Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
27.3.2021
Datum ukončení:
23.4.2021

                                                              Nedělní stránka

                                         logo.jpgVelikonoce 2021

                 

              (příští nedělní stránka vyjde 25. 4. 2021)

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb) NS_2021-03-28.pdf

 

Milí bratři a sestry,

Pro lidstvo bylo slavení svátků vždy čímsi, co pozitivně formovalo nejen život jednotlivců, ale i celé společnosti. Nejinak tomu je i u Židů či křesťanů, pro něž je slavení svátků vyjádřením víry v lásku Boha k člověku. Velikonoce nás uvádějí do plnosti Boží lásky, kterou můžeme jejich slavením podporovat v růstu. I letošní Velikonoce se tak mohou stát inspirací na naší životní pouti, abychom svůj život často upadající do různých strachů, kompromisů, či vlažnosti, mohli prožít s novou inspirací a energií.

    Slavení letošních Velikonoc proběhne v sokolovské farnosti jednak tak jak jsme zvyklí z minula – formou společných bohoslužeb v omezeném počtu, jejichž program naleznete v této nedělní stránce, jednak dostáváte jako přílohu této nedělní stránky také manuál ke slavení Velikonoc v rodinách či s pomocí televize a internetu. Tento manuál je na zvláštním dvojlistu mimo nedělní stránku.

    Bratři a sestry, ať již se rozhodnete pro jakoukoliv formu slavení Velikonoc, přeji nám všem sokolovským farníkům, aby nás toto slavení vnitřně prozářilo Ježíšovou radostí z vítězství nad zlem.                                     Farář Petr      

slider-4-400x300.jpg                                                                                                                               

Slavení Svatého týdne velikonoc:

 • Květná neděle 28. 3. Mše svatá s žehnáním ratolestní na památku Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma se bude konat v Sokolově v 8:30 a v Krajkové v 10:30. Při všech bohoslužbách budou čteny pašije o umučení našeho Pána.
 • V pondělí svatého týdne 29. 3. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu. Zpovídat budou: Petr Bauchner, Bystrík Feranec a Milan Kučera.
 • V pondělí 29. 3. nebude ranní mše svatá, ale budeme slavit mši svatou na rozloučení s paní Libuší Noskovou ve farním kostele v 17:00
 • Ve středu svatého týdne bude pravidelná mše svatá v 7:40 ve farním kostele
 • Zelený čtvrtek 1. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE  Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 ve farním kostele v Sokolově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné. Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 4. 4. při všech bohoslužbách nebo předat kdykoliv osobně faráři.Daniel 056.jpg
 • Velký pátek (2. 4.) DEN KRISTOVA UTRPENÍ  Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. V 8:30 se uskuteční ve farním kostele křížová cesta. V 15:30 proběhnou ve farním kostele Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po mši svaté bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).
 • Adorace u Božího hrobu. Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.
 • Bílá sobota (3. 4.) DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE  Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“  se bude konat od 8:30 ve farním kostele.
 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (3. 4.) VELKÁ NOC Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, křestní bohoslužbou, křtem dvou katechumenů a slavením eucharistie bude v sobotu od 20:30 do 22:30 (odvoz pro zájemce zajistíme).
 • Zmrtvýchvstání Páně (4. 4.) BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 ve farním kostele, od 10:30 v Krajkové a od 17:00 ve farním kostele (bez žehnání pokrmů). Bude dokončena sbírka Postní almužna.

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční (22. 4.) Slavení eucharistie bude v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.
 • Ve středu čtvrtek a pátek velikonočního oktávu budou společné bohoslužby a setkání v pravidelném pořadu.

Slavení doby velikonoční

 • Neděle 11. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství.
 • Od pondělí 12. 4. do soboty 17. 4. nebudou ve farnosti bohoslužby, farář bude na dovolené. V nutných případech, pokání.jpgtj. doprovázení nemocných, umírajících, či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Bystrík Feranec, tel: 720 512 641.
 • Od neděle 18. 4. budou bohoslužby a farní setkání v pravidelném pořadu.
 • Na 3. neděli velikonoční 4. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Pátek 23. 4. – svátek sv. Vojtěcha prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, ve kterém budeme v utrpení zla a hříchu našeho světa hledat útočiště v Bohu.
 • Na 4. neděli Velikonoční 25. 4. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu.

 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Tříkrálové pokladničky v Plzeňském a Karlovarskem kraji, tedy na území Diecéze

plzeňské, jsou rozpečetěny a sečteny. Štědří dárci i přes všechny překážky nouzového stavu přispěli do kasiček rozmístěných na veřejných místech ve dnech 1. – 24. ledna celkem 1 902 444 Kč. Dalších 590 890 Kč bylo dosud vykoledováno online a tato možnost je stále otevřena až do 30. dubna. Celkově bylo ve 21. ročníku Tříkrálové sbírky v plzeňské diecézi vykoledováno 2 493 334 Kč.

 „Srdečně děkuji všem dobrovolným spolupracovníkům, zaměstnancům ochotným nasadit se pro společnou věc, koordinátorům Tříkrálové sbírky, zejména všem dárcům a všem lidem, kteří tolik let jdou s námi cestou pomoci nejen při Tříkrálové sbírce. Moc si vážím toho, že Charita slouží, a to díky vám všem,“ dodává s vděčností za podporu letošního ročníku sbírky ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr.                                                             Diecézní charita Plzeň

 

Celosvětová síť modlitby s papežem – duben – Za základní práva

Všeobecný úmysl: Modleme se za ty, kdo riskují život v boji za základní

lidská práva v diktaturách, autoritářských režimech

a nezřídka i v demokraciích, které prochází krizí.

Národní úmysl:   Děkujeme za velikonoční radost a naději v životě

nás křesťanů a prosíme, abychom byli světlem světa

a solí země, jak to od nás svět právem očekává.

 

Dubnoví jubilanti

Pamatujme v modlitbách na naše farníky, kteří mají v dubnu narozeniny:

Hříbalová Miroslava

Kašparová Marta

Reinecková Anna

Uhlíková Irma

Vlachá Petra

 

Vzpomínka na paní Libuši Noskovou

Paní Nosková byla dlouholetou cvičitelkou Sokola, působila v Sokolské Župě Karlovarské a zasedala v Sokolovské radě starších. V roce 2019 byla nominována na ocenění Osobnost roku. V roce 2020 dostala městskou plaketu J. A. Komenského učitelka roku, mnoholetá zasloužilá učitelka neboli celoživotní učitelka. Ráda vyprávěla zážitky ze života, které jsou také zaznamenány v knize Temný Sokolov. Měla ráda francouzštinu hlavně Chanson. Na Noci kostelů byla moc potěšena jedním takovým představením.

Na paní Libuši Noskovou a její hřejivý úsměv nelze zapomenout.

                                                                  S přáním hezkého dne Beáta Pippenbach

Milí bratři a sestry, i mně bude paní Libuše, věrná účastnice nedělních večerních bohoslužeb, ale také člověk s rovnou páteří, která musela se svou rodinou v dobách totality mnoho vytrpět, moc chybět. Během covidu odchází mnoho lidí, jejichž osudy by neměly zapadnout v zapomnění. Napište prosím vzpomínky i na ostatní z našich zemřelých a postupně je budeme v NS uveřejňovat. Tyto příběhy jistě najdou i místo ve farní kronice.  

                                                                Petr Bauchner

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5