Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
29.8.2020
Datum ukončení:
25.9.2020

Nedělní stránka

září 2020

 (příští nedělní stránka vyjdde 27. 9. 2020)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2020-08-30.pdf

 

index.jpgPutování do Teplé

Když se to událo poprvé, došlo mi, že to bude „návykové“. Dvoudenní cesta v samotě  divokou přírodou Slavkovského lesa, s přespáním tamtéž. Když začnu stoupat a město zůstává v údolí pode mnou, několikrát se ohlédnu nazpět. Najednou, z pohledu z výšky, se tolik „důležitých“ věcí stává malichernými. Občas se podívám do mapy, ale pak jsou úseky, kde mě vede jen instinkt. Začíná se mě zmocňovat jakási euforie ze svobody, navzdory času a prostoru, ve kterém se pohybuji. Vše se zdá být silně přítomné: Moje pubertální léta, kdy jsem tuto opojnou svobodu zakusil poprvé, putujíc sám Vysočinou. Moje celoživotní žízeň najít smysl a cíl mé cesty. Jednotlivé etapy této cesty. Bolest nad nejistotou, zda jdu správně. Lítost nad časem, který utekl, aniž by byl naplněn Nepomíjejícím. Je to snad hluboký prožitek pomíjivosti, bolest sžíravá, ale zároveň chtěná, čímsi burcující, prostě tvůrčí, která mě znovu přitahuje putovat Sudety? Procházím místy, kde stály vesnice, mlýny, kostely i hřbitovy. Zde všude žili lidé se svými osudy, touhami, zde v potu tváře pracovali na polích, v lesích. To co budovali, byl jen opojný sen, který se v několika okamžicích rozplynul? Co má vlastně smysl, co tu po mně zůstane? Bolestné prozření je nesmírně osvobodivé. Začínají mi docházet „věci“, kterými si dokazuji svou identitu, své poslání,  sám sebe. Začínám nabývat odvahu tyto věci odkládat. Moje srdce prahne po opojnějších věcech, než je radost z lidsky povedených akcí, zdařilých projektů, uznání od druhých. Dostávám odvahu dát svému srdci prostor  po tom, aby žíznilo. Uvědomuji si, že mi nic nebrání, abych se stal tím, kdo je blahoslavený ve své žízni, chudobě srdce. Celá moudrost života se mi najednou slévá v toto poznání: Nebát se hledat pod žízněmi srdce tu jedinou žízeň, Toho, jehož žízeň byla silnější než smrt. Když pak vidím čmeláka usedat na květ, stromy, jež zahubilo sucho s kůrovcem, slyším ranní troubení jelenů, cosi se ve mně chvěje. Jak pošetilé je jednání člověka, který se to vše snaží uchopit, ovládnout, znásilnit? A oč tajemnější a krásnější jsou hlubiny mého vlastního srdce, srdce, které se stalo příbytkem toho, jenž je Nespoutanost a Krása sama? Utíkat v myšlenkách do minulosti, obírat se plánováním budoucnosti, bere sílu mému srdci BÝT. Jen přítomný okamžik je věčný, nepodléhá prostoru a času, ale do prostoru a času prolamuje Nesmírnost samu. Jen teď a tady se mohu nedechnout dechu života. Přicházím do Teplé. Toužím po setkání s ostatními. Jejich cesta je jiná než ta moje, ale to dýchání je nám všem stejné. Proto jsme tu spolu.

                                                                                                                                                                     Petr Bauchner

Ohlášky týdne 28. srpna - 5. září:

 • Neděle 30. 8. je 22. nedělí v mezidobí.
 • Ve středu 2. 9. se budeme modlit v intenci Dne modliteb za péči o stvoření.
 • Ve čtvrtek 3. 9. budeme slavit mši svatou v 10:00 v LDN v Dolním Rychnově
 • Ve čtvrtek 3. 9. se koná od 17:30 společná modlitba v kostele.
 • V pátek 4. 9. budeme slavit od 9:30 mši v LDN v Královském Poříčí.
 • Pátek 4. 9. je prvním pátkem v měsíci září. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazání nemocných.
 • V sobotu 5. 9. bude mít lomnický kostel pouť. Mši svatou ve 14:00 bude sloužit v němčině Peter Fořt.

Ohlášky týdne 6. - 12. září:

 • Neděle 6. 9. je 23. nedělí v mezidobí.
 • Ve středu 9. 9. oslavíme při ranní mši svaté Narození Panny Marie.
 • Ve čtvrtek 10. 9. se uskuteční v LDN Svatava od 9:30 bohoslužba slova.
 • Ve čtvrtek 10. 9. se ve farním kostele uskuteční od 17:30 večer chval.
 • V pátek 11. 9. bude večerní mše svatá kvůli pouti do Teplé přesunuta již na ráno na 7:40.
 • V sobotu 12. 9. se zástupci naší farnosti zúčastní diecézní pouti do Teplé.

Ohlášky týdne 13. - 19. září:

 • Neděle 13. 9. je 24. nedělí v mezidobí. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na Svatou zemi. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěna Alena Bálková, od 12:30 budou slavit bohoslužbu řeckokatolíci. Kromě pravidelných bohoslužeb budeme slavit též od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • V pondělí 14. 9. na svátek Povýšení svatého kříže se sejdeme ke mši svaté ve farním kostele v 7:40.
 • Ve středu 16. 9. nebude ranní mše svatá ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 17. 9. se v kostele sejdeme od 17:30 ke společné modlitbě.
 • Pátek 18. 9. prožijeme jako farní den pokání postu a modlitby. Individuální půst zakončíme mší svatou od 17:00 a noční adorací po jejím skončení.

Ohlášky týdne 20. – 26. září:

 • Neděle 20. 9. je 25. nedělí v mezidobí. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V pondělí 21. 9. oslavíme při ranní mši svaté v 7:40 svatého Matouše.
 • V pondělí 21. 9. se na faře od 18:30 sejde Pastorační rada.
 • Ve čtvrtek 24. 9. se sejdeme v kostele od 17:30 ke společné modlitbě.
 • V pátek 25. 9. bude ve farním kostele ve 13:00 pokřtěn Daniel Havran
 • V sobotu 26. 9. se uskuteční Výlet do farních lesů II.
 • Neděle 29. 9. je 26. nedělí v mezidobí. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na diecézní charitu. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • V neděli 29. 9. se uskuteční v krajkovském kostele od 18:00 koncert Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera G. B. Pergolesi –Stabat Mater.
 • Pondělí 28. 9. je státním svátkem, slavností svatého Václava. Mše svatá bude ve farním kostele v 8:30.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem – září

Evangelizační: Úcta ke zdrojům planety – Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.

Národní: Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, sprave­dlnost a dobro všech.

 

Společné prohlášení předsedů CEC a CCEE pro „Dobu stvoření“ 2020hands-600497-1920.jpeg

Od 1. září do 4. října probíhají na celém světě oslavy stvoření, které budou zahájené Dnem stvoření.

Hodnoty „Doby stvoření“ sahají až ke kořenům křesťanské víry. Stvoření je Boží dar lidstvu a všem živým bytostem. Je proto naším závazkem abychom ji, jako dobří a spolehliví správci a jako věrní služebníci Boha, chránili.

„Země je Pánem a vším, co je v něm, světem a těmi, kteří v něm žijí.“                                     (Žalm 24,1)

Papež František v encyklice Laudato Si´ zdůraznil, že „naléhavá výzva k ochraně našeho společného domova zahrnuje snahu spojit celou lidskou rodinu a usilovat o udržitelný a integrální rozvoj“. Zároveň silně apeloval na „nový dialog o tom, jak utváříme budoucnost naší planety. Potřebujeme rozhovor, který zahrnuje všechny lidi, protože environmentální výzva, kterou procházíme, a její lidské kořeny, znepokojují a ovlivňují nás všechny.“

Podobně jeden z významných teologů naší éry Jurgen Moltmann dal jasně najevo, že „teologickým protivníkem je dnes nihilismus praktikovaný v našich jednáních s přírodou“ a vyzval k „hledání Boha přítomného ve stvoření skrze Svatého Ducha, které může přivést muže a ženy ke smíření s přírodou.“

Oslava Dne stvoření 1. září a Doby stvoření má významný ekumenický rozměr. Při oslavách se v těchto dnech ohlédneme a poděkujeme za tento návrh ekumenického patriarchy Dimitriosa I. v roce 1989. Od té doby byla myšlenka Doby stvoření a jejího ekumenického ducha dále společně potvrzována evropskými ekumenickými shromážděními CEC a CCEE v Basileji 1989, Grazu 1997 a Sibiu 2007.

Pandemie COVID-19 nám letos odhalila, jak hluboce je Země propojena. Uvědomili jsme si, více než kdy jindy, že od sebe nejsme izolováni a že podmínky lidského zdraví a pohody jsou křehké. Dopad pandemie nás nutí brát vážně potřebu bdělosti a potřebu podmínek udržitelnosti života na Zemi. To je ještě důležitější s ohledem na devastaci životního prostředí a hrozby změny klimatu.

Zveme vás, abyste letos oslavili Dobu stvoření pod názvem Jubilee for Earth (Milostivý rok pro Zemi). Koncept tohoto milostivého roku je zakořeněna v Bibli a zdůrazňuje, že musí existovat spravedlivá a udržitelná rovnováha mezi sociální, ekonomickou a ekologickou realitou. Poučení z biblického pojetí oslavy nám ukazuje na potřebu obnovit rovnováhu v samotných systémech života, potvrdit potřebu rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti a potvrdit potřebu prorockého hlasu při obraně našeho společného domova.

Zveme všechny pastýře a evropské křesťany, farnosti, církevní společenství a všechny lidi dobré vůle, aby věnovali pozornost Době stvoření a prožili ji v ekumenickém duchu sjednoceni v modlitbě.

                                                                                                     Christian Krieger, předseda CEC 

                                                                                                     Em. Kartu. Angelo Bagnasco, předseda CCEE

 12. září 2020 Diecézní pouť do Teplé

 

Sestry a bratři,                biskup.jpg                                             

pěkně Vás zdravím na konci prázdninového času. Snad se většině z Vás podařilo letošní čas dovolených a odpočinku prožít požehnaně, i když možná nemálo z Vás kvůli koronavirové situaci muselo na poslední chvíli měnit či omezit své plány.

Změna a omezení se bohužel týkají i naší nadcházející diecézní pouti v Teplé 12. září.

Nařízení vlády z důvodu ochrany před koronavirovou nákazou omezilo počet přítomných na bohoslužbách v kostelích na maximální počet 500 účastníků. To se sice nedotýká v rámci pravidelných bohoslužeb žádné z našich farností, ale výrazně to omezuje podmínky pro každoroční celodiecézní setkání v Teplé.

Proto jsem se rozhodl po poradě se svými spolupracovníky Vás požádat, abyste letos do Teplé vyslali z každé farnosti pouze své zástupce, kteří tam při bohoslužbě v obětním průvodu symbolicky položí na oltář modlitební úmysly a prosby každého z Vás. Věřím, že setkání v Teplé tak zůstane skutečně i v současné náročné koronavirové situaci poutí celé naší plzeňské diecéze.

Vás všechny, sestry a bratři, vyzývám a prosím, abyste své zástupce, na kterých se dohodnete s Vaším duchovním správcem, na cestu vybavili Vašimi prosbami a díky, které napíšete na lístek a které při slavení mše svaté v Teplé Vaši reprezentanti přinesou k oltáři sesbírané v koších za každý vikariát. Budu velmi rád, jestliže ve svých prosbách budete myslet na současné starosti a radosti naší diecéze, na potřeby všech nás putujících do Božího království. Modlitby za zemřelé vložíme souhrnně při mši svaté, nemusíte je psát jmenovitě. Diecéze bude moci být tímto způsoben přítomna celá a prosby i chvály každého z Vás budou zahrnuty do společných modliteb.

Protože datum pouti 12. září se kvapem blíží, vyzývám Vás, abyste se na svých zástupcích dohodli již o této neděli a při bohoslužbách neděle příští odevzdali těmto zástupcům své prosby i chvály napsané na jednotlivých lístečcích. Tito zástupci dostanou od svých duchovních také vstupenky, které je opravňují účastnit se programu v kostele v Teplé.

Bratři a sestry, nebojme se, Boží blízkost a starostlivost nemohou ani v nejmenším omezit žádná lidská opatření. Naše letošní diecézní heslo je platné trvale!

Moc Vám všem děkuji za podporu a aktivní účast na této nezvyklé formě letošní diecézní pouti, myslím na Vás, žehnám Vám a svěřuji se do Vašich modliteb.                                                                                  Váš biskup Tomáš

                                                                                               

Program pouti:

10.00 Začátek v kostele (moderuje Ivana Čamková)

10.05 katecheze na diecézní motto - P. Jakub Holík

11.00 Modlitba za diecézi - b. Tomáš, P. Jakub, M. Frouzová, s. Edith

12.00 občerstvení (stánky na nádvoří), guláš pro kněze v letním refektáři

13.30 beseda s nunciem - nuncius, b. Tomáš

           křížová cesta (v parku) - premonstráti

14.30 slavení eucharistie – b. Tomáš, káže nuncius, na závěr vyhlášení výsledků soutěže Znalec diecéze

15.45 konec pouti

 

Vstup do kostela bude možný pouze na vstupenky. Zájemci o účast na pouti (o vstupenky), napište se do neděle 6. 9. na arch vyložený ve farním kostele.

 

Oznámení

V návaznosti na odvolání Jiřího Majkova z Lokte dochází ke změně v organizaci duchovní správy v sokolovském vikariátu.  Sokolovskou farnost posílí od 1. 9. 2020 nový kaplan Bystrík Feranec, dosavadní  farní vikář v Klatovech, který bude zároveň administrátorem farnosti Loket.

 

Pozvánky na společná setkání

 • Večer chval se uskuteční ve farním kostele v Sokolově ve čtvrtek 10. 9. od 17:30
 • Den pokání, postu a modlitby 18. 9. prožijeme na úmysly péče o stvoření – za změnu konzumního života společnosti, který vede ke zničení života na zemi. Po večerní mši svaté v 17:00 bude následovat celonoční adorace v kostele s hodinovými turnusy. Na ty se hlaste u paní Kodedové, tel.: 731 626 162.
 • Pils Alive 2020křesťanský hudební festival, nádvoří františkánského kláštera, Plzeň 19. 9. od 13:00 Nezmaři, Chválová skupina Cheb, Chválová skupina Plzeň, Duo Pachnerovi, Elias, Jentet.Plakat_babis.jpg
 • Výlet do farních lesů II. Po vydařeném výletu do farních lesů, který proběhl již před několika lety, se nabízí všem farníkům opět neopakovatelná společná akce. Tentokrát bychom chtěli navštívit farní lesy, které se nacházejí v lokalitě přehrady Horka nedaleko Krajkové. Kromě radosti být spolu, nás čeká opravdu krásná příroda, kam běžný turista obvykle nezavítá. Šli bychom převážně po cestách, chvílemi i trošku těžším terénem, takže se vyžaduje alespoň minimální tělesná zdatnost a dobré boty. Trasa bude měřit kolem 10 km. A cestou si uvaříme společně polévku. Sraz bude v sobotu 26. 9. v 9:00  u kostela v Krajkové. Protože v sobotu dopoledne nejde do Krajkové veřejná doprava, domluvíme se na společnou cestu auty. Ti kdo by mohli poskytnout dopravu, i ti kdo ji přijmou, se napíši v kostele na arch papíru.
 • Je Andrej mafián, nebo oběť? Je Babiš největším polistopadovým podvodníkem, který zdecimoval tuto zemi, nebo jsme všichni letadlo? Na tyto otázky se s nadhledem a humorem snaží najít odpověď herci a herečky divadla RePublika v inscenaci kabaretního provedení. Vstupné 250 Kč. Kapacita míst omezena. Prodej lístků na alfaticket.cz.  P.S Roušky mějte připravené v kabelkách a po kapsách.
 • Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera tradičně v Krajkové  27. 9. v 18 h, kostel sv. Petra a Pavla G. B. Pergolesi – Stabat Mater
 • Vážení příznivci krásné hudby, věřím, že podivně vymknutá doba je za námi a na konci září se již sejdeme v kostele sv. Petra a Pavla u příležitosti koncertu v rámci šestého ročníku festivalu J. C. F. Fischera, který bude pro letošek zároveň festivalovým koncertem závěrečným. A zakončení to bude náležitě slavnostní – v podání špičkového souboru Ensemble Damian s dirigentem Tomášem Hanzlíkem zazní slavné velkolepé dílo G.B.Pergolesiho - Stabat Mater. 

                                                                                                                                                  Přeji Vám pevné zdraví a těším se na viděnou!

                                  Michaela Káčerková, ředitelka festivalu

 

Zářijoví jubilanti:

Krob Luboš

Krob Lukáš

Lukšíková Hedvika

Pokorná Alexandra

Baláž Amon Martin    

Polívková Veronika

Puffrová Dagmar

Somorovská Helga

Šulcová Magdalena

Tlustá Edita

Tomčík Viktor

Vajda Vincent

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v září svoje narozeniny:

Náboženství pro děti a mládež:

Od nového školního roku jsou děti zvány na „náboženství“. Info u faráře.

Ze života farnosti


 118081107_1686730021494406_1587356862701648065_n.jpg

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie na Hartenberku

 

Statistika sokolovské farnosti – červen 2020

Křty: Adéla Anežka Durdová, Emil Sivák, Roman Slepčík. Pohřby: Marie Hyhlíková

Sbírky

7.6.

14.6.

21.7

28.6.

celkem

Svatava

2 200,-

2 400,-

2 400,-

2 400,-

9 400,-

Krajková

445,-

1 070,-

540,-

1 130,-

3 185,-

Sokolov

2 799,-

2 995,-

3 566,-

2 161,-

11 521,-

Na koronavir

2 217,-

 

 

 

2 217,-

Kasičky Sokolov

567,-

 

 

 

567,-

Celkem

8 228,-

6 465,-

6 506,-

5 691,-

26 890,-

Statistika sokolovské farnosti – červenec 2020

Sbírky

5.7.

12.7.

19.7.

25.7.

26.7.

celkem

Svatava

2 700

 

 

 

2 600

5 300

Krajková

505

 

660

 

591

1 756

Sokolov

2 763

1 932

3 507

1 088

2 078

11 368

Kasičky Sokolov

2 492

 

 

 

1 246

3 738

Celkem

8 460

1 932

4 167

1 088

6 515

22 162

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy