Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.2.2019
Datum ukončení:
15.2.2019

       Nedělní stránka

4. a 5. týden v mezidobí

3. – 16. 2. 2019

      (příští nedělní stránka vyjde 17. 2.2019)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-02-03.pdf


pramen.jpg

 

 

Izajáš 55,1:  "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

 

 

 

 

Ohlášky týdne 4. – 9. února:

 • Neděle 3. 2. je 4. nedělí v mezidobí.
 • V pondělí 4. 2. se uskuteční na sokolovské faře od 18:00 setkání s autorem Parabible.
 • Ve středu 6. 2. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve středu 6. 2. se uskuteční v Music clubu alfa od 18:00 koncert Vladimíra Merty a Ondřeje Fencla.
 • Ve čtvrtek 7. 2. budeme slavit od 9:30 mši svatou v DPS Pochlovice.
 • Ve čtvrtek 7. 2. nebude mše svatá ve Svatavě.
 • Ve čtvrtek 7. 2. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • V pátek 8. 2. nebude večerní mše svatá.

Ohlášky týdne 10. – 16. února:

 • Neděle 10. 2. je 5. nedělí v mezidobí. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • Pondělí 11. 2. je Světovým dnem nemocných.
 • Ve středu 13. 2. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve středu 13. 2. bude na fařev 18:00 zahájen seminář Život v Duchu.
 • Ve čtvrtek 14. 2. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 14. 2. se bude konat na faře od 18:30 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • V pátek 15. 2. se od 20:00 koná v MDK Sokolov 9. farní ples.

Ohlášky týdne 17. – 23. února:

 • Neděle 17. 2. je 6. nedělí v mezidobí. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři, od 15:00 budeme slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • V pondělí 18. 2. nebude ranní mše svatá a náboženství dětí.
 • Ve středu 20. 2. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 20. 2. budeme od 13:00 slavit mši svatou v LDN ve Svatavě.
 • Ve středu 20. 2. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 21. 2. proběhne na faře od 17:30 večer chval.
 • Pátek 22. 2., svátek Stolce sv. apoštola Petra prožijeme jako Farní den postu a modlitby.
 • Neděle 24. 2. je 7. nedělí v mezidobí. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka Haléř sv. Petra. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.

Celosvětová síť modlitby s papežem

Všeobecný úmysl  - Obchod s lidmi  – za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.

Národní úmysl – Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.

Úmysl diecézní modlitební štafety:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se  každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

 • 3. - 9. února Mrákov - Prosíme za farnost Mrákov, upevni, Pane, v jejich rodinách svornost a lásku a nauč je předávat světlo víry dalším generacím
 • 10. - 16. února Nejdek Ať Duch svatý obnoví farnost i město Nejdek.

 

Turné Parabible - prosba.

Parabible.jpg

 

 

Jak jistě víte, v pondělí 4. 2. 2019 proběhne od 18:00 na naší faře setkání s autory Parabible. Moc vás prosím, vy kdo umíte tvořit výborné buchty, štrůdly a koláče, zda byste trochu nepřispěli na drobné občerstvení po akci. Budu velice potěšen vaší pomocí. Doporučuji přijít na tento večer a pozvat i své hledající a nebo i nehledající kamarády, či kamarádky. Vhodné pro puberťáky a mládež. Ahoj na faře.                                Jan Sebján - prosebník

 

koncert.jpeg

 

 

 

Koncert Vladimíra Merty a Ondřeje Fencla

     Ve středu 6. 2. 2019 od  18.00 hod. pořádáme v prostorách Music clubu Alfa v Sokolově koncert písničkářské legendy Vladimíra Merty. Spolu s ním také vystoupí Ondřej Fencl, který je známým hudebníkem.  Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji MDK Sokolov za cenu 120 Kč. Na místě bude možné vstupenku zakoupit za 150 Kč. Jistě si vzpomínáte na vystoupení Vladimíra Merty na akci Noc kostelů v našem kostele v minulém roce. Myslím, že koncert tohoto dua stojí za poslech.         

                                                               Jan Sebján

 

 

 

Seminář Život v Duchu

 

Obnova.jpgOtče,  vylij svého Ducha na svůj lid

a daruj nám  nový pohled na Tvou slávu,

nové zakoušení Tvé moci,

novou důvěru k Tvému slovu,

novou odevzdanost pro Tvou službu,

aby Tvoje láska rostla v našem středu

a aby přišlo Tvé království, skrze Krista našeho Pána

 

Seminář Život v Duchu je osmitýdenním seminářem charismatické obnovy podle P. Ernsta Sieverse. Cílem semináře je otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a jeho hlubšímu působení v životě křesťana. Seminář vychází z tradice charismatické obnovy, mnohým lidem umožnil prohloubit zásadním způsobem život s Bohem.

Stavební prvky semináře:

- Osobní modlitba s předem připraveným biblickým textem na každý den (bez ochoty a možnosti věnovat denně trochu času osobní modlitbě nebude mít seminář smysl);

- Každý týden společné setkání, které se bude skládat 1) z modlitby ve společenství  (chvály, naslouchání Duchu svatému, přímluvná modlitba); 2) ze sdílení ve skupinkách (jsou neměnné a účastníci jsou vázáni diskrétností); 3) z přednášky, která uvádí osobní rozjímání jednotlivých týdnů.

Informační a přípravné setkání proběhne na faře v Sokolově ve středu 13. února 2019 od 18:00 hod. V následujícím týdnu zájemci oznámí faráři úmysl se na seminář přihlásit. Pro přihlášené je seminář závazný a uzavřený, tj. v jeho průběhu již není možné se připojit. Z účasti na setkání by měly omlouvat pouze vážné důvody (např. nemoc).

Přihlášení účastníci se poté domluví na hodině a dnu v týdnu, kdy se budou společně na sokolovské faře scházet.

Seminář je určený pro všechny křesťany, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem.

 

Únoroví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v únoru svoje narozeniny:

Pavla Koliášová, Marie Korbelová - Jůnová, Jan Kuchař, Kamila Nastincová, Jiří Vopat.

Pozvánky

 • farní ples – pátek 15. 2. 2019. Vstupenky jsou v prodeji na tel. čísle 731 626 162 nebo na faře a potom také v Infocentru v Sokolově. Vítány jsou příspěvky do tomboly.
 • Národní týden manželství – 16. 2. Městská knihovna Sokolov zve na hudebně-poetický večer k Národnímu týdnu manželství. „Zahřej mé omrzlé srdce“ 14. 2. v 18:30. Účinkují Michaela Lindtnerová, Lukáš Bujna a Martin Lindtner. Vstup zdarma.
 • Pouť zamilovaných. Pouť pro všechny manžele, snoubence a ostatní zamilované. Sobota 16. února 2019 Vršíček u Rokycan. Více info na bip.cz/ntm19.
 • Setkání pastoračních asistentů akolytů, lektorů, mimořádných služebníků eucharistie a pomocníků kněží ve farnosti – 2. od 9:30 v Plzni Františkánská 11. Téma: Evangelii gaudium.
 • Postní rekolekce s biskupem Tomášem – 24. 3. 2019 pastorační centrum Pernink a Horní Blatná 700Kč/osoba, 1300Kč/pár. Přihlášky a info www.bip.cz/reko19

 

Z posledního setkání pastorační rady

   Ke svému řádnému setkání se sokolovská pastorační rada sešla v pondělí 21. 1. 2019. Po úvodní modlitbě jsme rozebírali další část Směrnic pro pastorační rady Plzeňské diecéze. Tentokrát jsme se věnovali článkům zabývajícími se „Členstvím v pastorační radě“ (3.1 – 3.5).

   Hlavní blok našeho setkání jsme poté věnovali reflexi života sokolovské farnosti z hlediska jejího misijního poslání, k jehož obnově vybízí Pastýřský list našeho biskupa Tomáše z ledna letošnímu roku.

Nejdříve jsme se snažili pojmenovat jednak „břemena“, která neseme ve svém životě či v životě farnosti jako zatěžující evangelizační poslání, jednak „radosti“ které nás inspirují pro evangelizaci.

Ad1) „Břemena“: -Neumím argumentovat, získávat lidi přesvědčivými slovy. -Nevyzařuji dostatečně radost, Krista. -Neumím měnit téma rozhovorů od světských záležitostí k věcem víry. -Nemám hořící srdce. -Chybí prostor pro sdílení zkušeností, neznáme se. -Není kam pozvat nově příchozí děti, mládež nebo dospělé. -Neznáme proces, metody evangelizace.

Ad2)  „Radosti“: -Překypovat radostí ze života je důležitější než teologie. -Člověka formuje nějaké utrpení, poté potřebuje více poznávat smysl,  přesah, Boha. -Člověk zapálený ve službě druhým – (Jan Sebján) -Naděje přicházející skrze Boží slovo. -Farní evangelizační buňky. -Zvát na farní i nefarní akce – zprostředkovat účast i nemocným. -Svědectví života. -Oslovení skrze kázání přizpůsobené hledajícím. -Naslouchání, vnímavost pro jedinečnost života každého člověka – všímat si a doprovázet. -Hořící srce.

Po tomto sdílení farář shrnul téma do dvou bodů: 1) Předpoklady nebo podstata evangelizace. 2) Nástroje či metody evangelizace.

Ad1) Pokud nechceme evangelizaci zredukovat na pouze lidskou iniciativu „někoho pro něco získat“, ale chceme-li jí ponechat její dynamiku pocházející z touhy Boha dát člověku zakusit radost z jeho spásy, blízkosti, je samozřejmě nezbytné mít srdce zasažené Duchem svatým. Duch svatý je ten, který dává „hořící srdce“, radost, pochopení Božího slova, kreativitu ve službě a touhu druhým sloužit, schopnost naslouchat a doprovázet, svědčit životem atd.

Ad2) Když jsme proměně Duchem svatým otevřeni, ptáme se po způsobech či nástrojích evangelizace, které korespondují s potřebami lidí.

Potřeby lidí v otevřenosti Bohu je možné shrnout do 4 základních tužeb: 1) Cítit se být přijatý, pochopený, 2) Prožít proměnu, uzdravení v životě, 3) Najít odpovědi na životní otázky o Bohu, 4) Být účastným v tvůrčím procesu.

Dnešní metody evangelizace se snaží o naplnění všech těchto tužeb. Nejznámějšími či nejúspěšnějšími jsou „Kurzy alfa“ jako krátkodobá iniciativa a „Farní evangelizační buňky“ jako trvalý prostor.

Výstupem celého sdílení se nám poté stalo rozhodnutí, že bychom chtěli ve farnosti uspořádat seminář obnovující naši otevřenost Duchu svatému. Jednalo by se zřejmě o kurz Ernesta Sieverse „Život v Duchu svatém“. Pastorační radní dostali na rozmyšlenou, koho oslovit do služebného týmu tohoto kurzu. Kurz by probíhal od poloviny února do poloviny dubna.

Na kurz by poté v druhé polovině roku mohla navázat podpůrná setkání pro ty, kteří by měli zájem vytvářet nové prostory pro sdílení a modlitbu, třeba formou farních evangelizačních buněk.

Na závěr setkání se farář podělil o svůj záměr pozvat našeho biskupa Tomáše, aby nás podpořil v otevřenosti pro evangelizaci. Z důvodu sabatického volna, které farář bude prožívat v květnu a červnu mimo farnost, by chtěl pozvat biskupa Tomáše do farnosti v září.                 

                                                                                         Petr Bauchner

 

Statistika sokolovské farnosti – leden 2019

                Pohřby:  Oldřich Kůs

Sbírky

1.1.

6.1.

13.1.

20.1.

27.1.

celkem

Svatava

 

2 000,-

700,-

550,-

600,-

3 850,-

Krajková

552,-

650,-

660,-

581,-

600,-

3 043,-

Sokolov

1 952,-

2 387,-

3 044,-

2 235,-

2 056,-

11 674,-

Kasičky Sokolov

 

6 652,-

 

 

 

6 652,-

Kasičky Svatava

 

 

 

1 049,-

 

1 049,-

celkem

2 504,-

11 689,-

4 404,-

4 415,-

3 256,-

26 268,-

              Dary na mříž: Anonymní dárce 4 600,-

 

Celkový přehled výsledků Tříkrálové sbírky v obvodu Farní charity Sokolov

            S poděkováním za službu pro Tříkrálovou sbírku 2019 Jan Sebján a Petr Bauchner

Vedoucí

Výtěžek

Vedoucí

Výtěžek

Pavla Koliášová

8 796,00  

Jana Strnadová

3 520,00  

Jitka Slaninková

7 964,00  

Hana Jirková

5 633,00  

Růžena Leknerová

3 893,00  

Marie Krämlingová

11 060,00  

Lenka Slepičková

2 508,00  

Jan Sebján

6 709,00  

Milan Šimek

5 944,00  

Milan Šimek

912,00  

Lenka Račáková

4 004,00  

Jan Sebján

2 549,00  

Daniel Kopčák

5 509,00  

Radek Pitra

5 619,00  

Hana Jirková

4 956,00  

Jana Brázdová

4 633,00  

Jaroslav Králič

4 105,00  

Štěpánka Vybíralová

1 554,00  

Zina Vojáčková

7 591,00  

Tereza Vachulková

3 477,00  

Pavel Borák

5 550,00  

Petra Sebjánová

0,00  

Jiří Németh

1 979,00  

Martina Plaubová

1 157,00  

Jan Sebján

6 383,00

Zina Vojáčková

3 826,00  

Petr Bauchner

3 417,00

 

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
28
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
1
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
2
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
3
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
4
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
5
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
6
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
7
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
8
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
9
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
10
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
11
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
12
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
13
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
14
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
15
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
16
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
17
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
18
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
19
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
20
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
21
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
22
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
23
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
24
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
Postní rekolekce
25
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
26
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
27
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
28
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
29
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
30
Pastýřský list
Poselství papeže Františka
31
Poselství papeže Františka
1 2