Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.2.2019
Datum ukončení:
15.2.2019

       Nedělní stránka

4. a 5. týden v mezidobí

3. – 16. 2. 2019

      (příští nedělní stránka vyjde 17. 2.2019)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-02-03.pdf


pramen.jpg

 

 

Izajáš 55,1:  "Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko!

 

 

 

 

Ohlášky týdne 4. – 9. února:

 • Neděle 3. 2. je 4. nedělí v mezidobí.
 • V pondělí 4. 2. se uskuteční na sokolovské faře od 18:00 setkání s autorem Parabible.
 • Ve středu 6. 2. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve středu 6. 2. se uskuteční v Music clubu alfa od 18:00 koncert Vladimíra Merty a Ondřeje Fencla.
 • Ve čtvrtek 7. 2. budeme slavit od 9:30 mši svatou v DPS Pochlovice.
 • Ve čtvrtek 7. 2. nebude mše svatá ve Svatavě.
 • Ve čtvrtek 7. 2. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • V pátek 8. 2. nebude večerní mše svatá.

Ohlášky týdne 10. – 16. února:

 • Neděle 10. 2. je 5. nedělí v mezidobí. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.
 • Pondělí 11. 2. je Světovým dnem nemocných.
 • Ve středu 13. 2. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve středu 13. 2. bude na fařev 18:00 zahájen seminář Život v Duchu.
 • Ve čtvrtek 14. 2. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 14. 2. se bude konat na faře od 18:30 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • V pátek 15. 2. se od 20:00 koná v MDK Sokolov 9. farní ples.

Ohlášky týdne 17. – 23. února:

 • Neděle 17. 2. je 6. nedělí v mezidobí. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři, od 15:00 budeme slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • V pondělí 18. 2. nebude ranní mše svatá a náboženství dětí.
 • Ve středu 20. 2. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 20. 2. budeme od 13:00 slavit mši svatou v LDN ve Svatavě.
 • Ve středu 20. 2. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 21. 2. proběhne na faře od 17:30 večer chval.
 • Pátek 22. 2., svátek Stolce sv. apoštola Petra prožijeme jako Farní den postu a modlitby.
 • Neděle 24. 2. je 7. nedělí v mezidobí. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka Haléř sv. Petra. Od 12:30 budou ve farním kostele slavit liturgii řeckokatolíci.

Celosvětová síť modlitby s papežem

Všeobecný úmysl  - Obchod s lidmi  – za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.

Národní úmysl – Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.

Úmysl diecézní modlitební štafety:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se  každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

 • 3. - 9. února Mrákov - Prosíme za farnost Mrákov, upevni, Pane, v jejich rodinách svornost a lásku a nauč je předávat světlo víry dalším generacím
 • 10. - 16. února Nejdek Ať Duch svatý obnoví farnost i město Nejdek.

 

Turné Parabible - prosba.

Parabible.jpg

 

 

Jak jistě víte, v pondělí 4. 2. 2019 proběhne od 18:00 na naší faře setkání s autory Parabible. Moc vás prosím, vy kdo umíte tvořit výborné buchty, štrůdly a koláče, zda byste trochu nepřispěli na drobné občerstvení po akci. Budu velice potěšen vaší pomocí. Doporučuji přijít na tento večer a pozvat i své hledající a nebo i nehledající kamarády, či kamarádky. Vhodné pro puberťáky a mládež. Ahoj na faře.                                Jan Sebján - prosebník

 

koncert.jpeg

 

 

 

Koncert Vladimíra Merty a Ondřeje Fencla

     Ve středu 6. 2. 2019 od  18.00 hod. pořádáme v prostorách Music clubu Alfa v Sokolově koncert písničkářské legendy Vladimíra Merty. Spolu s ním také vystoupí Ondřej Fencl, který je známým hudebníkem.  Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji MDK Sokolov za cenu 120 Kč. Na místě bude možné vstupenku zakoupit za 150 Kč. Jistě si vzpomínáte na vystoupení Vladimíra Merty na akci Noc kostelů v našem kostele v minulém roce. Myslím, že koncert tohoto dua stojí za poslech.         

                                                               Jan Sebján

 

 

 

Seminář Život v Duchu

 

Obnova.jpgOtče,  vylij svého Ducha na svůj lid

a daruj nám  nový pohled na Tvou slávu,

nové zakoušení Tvé moci,

novou důvěru k Tvému slovu,

novou odevzdanost pro Tvou službu,

aby Tvoje láska rostla v našem středu

a aby přišlo Tvé království, skrze Krista našeho Pána

 

Seminář Život v Duchu je osmitýdenním seminářem charismatické obnovy podle P. Ernsta Sieverse. Cílem semináře je otevřít se milosti nového vylití Ducha svatého a jeho hlubšímu působení v životě křesťana. Seminář vychází z tradice charismatické obnovy, mnohým lidem umožnil prohloubit zásadním způsobem život s Bohem.

Stavební prvky semináře:

- Osobní modlitba s předem připraveným biblickým textem na každý den (bez ochoty a možnosti věnovat denně trochu času osobní modlitbě nebude mít seminář smysl);

- Každý týden společné setkání, které se bude skládat 1) z modlitby ve společenství  (chvály, naslouchání Duchu svatému, přímluvná modlitba); 2) ze sdílení ve skupinkách (jsou neměnné a účastníci jsou vázáni diskrétností); 3) z přednášky, která uvádí osobní rozjímání jednotlivých týdnů.

Informační a přípravné setkání proběhne na faře v Sokolově ve středu 13. února 2019 od 18:00 hod. V následujícím týdnu zájemci oznámí faráři úmysl se na seminář přihlásit. Pro přihlášené je seminář závazný a uzavřený, tj. v jeho průběhu již není možné se připojit. Z účasti na setkání by měly omlouvat pouze vážné důvody (např. nemoc).

Přihlášení účastníci se poté domluví na hodině a dnu v týdnu, kdy se budou společně na sokolovské faře scházet.

Seminář je určený pro všechny křesťany, kteří chtějí prohloubit svůj vztah s Bohem.

 

Únoroví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v únoru svoje narozeniny:

Pavla Koliášová, Marie Korbelová - Jůnová, Jan Kuchař, Kamila Nastincová, Jiří Vopat.

Pozvánky

 • farní ples – pátek 15. 2. 2019. Vstupenky jsou v prodeji na tel. čísle 731 626 162 nebo na faře a potom také v Infocentru v Sokolově. Vítány jsou příspěvky do tomboly.
 • Národní týden manželství – 16. 2. Městská knihovna Sokolov zve na hudebně-poetický večer k Národnímu týdnu manželství. „Zahřej mé omrzlé srdce“ 14. 2. v 18:30. Účinkují Michaela Lindtnerová, Lukáš Bujna a Martin Lindtner. Vstup zdarma.
 • Pouť zamilovaných. Pouť pro všechny manžele, snoubence a ostatní zamilované. Sobota 16. února 2019 Vršíček u Rokycan. Více info na bip.cz/ntm19.
 • Setkání pastoračních asistentů akolytů, lektorů, mimořádných služebníků eucharistie a pomocníků kněží ve farnosti – 2. od 9:30 v Plzni Františkánská 11. Téma: Evangelii gaudium.
 • Postní rekolekce s biskupem Tomášem – 24. 3. 2019 pastorační centrum Pernink a Horní Blatná 700Kč/osoba, 1300Kč/pár. Přihlášky a info www.bip.cz/reko19

 

Z posledního setkání pastorační rady

   Ke svému řádnému setkání se sokolovská pastorační rada sešla v pondělí 21. 1. 2019. Po úvodní modlitbě jsme rozebírali další část Směrnic pro pastorační rady Plzeňské diecéze. Tentokrát jsme se věnovali článkům zabývajícími se „Členstvím v pastorační radě“ (3.1 – 3.5).

   Hlavní blok našeho setkání jsme poté věnovali reflexi života sokolovské farnosti z hlediska jejího misijního poslání, k jehož obnově vybízí Pastýřský list našeho biskupa Tomáše z ledna letošnímu roku.

Nejdříve jsme se snažili pojmenovat jednak „břemena“, která neseme ve svém životě či v životě farnosti jako zatěžující evangelizační poslání, jednak „radosti“ které nás inspirují pro evangelizaci.

Ad1) „Břemena“: -Neumím argumentovat, získávat lidi přesvědčivými slovy. -Nevyzařuji dostatečně radost, Krista. -Neumím měnit téma rozhovorů od světských záležitostí k věcem víry. -Nemám hořící srdce. -Chybí prostor pro sdílení zkušeností, neznáme se. -Není kam pozvat nově příchozí děti, mládež nebo dospělé. -Neznáme proces, metody evangelizace.

Ad2)  „Radosti“: -Překypovat radostí ze života je důležitější než teologie. -Člověka formuje nějaké utrpení, poté potřebuje více poznávat smysl,  přesah, Boha. -Člověk zapálený ve službě druhým – (Jan Sebján) -Naděje přicházející skrze Boží slovo. -Farní evangelizační buňky. -Zvát na farní i nefarní akce – zprostředkovat účast i nemocným. -Svědectví života. -Oslovení skrze kázání přizpůsobené hledajícím. -Naslouchání, vnímavost pro jedinečnost života každého člověka – všímat si a doprovázet. -Hořící srce.

Po tomto sdílení farář shrnul téma do dvou bodů: 1) Předpoklady nebo podstata evangelizace. 2) Nástroje či metody evangelizace.

Ad1) Pokud nechceme evangelizaci zredukovat na pouze lidskou iniciativu „někoho pro něco získat“, ale chceme-li jí ponechat její dynamiku pocházející z touhy Boha dát člověku zakusit radost z jeho spásy, blízkosti, je samozřejmě nezbytné mít srdce zasažené Duchem svatým. Duch svatý je ten, který dává „hořící srdce“, radost, pochopení Božího slova, kreativitu ve službě a touhu druhým sloužit, schopnost naslouchat a doprovázet, svědčit životem atd.

Ad2) Když jsme proměně Duchem svatým otevřeni, ptáme se po způsobech či nástrojích evangelizace, které korespondují s potřebami lidí.

Potřeby lidí v otevřenosti Bohu je možné shrnout do 4 základních tužeb: 1) Cítit se být přijatý, pochopený, 2) Prožít proměnu, uzdravení v životě, 3) Najít odpovědi na životní otázky o Bohu, 4) Být účastným v tvůrčím procesu.

Dnešní metody evangelizace se snaží o naplnění všech těchto tužeb. Nejznámějšími či nejúspěšnějšími jsou „Kurzy alfa“ jako krátkodobá iniciativa a „Farní evangelizační buňky“ jako trvalý prostor.

Výstupem celého sdílení se nám poté stalo rozhodnutí, že bychom chtěli ve farnosti uspořádat seminář obnovující naši otevřenost Duchu svatému. Jednalo by se zřejmě o kurz Ernesta Sieverse „Život v Duchu svatém“. Pastorační radní dostali na rozmyšlenou, koho oslovit do služebného týmu tohoto kurzu. Kurz by probíhal od poloviny února do poloviny dubna.

Na kurz by poté v druhé polovině roku mohla navázat podpůrná setkání pro ty, kteří by měli zájem vytvářet nové prostory pro sdílení a modlitbu, třeba formou farních evangelizačních buněk.

Na závěr setkání se farář podělil o svůj záměr pozvat našeho biskupa Tomáše, aby nás podpořil v otevřenosti pro evangelizaci. Z důvodu sabatického volna, které farář bude prožívat v květnu a červnu mimo farnost, by chtěl pozvat biskupa Tomáše do farnosti v září.                 

                                                                                         Petr Bauchner

 

Statistika sokolovské farnosti – leden 2019

                Pohřby:  Oldřich Kůs

Sbírky

1.1.

6.1.

13.1.

20.1.

27.1.

celkem

Svatava

 

2 000,-

700,-

550,-

600,-

3 850,-

Krajková

552,-

650,-

660,-

581,-

600,-

3 043,-

Sokolov

1 952,-

2 387,-

3 044,-

2 235,-

2 056,-

11 674,-

Kasičky Sokolov

 

6 652,-

 

 

 

6 652,-

Kasičky Svatava

 

 

 

1 049,-

 

1 049,-

celkem

2 504,-

11 689,-

4 404,-

4 415,-

3 256,-

26 268,-

              Dary na mříž: Anonymní dárce 4 600,-

 

Celkový přehled výsledků Tříkrálové sbírky v obvodu Farní charity Sokolov

            S poděkováním za službu pro Tříkrálovou sbírku 2019 Jan Sebján a Petr Bauchner

Vedoucí

Výtěžek

Vedoucí

Výtěžek

Pavla Koliášová

8 796,00  

Jana Strnadová

3 520,00  

Jitka Slaninková

7 964,00  

Hana Jirková

5 633,00  

Růžena Leknerová

3 893,00  

Marie Krämlingová

11 060,00  

Lenka Slepičková

2 508,00  

Jan Sebján

6 709,00  

Milan Šimek

5 944,00  

Milan Šimek

912,00  

Lenka Račáková

4 004,00  

Jan Sebján

2 549,00  

Daniel Kopčák

5 509,00  

Radek Pitra

5 619,00  

Hana Jirková

4 956,00  

Jana Brázdová

4 633,00  

Jaroslav Králič

4 105,00  

Štěpánka Vybíralová

1 554,00  

Zina Vojáčková

7 591,00  

Tereza Vachulková

3 477,00  

Pavel Borák

5 550,00  

Petra Sebjánová

0,00  

Jiří Németh

1 979,00  

Martina Plaubová

1 157,00  

Jan Sebján

6 383,00

Zina Vojáčková

3 826,00  

Petr Bauchner

3 417,00

 

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy