Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
16.2.2019
Datum ukončení:
1.3.2019

     Nedělní stránka

IMG_6756.JPG6. a 7. týden v mezidobí

17. 2.– 2. 3. 2019

      (příští nedělní stránka vyjde 3. 3. 2019)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-02-17.pdf

 

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“

                                                                         Iz 41,8

 

Ohlášky týdne 17. – 23. února:

 • Neděle 17. 2. je 6. nedělí v mezidobí. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři, od 15:00 budeme slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • V pondělí 18. 2. nebude ranní mše svatá a náboženství dětí.
 • Ve středu 20. 2. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 20. 2. budeme od 13:00 slavit mši svatou v LDN ve Svatavě.
 • Ve středu 20. 2. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve středu 20. 2. proběhne na faře od 18:00 první setkání semináře Život v Duchu.
 • Ve čtvrtek 21. 2. proběhne na faře od 17:30 večer chval.
 • Pátek 22. 2., svátek Stolce sv. apoštola Petra prožijeme jako Farní den pokání , postu a modlitby.

Ohlášky týdne 18. února – 2. března:

 • Neděle 24. 2. je 7. nedělí v mezidobí. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka Haléř sv. Petra. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • Ve středu 27. 2. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve čtvrtek 28. 2. se na faře sejdeme od 17:30 ke společné modlitbě.
 • Pátek 1. 3. je prvním pátkem v měsíci březnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s možností svátosti smíření a od 17:00 mše svatá.
 • Od března budou páteční večerní mše svaté v kapli farního kostela.

Ohlášky týdne 3. – 9. března:

 • Neděle 3. 3. je 8. nedělí v mezidobí
 • Středa 6. 3. je Popeleční středou, začátkem doby postní. Mše svatá s udílením popelce se uskuteční od 18:00 ve farním kostele (od 17:00 adorace).
 • Ve čtvrtek 7. 3. budeme od 9:30 slavit mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • Ve čtvrtek 7. 3. se na faře sejdeme od 17:30 ke společné modlitbě.
 • V pátek 23. 2. bude ve farním kostele od 16:30 pobožnost křížové cesty a od 17:00 mše svatá.
 • Neděle 10. 3. je první nedělí postní.

 

Úmysl diecézní modlitební štafety:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se  každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

 • 17. - 23. února Nýrsko Modleme se za farnost Nýrsko, aby Duch svatý naplňoval všechen tamější lid moudrostí a láskou a chránil jej před zlem, pýchou a nenávistí.
 • 24. února - 2. března Nýřany Modleme se, aby ve farnosti Nýřany znovu zakořenila katolická víra a zbožnost.

 

Seminář Život v Duchu

char.png

    Bratři a sestry, chtěl bych vás srdečně pozvat k účasti na semináři Život v Duchu. Sám jsem seminář prožil již jako student teologie a tehdy mi velmi pomohl na cestě mé víry. Seminář mi pomohl zprostředkovat zkušenost, že Pán si mě vyvolil a že jsem pro něj důležitý a chtěný. Tato zkušenost byla pro mě velmi útěšnou a pomohla mi otevřít Bohu své srdce v důvěře a lásce.

   A když jsem poté začal prožívat větší a větší osvobození z různých mindráků mého ega,  rostla ve mně současně svoboda k tomu neuzavírat se v sobectví a závidět druhým jejich dary, ale radovat se z toho, co oni dostali, i z toho, čím já sám jsem obdarován, a tak ve vzájemném sdílení tvořit společenství lásky. 

   Mohu říci, že prožitím semináře jsem skutečně začal vnímat, že Duch svatý žije v mém nitru a že mám radost být Bohu nablízku.

   Vnímám, jak nás často bolí to, že neumíme víru předávat druhým lidem. Ale někdy nám v té bolesti uniká to, že tím, kdo předává víru, je sám Bůh, My nejsme zodpovědní za to, jestli druzí víru nepřijali, ale za to jestli jsme sami nechali Ducha svatého v nás žít, a tak prozařovat naše srdce, myšlenky slova i skutky.

   Seminář, který zahajujeme v těchto dnech ve farnosti, je příležitostí, která se neopakuje každý rok, a je tedy vzácná. Je velkou možností, jak spolu s ostatními vytvořit společenství, které podobně jako v první církvi, očekávalo v modlitbách na vylití Ducha svatého.

   Přípravné setkání již proběhlo minulou středu 13. 2., ale je možné se ještě připojit ve středu 20. 2. od 18:00 na faře, kde proběhne první setkání semináře.

   Podmínkou účasti v semináři je jednak účastnit se všech společných setkání, kterých bude během 8 týdnů 10 a budou trvat asi hodinu a půl, jednak věnovat každý den alespoň 15 minut osobní modlitbě, ke které účastníci dostanou podklady.

   Záměrem semináře je tedy vytvořit prostředí, ve kterém můžeme otevřít své vnitřní touhy po plnosti života a objevit v sobě prameny tohoto života.

   Silně přeji každému z nás farníků i naší farnosti jako celku, aby byla naplněna radostí, kterou může dát jen náš Pán a kterou nám nikdo a nic nemůže vzít. Proto žehnám a modlím se za čas, ve kterém budeme prožívat seminář, aby pro nás byl časem, jež nám dovolí vstoupit do nového, Božího života.

                                                                                   Farář Petr

 pokání.jpg

 

Den pokání modlitby a postu – pátek 22. 2. 2019

Pátek 22. 2. bude společným farním dnem pokání, modlitby a postu.

     První část dne prožijeme osobním postem, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za církev a sílu pro její další cestu v boji se hříchem klerikalismu - touhy ovládat a vlastnit se zvláštním úmyslem modliteb za oběti i pachatele sexuálního zneužívání.

 

 

 

 

Služba potřebným:

Během 7. neděle v mezidobí 24. 2. proběhne při bohoslužbách sbírka „Haléř sv. Petra“. Tato sbírka se odesílá do Vatikánu. Výnos sbírky je použít na charitativní projekty po celém světě. Pomáhá ke zmírnění bídy ve světě a k hojení následků přírodních katastrof.

 

Pozvánky

 • Setkání pastoračních asistentů akolytů, lektorů, mimořádných služebníků eucharistie a pomocníků kněží ve farnosti 23.– 2. od 9:30 v Plzni Františkánská 11. Téma: Evangelii gaudium.

 

 • Postní rekolekce s biskupem Tomášem 23. – 24. 3. 2019 pastorační centrum Pernink a Horní Blatná 700Kč/osoba, 1300Kč/pár. Přihlášky a info www.bip.cz/reko19

 

 • Setkání mládeže karlovarského kraje. Je tu nový rok a s ním i nová dobrodružství. I jedno z nich se už blíží. Zveme mládež nejen karlovarského kraje na další setkání, Pomalu se vytváří parta známých tváří. Proto jsme se rozhodli naše setkání rozšířit o páteční večer. Toto společné dobrodružství tedy začíná společným večerním programem v pátek 15. března na faře v Lubech. Čekáme vás už od 18-té hodiny. K přespání si nezapomeňte vzít spacák. V sobotu 16. března to pak rozpálíme naplno. Společné chvíle nám pomůže naplnit kapela s týmem lidí z Koinonie sv. Jana Křtitele z Litic. Moc se na ně těšíme!

    Co všechno nás čeká? Hudba, hry, modlitba chval, společné rozhovory a činnost a nakonec i mše svatá

                                     Těšíme se na vás všechny.            P. Marek a P. Piotr

 

 • Rekolekce pro ženy 5. – 7. 4. 2019 na Perninku, cena 700 Kč. Duchovní průvodce P Krzystof Dedek. Informace a přihlášky: podlipna@bip.cz, 777 025 312.

 

Malá tisková zprávaDSC_1269.JPG

     V minulých číslech Nedělní stránky se objevily pozvánky na  akce. Jednalo se o koncert Vladimíra Merty a Ondřeje Fencla a besedu s Alexandrem Flekem o Parabibli. Mohu konstatovat, že obě akce proběhly úspěšně a dokonce i lidé se dostavili. Na faru dorazilo 15 lidí, kteří doufám nelitovali, že věnovali svůj večerní čas této netradiční besedě. Odměnou jim určitě byla zakoupená Parabible, ve které každý den čtou poutavé příběhy Ježíše z Nošovic.

    Koncert Vladimíra Merty a Ondry Fencla se odehrál v Music clubu Alfa v Sokolově a navštívilo jej 50 platících diváků. Pro mne to bylo hudební i duchovní občerstvení, které jsem mohl prožít s oběma umělci. Oba zde pobyli dva dny, kdy druhý den si vyběhli na běžky na Bublavu a poté koncertovali na chebské faře na benefičním koncertě pro hospic sv. Jiří Cheb. Zde se dokázalo najít 30 lidí, kteří koncert navštívili a podpořili hospic. To je tedy krátká Tisková  zpráva. Díky všem, kdo se akcí účastnili.

                                                                                    Jan Sebján - pořadatel

 

Z posledního setkání ekonomické rady

   K svému řádnému setkání se ERF sešla 28. 1. 2019.

   V počátku setkání jsme hovořili, zda po loňském úmrtí pana Ladislava Filipa nedojmenovat nějakého nového člena ERF. Především z důvodu, že současný početní stav ekonomické rady vyhovuje směrnicím o ekonomických radách, se ERF shodla, že případné dojmenování není nyní nutné.

Poté jsme diskutovali o  návrhu rozpočtu farnosti pro rok 2019. Rozpočet je členěn střediskově, pastorační část je vytvořena obdobně jako v loňském roce, část věnující se opravám byla v ERF konzultována zvlášť. Protože jsme v NS plán velkých oprav zveřejnili již dříve v souvislosti s pastorační radou, v tomto článku se mu již nevěnujeme. Realizace plánu velkých oprav bude ve většině položek závislá na získaných či nezískaných dotacích. Rozpočet je mírně deficitní, deficit bude uhrazen z našetřených prostředků z minulých let.

Rozpočet farnosti na rok 2019 ERF, po dílčích vysvětleních, přijala bez připomínek.

Dále ERF odsouhlasila účelové sbírky pro rok 2019. Budou 2: 1) na dokončení mříže do vstupního prostoru farního kostela a 2) na rekonstrukci střechy kostela v Krajkové.

    Další projednávaný bod se týkal farních lesů.

    Farář nejdříve seznámil členy ERF se Závěry z kontrolní pochůzky ve farních lesích, kterou uskutečnil se zástupcem Biskupství plzeňského ing. Ondřejem Sudou 3. 9. 2019.

Ze zprávy vyplývá, že zisky, které odvádí smluvní podnik farnosti, jsou nadstandardní ve srovnání s obdobnými lesními majetky jinde. Nižší úhrn těžeb v posledních letech je dán nízkými výkupními cenami dřeva, proto se s těžbou čeká na příznivější roky.

   Nedostatky zjištěné při pochůzce se týkaly především nedostatečné ochrany mladých porostů vůči okusu zvěře. S dodavatelem prací byla domluvena náprava.

   Farář poté seznámil členy ERF s nabídkou biskupství propachtování farních lesů pod jeho správu.

Nabídka se snaží řešit situace, kdy by farnost z důvodu velké těžby mohla spadnou mezi plátce DPH.

Našim lesům toto nebezpečí zatím aktuálně nehrozí, proto radní souhlasili s návrhem faráře nabídku biskupství nevyužít.

V závěru setkání jsme se věnovali účetní uzávěrce za rok 2018

Členové ERF dostali v předstihu k prostudování podrobnou analýzu příjmů a výdajů za rok 2018. Debata nad materiály pomohla vysvětlit některá stručná hesla a položky, ze kterých jsou výsledné sumy tvořeny.

Členové ERF neměli k finanční uzávěrce za rok 2018 větší připomínky. Hospodaření farnosti vidí jako dobré a faráře pověřili vypracováním ekonomické zprávy. Ekonomická zpráva by měla být pro farnost zveřejněna spolu s přehlednou tabulkou příjmů a výdajů během dubna 2019.

 

Farářova radost

IMG_0442.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovečka, která se narodila 11. února

Poděkování

 • Díky všem, kteří pomohli s přípravou a průběhem farního plesu.

 

Březnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v březnu svoje narozeniny:

 

Beerová Gertruda

Dietlová Kateřina

Holá Anna

Bauchner Petr

Brosig Alois

 

Hunyorová Helga

Koliáš Vladimír

Korbel Petr

Kozák Václav

Nagyová Jiřina

 

Reinecke Herbert

Vlachá Barbora

Zuber Herbert


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy