Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
10.2.2018
Datum ukončení:
23.2.2018

Nedělní stránka

začátek doby postní

11.2. – 24. 2. 2018

(příští Nedělní stránka vyjde 25. 2.)

 

Ohlášky týdne 11. – 17. února:

 • Neděle 11. 2. je 6. nedělí v mezidobí – Světový den nemocných.

Při mších svatých této neděle se budeme modlit za nemocné a po závěrečném požehnání bude příležitost přijmout svátost nemocných. Další příležitostí ke společnému slavení svátosti nemocných bude Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 8. 6. 2018.

 • V neděli 11. 2. budou ve farním kostele od 12:30 slavit svoji liturgii řeckokatolíci.
 • Ve středu 14. 2. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Středa 14. 2. je Popeleční středou, začátkem doby postní. Mše svatá s udílením popelce se uskuteční od 18:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 15. 2. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 15. 2. se na faře sejdeme od 18:00 ke společné modlitbě.
 • Pateční mše svaté od 17:00 budou během postní doby ve farním kostele a bude jim předcházet pobožnost křížové cesty od 16:30.

Ohlášky týdne 18. – 24. února:

 • Neděle 18. 2. je první nedělí postní. Od 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři, od 15:00 budeme slavit mši svatou v Královském Poříčí.
 • Ve středu 21. 2. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace a od 18:00 začnou na faře Manželské večery.
 • Ve čtvrtek 22. 2. bude ve Svatavě od 16:00 pobožnost křížové cesty. Mše svatá z důvodu exercicií faráře nebude.
 • V pátek 23. 2. bude ve farním kostele od 16:30 pobožnost křížové cesty. Mše svatá z důvodu exercicií faráře nebude.

Ohlášky týdne 25. února – 3. března:

 • Neděle 25. 2. je druhou nedělí postní. Při bohoslužbách proběhne sbírka “Svatopetrský haléř“. Na dopoledních bohoslužbách zastoupí faráře P. Jiří Majkov. Od 12:30 budou slavit svoji liturgii řeckokatolíci.
 • Ve středu 28. 2. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace a od 18:00 na faře Manželské večery.
 • Ve čtvrtek 1. 3. se na faře od 18:00 sejdeme ke společné modlitbě.
 • Pátek 2. 3. je prvním pátkem v měsíci březnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace, od 16:30 křížová cesta a od 17:00 mše svatá.
 • Neděle 4. 3. je 3. nedělí postní.

Manželské večery na sokolovské faře:

Cyklus osmi večerů pro manželské páry, které chtějí povzbudit, upevnit či proměnit svůj vztah. Během večerů je vedle přednášek prostor na to, aby spolu manželé (jednotlivě v párech) mluvili o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Setkání začíná lehkou večeří, příjemná hudba zajistí soukromí při diskusích.

Témata kurzu: Inventura manželství, naplňování vzájemných potřeb, efektivní komunikace, řešení konfliktů, síla odpuštění, vyjadřování lásky, vztahy k rodičům, dobrý sex, čas pro sebe. Kurz respektuje soukromí páru, součástí není žádná skupinová diskuse, o svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.    

Na kurz je třeba se předem přihlásit (farnostsokolov@seznam.cz, další informace Petr Bauchner, 608 656 556), po prvním setkání je možné se rozhodnout, zda budete pokračovat. Setkání trvá dvě hodiny.

V Sokolově se kurz bude konat ve středy od 18:00 hod. na katolické faře J K Tyla 531/4, začínáme 21. února.

Doba postní

   Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Obzvlášť v tomto období křesťané prohlubují svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků.

  Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, jak se můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. K staré tradici církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.

   Skládací papírová schránka nám může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. Schránky jsou k dispozici v kostele. Postní sbírku přineseme s obětními dary k oltáři na zelený čtvrtek, nebo v neděli Zmrtvýchvstání Páně.

   Výnos postní sbírky bude poté použit pro potřebné z našeho středu podle doporučení naší pastorační rady.

Pozvánky

 • Národní týden manželství proběhne - 18. února s mottem „Manželství bez mýtů“. V sokolově se v rámci týdne manželství uskuteční v sokolovské knihovně ve čtvrtek 15. 2. od 18:30 Hudebně poetický večer „vyznání lásky“.
 • Občanská shromáždění u příležitosti 70. výročí „Vítězního února“ proběhnou 25. 2. 2018 v Sokolově a Chodově.

Sokolovské shromáždění nese název „Vítezný“ únor 2018 – historie a současnost a uskuteční se v Music clubu alfa od 19:00. Na programu bude  veřejná panelová diskuse o zločinech komunismu na Sokolovsku, poté bude promítnut film Hořící keř. Programu v Music clubu alfa bude předcházet ekumenická bohoslužba s modlitbami za všechny pronásledované totalitním režimem. Modlitby se uskuteční v kapli u sokolovského hřbitova od 18:00.

   V Chodově se ekumenické setkání s modlitbami za politické vězně uskuteční v evangelickém kostele od 17:30.

 • Diecézním setkání Modliteb matek v Plzni, se uskuteční 17. 2. 2018.
 • Setkání mládeže Karlovarského kraje „Sympozium duchovní architektury aneb stavba tvého života“ se uskuteční v sobotu 24. února 2018 na faře v Chodově u Karlových Varů.

Poděkování

 • Díky všem, kteří pomohli s přípravou a průběhem farního plesu.

Služba potřebným

 • Během 2. neděle postní proběhne při bohoslužbách sbírka „Haléř sv. Petra“. Tato sbírka se odesílá do Vatikánu. Výnos sbírky je použít na charitativní projekty po celém světě. Pomáhá ke zmírnění bídy ve světě a k hojení následků přírodních katastrof.

O CO MI JDE PŘEDEVŠÍM

Protože události  se  rychle  vyvíjejí  a  je  téměř nemožné odhadovat jejich další směřování;

a jednotlivci i společenské proudy čím dál obtížněji shodnou na interpretaci těchto událostí;

je vyčerpávající jen reagovat na jednotlivé činy nepřátel svobodné společnosti; je   ohrožena   základní   společenská soudržnost (nejen) v naší zemi;

jsme svědky snahy oddělit ty, kdo se aktivně zajímají o obranu svobody,  od ostatních občanů, vnímám teď jako důležité zejména:

rozvíjet a chránit prostředí, ve kterém (či ve kterých) se člověk jako jednotlivec může projevovat svobodně;

posilovat  vědomí  vzájemné  sounáležitosti – svoboda bez schopnosti vnímat druhého vede k bezohlednosti a izolaci;

překračovat  zažité  způsoby  myšlení, prožívání a jednání;

hledat  spojence,  kteří různými  způsoby propojují  individuální  svobodu  a  lidskou vzájemnost.

Demokracie  pouze  jako  soustava  rozhodovacích procedur  se  může  stát  bezmocnou, pokud se ze společnosti vytratí úcta k individuální svobodě  a  schopnost  soudržnosti. K  tomu,  abychom  dokázali i  dalším  lidem zprostředkovat, že situace je opravdu závažná, potřebujeme se my, kteří starost o polis prožíváme jako svoji životní až existenciální potřebu, lidsky a osobně propojit, navzájem  o  sobě  vědět.  Vědět,  že  v  tom nejsme sami, že na různých místech republiky  žijí další  lidé,  se  kterými  nás  přes všechny rozdílnosti něco podstatného spojuje.

S tím souvisí:

snažit se porozumět motivacím druhých, neopouštět se z malicherných důvodů – jde o mnohem víc, než o naše ego;

na  každém  svobodně  přijatém  úkolu pracovat  s  největším  nasazením, jakého jsme  schopni  a  zároveň  důvěřovat,  že  i ostatní vkládají do společné práce vše, co mohou;

hledat  tvořivě  nové  způsoby  vyjádření, sdílet s ostatními, co se osvědčilo, učit se z chyb a porážek;

průběžně  dotvářet   dlouhodobou strategii  či  vizi, uvádět s ní do souladu jednotlivé taktické  kroky  (kampaně,  demonstrace, petice apod.);

každý  za  sebe  a ve vzájemném propojení  vnímat  jednotlivosti  jako  součást celku.

                                                             jáhen Elva Frouz terapeut a osobní průvodce Komunita Noe Holostřevy

 

Tři špejle

prohnuti-header2.jpg

Pozor, demokracie!

Nepošlapat!

Červenomodrobílý jehlan tvoří křehký zátaras proti nesvobodě a strachu.

Tři pilíře demokracie, tři body tvořící rovinu.

Čistá silueta, jemná linka – přímá, tenká, míří vzhůru.

Symbolika Trojice.

Spojení.

Stabilita i zranitelnost.

Jistota v nejistotě.

Zároveň jasné vyjádření postoje.

Nebát se pozdvihnout hlavu i hlas.

Vymezit prostor a vymezit se.

Postavit na vlastní nohy.

Rozkročit, klidně stát.

Propojit se, opřít jeden o druhého.

Každý sám za sebe, přitom spolu.

Tiše vyznačit místo – tudy kráčí dějiny.

Právě teď je třeba demokracii podepřít – vším, co je po ruce.

I kdyby to měla být obyčejná špejle.

Špejle na střelnici...                                                                           Jarek Veselák, 2017

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb