Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
27.3.2021
Datum ukončení:
23.4.2021

                                                              Nedělní stránka

                                         logo.jpgVelikonoce 2021

                 

              (příští nedělní stránka vyjde 25. 4. 2021)

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb) NS_2021-03-28.pdf

 

Milí bratři a sestry,

Pro lidstvo bylo slavení svátků vždy čímsi, co pozitivně formovalo nejen život jednotlivců, ale i celé společnosti. Nejinak tomu je i u Židů či křesťanů, pro něž je slavení svátků vyjádřením víry v lásku Boha k člověku. Velikonoce nás uvádějí do plnosti Boží lásky, kterou můžeme jejich slavením podporovat v růstu. I letošní Velikonoce se tak mohou stát inspirací na naší životní pouti, abychom svůj život často upadající do různých strachů, kompromisů, či vlažnosti, mohli prožít s novou inspirací a energií.

    Slavení letošních Velikonoc proběhne v sokolovské farnosti jednak tak jak jsme zvyklí z minula – formou společných bohoslužeb v omezeném počtu, jejichž program naleznete v této nedělní stránce, jednak dostáváte jako přílohu této nedělní stránky také manuál ke slavení Velikonoc v rodinách či s pomocí televize a internetu. Tento manuál je na zvláštním dvojlistu mimo nedělní stránku.

    Bratři a sestry, ať již se rozhodnete pro jakoukoliv formu slavení Velikonoc, přeji nám všem sokolovským farníkům, aby nás toto slavení vnitřně prozářilo Ježíšovou radostí z vítězství nad zlem.                                     Farář Petr      

slider-4-400x300.jpg                                                                                                                               

Slavení Svatého týdne velikonoc:

 • Květná neděle 28. 3. Mše svatá s žehnáním ratolestní na památku Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma se bude konat v Sokolově v 8:30 a v Krajkové v 10:30. Při všech bohoslužbách budou čteny pašije o umučení našeho Pána.
 • V pondělí svatého týdne 29. 3. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu. Zpovídat budou: Petr Bauchner, Bystrík Feranec a Milan Kučera.
 • V pondělí 29. 3. nebude ranní mše svatá, ale budeme slavit mši svatou na rozloučení s paní Libuší Noskovou ve farním kostele v 17:00
 • Ve středu svatého týdne bude pravidelná mše svatá v 7:40 ve farním kostele
 • Zelený čtvrtek 1. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE  Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 ve farním kostele v Sokolově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné. Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 4. 4. při všech bohoslužbách nebo předat kdykoliv osobně faráři.Daniel 056.jpg
 • Velký pátek (2. 4.) DEN KRISTOVA UTRPENÍ  Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. V 8:30 se uskuteční ve farním kostele křížová cesta. V 15:30 proběhnou ve farním kostele Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po mši svaté bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).
 • Adorace u Božího hrobu. Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.
 • Bílá sobota (3. 4.) DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE  Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“  se bude konat od 8:30 ve farním kostele.
 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (3. 4.) VELKÁ NOC Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, křestní bohoslužbou, křtem dvou katechumenů a slavením eucharistie bude v sobotu od 20:30 do 22:30 (odvoz pro zájemce zajistíme).
 • Zmrtvýchvstání Páně (4. 4.) BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 ve farním kostele, od 10:30 v Krajkové a od 17:00 ve farním kostele (bez žehnání pokrmů). Bude dokončena sbírka Postní almužna.

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční (22. 4.) Slavení eucharistie bude v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.
 • Ve středu čtvrtek a pátek velikonočního oktávu budou společné bohoslužby a setkání v pravidelném pořadu.

Slavení doby velikonoční

 • Neděle 11. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství.
 • Od pondělí 12. 4. do soboty 17. 4. nebudou ve farnosti bohoslužby, farář bude na dovolené. V nutných případech, pokání.jpgtj. doprovázení nemocných, umírajících, či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Bystrík Feranec, tel: 720 512 641.
 • Od neděle 18. 4. budou bohoslužby a farní setkání v pravidelném pořadu.
 • Na 3. neděli velikonoční 4. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Pátek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, ve kterém budeme v utrpení zla a hříchu našeho světa hledat útočiště v Bohu.
 • Na 4. neděli Velikonoční 25. 4. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu.

 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Tříkrálové pokladničky v Plzeňském a Karlovarskem kraji, tedy na území Diecéze

plzeňské, jsou rozpečetěny a sečteny. Štědří dárci i přes všechny překážky nouzového stavu přispěli do kasiček rozmístěných na veřejných místech ve dnech 1. – 24. ledna celkem 1 902 444 Kč. Dalších 590 890 Kč bylo dosud vykoledováno online a tato možnost je stále otevřena až do 30. dubna. Celkově bylo ve 21. ročníku Tříkrálové sbírky v plzeňské diecézi vykoledováno 2 493 334 Kč.

 „Srdečně děkuji všem dobrovolným spolupracovníkům, zaměstnancům ochotným nasadit se pro společnou věc, koordinátorům Tříkrálové sbírky, zejména všem dárcům a všem lidem, kteří tolik let jdou s námi cestou pomoci nejen při Tříkrálové sbírce. Moc si vážím toho, že Charita slouží, a to díky vám všem,“ dodává s vděčností za podporu letošního ročníku sbírky ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.                                                             Diecézní charita Plzeň

 

Celosvětová síť modlitby s papežem – duben – Za základní práva

Všeobecný úmysl: Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní

lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech

a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.

Národní úmysl:   Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě

nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa

a solí země, jak to od nás svět právem očekává.

 

Dubnoví jubilanti

Pamatujme v modlitbách na naše farníky, kteří mají v dubnu narozeniny:

Hříbalová Miroslava

Kašparová Marta

Reinecková Anna

Uhlíková Irma

Vlachá Petra

 

Vzpomínka na paní Libuši Noskovou

Paní Nosková byla dlouholetou cvičitelkou Sokola, působila v Sokolské Župě Karlovarské a zasedala v Sokolovské radě starších. V roce 2019 byla nominována na ocenění Osobnost roku. V roce 2020 dostala městskou plaketu J. A. Komenského učitelka roku, mnoholetá zasloužilá učitelka neboli celoživotní učitelka. Ráda vyprávěla zážitky ze života, které jsou také zaznamenány v knize Temný Sokolov. Měla ráda francouzštinu hlavně Chanson. Na Noci kostelů byla moc potěšena jedním takovým představením.

Na paní Libuši Noskovou a její hřejivý úsměv nelze zapomenout.

                                                                  S přáním hezkého dne Beáta Pippenbach

Milí bratři a sestry, i mně bude paní Libuše, věrná účastnice nedělních večerních bohoslužeb, ale také člověk s rovnou páteří, která musela se svou rodinou v dobách totality mnoho vytrpět, moc chybět. Během covidu odchází mnoho lidí, jejichž osudy by neměly zapadnout v zapomnění. Napište prosím vzpomínky i na ostatní z našich zemřelých a postupně je budeme v NS uveřejňovat. Tyto příběhy jistě najdou i místo ve farní kronice.  

                                                                Petr Bauchner

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb