Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.3.2019
Datum ukončení:
15.3.2019

       Nedělní stránka

začátek doby postní

  3.– 16. 3. 2019

      (příští nedělní stránka vyjde 17. 3. 2019)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-03-03.pdf

 

Daniel 240.jpg

 

 

 

Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.

Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.                (Joel 3,12-13)

 

 

 

 

 

Ohlášky týdne 3. – 9. března:

 • Neděle 3. 3. je 8. nedělí v mezidobí
 • Středa 6. 3. je Popeleční středou, začátkem doby postní, postní den. Mše svatá s udílením popelce se uskuteční od 18:00 ve farním kostele (od 17:00 adorace).
 • Ve čtvrtek 7. 3. budeme od 9:30 slavit mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • Ve čtvrtek 7. 3. se na faře sejdeme od 17:30 ke společné modlitbě.
 • V pátek 8. 3. bude ve farním kostele od 16:30 pobožnost křížové cesty a od 17:00 mše svatá.

Ohlášky týdne 10. – 16. března:

 • Neděle 10. 3. je první nedělí postní. Od 12:30 budou mít bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 13. 3. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve čtvrtek 14. 3. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • V pátek 15. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu. Po ní následuje mše svatá v kapli kostela.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční vikariátní setkání mládeže v Lubech.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční setkání chlapů. Více informací níže.

Ohlášky týdne 17. – 23. března:

 • Neděle 17. 3. je 2. nedělí postní. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři, od 15:00 budeme slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • V úterý 19. 3. oslavíme mší svatou v 7:40 na faře slavnost sv. Josefa.
 • Ve středu 20. 3. budeme od 10:00 slavit mši svatou v Domově seniorů v Královském Poříčí a od 13:00 v LDN ve Svatavě.
 • Ve středu 20. 3. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve čtvrtek 21. 3. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 21. 3. se bude konat na faře od 17:30 večer chval.
 • Pátek 22. 3. prožijeme jako den pokání modlitby a postu za otevřenost naší farnosti Duchu svatému.
 • V pátek 22. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu a od 17:00 slavit mši svatou.
 • Neděle 24. 3. je 3. nedělí postní. Od 12:30 budou slavit ve farním kostele liturgii řeckokatolíci.
 • Po večerní mši svaté farář zve farníky na faru k oslavě svých 55. narozenin.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem březen

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství

– za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.

Národní úmysl:

– Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.

Úmysl diecézní modlitební štafety:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se  každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

 • 3. - 9. březen Ostrov - Pane, prosíme za farnost Ostrov, aby našla odvahu otevřít své srdce pro Boží záměry a stala se tak nositelem jeho světla uprostřed společnosti, která ho nezná. Aby lidé ve farnosti pocítili touhu otevřít se službě pro druhé a nežili uzavřeni do svých ideálů.
 • 10. - 16. březen Planá u Mar. Lázní - Modleme se za oživení víry farnosti Planá u M. L., za nové konverze, autenticitu života z víry, děti a mládež a jejich touhu po poznání osvobozující pravdy a za dobré a upřímné vztahy se sousedy z Německa – rodáky, kteří přicházejí do poutního kostela Sv. Anny.

Doba postní

   Bratři a sestry, postní doba je prostor mimořádné Boží milosti, jež může nově změnit náš život. Ten se odvíjí od milosti křtu, ve kterém jsme se spojili s Ježíšem Kristem a tak překonali prokletí našeho hříchu působícího zatracení. Tuto milost svobody od zla a otevřenosti pro moc Ducha svatého nám postní doba nabízí k obnovení a prohloubení. Jsou-li v nás zdroje Božího života, pak také jiní žízniví lidé mohou u nás najít inspiraci k utišení své žízně. A tato schopnost nabídnout druhým Ježíše je dar, který v letošním roce z podnětu našeho papeže i biskupa, můžeme pro svůj život přijmout.

   Jaké příležitosti nám půst k tomu přináší? Velmi intenzivní způsob jak se otevřít Duchu svatému přináší seminář „Život v Duchu“ jehož se někteří farníci účastní.

Jiná příležitost může být denní modlitba nad Božím slovem s pomocí nějaké příručky – např. průvodcem Postní dobou, který bude v kostele k dispozici. Vlastnímu obrácení chceme také věnovat Den pokání, postu a modlitby v pátek 22. 3. nebo postní rekolekci v Chodově 6. 4. Jedním ze způsobů almužny je také postní sbírka, která probíhá individuální formou například skrze skládací papírovou kasičku (dostupnou v kostele), a jež bude zakončena slavnostním přinášením obětních darů na Zelený čtvrtek.                    Petr Bauchner

Pozvánky

 • Violoncellista Josef Klíč vystoupí v husitské kapli. Na Popeleční středu 6. března v 18:00 v kapli Husova sboru (v ulici Obce Ležáky 542) vystoupí vynikající violoncellista Josef Klíč, koncertní mistr Národního divadla v Brně, známý ovšem i z působení na rockové scéně. Představí především svou autorskou tvorbu. Vstupné dobrovolné. Více informací najdete na stránkách: www.husuvsbor-sokolov.cz
 • Koncert Jindry Černohorského 3. 2019 17:00. Sbor církve Adventistů sedmého dne, Kraslická 494/14, Sokolov, vstupné dobrovolné.
 • Víkend pro chlapy v termínu 15. – 17. března s tématem „Manželství na cestě“, prostor pro setkání a sdílení, zastavení se na cestě i odpočinek. Pořádají Chlapi na cestě. Více informací u faráře.
 • Setkání mládeže karlovarského kraje. Toto společné dobrodružství začíná společným večerním programem v pátek 15. března na faře v Lubech. Společné chvíle nám pomůže naplnit kapela s týmem lidí z Koinonie sv. Jana Křtitele z Litic. Moc se na ně těšíme!

    Co všechno nás čeká? Hudba, hry, modlitba chval, společné rozhovory a činnost a nakonec i mše svatá. Těšíme se na vás všechny.     P. Marek a P. Piotr

 • Postní rekolekce s biskupem Tomášem – 24. 3. 2019 pastorační centrum Pernink a Horní Blatná 700Kč/osoba, 1300Kč/pár. Přihlášky a info www.bip.cz/reko19
 • Tammím. Pražský kněžský seminář zve mladé muže od 15 do 30 let na tradiční duchovní víkend, který proběhne 29. – 31. března 2019 v Arcibiskupském semináři v Praze. Letošní téma: „Věřím.“ Říká se totiž o nás, že jsme věřící. Ale co to znamená? Že chodíme na mši, usmíváme se na lidi v tramvaji, pijeme s mírou, děláme dobré skutky a pracujeme na vlastním seberozvoji? Nebo jde ještě o něco víc? 

Další informace naleznete na stránkách www.seminar-praha.cz.

 • Rekolekce pro ženy 5. – 7. 4. 2019 na Perninku, cena 700 Kč. Duchovní průvodce P Krzystof Dedek. Informace a přihlášky: podlipna@bip.cz, 777 025 312.

 

Postup úprav vstupního prostoru farního kostela.

   I v roce 2019 by měly v sokolovském farním kostele probíhat úpravy vstupního prostoru, jejichž cílem je docílit důstojného vstupu do kostela. V prostoru pod věží dojde k sejmutí staré nástěnky, opravě omítek, a nové výmalbě. Sousoší Kalvárie bylo v těchto dnech odvezeno k restaurování. A pokud vyjde dotace na opravu, mělo by se restaurované na své původní místo vrátit v roce 2020. cena všech těchto oprav bude činit asi 500 000,- Kč, z toho oprava Kalvárie asi 450 000,- Kč

   Prostor pod věží bude od kostela oddělen novými dřevěnými prosklenými dveřmi, které nahradí stávající mříž. Cena těchto dveří zatím nebyla stanovena.

   V prostoru pod kůrem by v letošním roce měla být dokončena nová trojdílná mříž, která dá návštěvníkům kostela možnost vstupu do tohoto ohraničeného prostoru, jež poskytne po celý den tiché místo k modlitbě.

   Cena celé mříže bude 283 000,- Kč, a zatím z ní byly vyrobeny 2 díly v hodnotě 183 000,-Kč. Sbírka farníků doposud činí 168 000,- Kč. Bylo by tedy velmi dobré, kdyby se nám v letošním roce podařilo sesbírat zbývajících 115 000.-Kč. Z toho důvodu byla účelová sbírka na pořízení mříže schválena pastorační i ekonomickou radou a biskupstvím i na rok 2019.

   Děkujeme dárcům, kteří na mříž jmenovitě či anonymně přispěli. Jména, která známe, jsou tato:  K. Bartuška, P. Bauchner, G. Beerová,  B. Jirásková, L. Jůnová, M. Kašparová, V. Kozák, J. Králič, H. Reinecke, J. Slaninková, F. Stehnová, MUDr. Tomanová, E.+R. Tlustý, M. Wagner.

 

Vyúčtování 9. farního plesu

Příjmy

Výdaje

Výsledek

Vstupenky

34 200,-

Kapela

12 500,-

 

Tombola

13 114,-

Sál

20 086,-

 

Dary+šatna

  1 061,-

OSA

 3 500,?

 

 

 

Provize INFO

560,-

 

 

 

Taneční vystoupení

600,-

 

 

 

Pohoštění kapela

96,-

 

 

 

Papírnictví

1 237,-

 

Celkem

48 375,-

 

38 579,-

+ 9 796,-

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
29
Modlitební síť přímluvců
30
Modlitební síť přímluvců
31
Modlitební síť přímluvců