Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
15.9.2018
Datum ukončení:
28.9.2018

Nedělní stránka

24. a 25. týden v mezidobí

24. 9. – 29. 9. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 30. 9.)

 Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-09-16.pdf

 

Ohlášky týdne 16. - 22. září:

 • Neděle 16. 9. je 24. nedělí v mezidobí. Na faře se od 14:00 sejdou františkánští terciáři.
 • Ve středu 19. 9. bude kromě pravidelné ranní mše svaté ještě mše svatá v 10:00 v LDN v Královském Poříčí a adorace od 17:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 20. 9. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 20. 9. se na faře uskuteční od 18:00 společná modlitba.
 • Ve čtvrtek 20. 9. se uskuteční v Chebu v kostele sv. Mikuláše slavnostní mše svatá k 25. výročí plzeňské diecéze. Srdečně zve biskup Tomáš.
 • Pátek 21. 9. bude společným farním dnem pokání, modlitby a postu. První část dne prožijeme osobním postem, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě ze svátku sv. Matouše a po mši svaté budeme uvedeni do společné adorace za společnost a politiky u příležitosti blížících se senátních voleb.

Ohlášky týdne 23. – 29. září:

 • Neděle 23. 9. je 25. nedělí v mezidobí. Ve 12:30 budou slavit liturgii ve farním kostele řeckokatolíci. Kromě pravidelných bohoslužeb budeme slavit též od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • V pondělí 24. 9. se na faře sejde od 18:30 pastorační rada farnosti.
 • Ve středu 26. 9. budeme kromě ranní mše svaté slavit adoraci od 18:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 27. 9. se sejdeme na faře od 18:00 ke společné modlitbě.
 • V pátek 28. 9. na Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa bude mše svatá ve farním kostele v 8:30. (večerní mše se neuskuteční.) Poutní mše svatá bude v Lokti od 10:00.

Ohlášky týdne 30. září – 6. října:

 • Neděle 30. 9. je 26. nedělí v mezidobí.
 • V pondělí 1. 10. se od 14:30 sejde skupinka dětí.
 • Ve středu 3. 10. bude kromě pravidelné ranní mše svaté, ještě mše svatá v ritu CČSH v 10:00 v LDN Královské Poříčí a eucharistická adorace od 17:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 4. 10. se uskuteční od 10:00 v LDN v Dolním Rychnově mše svatá v ritu CČSH.
 • Ve čtvrtek 4. 10. se sejdeme v 18:00 na faře ke společné modlitbě.
 • Pátek 5. 10. je prvním pátkem v měsíci říjnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 17:00 mše svatá.
 • Neděle 7. 10. je 27. nedělí v mezidobí. Během ranní mše svaté ve farním kostele bude do katolické církve přijat Jan Sebján.

 

Úmysl diecézní modlitební štafety na září:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

16. – 22. září – Jesenice. Prosíme za všechna setkání v kostelích, na farách i jinde, aby byla vždy také setkáními s Kristem. Prosíme za dobrou komunikaci mezi obcí a církví a za požehnání pro tento kraj.

23. – 29. září - Karlovy Vary – Rybáře. Prosíme za farníky v Karlových Varech – Rybářích, aby vždycky byli jednou nohou v kostele směrem ke Kristu, a druhou na ulici směrem ke všem lidem. Aby farnost byla otevřeným domovem pro všechny.

Farnost spojená v pokání postem a modlitbou  

Od doby, kdy jsem si přečetl papežovu encykliku Laudato si, provází můj život jakási nová, těžko definovatelná bolest. Uvědomuji si na jedné straně, že současný papež František má skutečně prorocký dar pojmenovat zlo, které většina lidí často nevidí, na druhé straně si uvědomuji, že ta nejtěžší zla mají společenský rozměr a není v silách jednotlivce věci nějak výrazně posunout tak, aby toto zlo bylo přemoženo.

    Jestliže dnešní svět vede do záhuby nerovnoměrné rozdělení zdrojů, kdy 80% lidí na zeměkouli žije v chudobě neřkuli v bídě  a 20% v nadbytku a plýtvání, změně k lepšímu může výrazně pomoci jen změna smýšlení – pokání. Jestliže část lidstva devastuje životní prostředí a příštím generacím odkazuje více a více zničenou zemi, cesta ke změně se asi jinak nenastolí, než změnou smýšlení – srdce. Jestliže má společnost uzavřené srdce a lidi potřebné, chudé, staré, nemocné, migranty…, považuje za nepřátele, nevyhnutelně se dostáváme do situace, kdy západní svět začíná ovládat politika radikalismu nacionalismu a nesnášenlivosti. Pro mnohé tak  v dnešní době vyvstává jediná alternativa k plíživému nástupu fašistických či jiných populistických režimů, a tou alternativou je změna smýšlení.

    Když nám papež František poslal minulý měsíc své poselství, kde zvěrstva, jichž se dopouštějí pedofilní kněží, dává za vinu mimo jiné také hříchu klerikalismu, kterým je decimovaná celá církev, pojmenovává tím jasně také cosi, co jsme jako špatné vnímali již dříve, ale doposud to neuměli takto veřejně pojmenovat.

    Vyznávám-li na jedné straně svou bolest nad zlem, kterého jsem svědkem a na němž nesu i svůj podíl viny, uvědomuji si, že tuto bolest ve mně rozjitřil právě papežův prorocký duch. Na druhé straně mě ale po přečtení papežova poselství zasáhlo to, že nemusím, či nemusíme zůstat před zlem bezradně stát. Františkova výzva k tomu, abychom vyšli na cestu pokání společně, vlila do mého srdce pokoj a světlo. Uvědomil jsem si, že tento tradiční biblický přístup – spojit se ve společném pokání je přesně to, co nám dnes chybí, a že je to proti zlu vlastně protizbraň nevětšího kalibru.

   Jestliže papež skryté společenské či strukturální zlo vyzvedl na světlo, sebral mu část jeho ničivé síly. A nyní nám dává pochopit, že i ten zbývající potenciál zla je pod mocí Boží a může být přemožen společným postem a modlitbou.

   Vyzývám vás tedy, sokolovské farníky, vyjděme, bratři a sestry, na cestu společného pokání. Forma se jistě bude v budoucnu vyvíjet. Můj počáteční návrh je tento: Určeme jeden pátek v měsíci jako den společného pokání. První část dne, by se každý postil tak, že by nic nejedl. K večeru bychom se v 17:00 sešli ke slavení mše svaté, po které by následovalo prohloubení postního úmyslu nějakým vstupem, na který může navazovat malá diskuse. Večer by se již mohlo jíst, modlitba by pokračovala třeba i část noci formou tiché eucharistické adorace ve farním kostele.

 

První společné pokání prožijeme v pátek 21. 9. Tématem bude stav naší společnosti a blížící se komunální volby a volby do senátu.

Poznámka: Na stolečku ve farním je listina, na kterou se můžete zapsat k pokrytí času večerní či noční adorace.

                                                                                Farář Petr

 

Apoštolské vyznání víry

Slovo credo [krédo, kredo] znamená latinsky věřím a protože je počátečním slovem stručného souhrnu křesťanské víry, stalo se i jeho názvem. Nejstarší úplný text Creda, tzv. apoštolské vyznání víry, pochází ze 4. století a je shrnutím obsahu víry apoštolské doby. Velice brzy po jeho zformulování se však objevily různé nejasnosti a spolu s nimi i spory a kontroverze o některé věroučné pravdy. O nich pak bylo potřeba mluvit ve vyznání víry šířeji a jasněji. Tak se dospělo ke druhému, tzv. nicejsko-cařihradskému vyznání víry. Jedná se o zpřesněný a rozšířený text apoštolského vyznání víry. Poprvé bylo upraveno na koncilu v Nicei (r. 325) a podruhé na koncilu v Cařihradě (r. 381).

Řada formulací nicesko-cařihradského vyznání víry, které recitujeme při bohoslužbách o nedělích a slavnostech je dnes pro běžného věřícího těžko pochopitelná a dogmatické spory o Ježíšovu lidskou a božskou přirozenost také církev v dnešní době již více nerozdělují. Proto se zdá vhodnější při bohoslužbách recitovat kratší – apoštolský text Creda. Z těchto důvodů budeme v sokolovské farnosti od neděle 16. 9. používat apoštolský text Creda. Změna nám mimo výše řečené také může pomoci nově se nad trojičním textem vyznání zamyslet, recitovat jej tudíž uvědoměleji a tak také aktivněji vstoupit do slavení mše svaté. Credo by mělo být slavnostním vyznáním společenství, že Boží slovo hlásané v bohoslužbě slova přijalo a vzalo za vlastní.

Text Creda je vytištěn a dostupný v kostele na stolečku. Můžete si jej založit do kancionálu či modlitební knížky, vzít domů k promeditování nebo si ho nechat v kostele.

 

Výuka náboženství pro děti v novém školním roce

Skupinka dětí ve věku do 13 let se bude scházet od října nejspíše v pondělky odpoledne a povede ji farář Petr, u kterého se informujte blíže.

Mládež ve věku od 14 let se bude scházet nepravidelně dle aktuálních možností a povede ji Jan Sebján.

 

Komunální a senátní volby


Komunální a senátní volby nás letos čekají v pátek 5. 10. a sobotu 6. 10. 2018. Volby do Senátu tentokrát budou důležitější než kdykoli dříve, protože Senát je pojistkou zachování demokratického systému v této nejisté době. Bez jeho souhlasu nelze změnit Ústavu ani volební zákony a narušit základní demokratické principy. Nyní zvolení senátoři budou šest let tvořit protiváhu k populistům a extremistům - anebo jim naopak pomáhat. Je proto důležité, aby šlo k volbám co nejvíce lidí, kterým na demokracii záleží.
Není možné volit na voličský průkaz, proto je dobré si včas naplánovat cestu do svého trvalého bydliště.

 

Pozvánky na poutě, setkání, výlety, duchovní obnovy:

 

 • Slavnostní bohoslužba v Chebu. Čtvrtek 20. 9. 2018. přijďte společně s biskupem Tomášem oslavit 25. výročí založení Diecéze plzeňské. Od 18:00 v kostele sv. Mikuláše a Alžběty.
 • Diecézní setkání seniorů 29. 9. 2018 kostel sv. Jana Nepomuckého v Plzni. 9:00 mše svatá, přednáška Kateřiny Lachmanové a P. Bogdana Stepiena, svátost smíření. Prodej knih, občerstvení. 16:00 koncert Trio Kaphe v Meditační zahradě.
 • Husův sbor Sokolov srdečně zve na besedu s historikem Martinem Jindrou o pronásledování a odbojové činnosti Církve československé husitské v době 2. světové války. V pátek 5. října 2018 v 18:00 na husitské faře v Sokolově.
 • Víkend pro chlapy v termínu 19. - 21. 10., prostor pro setkání a sdílení, zastavení se na cestě i odpočinek. Pořádají Chlapi na cestě. Více informací u faráře.
 • Setkání pastoračních pomocníků 10. 11. 2018 Plzeň. Vzdělávací setkání  Gaudete  et  exultate – o nové papežské exhortaci s P. Vlastimilem  Kadlecem  OMI  se  koná  od 9:30 hodin.
 • Podzimní rekolekce pro ženy – 16. - 18. 11. Pernink. Tématem bude:   Řehoř   Naziánský:   „Kdo jsi?“ Rekolekci povede P. Krzysztof Dędek. Cena 700 Kč.  Přihlášky   a   informace   na   e-mailu:   podlipna@bip.cz
 • „Otče náš“ – rekolekce na začátku adventu 30. 11. – 2. 12. Rekolekci povede  biskup  Tomáš  Holub.  Začátek  je  v    pátek  v 19:00  hodin., konec v neděli ve 13:00 hodin. Cena  600  Kč  za  jednotlivce,  1100  Kč  za  pár.  Přihlášky:  pastoracni@bip.cz, uveďte  jméno,  adresu  bydliště  a  telefon.
 • Křesťanský kurz: Být mužem je grunt

Co vás napadne, když se řekne MUŽ? Co znamená být MUŽEM v dnešní době? Znamená to snad vydělat spoustu peněz? Znamená to třeba mít vedle sebe krásnou ženu? Znamená to mít úspěšné a talentované děti? Dům? Auto? Vypracovanou postavu?

   Je toto opravdu vše, k čemu mě Bůh volá, nebo naopak být MUŽ znamená něco mnohem hlubšího a je za tím skrytý záměr? Co ode mě Bůh očekává, když mi uložil tuto roli?

   Kurz vyžaduje odvahu a chuť poznat své možnosti a vykročit. Je vytvořen tak, aby člověka vedl k sebepoznání a zamyšlení se nad tím, jaké hřivny nám byly uloženy a jakým způsobem je můžeme a měli bychom používat.

Autorský tým: Alžběta Filipová / povolání: herečka, moderátorka, lektorka / funkce v kurzu: lektor, Adam Homolka / povolání: politolog, pedagog, projektový manažer / funkce v kurzu: lektor, Aneta Hrabovská / povolání: psycholog / funkce v kurzu: odborný garant.

Termín 27. až 29. září 2018 (příjezd večer, odjezd v neděli v odpoledních hodinách).

Místo konání kurzu s předstihem upřesníme.

Cena 2.000 Kč včetně ubytování a stravy.

 

Den Horníků v Sokolově

V rámci Hornické pouti, jsme připravili u naší  Tříkrálové kavárničky trochu jiný stánek. Ten byl určen hlavně pro ty, které zajímá ekologie a také jak dál s těžbou a po těžbě na Sokolovsku.

 

DSC_0521.JPG


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb