinést iniciativa papeže Františka obracející se k hledání podstaty církve, která je společnou – synodální - cestou vyznačující se společenstvím, spoluúčastí a posláním. Proces, který již byl v minulých dnech zahájen na rovině Vatikánu a ostatních diecézí, se tak v příštích dnech bude promítat do života jednotlivých farností.

Zvu tedy vás, farníky, abychom se do tohoto procesu zapojili.

To nejprostší zapojení možné pro všechny, bude při každé nedělní mši svaté, kdy úkon kajícnosti prožijeme v modlitbě, kterou naleznete na letáčcích, jež jsou v kostele a které máte k osobnímu použití. Protože samotný synodální proces je hodně založen na rozhovorech a naslouchání, není ho možné uskutečnit v rámci běžných bohoslužeb. K tomu jsou nejvhodnější skupinky, které se ve farnosti již nacházejí, nebo které na základě této výzvy vzniknou. Synodální proces ale nemá jít jen dovnitř farnosti, má se týkat i lidí, kteří se běžného farního života neúčastní. Jak tyto lidi oslovit pak bude záležet na kreativitě každého z nás.

Podněty a inspirace, jak synodální proces v našich skupinkách žít nám také pomohou předávat farní koordinátoři, kteří se stanou prostředníky předávání podnětů mezi farností a diecézí.

V této Nedělní stránce naleznete k tématu synodu ještě hlavní myšlenky z pastýřského listu našeho biskupa Tomáše, který k synodě vydal. Ostatní informace, inspirace a materiály budou k dispozici na webu jak naší farnosti, tak webu farnosti v Chebu, či biskupství. Já osobně budu tyto pracovní materiály předávat také do našich farních synodálních skupinek. 

                                                                                                          Petr Bauchner

 

Ohlášky týdne 31. října – 6. listopadu:

 • Neděli 31. 10. oslavíme jako 31. neděli v mezidobí.
 • Pondělí 1. 11. je Slavností Všech svatých. Mše svatá bude ve farním kostele od 18:00.
 • Ve čtvrtek 4. 11. se na faře uskuteční od 17:30 společná četba encykliky Fratelli tutti.
 • Pátek 5. 11. je prvním pátkem v měsíci listopadu. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.

Ohlášky týdne 7. - 13. listopadu:

 • Neděle 7. 11. je 32. nedělí v mezidobí.
 • V pondělí 8. 11. nebude ranní mše svatá.
 • Ve středu 10. 11. nebude ranní mše svatá.
 • Ve čtvrtek 11. 11. se na faře uskuteční od 17:30 společná četba encykliky Fratelli tutti.
 • V sobotu 13. 11. se uskuteční od 15:00 na hradě v Lokti pobožnost ke sv. Anežce české.

Ohlášky týdne 14. - 20. listopadu:

 • V neděli 14. 11. budeme o 33. neděli v mezidobí slavit Světový den chudých.
 • V Den boje za svobodu a demokracii ve středu 17. 11. se sejdeme k pravidelné mši svaté ve farním kostele v 7:40.
 • Čtvrtek 18. 11. je dnem modliteb za oběti sexuálního zneužívání. Mše svatá ve Svatavě v 16:00 bude obětována na tento úmysl.
 • Pátek 22. 11. bude farním dnem pokání, postu a modlitby obětovaným za společnost a její svobodu.

Ohlášky týdne 21. - 27. listopadu:

 • Neděle 21. 11. je Slavností Ježíše Krista krále. Kromě pravidelných bohoslužeb bude od 15:00 mše svatá v Královském Poříčí.
 • V pondělí 22. 11. nebude ranní mše svatá.
 • Ve středu 24. 11. nebude ranní mše svatá.
 • Ve čtvrtek 25. 11. se uskuteční v kapli farního kostela od 17:30 Večer chval.
 • Neděle 28. 11. je první nedělí adventní

 

Dušičkové pobožnosti:

Neděle 31. 10.:

                    Krajková                  11:30 – pobožnost na hřbitově

                    Lomnice                  13:30 – pobožnost na hřbitově

                    Sokolov                   14:00 – pobožnost na hřbitově

                    Královské Poříčí     15:00 – pobožnost na hřbitově

 

Pondělí 1. 11.:

                   Citice                        15:30 – pobožnost na hřbitově

                   Dolní Rychnov         16:00 – pobožnost na hřbitově

                   Svatava                     16:30 – pobožnost na hřbitově

                   Březová                     17:00 – pobožnost na hřbitově

                   Sokolov                     18:00 – mše svatá

 

Pozvánky na společná setkání

 • Náboženství pro děti: Setkání skupinky dětí bude probíhat každý čtvrtek počínaje 4. 11. od 13:30 na faře.
 • Světový den chudých 14. 11. Papež František k tomuto dni modliteb za chudé napsal list, který je přístupný na webových stránkách farnosti.
 • Týden modliteb za mládež. Papež František vydal k letošnímu 36. světovému dni mládeže, který vychází na Slavnost Krista Krále, své poselství, v němž přibližuje mladým motto „Vstaň! Udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl“, ale zároveň je vybízí „k duchovnímu putování, které je dovede ke Světovému dni mládeže v Lisabonu v roce 2023“.
 • Letošní diecézní setkání mládeže nese název „Log in!“. Bude se konat v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje (v srdci diecéze). Program: pátek – příjezd, registrace, večeře, chvály, společný večer; sobota – snídaně, modlitba, workshopy, Talk show s otcem biskupem Tomášem, oběd, mše svatá. Více informací na sociálních sítích.
 • Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. Proměna člověka ke svobodnému životu je nikdy nekončící proces. K podpoře tohoto procesu věnujeme páteční den pokání postu a modlitby
 • Den pokání, postu a modlitby v pátek 19. 11. je příležitostí, jak se spojit s ostatními bratry a sestrami ve farnosti a otevřít sebe i své okolí k vnitřní proměně.
 • Červená středa „Red Wednesday“ 24. 11. Setkání na podporu pronásledovaných pro víru. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících.  
 • Večer chval ve čtvrtek 25.11. Večer chval, jako společné prožití Boží přítomnosti při společné modlitbě, proběhne formou zpěvů z Taizé.    Setkáme se v kapli farního kostela.                                                                                           
 • Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle liturgického roku 21. 11.

Další oznámení

 • Farní ples 2022 se uskuteční 25. 2. 2022.

 

Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání. Myšlenky z pastýřského listu biskupa Tomáše

 

Sestry a bratři,znak biskupa.jpg

obracím se na Vás letos již třetím pastýřským listem a činím tak proto, že nás v následujícím půlroce – od této neděle až do konce března příštího roku – čeká něco zásadního a důležitého, a to ujít první část synodálního, tedy společného putování tak, jak si to přeje náš papež.

  …Náš papež František chce, abychom se ptali bez předsudků, s velkou důvěrou i fantazií po tom, jak žít coby církev dnešní doby tak, aby svědectví víry bylo přitažlivé pro naše okolí a aby i nám samotným přinášelo povzbuzení, posilu a radost. Svatý Otec k tomuto hledání přidává ještě jednu naprosto zásadní výzvu: je třeba hledat společně, a to v každé místní církvi, tedy v každé farnosti, i v každé diecézi.

   … Bez naslouchání jednoho druhému všude tam, kde svoji víru žijeme, bez braní vážně toho, co říká ten druhý, i když věci vidí jinak než já, není možné se posunout dál. Svatý Otec nás zve, abychom se učili pojmenovávat, kde se nám toto vzájemné naslouchání daří a kde naopak hodně pokulhává. Papež po nás vlastně nechce, abychom vymýšleli něco úplně nového, ale spíše abychom se nově učili žít spolu v naší farnosti i v naší diecézi ve vzájemném naslouchání. Aby byl slyšet a brán vážně názor každého, kdo se cítí být či chce být součástí naší církve. Společné hledání, tedy synodální cesta, je naší církvi vlastní již od jejího prvopočátku. Je ale třeba, abychom si ji znovu krok za krokem osvojovali a postupně znovu vnášeli do praktického života našich farností i celé diecéze. Aby se vzájemné naslouchání a společné hledání, které se nebojí rozdílných názorů, ale věří v sílu Božího Ducha, stávalo natrvalo něčím samozřejmým v našem společném životě víry. 

   Jak konkrétně na to tedy půjdeme u nás v plzeňské diecézi? Pokusil jsem se to shrnout do několika jasných bodů.

   Tím prvním je, že jsem – jak si papež výslovně přeje – ustanovil pro naši diecézi koordinátory tohoto společného hledání, osvojování si synodálního stylu života. Jsou jimi Jindřich Fencl, a Jana Černíková, koordinátorka pro církevní školství v diecézi.  

    Druhým bodem je, že si přeji, abyste si ve svých farnostech ve skupinách po 8–10 lidech položili základní otázku synody o společném putování a vybrali si jeden z deseti tematických okruhů k jejímu prohloubení. Členy těchto skupinek nemusí být jen ti, kteří jsou ve farnostech aktivní. Papež nás vybízí, abychom zachytili názory i těch, kteří do kostela pravidelně nechodí nebo nejsou ani pokřtěni, pokud mají zájem nám s dobrým úmyslem něco říci. Budu moc rád, když si, nejlépe po setkání pastorační rady farnosti, určíte dva z Vás (nejlépe muže a ženu), kteří toto vaše povídání ve skupinkách budou koordinovat a postarají se, aby se jednoduché a otevřené zachycení Vašich pohledů a názorů dostalo na úroveň diecéze.

   Společně s Janou a Jindřichem se už také těšíme, že se s těmito Vašimi farními koordinátory a zástupci pastoračních rad setkáme 6. listopadu v Liticích, abychom společně prodiskutovali vše potřebné.

    Třetí bodem je, že s mými spolubratry kněžími budu o tomto zásadním synodálním procesu v životě nejen naší diecéze, ale celé církve, mluvit 21. října na kněžském dnu.

   Čtvrtým bodem je, že nás všechny naléhavě vyzývám, abychom se za požehnání pro toto společné hledání ve Vašich farnostech, v naší diecézi i v celé katolické církvi intenzivně modlili.

    Sestry a bratři, … Smyslem mého listu je nadchnout Vás pro dobrodružnou cestu za Bohem, na kterou nás papež František všechny zve. A zvu Vás i já, Váš biskup. Na tuto společnou cestu s Vámi se těším a nám všem k tomu žehnám.

                                                                                                    Váš biskup Tomáš

Informace z Farní charity Sokolov

 • Léto je již za námi, ale přesto ho můžeme prožívat stále. A k tomu je to Milostivé léto. Jedná se o období (28. 10. 2021 – 28. 1. 2022), během kterého má dlužník (povinný) v exekučním řízení možnost uhradit pouze nesplacenou jistinu dluhu spolu s poplatkem ve výši 908,- Kč. Pokud tak učiní v exekucích vedených pro „veřejnoprávní dluh“, bude exekuce ukončena splněním, dlužník tedy nebude muset platit další příslušenství závazku. (Letáčky s dalšími informacemi jsou v kostele)
 • 11. 2021 proběhne podzimní celonárodní sbírka potravin. Farní charita Sokolov má určený "rajón" v Lídlu v Sokolově. Zde působíme již 3. rok. Náš tým, složený z dobrovolníků zde bude dárcům k dispozici od 8:00 do 18:00. Můžete tedy ke svému nákupu přidat i něco pro lidi, kteří potřebují hmotnou pomoc.DSC_0416.JPG
 • Velice mne potěšilo, že naši kamarádi z mobilního hospice sv. Jiří v Chebu se objeví v České televizi. Bude to v rámci Adventních koncertů, kde jeden z těchto dobročinných koncertů bude věnován službě hospice sv. Jiří Cheb. Člověka potěší, že drobná služba naší Farní charity Sokolov (propagace, sbírky, koncerty) má smysl a Bůh se pak dál stará o další velikou pomoc. Jan Sebján -  FCH Sokolov
 • V měsíci září naše farnost podpořila: Mary Meals – Mariino jídlo – podpora školní docházky a výživy pro děti z rozvojových zemí – 5000,- Kč

 

Celosvětová síť modlitby s papežem – listopad

Evangelizační: Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a syndromem vyhoření, našli u všech podporu, jež jim svítí na cestu do života.

Národní: Děkujeme za vyzdobené hřbitovy a prosíme za všechny, kteří v těchto dnech myslí na své blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo ke Kristu, který přemohl smrt.

 

Listopadoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v listopadu svoje narozeniny:

 

Dědičová Christiana

Fryš Petr

Horychová Marie

Kuchařová Jana

Miškovský Jan

Vlachá Veronika

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb