Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
13.10.2018
Datum ukončení:
26.10.2018

Nedělní stránka

28. a 29. týden v mezidobí

14. – 27. 10. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 28. 10.) 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-10-14.pdf

 

Ohlášky týdne 14. – 20. října:

 • Neděli 14. října oslavíme jako 28. neděli v mezidobí. Při dopolední bohoslužbě ve farním kostele bude do katolické církve přijat Jan Sebján. Ve 12:30 mají ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • V neděli 14. října budeme od 15:00 slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • Ve středu 17. 10. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 17. 10. bude ve farním kostele eucharistická adorace od 17:00.
 • Ve čtvrtek 18. 10. budeme slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 18. 10. se uskuteční na faře od 18:00 Večer chval.
 • Pátek 19. 10. bude společným farním dnem pokání, modlitby a postu. První část dne prožijeme osobním postem, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za uzdravení církve ze hříchu klerikalismu a všech sexuálních hříchů, kterých se kněží a řeholníci dopouštěli na dětech a mládeži..

Ohlášky týdne 21. - 27. října:

 • Neděle 21. 10. je 29. nedělí v mezidobí. Celosvětově je slavena jako misijní neděle se sbírkou na misie. V 11:45 bude pokřtěn Marek Ferenc, Steven Dunka a Martin Oračko. Odpoledne se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • Od středečního odpoledne (24.10.) do soboty večera (27.10.) se farář zúčastní kurzu kontemplace. Ve středu 24. 10. nebude tudíž večerní adorace, ve čtvrtek 25. 10. nebude mše svatá ve Svatavě a v pátek 26. 10. nebude večerní mše svatá ve farním kostele.

Ohlášky týdne 28. října. - 3. listopadu:

 • Neděle 28. 10. je 30. nedělí v mezidobí. Zároveň je tato neděle státním svátkem – Dnem vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Pozor v neděli 28. 10. nastane změna na zimní čas! Kdo si neposune předcházející noc hodinky o hodinu dozadu, musí počítat s tím, že přijde na nedělní mši svatou o hodinu dříve.
 • V neděli 28. 10. se od 14:00 se uskuteční pietní akt u pomníku nad  Hruškovou (více informací níže).
 • Ve středu 31. 10. se ve farním kostele uskuteční od 17:30 „dušičkový“ koncert s modlitbou za zemřelé. Na violu zahraje Eva Mokrá, na varhany Martin Matuška.
 • Ve čtvrtek 1. 11. na Slavnost Všech svatých budeme slavit eucharistii od 18:00 ve farním kostele. Nebude mše svatá ve Svatavě a společná modlitba na faře.
 • Pátek 2. 11. je Památkou zesnulých a zároveň prvním pátkem v měsíci listopadu. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.
 • Neděle 4. 11. je 31. nedělí v mezidobí.

Dušičkové pobožnosti:

Čtvrtek 1. 11.:

Dolní Rychnov   15:30 – pobožnost na hřbitově

Citice                 16:00 – pobožnost na hřbitově

Pátek 2. 11.:

Lomnice            14:00 – pobožnost na hřbitově, po ukončení pobožnosti asi ve 14:20 mše svatá v kostele.

Neděle 4. 11.:

Krajková            11:40 – pobožnost na hřbitově

Sokolov             14:00 – pobožnost na hřbitově

Královské Poříčí 15:00 – pobožnost na hřbitově

Svatava              15:30 – pobožnost na hřbitově

 

Úmysl diecézní modlitební štafety na říjen:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

14. - 20. října Kdyně - Za oživení a prohloubení úcty a vděčnosti k Nejsvětější svátosVečer chval.jpgti.

21. - 27. října Kladruby u Stříbra - Aby poutníci na svatojakubské cestě skrze kladrubskou farnost nacházeli s místními farníky zakotvení v Kristu.

 

Večer chval:

Večer chval se uskuteční na sokolovské faře ve čtvrtek 18. 10. od 18:00.

 

 

 

 

 

 

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 21. října 2018

Drazí bratři a sestry,

protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci Vás pozdravit a upřímně Vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra. My si jen těžko dokážeme představit život v takových podmínkách. O to krásnější je skutečnost, že právě vy jste svými dary pomohli ulehčit jejich těžký život v misiích, některým lidem jste umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nezapomenou, a Bůh vám odplatí odměnou nevyčíslitelnou.

Mám radost z toho, že díky vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v pěti zemích tří kontinentů částkou více než 14 milionů korun. Díky vaší pomoci jsme přispěli do celosvětové „pokladnice“, ze které Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech, kteří to nejvíce potřebují.

Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: „Pokřtěni a posláni.“ Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z vás.

„Srdečně vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimořádnému misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou příležitost k obnově misijního odhodlání po celé církvi. Nebojte se nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým ve spojení s Kristovou církví“ říká papež František a já se k této výzvě ze srdce připojuji.

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Královna apoštolů.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

Misijní Most Modlitby - sobota 20. 10. ve 21:00 - Vytvořme opět v předvečer Misijní neděle společný Misijní Most Modlitby. Zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě

 

Hrušková.jpg

28. října procházka k 100. výročí republiky

 

Srdečně zveme k pietnímu aktu k 100. výročí vzniku československé republiky u památníku vojenské přísahy u obce Hrušková na Sokolovsku a procházce k nedalekému kostelu sv. Mikuláše pod Krudumem. Sraz 28. 10. ve 14:00 na parkovišti v Hruškové. Za sokolovskou Ekumenu zve Lukáš Bujna farář CČSH.

 

 

 

 

Dětský církevní den

Neděle 4. listopadu 2018 9:00 – 16:15 Otto Hahn Gymnasium Marktredwitz

Maruška * Jonas - přátelství překonává hranice

 

Je ti mezi 5 – 12 lety? Máš rád/ráda legraci a akci? Chceš zažít něco mimořádného? Pak jsi tu správně! Zažij napínavý příběh Marušky a Jonase.

 

O dětském církevním dnu na tebe čeká pestrý program s mnoha zážitky:

Bohoslužba, Divadelní představení, Live-band „Saitenstrom“, Chutný oběd

Polední program: Hry a akce v ulici her a mnoho dalšího. A dobrodružství Marušky a Jonase. Příspěvek na jídlo, nápoje a materiál 70 Kč. Čeští účastnící dostanou sluchátka s překladem.

Uzávěrka přihlášek pro ty, kteří chtějí přijet autobusem již 15. 10. 2018 Přijedou děti z Horních Frank, Horní Falce, Západních Čech, Prahy.

 

Pozvánky na poutě, setkání, výlety, duchovní obnovy:

 • Výlet s CK Chroštík „Výrovský tajemník“ 20. 10. 2018. Více informací na farní nástěnce.
 • Setkání pastoračních pomocníků 11. 2018 Plzeň. Vzdělávací setkání  Gaudete  et  exultate – o nové papežské exhortaci s P. Vlastimilem  Kadlecem  OMI  se  koná  od 9:30 hodin.
 • Podzimní rekolekce pro ženy – 18. 11. Pernink. Tématem bude:   Řehoř   Naziánský:   „Kdo jsi?“ Rekolekci povede P. Krzysztof Dędek. Cena 700 Kč.  Přihlášky   a   informace   na   e-mailu:   podlipna@bip.cz
 • „Otče náš“ – rekolekce na začátku adventu 11. – 2. 12. Rekolekci povede  biskup  Tomáš  Holub.  Začátek  je  v    pátek  v 19:00  hodin., konec v neděli ve 13:00 hodin. Cena  600  Kč  za  jednotlivce,  1100  Kč  za  pár.  Přihlášky:  pastoracni@bip.cz, uveďte  jméno,  adresu  bydliště  a  telefon.

 

Petice „za přijetí funkčního zákona o sociálním bydlení do roku 2020“

S peticí je možno se seznámit a podepsat ji na stolečku v kostele.

 

Evangelium na každý den

Brožura Evangelium na každý den, kterou je možno v kostelích zakoupit, je velmi dobrou pomocí k prožívání denního rozjímání Božího slova.

Cesta učednictví není bez každodenního rozjímání Božího slova možná. Zmíněná brožura se může stát užitečným nástrojem k plodnému prožívání osobní modlitby.

 

Pojďte s námi doučovat!

Pro některé děti je domácí příprava do školy neřešitelný problém. Jejich rodiče mají buď nízké či dokonce žádné vzdělání. Proto nemohou dítěti sami pomoci.

Vy to můžete změnit. Staňte se dobrovolníkem Člověka v tísni. Získáte nejen dobrý pocit z pomoci, která má smysl, ale i neopakovatelnou životní zkušenost. Pomůžete konkrétnímu dítěti, pro které se můžete stát kamarádem a tolik potřebným vzorem.

Potkáte partu příjemných lidí. Dobrovolnictví také může být skvělým začátkem práce v naší organizaci, mnoho z nás takto začínalo.

Nebojte, nebudete na to sami. O naše dobrovolníky se staráme a podporujeme ČVT.jpgje. Nejdříve rodiny navštíví Váš koordinátor a zmapuje prostředí, kam budete docházet, poté jde do rodiny s Vámi. Pokud byste měli pocit, že potřebujete jeho doprovod i na dalším doučování, opět Vás doprovodí. Kdykoliv se na něho můžete obrátit s prosbou o pomoc. Doučování probíhá přímo v rodině, a to jednou týdně po dobu dvou hodin. S rodinami, ve kterých budete působit, dlouhodobě spolupracujeme.

V České republice potřebné děti doučujeme od roku 2005. Ale sami to nezvládneme, potřebujeme Vaši pomoc.

Volejte nebo pište. Nezávazně se sejdeme a řekneme víc informací.

Koordinátor dobrovolníků pro Sokolov a okolí

Bc. Lesia Tomčíková

lesia.tomcikova@clovekvtisni.cz Tel:770 164 233

Člověk v Tísní Gagarinova 1934, Sokolov, 356 01

 

Statistika sokolovské farnosti – září 2018

Pohřby:  Anna Kavalecová

Sbírky

2.9.

9.9.

16.9.

23.9.

30.9.

celkem

Svatava

800,-

500,-

600,-

500,-

500,-

2 900,-

Krajková

490,-

770,-

565,-

475,-

714,-

3 014,-

Sokolov

2 262,-

2 372,-

2 148,-

2 025,-

2 871,-

11 678,-

Krajková kasičky

2 034,-

 

 

 

 

2 034,-

celkem

5 586,-

3 642,-

3 313,-

3 000,-

4 085,-

19 626,-

Dary na mříž: Libuše Jůnová  1 000,-, Blanka Jirásková  18 000,-, Oční ambulance- MUDr. Milada Tomanová 15 000,-

 

Úředně posvěcený rasismus

(…) Zapomeňme na politickou korektnost, jak je poslední dobou z tolika stran vyžadováno. Český prezident je neskrývaným rasistou. Výroky, za něž by jinde hrozil vyhazov i číšníkovi, u nás pronáší hlava státu s úsměvem do televizních kamer.

Zapomeňme i na jednotlivá podtémata, která rozdělují veřejnost. Teď nehraje roli, zda fandíte kavárně, venkovu, Bruselu nebo Moskvě. Dostali jsme se do fáze, kdy jde bez přehánění o duši našeho národa. 

Rasismus se stává skutečně nebezpečným tehdy, je-li posvěcen veřejnými autoritami. Pak opouští izolované kruhy úchylů a fanatiků a stává se přijatelným pro většinovou společnost. A posunování hranic je v politice vidět nejen na Zemanovi. (…)                                                                          (Výňatek z komentáře Josefa Boušky v Reportéru)

 

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb