Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
16.3.2019
Datum ukončení:
29.3.2019

  Nedělní stránka

2. a 3. týden postní

17.– 30. 3. 2019

     (příští nedělní stránka vyjde 31. 3. 2019)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-03-17.pdf

Daniel 231.jpg

 

 

Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň.

A z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj vyvolený Syn,

toho poslouchejte.“ (Lk 9,34n)

 

 

 

Ohlášky týdne 17. – 23. března:

 • Neděle 17. 3. je 2. nedělí postní. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři, od 15:00 budeme slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • V úterý 19. 3. oslavíme mší svatou v 7:40 na faře slavnost sv. Josefa.
 • Ve středu 20. 3. budeme od 10:00 slavit mši svatou v Domově seniorů v Královském Poříčí a od 13:00 v LDN ve Svatavě.
 • Ve středu 20. 3. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve čtvrtek 21. 3. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 21. 3. se bude konat na faře od 17:30 večer chval.
 • Pátek 22. 3. prožijeme jako den pokání modlitby a postu za otevřenost naší farnosti Duchu svatému.
 • V pátek 22. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu a od 17:00 slavit mši svatou.

Ohlášky týdne 24. – 30. března:

 • Neděle 24. 3. je 3. nedělí postní. Od 12:30 budou slavit ve farním kostele liturgii řeckokatolíci. Po večerní mši svaté farář zve farníky na faru k oslavě svých 55. narozenin
 • V pondělí 25. 3. na slavnost Zvěstování Páně v sokolovské farnosti mše svatá Farář bude na návštěvě rodiny v Brně. Nejblíže je možno navštívit mši svatou ve farní kapli v Lokti od 7:30.
 • Ve středu 27. 3. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve čtvrtek 28. 3. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • V pátek 29. 3. se budeme ve farním kostele od 16:30 modlit křížovou cestu. Po ní následuje mše svatá v kapli kostela.

Ohlášky týdne 31. března – 6. dubna:

 • Neděle 31. 3. je 4. nedělí postní. Od 12:30 budou mít ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 3. 4. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve čtvrtek 4. 4. budeme od 9:30 slavit mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • Ve čtvrtek 4. 4. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • Pátek 5. 4. je prvním pátkem v dubnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s možností svátosti smíření, od 16:30 křížová cesta a od 17:00 mše svatá.
 • V sobotu 6. 4. se uskuteční v Chodově od 9:00 vikariátní postní rekolekce.
 • Neděle 7. 4. je 5. nedělí postní.

 

Úmysl diecézní modlitební štafety:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se  každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

 • 17. - 23. března Plánice - Prosíme za posvěcení, vzrůst a upevnění křesťanského života jednotlivců i rodin plánické farnosti.
 • 24. - 30. března Plasy - Prosíme o Ducha svatého pro farní společenství v Plasích, aby rostla jejich radost ze života s Kristem a touha, aby ho poznali i ostatní.

 

Doba postní - Jaká je její náplň?

Začněme od konce postní doby - od Velikonoc, na něž je postní doba přípravou. Ty jsou to ústředními svátky liturgického roku. Ve smrti a vzkříšení Ježíše Krista spočívá jádro celého křesťanství. A křesťanské velikonoce jsou vlastně formou určitého dramatu, hry v nejvznešenějším slova smyslu, kterou je liturgie. Slavení velikonoc tak vede k prožití podstatných zastavení na cestě Boží záchrany, podstatné body dějin spásy, totiž vyvedení z Egypta, záchranu beránkem, jehož krví byly pomazány veřeje, soud, utrpení, smrt a vzkříšení pravého velikonočního beránka - Krista. A liturgie je dramatem, do něhož má být "divák", tedy křesťan, vtažen: má se ho zúčastnit, aby měl podíl nejen na plodech této "hry", tedy liturgie, ale i na plodech skutečné původní události - vykupitelského díla Ježíše Krista.

      Ale vraťme se ještě k chápání velikonoc jako liturgie - hry. Křesťan byl jednou provždy "pronesen" koupelí znovuzrození. Ale tento fakt, navěky platný, má pronikat do jeho vědomí, které je stále zanášeno vším možným i nemožným, Božím i hříšným. Musí se tedy k této základní skutečnosti vracet, aby měl jako svobodný, rozumný, jednající tvor ze své vůle účast na tajemství Kristovy smrti a vzkříšení - jinými slovy, aby vědomě uchopil skutečnost svého křtu a aby jej uskutečňoval. K tomu mu má pomoci každoroční prožití Velikonoc. Účast křesťana na velikonoční slavnosti má totiž pro něj vyvrcholit obnovou křestního slibu v liturgii velikonoční noci. Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení se totiž stalo pro nás plně platným právě naším křtem - tím se v nás uskutečnilo tajemství vykoupení. Obnovou křestního slibu si tento nejzávaznější fakt i závazek svého života chceme uvědomit a znovu jej prožít. To ovšem nejde ve dvou nebo třech minutách, v čase, v němž obnova při liturgii velikonoční noci proběhne. A tak na tuto obnovu nás připravuje nejen liturgie velikonočního třídení, ale právě celá postní doba.
     V čem se tedy může tato příprava postní dobou uskutečňovat?
- odřeknutím si postem toho, co nás zdržuje a poutá, se uvolňujeme pro Boha
- zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem
- větší pozorností vůči Božímu slovu vnikáme hlouběji do tajemství Božího jednání s lidmi
- hlubší a plnější modlitbou se sbližujeme s Bohem, naším Otcem
- rozjímáním Kristova utrpení, například v křížové cestě, se snažíme nejen vidět velikost Boží lásky, ale také pochopit, že cesta spásy vede přes kříž
- pokáním, které vrcholí ve svátosti smíření, děláme svůj obrat k Bohu, ke Kristově cestě, rozcházíme se s hříchem, nastupujeme cestu nápravy, vracíme se do křestního stavu Božích dětí.
     Zřeknutím se zla a vyznáním víry při obnově křestního slibu ve velikonoční noci potom korunujeme naši postní "práci" a dáváme Bohu prostor, aby v nás mohl konat své velké činy, aby v nás projevil svou sílu, tu sílu, kterou Krista vzkřísil z mrtvých (Ef 1,19-20).                             

                                                                                                                                   Autor: Opatrný Aleš   

                                              

pokání.jpg

Večer chval

Březnový večer chval bychom rádi společně prožili ve čtvrtek 21. 3. od 17:30 na faře. Povzbuďme se k účasti, ať nad námi může Hospodin rozjasnit svou tvář a naplnit nás radostí a pokojem.


Pátek 22. 3. bude společným farním dnem pokání, modlitby a postu.

     První část dne prožijeme osobním postem, od 16:30 se sejdeme ke křížové cestě a od 17:00 budeme slavit mši svatou. Po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za  naši farnost a její otevření se působení Ducha svatého.

 

Návštěvy nemocných a osamělých

Konkrétním projevem naší postní obnovy se může stát větší všímavost vůči osamělým a nemocným lidem v našem okolí. Starší lidé se často cítí být svému okolí na obtíž a tudíž sami si o pomoc či návštěvu neřeknou. Pokusme se jim dát pocítit, že stáří může být dobou nejen bolestnou, ale také velmi plodnou. Pokud poznáte lidi, kteří by rádi přijali i návštěvu faráře, postní doba je k tomu velmi vhodný čas. Farář rád přijme vaše podněty a tyto bratry a sestry navštíví.

 

 • Národní pochod pro život a rodinu 2019 Praha sobota 27. 4. 2019

Přijeďte na každoroční manifestaci všech, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. Pomozte nám změnit Českou republiku, aby každá rodina mohla děti přijímat s radostí.  Nevnucujeme zákazy. Nabízíme řešení.

Program:

 • 10:30 Pražský hrad - katedrála mše svatá
 • 12:30 Klárov - park před stanicí metra Malostranská oběd a program
 • 14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí.
 • 16:00 Zakončení u sochy sv. Václava

Odhlášení není problém. Brzkým přihlášením nám ale velmi ulehčíte přípravu.

 

 • Den modlitby a postu za misionáře mučedníky 3. postní neděle 24. března 2019.

Martyrologie za rok 2018 uvádí, že bylo na celém světě zabito 40 misionářů, téměř dvojnásobek oproti 23 obětem v roce 2017. Většinou se jedná o kněze-35.

Připomeňme také, že v současné době je kvůli své víře po celém světě ohroženo na životě 200 mil. křesťanů. Podrobnou zprávu najdete na: www.missio.cz /aktuality/martyrologie-za-rok-2018.

Vložme prosím do přímluv při bohoslužbách i soukromě prosbu papeže Františka: „Modleme se za mnohé křesťany ve světě, kteří trpí pronásledováním a násilím. Ať jim Bůh daruje odvahu k věrnosti.“

 

Pozvánky

 

 • CK Chroštík srdečně zve na celodenní veřejný výlet - Pozvání Viléma Mrštíka - 23. března 2019. Více informací na farní nástěnce nebo: j.krivanec@centrum.cz nebo tel. 603 293 697 a 777 486 096.
 • Minifor - Formační setkání ministrantů plzeňské diecéze se koná 23. 3. Více informací na nástěnce.
 • Křížová cesta Modliteb matek - Maminky z Modliteb matek zvou jako každý rok všechny, kdo mají zájem, na Křížovou cestu MM. Proběhne ve farním kostele v Sokolově dne 9. 4. 2019 v 18.00hod.

…Pane Ježíši, prosíme za své děti a samy za sebe, každé zastavení na Tvé křížové cestě je také zastavením na naší životní cestě…

 • Rekolekce pro ženy – 7. 4. 2019 na Perninku, cena 700 Kč. Duchovní průvodce P Krzystof Dedek. Informace a přihlášky: podlipna@bip.cz, 777 025 312.

                                                   


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy