Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.3.2019
Datum ukončení:
15.3.2019

       Nedělní stránka

začátek doby postní

  3.– 16. 3. 2019

      (příští nedělní stránka vyjde 17. 3. 2019)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-03-03.pdf

 

Daniel 240.jpg

 

 

 

Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.

Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.                (Joel 3,12-13)

 

 

 

 

 

Ohlášky týdne 3. – 9. března:

 • Neděle 3. 3. je 8. nedělí v mezidobí
 • Středa 6. 3. je Popeleční středou, začátkem doby postní, postní den. Mše svatá s udílením popelce se uskuteční od 18:00 ve farním kostele (od 17:00 adorace).
 • Ve čtvrtek 7. 3. budeme od 9:30 slavit mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • Ve čtvrtek 7. 3. se na faře sejdeme od 17:30 ke společné modlitbě.
 • V pátek 8. 3. bude ve farním kostele od 16:30 pobožnost křížové cesty a od 17:00 mše svatá.

Ohlášky týdne 10. – 16. března:

 • Neděle 10. 3. je první nedělí postní. Od 12:30 budou mít bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 13. 3. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve čtvrtek 14. 3. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • V pátek 15. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu. Po ní následuje mše svatá v kapli kostela.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční vikariátní setkání mládeže v Lubech.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční setkání chlapů. Více informací níže.

Ohlášky týdne 17. – 23. března:

 • Neděle 17. 3. je 2. nedělí postní. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři, od 15:00 budeme slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • V úterý 19. 3. oslavíme mší svatou v 7:40 na faře slavnost sv. Josefa.
 • Ve středu 20. 3. budeme od 10:00 slavit mši svatou v Domově seniorů v Královském Poříčí a od 13:00 v LDN ve Svatavě.
 • Ve středu 20. 3. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve čtvrtek 21. 3. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 21. 3. se bude konat na faře od 17:30 večer chval.
 • Pátek 22. 3. prožijeme jako den pokání modlitby a postu za otevřenost naší farnosti Duchu svatému.
 • V pátek 22. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu a od 17:00 slavit mši svatou.
 • Neděle 24. 3. je 3. nedělí postní. Od 12:30 budou slavit ve farním kostele liturgii řeckokatolíci.
 • Po večerní mši svaté farář zve farníky na faru k oslavě svých 55. narozenin.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem březen

Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství

– za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.

Národní úmysl:

– Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.

Úmysl diecézní modlitební štafety:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se  každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

 • 3. - 9. březen Ostrov - Pane, prosíme za farnost Ostrov, aby našla odvahu otevřít své srdce pro Boží záměry a stala se tak nositelem jeho světla uprostřed společnosti, která ho nezná. Aby lidé ve farnosti pocítili touhu otevřít se službě pro druhé a nežili uzavřeni do svých ideálů.
 • 10. - 16. březen Planá u Mar. Lázní - Modleme se za oživení víry farnosti Planá u M. L., za nové konverze, autenticitu života z víry, děti a mládež a jejich touhu po poznání osvobozující pravdy a za dobré a upřímné vztahy se sousedy z Německa – rodáky, kteří přicházejí do poutního kostela Sv. Anny.

Doba postní

   Bratři a sestry, postní doba je prostor mimořádné Boží milosti, jež může nově změnit náš život. Ten se odvíjí od milosti křtu, ve kterém jsme se spojili s Ježíšem Kristem a tak překonali prokletí našeho hříchu působícího zatracení. Tuto milost svobody od zla a otevřenosti pro moc Ducha svatého nám postní doba nabízí k obnovení a prohloubení. Jsou-li v nás zdroje Božího života, pak také jiní žízniví lidé mohou u nás najít inspiraci k utišení své žízně. A tato schopnost nabídnout druhým Ježíše je dar, který v letošním roce z podnětu našeho papeže i biskupa, můžeme pro svůj život přijmout.

   Jaké příležitosti nám půst k tomu přináší? Velmi intenzivní způsob jak se otevřít Duchu svatému přináší seminář „Život v Duchu“ jehož se někteří farníci účastní.

Jiná příležitost může být denní modlitba nad Božím slovem s pomocí nějaké příručky – např. průvodcem Postní dobou, který bude v kostele k dispozici. Vlastnímu obrácení chceme také věnovat Den pokání, postu a modlitby v pátek 22. 3. nebo postní rekolekci v Chodově 6. 4. Jedním ze způsobů almužny je také postní sbírka, která probíhá individuální formou například skrze skládací papírovou kasičku (dostupnou v kostele), a jež bude zakončena slavnostním přinášením obětních darů na Zelený čtvrtek.                    Petr Bauchner

Pozvánky

 • Violoncellista Josef Klíč vystoupí v husitské kapli. Na Popeleční středu 6. března v 18:00 v kapli Husova sboru (v ulici Obce Ležáky 542) vystoupí vynikající violoncellista Josef Klíč, koncertní mistr Národního divadla v Brně, známý ovšem i z působení na rockové scéně. Představí především svou autorskou tvorbu. Vstupné dobrovolné. Více informací najdete na stránkách: www.husuvsbor-sokolov.cz
 • Koncert Jindry Černohorského 3. 2019 17:00. Sbor církve Adventistů sedmého dne, Kraslická 494/14, Sokolov, vstupné dobrovolné.
 • Víkend pro chlapy v termínu 15. – 17. března s tématem „Manželství na cestě“, prostor pro setkání a sdílení, zastavení se na cestě i odpočinek. Pořádají Chlapi na cestě. Více informací u faráře.
 • Setkání mládeže karlovarského kraje. Toto společné dobrodružství začíná společným večerním programem v pátek 15. března na faře v Lubech. Společné chvíle nám pomůže naplnit kapela s týmem lidí z Koinonie sv. Jana Křtitele z Litic. Moc se na ně těšíme!

    Co všechno nás čeká? Hudba, hry, modlitba chval, společné rozhovory a činnost a nakonec i mše svatá. Těšíme se na vás všechny.     P. Marek a P. Piotr

 • Postní rekolekce s biskupem Tomášem – 24. 3. 2019 pastorační centrum Pernink a Horní Blatná 700Kč/osoba, 1300Kč/pár. Přihlášky a info www.bip.cz/reko19
 • Tammím. Pražský kněžský seminář zve mladé muže od 15 do 30 let na tradiční duchovní víkend, který proběhne 29. – 31. března 2019 v Arcibiskupském semináři v Praze. Letošní téma: „Věřím.“ Říká se totiž o nás, že jsme věřící. Ale co to znamená? Že chodíme na mši, usmíváme se na lidi v tramvaji, pijeme s mírou, děláme dobré skutky a pracujeme na vlastním seberozvoji? Nebo jde ještě o něco víc? 

Další informace naleznete na stránkách www.seminar-praha.cz.

 • Rekolekce pro ženy 5. – 7. 4. 2019 na Perninku, cena 700 Kč. Duchovní průvodce P Krzystof Dedek. Informace a přihlášky: podlipna@bip.cz, 777 025 312.

 

Postup úprav vstupního prostoru farního kostela.

   I v roce 2019 by měly v sokolovském farním kostele probíhat úpravy vstupního prostoru, jejichž cílem je docílit důstojného vstupu do kostela. V prostoru pod věží dojde k sejmutí staré nástěnky, opravě omítek, a nové výmalbě. Sousoší Kalvárie bylo v těchto dnech odvezeno k restaurování. A pokud vyjde dotace na opravu, mělo by se restaurované na své původní místo vrátit v roce 2020. cena všech těchto oprav bude činit asi 500 000,- Kč, z toho oprava Kalvárie asi 450 000,- Kč

   Prostor pod věží bude od kostela oddělen novými dřevěnými prosklenými dveřmi, které nahradí stávající mříž. Cena těchto dveří zatím nebyla stanovena.

   V prostoru pod kůrem by v letošním roce měla být dokončena nová trojdílná mříž, která dá návštěvníkům kostela možnost vstupu do tohoto ohraničeného prostoru, jež poskytne po celý den tiché místo k modlitbě.

   Cena celé mříže bude 283 000,- Kč, a zatím z ní byly vyrobeny 2 díly v hodnotě 183 000,-Kč. Sbírka farníků doposud činí 168 000,- Kč. Bylo by tedy velmi dobré, kdyby se nám v letošním roce podařilo sesbírat zbývajících 115 000.-Kč. Z toho důvodu byla účelová sbírka na pořízení mříže schválena pastorační i ekonomickou radou a biskupstvím i na rok 2019.

   Děkujeme dárcům, kteří na mříž jmenovitě či anonymně přispěli. Jména, která známe, jsou tato:  K. Bartuška, P. Bauchner, G. Beerová,  B. Jirásková, L. Jůnová, M. Kašparová, V. Kozák, J. Králič, H. Reinecke, J. Slaninková, F. Stehnová, MUDr. Tomanová, E.+R. Tlustý, M. Wagner.

 

Vyúčtování 9. farního plesu

Příjmy

Výdaje

Výsledek

Vstupenky

34 200,-

Kapela

12 500,-

 

Tombola

13 114,-

Sál

20 086,-

 

Dary+šatna

  1 061,-

OSA

 3 500,?

 

 

 

Provize INFO

560,-

 

 

 

Taneční vystoupení

600,-

 

 

 

Pohoštění kapela

96,-

 

 

 

Papírnictví

1 237,-

 

Celkem

48 375,-

 

38 579,-

+ 9 796,-

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí