Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
24.4.2021
Datum ukončení:
21.5.2021

Nedělní stránka

doba svatodušní 2021

       logo.jpg                             (příští nedělní stránka vyjde 23. 5. 2021)

 

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2021-04-25.pdf

 

175035071_481678102957377_6194363868440127430_n.jpg

 

Před několika lety mě v Ruském muzeu v St. Petersburgu zaujala jedna neobvyklá ikona. Zapůsobila na mě nejen svou ikonografickou originalitou a jemností malby, ale také svým názvem: Богоматерь Умиление злых сердец - Bohorodička-těšitelka zlých srdcí. Kuzma Petrov-Vodkin ji namaloval v r. 1915 jako svou odpověď na hrůzy Velké války.

Chcete-li, připojte se k modlitbě, aby i dnes našla zlá srdce utišení u jejího Syna, Knížete pokoje. Kolem nás se rozmáhá agrese. Jedině Kristus, Vítěz nad zlem, může přinést našemu světu pokoj.

Těšitelko zlých srdcí, oroduj za nás!

                            Benedikt Mohelník

 

 

 

Slavení doby svatodušní

Milí bratři a sestry,

    myslím, že by bylo hezké pro velikonoční dobu používat také alternativně název „Doba svatodušní“. Neboť v tomto období si připomínáme zvlášť intenzivně krásu růstu církve v síle Božího Ducha. Covidové útrapy nám možná trochu pomohly k prožití toho, o čem čteme v bibli, že první křesťané zakoušeli běžně. Duch svatý tehdy nečekal, až lidé postaví kostely a zorganizují církevní správu, ale přicházel do jejich setkání, domovů. A to mnozí zažívají i dnes.

    Před lety jsem mohl prožít celé Velikonoce bez kostela, pouze při bohoslužbách v úzkém kruhu jedné italské rodiny, a tehdy se mě silně dotklo právě toto rodinné slavení. Každý rok, když slavím sederovou večeři s několika dalšími lidmi, závidím Židům, pro které je naprosto přirozené největší svátky slavit v rodinném kruhu. A vždy mě moc potěší, když slyším od rodin ve farnosti, že prožily nějakou krásnou rodinou oslavu, která byla v podstatě bohoslužbou.

    Pro rodinné bohoslužby přispívá také fakt, že mnoho dětí se na bohoslužbách v kostele nudí, ale v rodině, kde se pohybují v přirozeném, běžném prostředí, se jejich citlivost na duchovní rovinu života spontánně otevírá.

    Proto bych vás, především rodiny, chtěl povzbudit, abyste dobu svatodušní využili k otevřenosti Duchu svatému právě ve svých rodinách. Abyste si našli čas na setkání v modlitbě či  při rodinné bohoslužbě.

    Pokud byste přivítali k výše řečenému nějakou inspiraci či pomůcky, dovolím si uvést několik odkazů z webu, manuál pro domácí bohoslužbu najdete také vytištěný na stolečku ve farním kostele.

 

 

 • Velikonoční cesta: Nedělní videa, která vás provedou od vzkříšení k letnicím. VELIKONOČNÍ CESTA2021: bip.cz/velikonoce

 

 • V rámci Velikonoční cesty 2021 vydal Petr Hruška, farář z Chebu, brožurku, která rozebírá druhá čtení, jež se po celou dobu velikonoční čtou z Prvního Janova listu

https://www.facebook.com/petr.hruska/posts/10159431875477769

 • Podrobný přehled dalších možnosti najdete na stránkách Řk farnosti Cheb:

farnostcheb.cz/doma<http://www.farnostcheb.cz/doma>

 

Ve svatodušní době je samozřejmě také možné se zúčastnit společných bohoslužeb (Ne 8:30 Sokolov, 10:30 Krajková, 17:00 Sokolov) nebo využít možnost Individuální modlitby či duchovní podpory:

    Farář bývá každý den přítomen několik hodin v kostele. Tento čas je možné využít pro tichou adoraci či jinou duchovní podporu. Pravidelně se to děje v pátek od 16:00 a v neděli od 16:00. Jiné časy farářovy přítomnosti v kostele je s ním nutné domluvit telefonicky na tel. č.: 608 656 556.                                farář Petr

 

Společná setkání v době svatodušní

 • Neděle 25. 4. je 4. nedělí velikonoční, den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. (Poselství papeže k tomuto dni najdete na webu farnosti). Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • V pátek 30. 4. budeme slavit večerní mši svatou z památky sv. Josefa dělníka.
 • Neděle 2. 5. je 5. nedělí velikonoční.
 • Pátek 7. 5. je prvním pátkem v květnu. Od 16:00 bude ve FK příležitost ke svátostí smíření, od 16:30 májová pobožnost a od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a se svátostí pomazání nemocných.
 • Neděle 9. 5. je 6. nedělí velikonoční a zároveň Den matek a Den modliteb za pronásledované křesťany. Sbírka při mších svatých bude ve prospěch pronásledovaných křesťanů. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • Slavnost Nanebevstoupení Páně prožijeme ve čtvrtek 13. 5. při mši svaté od 18:00 v Sokolově. Mše svatá ve Svatavě nebude.
 • V pátek 14. 5. bude od 16:30 májová pobožnost a také zahájíme novénu k Duchu svatému.
 • Neděle 16. 5. je 7. nedělí velikonoční – Den modliteb za sdělovací prostředky. V naší farnosti proběhne sbírka na televizi NOE a Radio Proglas. (Poselství papeže k tomuto dni najdete na farním webu) Od 15:00 bude mše svatá v kostele v KrálovskémKristus.jpg Poříčí.
 • Pátek 21. 5. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, ve kterém budeme v utrpení zla a hříchu našeho světa hledat útočiště v Bohu. (od 16:30 bude pravidelná májová pobožnost.
 • V sobotu 22. 5. se bude na faře konat od 8:30 brigáda k uskladnění palivového dřeva.
 • V sobotu 22. 5. se sejdeme ke slavení svatodušní vigilie ve farním kostele v 18:00. Součástí vigilie budou modlitby chval, naslouchání Božímu slovu a mše svatá.
 • Neděle 23. 5. je Slavností seslání Ducha svatého - vyvrcholení velikonoční doby. Při bohoslužbách proběhne sbírka na plzeňskou diecézi. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • V pátek 28. 5. proběhne kromě májové pobožnosti v sokolovském kostele také noc kostelů (více v příští NS).
 • Neděle 30. 5. je Slavností Nejsvětější Trojice.

 

Služba potřebným

 

 • Aktuality z farní charity
       Aktuality z farní charity, je pěkná rýmovačka.  To by mohlo být takovým malým znamením, že by to mohlo v naší charitě fungovat. Pravdou je, že díky Bohu, vše zatím funguje. Opatření ohledně covidu jsme využili ke zkrášlení Tříkrálové kavárničky, kde se vymalovalo a ošetřil se venkovní nábytek. Sbírka, pro Romana, která proběhla na dárcovském webu Donio a kterou jsme spolu se společností dolmen pořádali, přinesla pro Romana částku 88 600,- Kč. Tímto moc děkuji dárcům za pomoc.

    Když už jsem u děkování, posílám veliké díky všem dárcům, kteří finančně podporují naší farní charitu příspěvkem do kasičky v našem kostele. Moc mne to těší, že mnohým z vás leží služba charity na srdci.

   V sobotu 24. 4. proběhne jarní kolo potravinové sbírky. Dobrovolníci z naší charity budou opět přítomni v prodejně Lídl v Sokolově. Minulý rok na podzim se podařilo vybrat 800 Kg potravin.

    Světovými médii proběhla zpráva, že jsem byl ustanoven na 1 rok ředitelem FCH Kraslice. V současné době se snažím s několika málo dobrovolníky připravit prostor pro vznik šatníku v budově kraslické fary. Taktéž připravujeme rekreační zařízení Fara Stříbrná na sezónu, která je zatím ale v nedohlednu. Pro začátek jsme připravili nové webové stránky a pracujeme na fb stránkách.  

    Budu velice potěšen, pokud si najdete do tohoto zařízení cestu. Třeba na malou rodinnou víkendovku, nebo třeba duchovní cvičení se skupinou farníků. Odkaz na web : https://www.farastribrna.cz/.
    To je zatím z aktualit vše.

                                   Kristův pokoj a radost přeje   Sebiš  - prostý ředitel charit

 • Peníze z letošní postní sbírky pomohou rodinám naší farnosti.
 • Naše farnost obdržela poděkování za misijní sbírku, kterou jsme uskutečnili o Vánocích. V loňském roce jsme z České republiky v rámci finančních darů této sbírky podpořili 37 projektů určených pro světové misie a šíření víry. V 10 diecézích v Ugandě, Zambii, Paraguayi, Peru, Bangladéši, Indii a na Srí Lance. Jsme si vědomi, že mnozí se na podpoře misií podílí i přes nesnadnou ekonomickou situaci. Za tuto systematickou, dobře využívanou a opravdu potřebnou pomoc papežským misiím bychom Vám chtěli jménem biskupů, misionářů, řeholníků a chudých lidí v misiích upřímně poděkovat.

Úmysly apoštolátu modlitby – květen – za finanční svět

Všeobecný úmysl: Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s ní spojenými.

Národní úmysl:  Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.

 

Svatodušní vigilie - farní kostel Sokolov 22. 5. 2021

 • 18:00 – 18:45 modlitba chval
 • 18:45 – 19:15 bohoslužba slova
 • 19:15 – 20:00 slavení eucharistieSavtodušní.jpg

Vzpomínky na ty co nám chybí

Během covidu, ale i mimo něj odchází mnoho lidí, jejichž osudy by neměly zapadnout v zapomnění. Napište prosím vzpomínky i na ostatní z našich zemřelých a postupně je budeme v NS uveřejňovat. Tyto příběhy jistě najdou i místo ve farní kronice.                                                               Petr Bauchner

 

Herbert Reinecke

Jsou mezi námi lidé, kteří i když málo mluví, svou přítomnosti naplňuji prostor kolem sebe, upoutávají na sebe pozornost. Takým pro nás byl pan Herbert Reinecke. Jeho milé, inteligentní kývnuti hlavou při pozdravu, nebo zvednuti ruky nám bude chybět, ale navždy zůstane v naších srdcích. Pane Reinecke, odpočívejte v pokoji v Božím náruči.                                             Olina Tomčíková.

    Herbert, mezi přáteli známý také jako Herbouš či Prušák, pro mě navždy zůstane člověkem prostého, dětského srdce, radujícího se z každého drobného projevu přátelství či náklonnosti. Láska k jeho ženě byla tak silná, že neváhal žít v zemi, jejíž jazyk a zvyky neznal a kde si mohl v mateřštině popovídat jen s nemnoha lidmi. Měl rád náš farní kostel, na který také štědře přispíval. Nedělní bohoslužba pro něj nebyla jen společenskou událostí, ale vyjádřením pokory  a lásky k našemu Pánu. Umřít ještě neplánoval, o to víc mě bolí pohled na prázdné místo, kde v našem kostele sedával.              Petr Bauchner

Vladimír Vyhlídka - bývalý farář v Krajkové a sekretář kardinála Tomáška

on-line vzpomínka  při příležitosti 10. výročí úmrtí táborského kněze a sekretáře kard. Tomáška. Pásmo vzpomínek a fotografií naleznete na Youtube kanále České křesťanská akademie v Táboře. cka-tabor.nazory.cz

 

Statistika sokolovské farnosti – březen 2021

Pohřby:  Irena Čonková, Marcela Bahníková, Ladislav Sivák, Maria Matičková, Marta Vodrážková, Herbert Reinecke

Sbírky

7.3.

14.3.

21.3.

28.3.

celkem

Svatava

3 250,-

 

4 100,-

3 300,-

10 650,-

Krajková

4 390,-

240,-

510,-

290,-

5 430,-

Sokolov

1 795,-

2 993,-

2 794,-

2 997,-

 10 579,-

Kasičky Sokolov

2 731,-

1 033,-

 

 

 3 764,-

Kasičky Krajková

328,-

 

 

 

328,-

celkem

12 494,-

4 266,-

7 404,-

6 587,-

30 751,-

 

Pozvánky z pastoračního centra

 • Zveme na fotografickou výstavu Vladimíra Kožíška, která se uskuteční od 1. května do 26. června v Kostele sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu ve spolupráci s pacientskou organizací Maminy s rakovinou. Výstava bude přístupná v rámci otevírací doby chrámu, tedy od úterý do neděle v čase od 10 do 17 hodin.
 • Centrum pro rodinu pořádá –13. června na faře v Těnovicích Setkání pro matky a jejich dcery. Pokud budou epidemiologické podmínky příznivé, sejdeme se opět na těnovické faře, abychom mohly společně tvořit, tančit, sdílet se a hlavně zdravě prohlubovat vztah mezi matkou a dcerou. Cena: 1100 Kč/pár.  Přihlášky na konarikova@bip.cz
 • Rodinná dovolená na kolech 18.-24. 7. 2021. Zázemı́ na statku Ferienhof Wiese, Přı́chovice u Přeštic. Ubytovánı́ na pokojích nebo ve vlastním stanu na louce, sociálnı́ zařı́zenı́ společné, plná penze. Dospělí: 2200 Kč (stan: 1300 Kč), děti do 12 let: 1600 Kč (stan: 900 Kč) Duchovnı́ doprovod P. Petr Bauchner. Cyklovýlety - společenstvı́- adorace - sdı́lenı́- tanec - jóga - tvoření - deskové hry - jízda na koni. přihlášky na www.bip.cz/kolocava21

 

Inspirace na prázdniny pro děti a mládež

 • Tábor QUEST Letos proběhne na faře v Jesenici v termínu –31. 7. tábor QUEST určený mladým z diecéze ve věku 12–15 let. Bydli se ve vlastních stanech. Rozhodně vás čeká společenství, sdílení, hry, diskuse, modlitba, tvořeni, krátké přednášky, společné modlitby a chvály, tvůrčí workshopy (lukostřelba, první pomoc, chůze po laně ad.), týmové hry a bojovky atd. Přihlášky a vice informací na sociálních sítích DCM Plzeň a na plakátku.

 

 • Creative „Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma.“ (Gen 1,2) Termín: –22. 8. 2021, místo: statek Ferienhof Wiese v Příchovicích u Přeštic, věkové rozpětí: 15–30 let. Program: workshopy (výrazový tanec, videokurz, africké bubny, řezbářství), kapely (ONMY, PragueBuskMen), divadlo (Jan Horák-představení Rybáři, Andrea Jeřábková – představení Biletářka), modlitba, kavárna, diskuze, společenství). Je nezbytné se s ohledem k workshopům přihlásit dopředu. Přihlašování na minifestivalových stránkách- www.creativefest.cz, zde naleznete i veškeré informace.

 

 • Ministrantský tábor – Po stopách Johanky z Arku Tento rok se bude konat v terminu 21.–28. 8. v Horní Blatné, pro mladé ve věku 10–15 let. Náplň tábora bude poznávání starých i nových kamarádů, sportovní zážitky, rébusy a kvízy, příroda, společné nacvičování liturgie mše svaté apod. Přihlášky a více informaci na sociálních sítích DCM Plzeň, nebo na plakátku.

 

 • Křesťanský ekumenický web signaly.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež. Připravili jsme pro každý měsíc seminář pro mladou generaci středních a vysokých škol zaměřenou na dnešní otázky mladých lidí nejen ve víře, ale i v běžném životě. Semináře jsou zcela zdarma a probíhat budou skrze ZOOM, online. Každý seminář bude trvat zhruba 60 minut a následně bude prostor pro dotazy a vzájemný dialog. Jaká jsou témata seminářů?

 

o Mediální gramotnost

o Kritické myšlení

o Jak vést rozhovor s Bohem

o Sociální sítě

o Sexualita

o Novodobá evangelizace

o Blogování

o Organizace eventů

 

Přihlášení probíhá na tomto odkazu: https://www.signalyawards.cz/celorocni-seminare/ Mezi řečníky se objeví například plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, kněz a teolog Mgr. Jan Koblížek Th.D., markeťak Albín Augustín Balát, bloggerka Kateřina Sedláčková, moderator TV Noe a kněz P. Daniel Vícha, který se účastní projektů pro mladé lidi – například Světové dny v Panamě a mnoho dalších...

                       Bc. Martin Boltižiar, Grafika a produkce

                       martin.boltizia@signaly.cz, www.signaly.cz, tel: +421 948 345 217

 

Květnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v květnu svoje narozeniny:

Furinová Alžběta

Jůnová Libuše

Králič Jaroslav

Krobová Markéta

Musilová Taťana

Nosková Libuše

Tauerová Věra

Tauer Miroslav

    Tomčík Alexandr st.

     Vlachý Pavel

     Miškovská Tereza

     Walterová Jaroslava

Poděkování:

Bratřím a sestrám, kteří přispěli svou službou k letošnímu slavení velikonočních svátků. Díky za požehnanou postní přípravu, více než 24 hodinovou adoraci u Božího hrobu, za modlitební doprovod písněmi našemu varhaníkovi, za služby ministrantů a kostelníka, úklid a květinovou výzdobu. Za všechny farníky děkuje farář.

 

Modlitba ke sv. Josefovi

dle apoštolského listu Svatého otce Františka „Patris Corde“ u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve dne 8. prosince 2020

Buď zdráv, ochránce Vykupitele

a snoubenče Panny Marie!

Tobě Bůh svěřil svého Syna,

do tebe Maria vložila svou důvěru;

s tebou Kristus dorostl v muže.

Svatý Josefe, buď i naším otcem

a veď nás cestou života.

Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,

a ochraňuj nás před každým zlem.

Amen.

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy