Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
26.9.2020
Datum ukončení:
23.10.2020

Nedělní stránka

creation.pngříjen 2020

27. 9. – 24. 10. 2020

    (příští nedělní stránka vyjde 25. 10.)

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2020-09-27.pdf

 

Kontemplace

Milí bratři a sestry,paprsek do  raje.jpg

Na poslední pastorační radě mě bratři a sestry povzbudili, abych shrnul svou pastorační vizi vzhledem k výzvám dnešní doby. Kdybych ji měl vyjádřit jedním slovem, to slovo by znělo – kontemplace.

Protože je to slovo velmi mnohoznačné, připojuji k němu ještě vysvětlení, jak jej chápu já, a jak jsem se jej na pastorační radě snažil zformulovat:

Život je natolik cenný, že si zaslouží, abychom k němu přistupovali s vnitřní pokorou, chudobou, či kontemplací. Kontemplace, tedy vnímavost na Boží blízkost v životě, v lidech, ve stvoření, přírodě, vede k postupnému osvobození člověka ze soustředěnosti na sebe a své potřeby, k obdivu toho, co se ke mně vztahuje – Bůh, příroda, lidé. Jsem-li citlivý, vidím současně zlo, které zotročuje, vykořisťuje a ničí Boží stvoření a na druhé straně krásu, životnost svobodu, toho, co provází Boží tvůrčí lásku. Dotkne-li se mého srdce jak bolest z destrukce, tak krása z tvoření, mohu prožít vnitřní touhu po obrácení a chtít pro sebe druhé i přírodu to dobré, co nás rozvíjí a slouží nám. Proto podporuji prostředky, které slouží kontemplaci. Ať už je to osobní modlitba, adorace, otevřenost potřebným lidem, nebo putování přírodou spojenou s její kontemplací a obdivem k ní.                                           

                                                                                                   Petr Bauchner

Ohlášky týdne 27. září – 3. října:

 • Neděle 27. 9. je 26. nedělí v mezidobí. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na diecézní charitu. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • V neděli 27. 9. se uskuteční v krajkovském kostele od 18:00 koncert Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera G. B. Pergolesi –Stabat Mater.
 • Pondělí 28. 9. je státním svátkem, slavností svatého Václava. Mše svatá bude ve farním kostele v 8:30.
 • Ve čtvrtek 1. 10. se sejdeme v 17:30 v kostele ke společné modlitbě.
 • V pátek 2. 10. budeme slavit v 9:30 bohoslužbu slova v LDN ve Svatavě.
 • Pátek 2. 10. je prvním pátkem v měsíci říjnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 17:00 mše svatá s modlitbou za nemocné a pomazáním nemocných.
 • V sobotu 3. 10. uskutečníme přeložený výlet do farních lesů.

Ohlášky týdne 4. – 10. října:

 • Neděle 4. 10. je 27. nedělí v mezidobí.
 • Ve čtvrtek 8. 10. se sejdeme v 17:30 v kostele k večeru chval.
 • V sobotu 10. 10. proběhne na faře od 12:45 setkání hnutí Modliteb matek. Více v rubrice „pozvání“.

Ohlášky týdne 11. – 17. října:

 • Neděli 11. října oslavíme jako 28. neděli v mezidobí. Ve 12:30 mají ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve čtvrtek 15. 10. budeme slavit v 9:30 mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • Ve čtvrtek 15. 10. se sejdeme v 17:30 v kostele ke společné modlitbě.
 • Pátek 16. 10. prožijeme jako farní den pokání postu a modlitby.
 • V sobotu 17. 10. se ve farním kostele představí od 18:00 Konivadlo a Colegium vocal. Více v rubrice „pozvání“.

Ohlášky týdne 18. – 24. října:

 • Neděle 18. 10. je 29. nedělí v mezidobí. Celosvětově je slavena jako misijní neděle se sbírkou na misie. V neděli 20. října budeme od 15:00 slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 22. 10. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 22. 10. se sejdeme v 17:30 v kostele ke společné modlitbě.
 • V pátek 23. 10. budeme od 9:30 slavit mši svatou v LDN v Král. Poříčí.
 • Neděli 25. 10. oslavíme jako 30. neděli v mezidobí. Ve 12:30 budou slavit ve farním kostele liturgii řeckokatolíci a ve 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři. Pozor – ze soboty na neděli se mění letní čas na zimní.

Celosvětová síť modlitby s papežem – říjen

Misijní poslání laiků v církvi – Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.

Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.

Biskupové k volbám 2. a 3. 10.

Náš biskup Tomáš ve čtvrtek 22. 9. na svém Twitteru zveřejnil následující tweet: "Můj komentář ke společné volební výzvě nás biskupů Čech a Moravy: Volit zodpovědně znamená být ostražitý na prvoplánová gesta a líbivé sliby!"

Sestry a bratři, být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným občanem.  Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám a volte zodpovědně!                                                              Vaši čeští a moravští biskupové

Pozvánky na společná setkání

 • Společná modlitba růžence se v měsíci říjnu bude konat každý pátek od 16:30 ve farním kostele.
 • Přeložený výlet do farních lesů II.Po vydařeném výletu do farních lesů, který proběhl již před několika lety, se nabízí všem farníkům opět neopakovatelná společná akce. Tentokrát bychom chtěli navštívit farní lesy, které se nacházejí v lokalitě přehrady Horka nedaleko Krajkové. Kromě radosti být spolu, nás čeká opravdu krásná příroda, kam běžný turista obvykle nezavítá. Šli bychom převážně po cestách, chvílemi i trošku těžším terénem, takže se vyžaduje alespoň minimální tělesná zdatnost a dobré boty. Trasa bude měřit kolem 10 km. A cestou si uvaříme společně polévku. Sraz bude v sobotu 3. 10. v 9:00  u kostela v Krajkové. Protože v sobotu dopoledne nejde do Krajkové veřejná doprava, domluvíme se na společnou cestu auty. Ti kdo by mohli poskytnout dopravu, i ti kdo ji přijmou, se napíši v kostele na arch papíru.
 • Večer chval se uskuteční ve farním kostele v Sokolově ve čtvrtek 8. 10. od 17:30.
 • Duchovní obnova modliteb matek a setkání na sokolovské faře Setkání hnutí Modliteb matek  se uskuteční na sokolovské faře 10. 10. od 12.45 do 14.30 hod. Na setkání jsou srdečně zvané maminky, které se již ve skupinách pravidelně setkávají. Ale zveme i ostatní ženy, které se chtějí modlit za své blízké, ať  už jsou svobodné, matky nebo babičky. Milé sestry v Kristu,zveme vás na duchovní obnovu „Zasvěcení se Božímu milosrdenství se sv. Terezií s Lisieux“. Vnímáme tuto obnovu jako čas Božího milosrdenství, a jak píše apoštol: „lhůta je krátká“. Během modlitby jsme radostně vnímaly Boží štědrost a touhu vstoupit do života každé z nás mimořádným způsobem. Přijměme toto pozvání k objevení nekonečné Boží dobroty, abychom mohly růst v důvěře a odevzdání se Jemu.Obnova proběhne tímto způsobem: 22. 9. – 1. 10. Individuální domácí příprava, která vyvrcholí na svátek sv. Terezie z Lisieux. Mši svatou oslavte ve svých farnostech a zároveň Vás vybízíme k přijetí svátost smíření, která se během této obnovy velmi doporučuje. Po této domácí přípravě navážeme na obnovu 2. a 3. 10. skrze internetové vysílání. Budeme vysílat z Lukova u Zlína. Obnovu povede o. Jan Mach a přítomny budou také maminky z týmu národní koordinátorky v Česku.Domácí příprava je velmi důležitá k porozumění tohoto zasvěcení, prosím nepodceňte ji. Podklady k obnově najdete na tomto odkazu: http://www.modlitbymatek.cz/node/138
 • Den pokání, postu a modlitby 16. 10. prožijeme na úmysly misijního měsíce října. Po večerní mši svaté se spojíme mostem modlitby s ostatními, kteří se za misie modlí. Po večerní mši svaté v 17:00 bude následovat celonoční adorace v kostele s hodinovými turnusy. Na ty se napište na seznam v kostele.
 • Conivadlo a Colegium vocal 17. 10. ve farním kostele od 18:00.
  Podzim bývá pro někoho pošmourným a teskným obdobím. Z toho důvodu jsem se rozhodl přispět k "proslunění" těchto podzimních dní. 17. října 2020 od 18.00 hod. vystoupí v našem kostele sv. Jakuba amatérské divadlo z Plzně, jehož název je Konivadlo. Budete moci shlédnout vtipnou divadelní hru Stvoření světa. Po této půlhodinové hře naváže ihned koncert pěveckého souboru Collegium vocal Jiřího Štrunce z Karlových Varů. Potřebujete-li tedy načerpat trochu toho životadárného humoru, nebo potěšit se krásou sborového zpěvu a samozřejmě prožít i společenství v rouškách, máte příležitost. Budu se na Vás těšit. Sebiš pořadatel
 • Tvořivý víkend pro matku a dceru – 4. 10. 2020 v Těnovicích. Upevňování vztahu mezi matkou a dcerou, osobní rozvoj. Cena: 1000 Kč/pár, přihlášky na konarikova@bip.cz

Misijní neděle 18. 10. 2020

Slavení Misijní neděle bude v sokolovské farnosti předcházet den pokání, postu a modlitby v pátek 16. 10. Po večerní mši svaté se spojíme mostem modlitby s misionáři, pronásledovanými, chudými, trpícími, opuštěnými, zneužívanými, nemocnými, hladovými, strádajícími nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry.

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli

Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím.

V neděli 18. 10. budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem Misijní neděle. Od roku 1926, kdy ho ustanovil papež Pius XI., se věřící ve všech katolických farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí světa. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým lidem v sedmi zemích tří kontinentů částkou více než 15,5 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Peru a Paraguay s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František ve svém poselství k této neděli vyjadřuje svou vděčnost za naše nasazení, se kterým v říjnu loňského roku celá církev prožívala Mimořádný misijní měsíc. V mnoha společenstvích si věřící hlouběji uvědomili, že každý pokřtěný je zároveň poslaný nést evangelium druhým zvláště svědectvím svého života. I v letošním roce, v němž nám pandemie Covid-19 přinesla mnoho omezení, utrpení a postavila před nás nové výzvy, pokračuje misionářské působení celé církve v duchu slov, které najdeme u proroka Izaiáše: „Zde jsem, mne pošli!“.

Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Jak mnoho kdo dal, se podle sv. Ambrože nepočítá podle toho, kolik vydal, ale podle toho, kolik mu zbylo. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům (4,19): „Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ 

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, hvězda evangelizace.

                                   Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát

Oznámení:

 • Bystrík Feranec bude v Sokolově sloužit mši svatou každou první neděli v měsíci ráno a každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci večer.
 • Na sokolovské faře se schází skupinka dětí připravujících se na svátosti. Vede ji kaplan Bystrík. Pokud byste chtěli více informací, kontaktujte přímo ho na tel: 720 512 641

Covid 19

Dopis biskupa Tomáše k aktuální situaci

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, sestry a bratři,biskup-3.jpeg

situace počtu onemocnění v naší republice se mění každým dnem a zatím nikoliv dobrým směrem. I moje osobní zkušenost s tímto onemocněním  vede k obezřetnosti a varuje před podceňováním  současné situace. Určitě nechceme propadat panice, nechceme šířit poplašné zprávy ani opustit naše motto „Nebojte se!“. Chceme se nicméně chovat jako skuteční křesťané  a proto  i v konkrétních krocích naplňovat přikázání lásky: tedy být ohleduplní a zodpovědní.

Z tohoto důvodu jsem  rozhodl, že jako ordinář plzeňské diecéze od této neděle obnovuji pro naši diecézi  dispens od závazné  účasti  na nedělních bohoslužbách pro sestry a bratry důchodového věku, jestliže to tak sami uznají pro sebe za vhodné.

Zároveň naléhavě vyzývám všechny kněze, aby dbali na používání desinfekčních prostředků a to  především před každým podáváním svatého přijímání. Svaté přijímání naléhavě doporučuji všem věřícím přijímat na ruku a kněze zavazuji pod poslušností, aby tomuto přání věřících vyšli maximálně vstříc. Se stejnou naléhavostí doporučuji opět na nějaký čas upustit od podávání rukou při pozdravení pokoje.

Milí spolubratři, sestry a bratři, žehnám Vám stále ještě z koronavirové izolace a těším se na osobní setkání. Chybíte mi.

                                                                                                 Váš biskup Tomáš

Nebojme se být pozitivní!

Moji drazí, dovolte, abych si pro kratičké zamyšlení propůjčil starozákonní text Třetí knihy Mojžíšovy, ve kterém se praví: „Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“/Lv 19, 2/

Když se pokusíme vtáhnout podstatu tohoto verše do dnešních dnů a měsíců, které právě, jako společnost, chceme-li ona „pospolitost“  prožíváme, tak si můžeme dovolit aktualizovat výzvu Hospodinovu pro člověka jednadvacátého století: Buďte pozitivní, neboť já Hospodin váš Bůh, jsem pozitivní. Přiznám se, že mě v uplynulých dnech zaskočila otázka, jestli si nemyslím, že by covid-19 mohl být Božím trestem. No popravdě-nemyslím si, spíše řeknu, že současná situace je Boží výzvou pro lidstvo, jestli jsme schopni zachovat pozitivitu i v nepozitivním čase. Jestli jsme schopni brát ohledy jeden na druhého, jestli jsme schopni být oporou pro své okolí, jestli jsme schopni dodržet několik málo zásad k ochraně své i našich nejbližších a přátel, anebo jsme pouze schopni negativisticky reptat. Víte, důležité je, abychom měli na mysli neustálou blízkost Hospodinovu v jakékoli době, v jakékoli situaci a abychom se společně snažili neuhýbat z cesty, po níž společně kráčíme do země zaslíbené do Božího království. Z různých stran a míst světa k nám denně přicházejí zprávy, které o pozitivitu ani nezavadily, ale to nám nemá brát jistotu, kterou máme, že Hospodin žehná svému lidu. Nenechme se tedy znepokojit světem, který má strach z pozitivity nemoci, nechme se nadchnout i povzbudit Božím slovem a Hospodinovou blízkostí i ve zdánlivě nepozitivní době. Nechme svá srdce infikovat působením Svatého Ducha, se kterým ať jsme schopni zvládnout všecko pro dožití do života věčného.  

Věřím, že společnou modlitbou jsme schopni vše zvládnout a svou pozitivitou v Kristu podržet společnost, církev i svět.

Na přímluvu Matky Boží Panny Marie, žehnej nám Bůh!              Bystrík Feranec 

 

Minifestival farní zahrada trochu jinak.DSC_0310.JPG

Koncem srpna se uskutečnil již tradiční minifestival Farní Zahrada. Už název festivalu napovídá, kde se tato akce odehrává. Ale název byl tento rok zavádějící. Z důvodu deštivého počasí a také díky pandemickým opatřením, se letošní fest uskutečnil v kostele sv. Jakuba. Kostel se stal na chvíli zahradou plnou "Božích  bylinek". Tradiční Mše na začátek akce připravila "půdu pro nastupující umělce. Jako první vystoupila Dana Pechánková se svou dcerou. Její písně z CD Dárky byly na úvod takovým krásným "Slunečním zářením", které nás proteplilo a připravilo na vystoupení Jardy Svobody. Jeho písně a texty se staly "hnojivem" pro posluchače, které obohatilo naše srdce. Závěrečné vystoupení kapely Augenblick s jejich židovskými písněmi bylo "závlahou", která posílila tu přítomnou "Boží zahradu". I když nebyl kostel naplněn k prasknutí, byla přítomnost kulturu milujících lidí příjemně překvapivá. Děkuji tímto všem účastníkům akce, pomocníkům, pekařům a dalším Božím lidem.

                                                                                                                 Sebiš pořadatel

Z poslední pastorační rady

    Buďme vděčni za skutečnost Boží přítomnosti v našem životě, v cestě farnosti. Boží požehnání jsme letos mohli zakusit v semináři Gaudete et exsultate, v době covidové karantény, v daru dvou katechumenů, v příchodu kaplana Bystríka. Touto vděčností jsme v pondělí 21. 9. zahájili setkání pastorační rady.

    Poté jsme Bystríka do pastorační rady přijali symbolickým snědením dortíku. Oficiální jmenování dostane následně písemným dekretem.

   Následovala společná četba Směrnic pro službu pastoračních rad, která se tentokrát týkala kompetencí pastorační rady a procesním postupům, které mohou nastat, nepřijme-li farář doporučení PR.

   V dalším bodu jsme se věnovali koncepci farního rozpočtu na příští rok:

Pro jednodušší uchopení farních výdajů můžeme farní rozpočet na příští rok vidět ve třech kategoriích:

 1. Výdaje spojené s běžným provozem. Tyto výdaje spojené s fungováním naší služby v obvyklých obrysech budou zřejmě podobné tomu, co známe z minulých let.
 2. Výdaje spojené s novými pastoračními prioritami. Ve farnosti letos vznikl charitní fond, na kterém je asi 40 000Kč. Tyto peníze mohou být využity na nové pastorační projekty, či pomoc potřebným. Letos jsme nepořádali sbírku na charitní evangelizační projekt Mary meals, na pomoc Libanonu. Můžeme tedy přispět z tohoto fondu.
 3. Výdaje spojené s velkými opravami převážně podmíněné získáním dotací:

   Ve farním kostele nás může čekat, vyjde-li již konečně dotace, započetí generální rekonstrukce, a měli bychom pokračovat v restaurování Kalvárie ve vchodě. Pokud se letos nepodaří z finančních důvodů pořídit přepážku – dveře mezi vstupní prostor a kostel, přesouvá se tento plán do příštího roku. V příštím roce také může být započato se zhotovením nového svatostánku v prostoru sochy Panny Marie pod kůrem.

   Na sokolovské faře nás čeká rekonstrukce bytu pro kaplana a II. etapa úprav okolí fary.

   Na kostele ve Svatavě bychom chtěli zahájit přípravné kroky k rekonstrukci kostelních oken, která jsou v havarijním stavu.

   Na kostele v Krajkové chceme dokončit rekonstrukci střechy a pokračovat v restaurování oltářů.

   V závěru setkání jsme se snažili formulovat znamení doby a hledat odpovědi z hlediska pastorace:

   Znamení doby, na která chceme reagovat, vidíme ve společnosti v těchto fenoménech: Strach, životní prostředí a jeho vykořisťování, soustředění se na výkon a konzum, nedostatek času na vztahy a sebe sama, kolaborace církve se světskou mocí.

    Na tyto výzvy bychom mohli reagovat především těmito přístupy či prostředky: Být otevření vůči lidem kolem, světu, nebát se otevírat citlivá témata. Jako prostor pro tuto otevřenost se mohou stát především „farní skupinky“ poskytující podporu těm, kteří pro život hledají oporu v Bohu a společenství. Farní skupinky dovolují zakusit jak osobní přístup, tak dobrodiní společenství. Dále vnímáme jako prostředek pro sdílení víry konání kulturních a společenských akcí a církevní školu.

   Farář považuje jako nejzákladnější prostředek umožňující adekvátně odpovědět na současné výzvy kontemplativní přístup k životu jako takovému. Kontemplace Boží blízkosti v životě, v lidech, ve stvoření, přírodě, vede k postupnému osvobození člověka ze soustředěnosti na sebe a své potřeby k obdivu toho, co se ke mně vztahuje – Bůh, příroda, lidé. Vidím-li současně zlo, které zotročuje, vykořisťuje a ničí Boží stvoření a na druhé straně krásu, životnost svobodu, toho, co provází Boží stvoření, mohu prožít vnitřní touhu po obrácení a chtít pro sebe druhé i přírodu to dobré, co nás rozvíjí a slouží nám. Proto farář podporuje prostředky, které slouží kontemplaci. Ať už je to osobní modlitba, adorace, otevřenost potřebným lidem, nebo putování přírodou spojenou s její kontemplací a obdivem k ní.

   A co by nás ještě mohlo čekat v budoucnu?

Farář má v úmyslu během zimních měsíců aktualizovat farní kartotéku.

Společné setkání ekonomické a pastorační rady se uskuteční koncem listopadu a bude na něm konzultována dlouhodobá vize hospodaření farnosti.

                                                                                                       Zapsal Petr Bauchner

Statistika sokolovské farnosti – srpen 2020

                         Pohřby:  Karel Dunka

Sbírky

2.8.

9.8.

16.8.

23.8.

30.8.

celkem

Svatava

 

 

2 800,-

2 600,-

2 500,-

7 900,-

Krajková

 

940,-

270,-

290,-

4 960,-

6 460,-

Sokolov

1 866,-

2 499,-

3 408,-

4 222,-

2 675,-

14 670,-

Sbírky na bohoslovce

 

 

 

4 512,-

 

 

Kasičky Krajková

 

 

 

 

461,-

461,-

Celkem

1 866,-

3 439,-

6 478,-

7 112,-

10 596,-

29 491,-

 

Říjnoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v říjnu svoje narozeniny:

Bucová Edita

Hafenrichter Ondřej

Haufová Eva

Koliáš Krištof

Korbelová Olga

Krobová Ivana

Odehnalová Jitka

Vopatová Libuše

Seiler Karel

Tomčík Daniel

Tomčíková Kateřina

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb