Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
6.3.2021
Datum ukončení:
26.3.2021

logo.jpg            Nedělní stránka

                                                                               březen 2021

                                                      (příští nedělní stránka vyjde 11. 4. 2021)

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2021-03-07.pdf

 

 

Bohoslužby a farní setkání v březnu:Pascha Ježíše Krista (Dominik Duka).jpg

Z důvodu protiepidemiologických opaření se budou v únoru všechny bohoslužby i společná setkání konat v kostelích.

 • Pravidelní bohoslužby se konají:

Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.

 • Pravidelná setkání:

Čtvrtek, Sokolov od 17:30 Modlitební setkání.

 • Příležitost k duchovnímu rozhovoru, svátosti smíření či žehnání je každý pátek a neděli od 16:00 do 17:00 ve farním kostele.
 • Křížová cesta v době postní. Každý pátek od 16:30 ve farním kostele.

Pozvání

 • Slavení postních nedělí při bohoslužbách.
 • Slavnost sv. Josefa. V pátek 19. 3. oslavíme mší svatou od 17:00 ve farním kostele.
 • Na 5. neděli postní 21. 3. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Slavnost Zvěstování Páně ve čtvrtek 25. 3., den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti, prožijeme při mši svaté od 16:00 ve Svatavě.
 • Pátek 26. 3. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace za naše osvobození z destrukce víry v Boha, života, vztahů, země a citlivosti ke kráse.
 • V sobotu 27. 3. proběhne od 8:30 velikonoční úklid farního kostela.
 • Neděle 28. 3. je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • V pondělí 29. 3. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu.
 • Program velikonočního tridua od Zelného čtvrtku po Zmrtvýchvstání Páně je na zvláštní příloze NS.
 • Postní sbírku společně požehnáme a předáme k jejímu účelu na Zelený čtvrtek při společné bohoslužbě v 18:00. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 21. 4. při všech bohoslužbách.
 • Pravidelná čtvrteční společná modlitba na Zelený čtvrtek nebude.
 • Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. Protože je Velký pátek dnem pracovního klidu, obřady velkého pátku začnou ve farním kostele již v 15:00 (křížová cesta od 8:30).
 • Pro zajištění dobrého průběhu nepřetržité adorace u Božího hrobu od skončení velkopátečních obřadů až po Vigilii Zmrtvýchvstání Páně je v kostele vyložen arch, do kterého se zapisujte k jednotlivým časovým rozvrhům adorace.
 • Velkopáteční sbírka bude znamením naší solidarity s křesťany ve Svaté zemi. Křesťané ve Svaté zemi nás zároveň prosí, abychom se za ně i za celou tuto zem, zkoušenou tolika nepokoji, vytrvale modlili.
 • Na bílou sobotu bude možnost ve farním kostele po celý den adorovat. Tato adorace bude zahájena společnou liturgií četby v 8:30. Velikonoční vigilii společně zahájíme ve 21:00.
 • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli 4. 4. proběhne při dopoledních bohoslužbách svěcení pokrmů. Zároveň bude při přinášení obětních darů přinesena a požehnána též druhá část postní sbírky.
 • V pondělí velikonoční 22. 4. budeme slavit eucharistii v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.
 • Pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit společného slavení Velikonoc, bude nabídnuta příležitost sledovat velikonoční obřady s naším biskupem Tomášem on-line. Více na webových stránkách biskupství.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem – březen – Svátost smíření

Všeobecný úmysl:  Modleme se, abychom prožívali svátost smíření s obnovenou vroucností a mohli zakoušet nekonečné Boží milosrdenství.

Národní úmysl:   Děkujeme za dar postní doby a prosíme o požehnané

využití darovaného času, abychom poznali, co všechno ke svému štěstí nepotřebujeme a v čem je pravá radost.

prokazovali s úctou a láskou.

Podněty pro postní dobu

 • Postní sbírka je příležitostí ke každodennímu rozhodnutí v potřebných lidech vidět Krista. Peníze lze mimo jiné shromažďovat také do papírových postních kasiček.
 • Postní výzva – každý týden video s nasměrováním na příslušný týden.
 • Postní nadechnutí – každý všední den krátký podcast . více na www.bip.cz/pust21
 • V sobotu 20. března od 9:30 do 12:30: Online rekolekce s biskupem Tomášem: Pokání a naše úhybné manévry.Rekolekce.png

On-line formační setkání pro podávající eucharistii

Institut pro liturgickou formaci pořádá on-line formační setkání pro křesťany, kteří podávají svaté přijímání nebo je donášejí nemocným. Setkání se koná v úterý 16. března ve 20:00 prostřednictvím platformy zoom a youtube. Bližší informace na http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-podavajicicheucharistii.

Informace z Farní charity


Nebojte se! To je přesně to slovo, které nás momentálně provází v naší službě. Situace poskytuje příležitost učit se důvěřovat Hospodinu. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? To je výhoda služby a práce v charitě.  Je to naděje, která posiluje. I přes stálé uzavření kavárničky a obchůdku se zatím nemuselo přistupovat k propouštění zaměstnanců. Z pomoci státu se nám podařilo získat příspěvek na nájemné  a také na zaměstnance v  Tříkrálové kavárničce. Zde jsme využili situace, kdy nejsme v provozu a kavárničku jsme vymalovali a obnovili nátěrem venkovní nábytek.

Šatník je v současné době v plném výkonu, kdy lidem v nouzi poskytujeme nejen ošacení, ale také potravinovou pomoc a zapojili jsme se do distribuce roušek a respirátorů.

Naše farní charita ve spolupráci s organizací Dolmen, která provozuje chráněné bydlení, organizuje na dárcovském webu Donio finanční sbírku pro Romana. V současné době se podařilo vybrat již 20 000 Kč. Abyste si mohli počíst, napíšu vám zde Romanův příběh:
Romanovi je 24 let a už si toho prožil tolik, co jiní neprožijí za celý život. Vyrůstal v rodině, která mu více vzala, než mu dala. Romanovi rodiče se často hádali a docházelo mezi nimi i k fyzickým potyčkám. Tomu byli on i jeho sestra opakovaně vystavováni. Po rozvodu rodičů zůstal Roman s matkou sám, jeho sestra zůstala s otcem. Sourozenecký vztah tímto rozdělením nemohl být prohlubován a vytvářen. Dalším mezníkem v Romanově životě bylo nastěhování matčina nového přítele a jeho syna. Od nevlastního bratra byl Roman fyzicky a sexuálně zneužívaný. Nevěděl, komu se má svěřit, protože měl strach, že mu nikdo neuvěří. Cítil se osamělý a neměl k nikomu důvěru. V té době se začal jeho psychický stav zhoršovat a začaly se objevovat první vážné psychické potíže, které šly ruku v ruce s kázeňskými problémy. Nakonec se Roman svěřil své tetě, která jako jediná mu byla schopná a ochotná pomoci.  Po řešení situace ze strany PČR a odboru sociálně-právní ochrany dětí byl Roman umístěn do dětského domova. V dětském domově žil přibližně do 10-ti let, kdy na toto období rád vzpomíná. Roman o dětském domově vyprávěl své klíčové pracovnici a sám uznal, že v dětském domově měl konečně pocit, že může být dítětem a má konečně ,,normální“ dětství.  Po nějaké době projevila matka zájem mít Romana zase ve své péči. Péči o něj však opět nezvládala a nechtěla řešit jeho psychické problémy ani potřeby, které vyplývají z jeho mentálního znevýhodnění. Nakonec se matka rozhodla, že se o Romana dál starat nechce. Její rozhodnutí pro něj bylo dalším zklamáním a dalším zásahem do jeho psychiky. Problémů s kázní a špatnými výsledky ve škole přibývalo, proto nakonec skončil ve výchovném ústavu, kde žil do 15-ti let. Po odchodu z výchovného ústavu se Roman vrátil k matce, bylo to jediné prostředí, které znal, byť nebylo zcela bezpečné. Docházelo zde ale k dalšímu domácímu násilí, matka propadla alkoholu a dostali se do velkých dluhů. Z bytu jsou nakonec vystěhováni a matka odchází bydlet na ubytovnu, Romana nechává napospas svému osudu. Nechává ho na ulici, bez peněz, jídla, oblečení, nemá prostě vůbec nic. Od té doby Roman žije po azylových domech, nyní bydlí v Domě na půl cesty v Karlových Varech. Ze svého dětství si Roman odnesl jen špatné vzpomínky a spoustu šrámů na duši. Nikdo ho neučil základním věcem, jak se postarat sám o sebe, nikdo mu nedával lásku. Tak tolik příběh. A vybrané peníze se použijí pro Romana a jeho nový start do života. Roman si za výtěžek ze sbírky bude moci pronajmout bydlení (uhradit kauci a případně nájmy dopředu), zakoupit vybavení bytu a také uhradit případnou zdravotní péči (oprava zubů, terapie…). Pokud byste měli zájem přispět, je možné toto udělat přes Dárcovský web Donio. Více info na Fb stránkách Sokolovská farnost.
Tak díky za vaši pomoc a modlitební podporu.
S přáním Nebojte se, radujte se!                              Jan Sebján – Sebiš ředitel FCH Sokolov

Diecézní centrum mládeže

Chystáme… Vzhledem k současné – často se měnící – situaci si vyhrazujeme nárok na změny v programu či celkové zrušení akcí. Informace budeme udržovat aktuální na našem webu a soc. sítích.

 • Velikonoce

Termín: 1. – 4. dubna 2021, Místo: na faře ve Stříbrné, Věkové rozpětí: 18–29 let

Doporučená cena: 500 Kč. Program: Prožití Velikonoc ve společenství netradičním způsobem tak, aby se každého mohly osobně dotknou události „na vlastní kůži“ (pesachová večeře, modlitba v Getsemanské zahradě, agapé, čtení Bible…) Pokud opatření nebudou dovolovat konání akce naživo, bude připraven náhradní program zdarma ve formě „Velikonočního balíčku“ na doma. Více informací a přihlášku naleznete na našich sociálních sítích (facebooku: DCM Plzeň, instagramu: dcm_plzen).

 

Podpořili jsme:

Statistika sokolovské farnosti – únor 2021

Pohřby:  Marie Brovdiová, Margita Mirgová, Kalman Makula, Jaroslav Tyrala, Žaneta Gáborová

Sbírky

7.2.

14.2.

21.2.

28.2.

celkem

Svatava

3 000,-

3 000,-

3 300,-

3 400,-

12 700,-

Krajková

340,-

160,-

540,-

280,-

1 320,-

Sokolov

1 425,-

1 445,-

2 972,-

2 560,-

8 402,-

Svatopetrský haléř

 

 

3 512,-

 

 

celkem

4 765,-

4 605,-

6 812,-

6 240,-

22 422,-

Březnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v březnu svoje narozeniny:

Beerová Gertruda

Dietlová Kateřina

Holá Anna

Bauchner Petr

Nagyová Jiřina

Hunyorová Helga

Koliáš Vladimír

Korbel Petr

Kozák Václav

 

Postlová Martina

Reinecke Herbert

Vlachá Barbora

Zuber Herbert

 

 

Oznámení

 • Evropští biskupové se připojili k hlasu papeže Františka, aby byla církev ještě více na blízku všem, kdo bojují proti koronaviru: obětem a jejich rodinám, nemocným a zdravotníkům, dobrovolníkům a všem, kdo jsou v první linii. Každá země uspořádá jednu mši svatou za více než 770.000 osob, které v Evropě zemřely na Covid-19. Na Českou republiku připadá termín na 17. března 2021. Mši svatou za oběti pandemie bude celebrovat generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.  

 

 • Videa pro děti s poselstvímVlčí doupě“. Více na www: Vlcidoupe.cz

 

 • Časopis Rodinný život. Časopis vydává Centrum pro rodinný život Olomouc. Vychází čtvrtletně a orientuje se na život v rodině ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech i starostech všedních či svátečních dnů. Tento časopis jistě podpoří a obohatí rodinu nejen ve farnosti. Ukázkové číslo je vyloženo ve farním kostele.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí