Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
27.11.2021
Datum ukončení:
31.12.2021

Nedělní    stránka

 Advent a Vánoce 2021

 28. 11. 2021 – 2. 1. 2022

(příští nedělní stránka vyjde 2. 1.)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2021-11-28.pdf

Slovo farářeIMG_7868.JPG

Milí bratři a sestry,

Mezi lidi, kteří mě v životě hodně předali, patří také Viktor z Brna. Na setkání s ním jsem se vždy těšil, neboť humor, kterým ventiloval svůj nepříliš lehký život, pomáhal nejen jemu, ale mnoha dalším, dívat se na životy svoje i svého okolí, s lehkostí a nadhledem. Viktor měl od Boha ještě jeden krásný dar: Hlubokou vnímavost pro život lidí s různým psychickým, mentálním či osobnostním handicapem. Z brněnských ulic znal řadu těchto lidí a to nejen od vidění, ale také z osobních kontaktů, neboť tito, často opomíjení lidé, v něm cítili někoho, kdo si jich váží, a komu se mohou svěřit. No a Viktorova hluboká úcta k těmto přehlíženým, mu také dávala autoritu k tomu, aby o nich mluvil před ostatními s humorem, který byl ryzí, krásný a někdy tak nezvladatelný, že nás bolela bránice od smíchu.

    Jednou Viktor nakládal písek na opravu svého domu, když šlo okolo jedno z těchto „dospělých dětí“ a s upřímností vlastní bláznům a dětem mu řekl: „Viktore, tohle bych nedělal, to by mě nebavilo“. Už nevím, co mu Viktror tehdy odpověděl, ale asi nic, neboť tahle hláška ho tak pobavila, že ji pak často používal jako moudro, nejen pro svůj život, ale i se svými přáteli rád řešil, co je v životě baví a co ne.

    Viktor už nežije. Zemřel, ještě ne příliš starý, již před mnoha lety, na rakovinu. A tak jsem ochuzen o jeho moudra, kterými by obrátil ve vtip ty hrozně vážné diskuze na internetu o tom, jestli se nechat očkovat proti covidu, nebo ne, nebo jestli stavět ostnaté dráty kolem Běloruska, proti migrantům, či je tam jít vítat, a už vůbec nevím, co bych si po jeho komentářích měl myslet o vážnosti situace s naším prezidentem či premiérem.

    Dnes, po letech si teprve uvědomuji, jak hluboký duchovní základ jeho humor měl, přestože tam nepadlo ani slovo o Bohu. Uvědomuji si, že rozhodnutí, jestli mě život bude bavit nebo ne, si musím udělat sám, a nesmím se bát v tom  být k sobě bláznovsky upřímný. Rozhodnu-li se dělat v životě věci, které mě nebaví, pak se nejspíš zcela jistě nepotkám ani se sebou samým, ani s druhými lidmi, ani s Bohem. Neboť moje duše je stvořena proto, aby ji život „bavil“.

 „Nebaví“ mě narážet na názory lidí, kteří podle mého názoru, svou hloupostí škodí druhým i sobě. Nezastavím-li se ale u těchto hloupostí, které mě „nebaví“, ale dostanu odvahu jít dál, hlouběji do svého nitra, pak tam objevuji to, co mě skutečně „baví“. A to je jakási hluboká, bytostná propojenost s každým člověkem na této zemi. Po všech těch rozumných důvodech proč druhé nepřijímat, či je ignorovat nebo nenávidět, objevuji v sobě cosi neodolatelně přitažlivého a krásného – nechat se druhými obdarovat v jejich jedinečnosti. Pokaždé, když dám svému srdci příležitost, aby se takto projevilo, cítím neodolatelnou krásu života, to, jak mě život „baví“. Každý, kdy někdy překonal nějaký plot, který rozděloval, a pocítil štěstí sjednocení, ví, jak mocně tato zkušenost působí a dává odvahu i sílu nepromarnit další a další šance na této cestě. Myslím, že není nic krásnějšího než na konci svého života zde na zemi říct: „Život mě baví, chci ho ještě víc!“                                    

                                                                Petr Bauchnerspolečná cesta.jpeg

Papež František hlubokou jednotu lidí vyjadřuje slovem synodalita a spojuje ji s obrazem společné cesty, která vyjadřuje růst, život. Proto výraz „synodální cesta“. V naší farnosti se již jedna skupinka lidí rozhodla, že se nechá inspirovat podněty, které se k synodální cestě poskytují, a bude je v následujícím období prakticky aplikovat. Ráda k této cestě přizve i další jednotlivce. Nechtěli by se případně i další skupinky na tuto cestu vydat? Rád je v tom podpořím.                     

                                                                Petr Bauchner

 

Celosvětová síť modlitby s papežem - prosinec - katecheté

 

Evangelizační: Modleme se za katechety, kteří jsou povoláni zvěstovat slovo Boží, aby ho dosvědčovali s odvahou a tvořivostí, v síle Ducha Svatého.

Národní: Děkujeme za advent a Vánoce a prosíme za srdce otevřená pro velký Boží dar, ať poznáváme, že narozený Ježíš je blízko každému člověku.

 

Pravidelná farní setkání v Adventu

 • Bohoslužby adventních nedělí budou ve farnosti v pravidelném nedělním pořadu. Na 1. neděli adventní budou požehnány adventní věnce.
 • Roráty v době adventní. Rorátní mše svaté se budou v době adventní konat ve farním kostele každou středu od 6:00. (mše v 7:40 nebude)
 • Synodní skupinka. Každou středu od 18:00 na faře.
 • Adorace, Svátost smíření, duchovní rozhovor – každý pátek ve farním kostele 16:00 - 17:00.
 • Adventní setkání v modlitbě a s duchovním slovem. Každý čtvrtek během doby adventní se budeme scházet na faře od 17:30, abychom se společně modlili a povzbudili se Božím slovem.
 • Svátost smíření před Vánocemi

Farní kostel – pondělí 20. 12. 15:00 – 17:00

Krajková – pondělí 20. 12. 18:00 – 18:30

 Adventní kalendář – ohlášky:

 • 3. 12. – pátek

je prvním pátkem v měsíci prosinci. Po adoraci od 16:00 s možností svátosti smíření bude mše svatá s pomazáním nemocných od 17:00.

 • 4. 12. – sobota

 Online adventní rekolekce s biskupem Tomášem. (více viz níže)

 • 5. 12. – neděle

V 18:00 se ve farním kostele ukáže Mikuláš s čertem. Bude opět probíhat nějaká zajímavá a moudrá rozprava s dětmi, dospělými a skoro dospělými.

 • 8. 12. – středa

V 18:00 v Husově  sboru v Sokolově se uskuteční Autorské čtení básní Lukáše Bujny ze sbírky Nigredo.

 • 9. 12. čtvrtek

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie – pouť svatavského kostela, mše svatá v 16:00.

 • 10. 12. pátek

 Farní den pokání postu a modlitby za citlivost našich srdcí na hlas Ducha Svatého (lidé ve svízelných životních situacích, existenční otázky, koronavirus).

 • 12. 12. neděle

V 18:00 se ve farním kostele uskuteční Adventní koncert Komorního ženského sboru Collegium Vocale Jiřího Štrunce z Karlových Varů.

 • 16. 12. čtvrtek

V 17:30 se v kapli farního kostela uskuteční Večer chval se zpěvy z Taizé.

 • 18. 12. sobota

Od 9:30 brigáda na vánoční výzdobu farního kostela, od 8:00 sraz na řezání stromečků na Kostelní Bříze.

 • 18. 12. sobota

Od soboty 18. 12. od 15:30 bude ve farním kostele přístupné Betlémské světlo.

 • 19. 12. neděle

Na 3. neděli adventní bude také mše svatá v 15:00 v kostele v Královském Poříčí.

 • 20.12. pondělí

Příležitost k předvánoční svátosti smíření ve farním kostele  od 15:00 do 17:00.

 • 22. 12. středa

od 14:00 proběhne na faře předání dárečků bezdomovcům.

 

Vánoční kalendář – ohlášky:

 • 24. 12. pátek - Štědrý den

-  Farní mše svatá z Narození Páně bude v 16:00 ve farním kostele.

Ve 21:00 bude mít farář vánoční slovo v kostele v Citicích.

-  Půlnoční bohoslužba slova v Lomnici ve 22:00.

Půlnoční bohoslužba slova v Krajkové ve 23:00.

Půlnoční bohoslužba slova v Sokolově ve 24:00.

 • 25. 12. sobota - Slavnost Narození Páně

-  Mše svatá v Sokolově v 8:30.

-  Mše svatá v Krajkové  v 10:30.

-  Mše svatá v Sokolově v 17:00.

 • 26. 12. neděle - Svátek sv. Rodiny

Mše svatá v 8:30 v Sokolově.

Mše svatá v 10:00 ve Svatavě.

      (Mše svatá v Krajkové a večerní v Sokolově nebudou).

 • Návštěvy jesliček ve farním kostele

- 24. 12.  – 13:00 – 16:00

- 25. 12. – 13:00 – 17:00

- 26. 12. – 13:00 – 16:00

 • 27. - 30. 12. pondělí až čtvrtek

   Bohoslužby nebudou.

 • 31. 12. pátek – Zakončení občanského roku

 -  Bohoslužba na poděkování za uplynulý rok v 16:00 ve farním kostele.

 • 01. 01. sobota - Slavnost Matky Boží Panny Marie.

-  Mše svatá v Sokolově v 8:30.

-  Mše svatá v Krajkové  v 10:30.

-  Mše svatá v Sokolově v 17:00.

 • 02. 01. neděle – 2. neděle po Narození Páně
  • - Mše svatá v 8:30 v Sokolově.
  • - Mše svatá v 10:00 ve Svatavě.

          (Mše svatá v Krajkové a večerní v Sokolově nebudou).

Adventní a vánoční inspirace na webu plzeňské diecéze

www.bip.cz/advent21

 • V sobotu 4. prosince, 9.30 – 12.30 hodin On-line adventní rekolekce s biskupem Tomášem „Víra, naděje, láska“.
 • 4 videa pro adventní týdny „Adventní putování“ BDĚTE, PŘIPRAVTE SE, PROMĚŇTE SE, VĚŘTE.

Bez názvu.png

Pozvánka na synodální skupinku

Od listopadu se na faře setkávají ti, kteří se chtějí zapojit do synodální cesty. Setkáváme se na naší faře každou středu od 18:00. Na naší první schůzce se nás sešlo 6 zájemců. Naše skupina je stále otevřená pro každého zájemce, který je ochotný se zapojit do diskuze o dalším směrování církve v tomto světě.

                                                                                                 Za skupinku zve Sebiš

Pomoc potřebným

 • Balíčky pro lidi bez domova. 22. 12. od 14:00 bude na naší faře v Sokolově Vánoční posezení pro lidi bez domova. Prosím tedy opět štědré dárce, aby věnovali potřebné věci, které poté předáme těmto lidem. Jedná se o potraviny, ovoce, drogerii, teplé ponožky, rukavice,  Tyto věci můžete přinášet na faru nebo do kostela do  20. 12.                                                              Děkuji předem, Sebiš                                                                

Stalo se:

 • Potravinová sbírka. V sobotu 20. 11. 2021 se opět uskutečnila podzimní potravinová sbírka. Naše Farní charita Sokolov měla již po několikáté přidělenou prodejnu Lídl v Sokolově. Od 08:00 do 18:00 probíhala tato bohumilá akce, na které se podílelo mnoho dobrovolníků. V našem svěřeném obchodě se nás vystřídalo 13 dobrovolníků, sběračů, rozdavačů letáků a donašečů potravin. Zapojili se opět dobrovolníci FCH Sokolov, kteří se této akce účastní již pravidelně a podruhé nám pomohli skauti a skautky z Habartova. Díky dobrým a štědrým dárcům se podařilo v Lídlu nasbírat 829 Kg potravin a drogerie.  Celkem se v Karlovarském kraji podařilo vybrat přes 9 tun potravin. Díky, díky, díky.

 258274643_4546777868741189_6058595679185668065_n.jpg

 • Oslava 17. listopadu v Tříkrálové kavárničce. V naší Tříkrálové kavárničce probíhal od 18:00 2 hodinový program, při kterém zněly z hrdla Stáni Tothové nejen francouzské šansony. Kromě projekce dobového dokumentu Sametová revoluce bylo možné slyšet i hodně kritické zamyšlení ke svobodě od husitského faráře Lukáše Bujny. Díky tomu se pak mohla rozjet zajímavá debata všech sedmi účastníků akce.  Kromě svařáku nás hřálo vědomí vzájemné komunikace, osobního zapojení a hledání.  Až po ukončení akce mi došlo, že věci nejsou tak temné, jak se jevily v debatě, že naděje byla přítomna v hledání odpovědí na naše úzkosti. Děkuji za společné slavnostní chvíle všem účastníkům našeho happeningu.

 

Podpořili jsme:

V měsíci listopadu naše farnost podpořila:

 • Běloruskou charitu, která pomáhá migrantům v lese na hranicích s Polskem, částkou 5 000,- Kč.

ANDREA TORNIELLI – Vatican News

Existují lidé, kteří z migrantů a uprchlíků dělají rukojmí, což se dostává do každodenních zpráv. Jsou i tací, kteří narychlo staví zábrany z ostnatého drátu, aby odrazili "invazi" bezbranných dětí, žen a mužů, kteří bloudí zimou a v nouzi v lesích na hranicích mezi Běloruskem a Polskem, a to se také dostává do zpráv. Jsou i tací, kteří vycházejí do ulic, aby podpořili politiku stavitelů zdi ve jménu identity, která se hlásí ke křesťanství, a ani to neunikne pozornosti médií. Ale jsou i tací, kteří se bouří, mlčí, nedemonstrují, nevycházejí do ulic a zůstávají doma, daleko od kamer, a zapalují pochodně lidskosti. A když se tato zpráva dostane na stránky novin - přinesly ji třeba italské deníky Avvenire a Repubblica, oživí naději. V Polsku, v některých domech na hranicích poblíž lesa, kde se odehrává drama migrantů, žijí lidé, kteří se nepoddali globalizaci lhostejnosti a pamatují na křesťanské kořeny, které se nezměnily v ideologii, ale čerpají z živého evangelia, z podobenství o milosrdném Samaritánovi

Prosba

V pátek 24., v sobotu 25. a v neděli 26. prosince by bylo vhodné, tak jako v minulých letech, zpřístupnit farní kostel s jesličkami široké veřejnosti. Kostel by mohl být otevřen od 13:00 do večerní bohoslužby. Najde se dost ochotných farníků, kteří by kostel v uvedené hodiny pohlídali? Napište se prosím do rozpisu na stolečku.

Další oznámení

Vánoční stromečky. Kdo by měl zájem o smrček z farního lesa, přihlaste se u faráře.

Prosincoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše

spolufarníky a farnice slavící v prosinci svoje narozeniny:

Jarmila Bláhová,  Miroslav Šulc,  Miroslav Wagner.

 

Prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera k pandemii

Ze serveru Cirkev.cz přejímáme prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy České biskupské konference, ke zhoršující se situaci pandemie covid-19 v naší zemi, publikované 17. 11. 2021.

    Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým.

    Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.

    Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.

    Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky Narození Páně.

                                             + Jan Graubner předseda České biskupské konference

Při tom všem je ovšem stejně důležité se nenechat rozeštvat a i v této náročné situaci hledat SPOLEČNOU cestu skrze tento pro všechny nesmírně náročný čas.

 

Statistika sokolovské farnosti – říjen 2021

 Křty:     Monika Kantorová, Viktorie Drančaková

 

Sbírky

3.10.

10.10.

17.10.

24.10.

31.10.

celkem

Svatava

3 500,-

4 350,-

3 500,-

3 800,-

 

15 150,-

Krajková

210,-

360,-

405,-

240,-

 

975,-

Sokolov

2 583,-

2 919,-

2 287,-

3 632,-

2 234,-

 10 023,-

Na misie

 

 

 

3 872,-

 

   3 872,-

Kasičky

 

 

 

 

2 868,-

2 868,-

celkem

6 293,-

7 629,-

6 192,-

7 672,-

5 102,-

32 888,-

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5