Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
29.9.2018
Datum ukončení:
12.10.2018

Nedělní stránka

26. a 27. týden v mezidobí

30. 9. – 13. 10. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 14. 10.)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-09-30.pdf

 

Ohlášky týdne 30. září – 6. října:

 • Neděle 30. 9. je 26. nedělí v mezidobí.
 • V pondělí 1. 10. se od 14:30 sejde skupinka dětí.
 • Ve středu 3. 10. bude kromě pravidelné ranní mše svaté, ještě mše svatá v ritu CČSH v 10:00 v LDN Královské Poříčí a eucharistická adorace od 17:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 4. 10. se uskuteční od 10:00 v LDN v Dolním Rychnově mše svatá v ritu CČSH.
 • Ve čtvrtek 4. 10. se sejdeme v 18:00 na faře ke společné modlitbě.
 • Pátek 5. 10. je prvním pátkem v měsíci říjnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 17:00 mše svatá s modlitbou za nemocné a pomazáním nemocných.

Ohlášky týdne 7. – 13. října:

 • Neděle 7. 10. je 27. nedělí v mezidobí. Během ranní mše svaté ve farním kostele bude požehnána do dalšího funkčního období naše pastorační rada. Při bohoslužbách se budeme modlit za pokoj Jeruzaléma.
 • Ve středu 10. 10. bude kromě ranní mše svaté ještě eucharistická adorace od 17:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 11. 10. se sejdeme v 18:00 na faře ke společné modlitbě.
 • V sobotu 13. 10. se uskuteční ve Skalné od 9:30 setkání mládeže.

Ohlášky týdne 14. – 20. října:

 • Neděli 14. října oslavíme jako 28. neděli v mezidobí. Při dopolední bohoslužbě ve farním kostele bude do katolické církve přijat Jan Sebján. Ve 12:30 mají ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • V neděli 14. října budeme od 15:00 slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • Ve středu 17. 10. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 17. 10. bude ve farním kostele eucharistická adorace od 17:00.
 • Ve čtvrtek 18. 10. budeme slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 18. 10. se uskuteční na faře od 18:00 Večer chval.
 • Neděle 21. 10. je 29. nedělí v mezidobí. Celosvětově je slavena jako misijní neděle se sbírkou na misie. V 11:45 bude pokřtěn Marek Ferenc a odpoledne se na faře sejdou františkánští terciáři.

 

Úmysl diecézní modlitební štafety na září:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

30. září - 6. října Karlovy Vary – Stará Role. Prosíme, aby z našeho města mladí lidé natrvalo neodcházeli, ale naopak zde zůstávali a nacházeli důstojný život pro sebe i své budoucí rodiny. Nechť máme i my všichni dostatek sil, vůle, kreativity a odhodlání, abychom jim společně důstojné podmínky pro život připravovali a zároveň se stávali zdravě sebevědomými učednicemi a učedníky, kteří se ve své různosti vzájemně respektují a doplňují

7. - 13. října Karlovy Vary u sv. Maří Magdaleny. Prosíme Tě, Bože nekonečného milosrdenství, za všechny lidi: rozestři svou dobrotu nade všemi – nad muži i ženami, nad starými i mladými, nad slabými i silnými, nad chudými i bohatými, nad těmi, kteří Tě neznají; nade všemi se smiluj a veď je k sobě.

Celosvětová síť modlitby s papežem

Evangelizační úmysl - Poslání zasvěcených osob

– aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.

Národní úmysl – za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat.                                                           (srv. Žl 23/22/).

Modlitba sokolovské farnosti za volby do senátu a obecních a městských zastupitelstev

Prosíme za zvolení zastupitelů, kteří ctí hodnoty demokracie. Váží si každého lidského života a jsou obdařeni inteligencí i pokorou aby nalezli cesty, které vedou k rozvoji společnosti.

 

Setkání mladých ve Skalné

Fara ve Skalné u Chebu se opět stane útočištěm pro již šesté Setkání mladých Karlovarského kraje. Tentokrát se jeho mottem stala věta známého anglického spisovatele G. K. Chestertona: Kdo nemá víru v Boha, věří čemukoliv. O svědectví svého života se nejen slovem, ale i písněmi přijede podělit oblát P. Martin Sedloň OMI. Ke společné i soukromé modlitbě se necháme inspirovat Žalmem 119, nechybět bude ani workshop, možnost sdílení, poznávání sebe i druhých, duchovního rozhovoru a mnoho dalšího. Hudební skupina Touch of Gospel z Plzně náš program zakončí.

Že si to nechceš nechat ujít? Děláš správně! Čekáme Tě v sobotu 13. října 2018 na faře ve Skalné. Začínáme v 9.30hod. A neboj, oběd bude zajištěn.                                  P. Petr Mecl, P. Piotr Libner, P. Marek Hric

 

Večer chval:

Daniel 040.jpg

 

Večer chval se uskuteční na sokolovské faře ve čtvrtek 18. 10. od 18:00   

 

Z posledního setkání pastorační rady 11. 9. 2017

V pondělí 11. 9. se sešla ke svému podzimnímu setkání naše pastorační rada. V počátku setkání byla přivítána její nová členka. Paní Olga Tomčíková. Celé pastorační radě byl prodloužen mandát o 4 roky. Při bohoslužbách 7. 10. přijme PR požehnání pro svou další službu.

       Na setkání jsme se mimo jiné zabývali rámcově farním rozpočtem na příští rok. Až rozpočet projedná  ekonomická rada, seznámíme s ním i zbytek farnosti.

   Hlavním bodem setkání bylo pokračování v reflexi naší pastorační minulosti a nacházení toho dobrého, za co chceme chválit Boha i toho špatného z čeho chceme dělat pokání a opustit to (viz pastýřský list biskupa Tomáše).

    Jan Miškovský podal osobní svědectví, jak pro jeho cestu do společenství Ježíše a církve bylo podstatné to, že byl křesťany neformálně a lidsky přijat. V následném rozhovoru jsme se shodli, že tuto dobrou zkušenost chceme v našem pastoračním životě podpořit. Naskýtá se stálá nabídka malých společenství (modlitby matek, farní evangelizační buňky, čtvrteční modlitba na faře atd.), ale všímavější k okolí můžeme být i v rámci společných bohoslužeb, kdy si všimneme lidí kolem, jestli někdo nechybí, nebo nepřišel někdo nový „na výzvědy“. Všude tam, kde neseme s druhými jejich radosti a bolesti, kde si jich všimneme  a nějakým způsobem jim otevřeme „svůj svět“, zvěstujeme konkrétními skutky Ježíšovu milující a přítomnou lásku.

Pastorační rada se shodla na tom, že možnosti, kde se více osobně otevřít jeden druhému máme, jen je více využívat.

 

Pozvánky na poutě, setkání, výlety, duchovní obnovy:

 • Husův sbor Sokolov srdečně zve na besedu s historikem Martinem Jindrou o pronásledování a odbojové činnosti Církve československé husitské v době 2. světové války. V pátek 5. října 2018 v 18:00 na husitské faře v Sokolově.
 • Den modliteb za pokoj Jeruzaléma – neděle 7. října. Každým rokem se na mnoha místech v ČR a SR modlí křesťané z různých denominací právě k tomuto tématu v rámci vyděleného času své bohoslužby.
 • Víkend pro chlapy v termínu 19.- 21. 10., prostor pro setkání a sdílení, zastavení se na cestě i odpočinek. Pořádají Chlapi na cestě. Více informací u faráře.
 • Setkání pastoračních pomocníků 10. 11. 2018 Plzeň. Vzdělávací setkání  Gaudete  et  exultate – o nové papežské exhortaci s P. Vlastimilem  Kadlecem  OMI  se  koná  od 9:30 hodin.
 • Podzimní rekolekce pro ženy 16. – 18. 11. Pernink. Tématem bude:   Řehoř   Naziánský:   „Kdo jsi?“ Rekolekci povede P. Krzysztof Dędek. Cena 700 Kč.  Přihlášky   a   informace   na   e-mailu:   podlipna@bip.cz
 • „Otče náš“ – rekolekce na začátku adventu 30.11. – 2. 12. Rekolekci povede  biskup  Tomáš  Holub.  Začátek  je  v    pátek  v 19:00  hodin., konec v neděli ve 13:00 hodin. Cena  600  Kč  za  jednotlivce,  1100  Kč  za  pár.  Přihlášky:  pastoracni@bip.cz, uveďte  jméno,  adresu  bydliště  a  telefon.

 

Další oznámení

Česká křesťanská akademie místní skupina Šternberk nabízí Internetový vzdělávací cyklus církevní dějiny v zrcadle času. V sedmnácti, přibližně pětadvacetiminutových přednáškách Radia Proglas jedenkrát za týden získá zájemce v tomto semestru základní informace o dějinách katolické církve v období od konce starověku do Kostnického koncilu. Další dějiny by pak pokračovaly v následujících semestrech.

Pro ty, kdo občas či trvale pociťují nedostatek času k půlhodinovému poslechu této relace, je připraven „tahák“; stručný výpis obsahu přednášky ve formě otázek a odpovědí. Již nyní je možno na adrese www.cka.cidej.sweb.cz přečíst úvodní informace, poslechnout první lekci, vytisknout nebo doplnit pracovní list, případně odpovědět na anketní otázku.

Pokud se rozhodnete tento vzdělávací cyklus absolvovat, nebo máte nějaké dotazy, napište co nejdříve na adresu: cka.st@seznam.cz. Přihlášení pak budou pravidelně každý týden dostávat oznámení k další přednášce. www.proglas.cz

Vzdělávací cyklus bude zahájen koncem září 2018.

 

Říjnoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v říjnu svoje narozeniny:

Bucová Edita

Hafenrichter Ondřej

Haufová Eva

Koliáš Krištof

Korbelová Olga

Krobová Ivana

Odehnalová Jitka

Vopatová Libuše

Seiler Karel

Tomčík Daniel

Tomčíková Kateřina

 

Výsledky soutěže o nejlepší prezentaci farnosti na diecézní pouti

Hlasování se zúčastnilo 639 poutníků, pořadí prvních deseti farností je následující: 1. Starý Plzenec,   2. Horšovský Týn, 3.Dobřany,  4. Karlovy Vary - Stará Role, 5. Nýrsko, 6. Domažlice, 7. Rokycany, 8. Staňkoov, 9. Jesenice, 10. Cheb.

Hlasování u škol, řádů a dalších organizací dopadlo následovně: 1.MŠ Kardinála Berana Plzeň, 2. Koinonia Jan Křtitel, 3. Rodinné centrum Plzeň, 4. Poutní místo Skoky, 5. Sestry salesiánky Plzeň, 6. Hospic sv. Jiří Cheb, 7. Církevní základní a střední škola Plzeň, 8. Milosrdné sestry sv. Kříže Plzeň, 9. Salesiánské středisko mládeže - DDM Plzeň.

    Překvapila nás pestrost a nápaditost zpracování nástěnek, a protože nebylo reálné si během soboty všechny nástěnky podrobně prohlédnout, nafotíme v příštích týdnech všechny nástěnky a umístíme je na diecézní web.

Nástěnky budou vystaveny ještě v Plzni na biskupství během oslav 100 let republiky (26. - 27. října) a pak vám budou vráceny do farností.

                                                                               Jindřich Fencl

Petice „za přijetí funkčního zákona o sociálním bydlení do roku 2020“

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby vládní strany (i další politické strany) dostály svých předvolebních slibů, programového prohlášení a schválené Koncepce sociálního bydlení z r. 2015, a co nejdříve přijaly zákon o sociálním bydlení v podobě, která vychází ze zmíněné Koncepce sociálního bydlení a není v zásadním rozporu s tezemi dobrého zákona o sociálním bydlení formulovanými Platformou pro sociální bydlení, z. s. ve spolupráci s Akční skupinou s lidmi bez domova (ASLIDO).

Na 200 000 lidí žije na ubytovnách, v azylových domech, na ulici nebo v jiné formě bytové nouze. Jejich počet roste a další desítky tisíc jsou v neustálém ohrožení ztráty bydlení.

Situace musí být systémově řešena. A tím řešením je přijetí zákona o sociálním bydlení.                                                                                                                             Děkujeme.

                                                                                               Za petiční výbor: Julius Kala, Evžen Vojkůvka a Miloš Neubauer

Petici je možno podepsat v našich kostelích, kde je vyložena její papírové forma.

Samozřejmě, že je potřeba pomáhat! Ale proč to máme dělat zrovna my?

(závěr komentáře Jána Simkaniče nad rozhodnutím naší vlády nepřijmout syrské sirotky)

(…) Jenže volební většina podle všeho smýšlí jinak a hrdě se odmítá nechat dětmi “citově vydírat”.

A zatím Syřanům pomáhá i Izrael, možná proto, že v Talmudu se píše: “Kdo zachránil jeden život, zachránil celý svět”. Co je však Česku po světě? “Ani jednoho!” A ještě se takový postoj vydává za princip.

Když v Praze zpívala franouzská zpěvačka ZAZ, drobná postavou a velká hlasem, vyprávěla indiánskou bajku o kolibříkovi. Když v pralese vypukl požár, zvířata utíkala a bezmocně se dívala na všechnu tu zkázu. Jen maličký kolibřík v zobáčku nosil vodu sem a tam. Když se ho zvířata ptala, proč to dělá – vždyť je maličký a nemá to smysl –, odpověděl: “Dělám, co mohu.“

Naštěstí je to jen pohádka. Ve skutečném světě je třeba se na to dívat pragmaticky. Bez soucitu, velkorysosti a lidství.

                                   (převzato z  NOVÝ DENÍK, pondělí 24. 9. 2018)

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5