Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
1.2.2021
Datum ukončení:
5.3.2021

       Nedělní stránka

                logo.jpg                                               únor 2021

                  

                                         (příští nedělní stránka vyjde 7. 3. 2021)

 

půst.png

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2021-01-31.pdf

Bohoslužby a farní setkání v únoru:

Z důvodu protiepidemiologických opaření se budou v únoru všechny bohoslužby i společná setkání konat v kostelích.

 • Pravidelní bohoslužby se konají:

Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.

 • Pravidelná setkání:

Čtvrtek, Sokolov od 17:30 Modlitební setkání.

 • Příležitost k duchovnímu rozhovoru, svátosti smíření či žehnání je každý pátek a neděli od 16:00 do 17:00 ve farním kostele.

 

Pozvání

 • Svátek uvedení Páně do chrámu V úterý 2. 2. se sejdeme ve farním kostele od 18:00 k oslavě Pánova uvedení do chrámu. Na začátku bohoslužby budou požehnány hromniční svíce.
 • Únorový první pátekPátek 5. 2. je prvním pátkem v měsíci únoru. Obvyklý prvopáteční pořad ve farním kostele je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.
 • Světový den nemocnýchČtvrtek 11. 2. je Světovým dnem nemocných. Poselství papeže k tomuto dni je dostupné na webových stránkách farnosti.
 • Popeleční středa – začátek doby postníStředou 17. 2. začínáme postní dobu. Tento den prožíváme jako den pokání postu a modlitby, večer se můžeme sejít také ke mši svaté, která bude ve farním kostele od 18:00. Od 16:30 bude ve farním kostele přijmout popelec spolu s modlitbou žehnání. K tomuto udělelní popelce můžeme pozvat i lidi nepokřtěné, nepraktikující. Udělení popelce i pro tyto lidi může být symbolem naděje, vyjádřením ochoty změnit svůj život, zároveň je příležitostí se za tyto lidi modlit.
 • Křížové cesty v době postní. Každý pátek od 16:30 ve farním kostele.
 • Pátek 19. 2. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace za naše osvobození z destrukce víry v Boha, života, vztahů, země a citlivosti ke kráse.
 • Na 1. neděli postní 21. 2. bude při všech mší svatých sbírka Haléř sv. Petra odesílaná do Vatikánu.
 • Na 1. neděli postní 21. 2. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Březnový první pátek Pátek 5. 3. je prvním pátkem v měsíci březnu. Obvyklý prvopáteční pořad ve farním kostele je od 16:00 adorace s možností svátosti smíření, od 16:30 křížová cesta, od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem – únor – násilí na ženách

Všeobecný úmysl:  Modleme se za ženy, které se staly oběťmi násilí, aby je společnost chránila, brala vážně jejich utrpení a byla ochotna je vyslechnout.

Národní úmysl:  Děkujeme za dobré zdravotnictví v naší zemi a prosíme za všechny, kdo pečují o potřebné, aby v nich viděli obraz Boží a svou službu jim prokazovali s úctou a láskou.

 

Jak prožít postní dobu?pokání.jpg

 Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán!                                                                 (Lk 12, 49-50)

    Tato slova, jako by shrnovala to, co jsem prožíval během mého nedávného covidového onemocnění. Zdá se mi, že procházejíc touto zkušeností jsem nějak více porozuměl úzkostem a touhám Ježíšova srdce. Vnímám, že jeho citlivé srdce volalo k Bohu, aby zkrátil jeho dny na světě, který pro něj byl stále větší tíhou. Světa, který všudypřítomným zlem a destrukcí požírá sám sebe. Světa, který sám v sobě nemá perspektivu, naději. Světa, který může být zachráněn pouze křtem.

    Nebavil mě život, ale přitom jsem si uvědomil, že mám stále schopnost vyslovovat jedno slovo. To slovo byl On – Ježíš. Nebavil mě stávající život, ale z mého nitra vyvěralo cosi jako naděje – být ponořen do křtu. A úzkost, kdy už bude vykonán.

    A úzkost, touhu po ponoření, přetvoření a osvobození z pout a hranic tohoto světa, tohoto života, doprovázelo jakési vnitřní poznání – vize. Uviděl jsem LOGOS ve formě svitku. Ten svitek měl přirozeně dva konce, každý namotaný do ruličky. Čitelná byla ale jen ta odmotaná část. Na pravé straně jsem vnímal celou nádheru stvoření, které LOGOS inspiroval a uvedl v bytí. Vnímal jsem Ježíšův obdiv nad krásou čisté, nezničené přírody, nad vůní vody v Genezaretském jezeře, nad půvabem židovských dívek, které tam praly prádlo, nad schopností lidského srdce milovat a pojmout do sebe Boží krásu. Tato část svitku se ale začala pomalu namotávat, a všechny tyto nádherné obrazy mizely. Jak se svitek namotával, vnímal jsem jasněji a zřetelněji úzkost svého srdce. Z té levé strany se mi totiž svitek odmotal jen malý kousíček a já viděl, že je nepopsaný, prázdný. Z celé té nepopsané zavinuté části LOGOSu se dalo pouze tušit, že to je cosi jako nebytí, jako kenoze Boha, který je nejen bytím, ale i nebytím, nejen životem, ale něčím, co snad trochu může vystihnout slovo smrt, prázdnota, temnota. Tajemství, které nám zůstává z podstatné části skryté.

V tomto vnitřním tápání se mi stala Ježíšova úzkost po křtu jakýmsi světlem. Věřím, že kdyby mi po  zbytek života ta pravá strana svitku zůstala stočená, nedostupná, že se mi to stane milostí, že mi to pomůže v sobě neudusit úzkost po křtu, kterým musím projít, abych vstoupil do plnosti LOGOSu, do života, do svobody, do Boha.

    Náročná životní zkušenost často sama, bez našeho chtění začne navinovat pravou stranu svitku, někdy se třeba i my sami rozhodneme využít adventní či postní dobu k tomu, abychom se tímto navinutím vědomě dostali blíže ke středu či té levé polovině svitku. Ani já sám nevím, kam mne úzkost mého srdce povede. Zatím to bylo vždy tak, že po adventním očekávání Pánova příchodu, či po postním „umírání“ ta úzkost nějak vymizela a uvolnila prostor pro zakoušení útěchy.

    Pouze jedno vím: Není perspektivní v sobě úzkost po křtu, do kterého mám být ponořen, dusit. Jakým způsobem mě tato úzkost ke křtu povede, jak se to stane a kdy se rozvine i ta levá strana svitku, to nevím. Myslím, že to nevěděl ani Ježíš. Věřím jen, že jeho úzkost jej dovedla k tomu, aby vědomě a plně do křtu vstoupil, aby jako člověk v plnosti poznal celé tajemství LOGOSu.                

                                                                                                               Petr Bauchner

 • Postní výzva – každý týden video s nasměrováním na příslušný týden
 • Postní nadechnutí – každý všední den krátký podcast . více na www.bip.cz/pust21
 • března od 9:30 do 12:30: Online rekolekce s biskupem Tomášem: Pokání a naše úhybné manévry.
 • ONLINE seminář pro postní a velikonoční dobu 2021: Já přesto budu jásat v Hospodinu aneb Uvedení do kontemplace podle encykliky Laudato si' papeže Františka. Informace zde Případní zájemci nahlaste se co nejdříve u faráře, abychom mohli zajistit materiály.

 

 NTM.png

Patnáctý ročník Národního týdne manželství, který se bude v České republice konat v týdnu od 8. do 14. února 2021, ponese motto O manželství a dětech.

Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji, aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu, který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet, že se nám podaří vymýtit všechny rozvody. Ale přinejmenším to naše manželství může být bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém. Dobré manželství není samozřejmost 

Jak prožít Na­rodní týden manželství?

Nechte se inspirovat, jak ze svého dobrého manželství udělat ještě lepší, nebo obnovit to, co se časem ve vztahu vytratilo.

Ve valentýnském týdnu každý rok společně oslavujeme, jak moc pro nás manželství znamená.

 • Pouť nejen pro manžele 14. února

vydejte se spolu na pouť kamkoliv s impulzy k povzbuzení vašeho vztahu

impulzy ke stažení na www.bip.cz/ntm21-pout

 • Čtyři období manželství 12. února od 20 h

online přednáška Mgr. Mileny Mikulkové

přihlášky na www.raj-pavlovice.cz

 • SMS výzvy pro manžele 8. února

každý všední den 8.-12. února dostanete jednu SMS jako impulz či nápad,

jak potěšit svého partnera/svou partnerku

zaregistrujte se na https://manzelstvivezline.cz/sms

 

Pomoc potřebným

Tříkrálová sbírka 2021
     Jsem vděčný. Jsem ve velikém očekávání z toho, jak Bůh bude dále jednat. Po všech překážkách, které nám covidová doba připravila, jsme tradiční Tříkrálovou sbírku absolvovali s nadějí a v doufání v Boží přízeň. Chodit se sice nemohlo, ale podařilo se nám uspořádat tříkrálový koncert na hradě Loket. Streamový koncert shlédlo bezmála 6500 diváků, což mne příjemně překvapilo.  Koncert je možné si přehrát na youtube, kde si do vyhledávače napíšete Tříkrálové muzicírování. Tak to byla hudební snaha získat dary a kromě tohoto koncertu jsme měli také statické kasičky. V Sokolově byly umístěny v našem kostele, dále v květinářství Pampeliška a v  lékarně Herba. Kromě Sokolova se podařilo kasičky umístit na Obecním úřadě v Dolním Rychnově, Citicích, v Bukovanech, Dasnicích a  Stříbrné. Na Březové byla kasička na České poště a v Rotavě v knihovně. V Jindřichovicích jsem kasičku ponechal v našem obchodě Potravin ze statku. Dvě putovní kasičky měli pod patronátem pan farář Petr Fořt a paní Jitka Slaninková. Když to čtu, nevypadá to až tak špatně.  Tak a teď to hlavní. Kolik že se nám podařilo vykoledovat? Na tuto otázku zasílám  tuto číselnou odpověď. Celkem se ve farnostech Sokolov a Kraslice podařilo nasbírat 83 836 Kč. Tož Bože Díky. V této sumě je započítána také částka 15 100 Kč, které se nám podařilo doposud nasbírat v online sbírce. Tato sbírka bude trvat až do dubna 2021. Je zde tedy pořád možnost přispět. Kdo mám ještě chuť a zájem podpořit naše charity,  stačí si najít na internetu odkaz www.trikralovasbirka.cz a zaslat finanční dar na konkrétní charitu.  Tímto bych mou pozitivní a krátkou zprávu ukončil. Posílám všem mnoho poděkování a přeji Kristovu radost a naději do dalších dní.                                          Sebiš, ředitel FCH Sokolov, Kraslice

Únoroví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v únoru svoje narozeniny:

 Pavla Koliášová, Marie Korbelová - Jůnová, Kamila Nastincová, Jiří Vopat.

 

Podpořili jsme:

 • Hnutí DUHA ve výši 800 Kč. Tento dar byl poskytnut na ekologické účely v souladu s posláním organizace. Základními účely jsou zejména: ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí včetně ochrany zdraví a kvality života, ochrana a podpora šetrného využívání přírodních zdrojů a čisté ekonomiky, ochrana spotřebitele, ochrana kulturních hodnot a rozvojdemokracie a otevřené občanské společnosti.

Statistika sokolovské farnosti – leden 2021

Pohřby:  Radek Ferenc, Vlasta Hájková, Vlasta Borecká, Anna Kundrátová

Sbírky

1.1.

3.1.

10.1.

24.1.

31.1.

celkem

Svatava

 

 

3 000,-

 

3 100,-

6 100,-

Krajková

240,-

290,-

240,-

 

621,-

770,-

Sokolov

290,-

1 572,-

2 393,-

1 162,-

1 508,-

5 417,-

Kasičky Sokolov

 

1 834,-

 

2 217,-

 

4 051,-

Sbírka na Den Bible

 

 

 

 

2 129,-

2 129,-

Celkem

530,-

3 696,-

5 633,-

3 379,-

5 229,-

18 467,-

Poděkování:

Těm, kteří pomohli  s úklidem kostelů v Sokolově, ve Svatavě a v Krajkové. 

Oznámení

S účinností od 17. ledna 2021 zrušil otec biskup Mons. Tomáš Holub svým dekretem č.j. 71/2021 Dekret o opatřeních ad cautelam ve věci Jiřího Majkova. Z toho vyplývá, že Jiří Majkov může opět veřejně vykonávat svou kněžskou službu. 

Při bohoslužbě v neděli 17. ledna 2021 v Lokti u Karlových Varů oznámil generální vikář P. Jakub Holík farníkům výsledek šetření v kauze Jiřího Majkova. Ten na základě pastoračního rozhovoru s biskupem Mons. Tomášem Holubem rezignoval na funkci generálního vikáře pro Karlovarský kraj, soudce církevního soudu v Plzni a faráře v Lokti a je připraven přijmout jinou odpovídající kněžskou službu v rámci plzeňské diecéze.

Plné znění oznámení o výsledku šetření je k dispozici na diecézním webu: Zde

Papež František o očkování proti Covid-19:

"Věřím, že je etické nechat se naočkovat. Není to volba mezi 'pozdává se mi to, nepozdává se mi to', jedná se o etickou volbu, protože je ve hře vaše zdraví, život, ale zahráváte si i se životy ostatních. Příští týden se začneme očkovat i tady a já se už zaregistroval. Musí se to udělat. Nechápu, proč někdo říká „ne, vakcína je nebezpečná“. Pokud vám ji však lékaři představí, jako něco, co může být v pořádku a nemá žádná zvláštní nebezpečí, proč ji nepřijmout? Jedná se o sebevražedné popírání, které já nedokážu vysvětlit. Nyní se musíme nechat naočkovat."

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy