Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
28.9.2019
Datum ukončení:
11.10.2019

Nedělní stránka

26. a 27. týden v mezidobí

29. 9. – 12. 10. 2019

(příští nedělní stránka vyjde 13. 10.)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-09-29.pdf

 

Říjen 2019 - mimořádný misijní měsíc vyhlášený papežem Františkem 

Misionářem může být jen ten, kdo se cítí dobře při hledání dobra bližního a touží po štěstí druhých.                                                     (papež František)

 

Ohlášky týdne 29. září – 5. října:

 • Neděle 29. 9. je 26. nedělí v mezidobí. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na diecézní charitu.
 • V pondělí 30. 9. začne setkávání dětí v novém školním roce.
 • V pondělí 30. 9. se na faře od 18:30 sejde pastorační rada.
 • Ve čtvrtek 3. 10. budeme slavit od 9:30 mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • Ve čtvrtek 3. 10. se sejdeme v 17:30 na faře ke společné modlitbě.
 • Pátek 4. 10. je prvním pátkem v měsíci říjnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 17:00 mše svatá s modlitbou za nemocné a pomazáním nemocných.

Ohlášky týdne 6. – 12. října:

 • Neděle 6. 10. je 27. nedělí v mezidobí. Večerní mše svatá bude nahrazena bohoslužbou slova.
 • V pondělí 7. 10. nebude ranní mše svatá.
 • Ve středu 9. 10. nebude ranní mše svatá.
 • Ve čtvrtek 10. 10. se sejdeme v 17:30 na faře ke společné modlitbě.

Ohlášky týdne 13. – 19. října:

 • Neděli 13. října oslavíme jako 28. neděli v mezidobí. Ve 12:30 mají ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 16. 10. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 17. 10. budeme slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • V pátek 18. 10. budeme slavit v 9:30 mši svatou v LDN ve Svatavě.
 • Pátek 18. 10., svátek sv. evangelisty Lukáše prožijeme jako farní den pokání postu a modlitby na úmysly misijního měsíce října. Po večerní mši svaté se spojíme mostem modlitby s ostatními, kteří se za misie modlí.
 • V sobotu 19. 10. budou ve farním kostele v 8:30 pokřtěni René, Tibor a Magdaléna Krokovi.
 • Neděle 20. 10. je 29. nedělí v mezidobí. Celosvětově je slavena jako misijní neděle se sbírkou na misie. Ve 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V neděli 20. října budeme od 15:00 slavit mši svatou v Královském Poříčí.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem

Evangelizační úmysl  - Misijní jaro církve – aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.

Národní úmysl – Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

 

Tiché kontemplativní adorace NSO

Kontemplativní modlitba před vystavenou Nejsvětější svátostí probíhá každou neděli od 16:00 do 17:00 ve farním kostele. Ve středy je též možnost prožít ve farním kostele tyto adorace, doba jejich konání není ale pevně stanovena, je nutno se na ni domluvit s farářem.

 

Ohlédnutí za diecézní poutí do Teplé

DSC_1390.JPG
     Jenom pár drobných postřehů. V pátek jsme prožili s mládeží na večeru chval, který proběhl v kostele s chválicí kapelou z Plzně. Večer jsme společně pokecali v kavárně a do půlnoci jsme již leželi ve svých postelích a matracích na různých místech v klášteře Teplá. Sobotní program byl nabitý. Po ranních chválách a snídani přišel  na řadu program poutě, kde byly přednášky, hudební vystoupení, divadlo, Mše a také jedna velká oslava narozenin biskupa Františka. My jsme ještě stihli připravit sportovní program pro mladé, který jsme si užili při hře kinball. Večer nás čekalo promítání filmu Mise a diskuze k tomuto filmu. A samozřejmě večerka a spánek. V neděli ráno jsme hned po snídani vyrazili na Mši do našeho kostela, kde jsme měli na návštěvě pana biskupa Tomáše.. A jako bonbónek za tímto "živým" víkendem jsme měli společný oběd, spíše tedy zahradní slavnost s výborným jídlem a společenstvím.  Bohu díky za vše!                                 Jan Sebján - mládežníkNedělní chvilka (poezie)


     Tak nás na naší malé sdílecí, modlící skupince napadlo, že by nebylo špatné, kdybychom oprášili dobrý nápad nedělní kávy a opět to společně rozjeli. Cílem této 10,20 nebo 30 minutovky je mít chvíli čas na sebe, na pokec na setkání na kávu, čaj, zákusek. Začínáme tedy 6. 10. po mši v naší kapli. Kdo má problém s odvozem a pospíchá rychle domů, je zde malé řešení. Rozvozová služba. Tak se budeme těšit.                                                                  Jan Sebján - kafař

 

 

Dny stvoření (Season of Creation) - zakončení70787725_2960867317320980_6482197035213651968_o.jpg


   V pátek 4. října 2019, na svátek sv. Františka z Assisi, zakončíme v Sokolově při večerní mši svaté zářiové DNY STVOŘENÍ (Season of Creation)

   Všemohoucí Bože, jsi přítomen v celém vesmíru i v nejmenším z tvých tvorů. Svou něhou objímáš vše, co je. Vylij na nás moc své lásky, abychom chránili život a krásu. Naplň nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.                     papež František, Laudato si, modlitba za naši Zem

 

 

 

Mimořádný misijní říjen 2019

   „Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…”

                                                                (Papež František, Evangelii Gaudium)

30.listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky.

   Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc, kterému by měla předcházet celoroční příprava. 

   Pro každý den Mimořádného misijního měsíce října 2019 jsme vydali brožurku drobných Misijních úvah. Jsou k dosažení jak v papírové, tak elektronické verzi jako aplikace pro telefony Android. V Obchodě Google Play ji najdete pod názvem Misijní měsíc říjen 2019 a od 1. října vám bude automaticky nabízet jednotlivá zamyšlení podle data. Uživatelé pouze internetu či operačního systému iOS mohou totéž využít na www.misijnimesic.maweb.eu. Každý den se na výše uvedené stránce objeví nové zamyšlení. Texty můžete číst v internetovém prohlížeči, a to jak na počítači, tak v telefonu.

 70805486_1498023127005658_8063885086325473280_o.jpg

Poselství papeže Františka k 93. světovému dni misií 2019 20. 10. 2019

Pokřtění a poslaní: 

Kristova církev na misii ve světě 

Milé sestry, milí bratři,

požádal jsem celou církev, aby se v měsíci říjnu 2019, kdy si připomeneme sté výročí vydání Apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV. (30. listopad 1919), věnovala mimořádnou pozornost misiím. Prorocká a prozíravá výzva k apoštolátu tohoto dokumentu potvrdila, jak je důležité, abychom dnes obnovili církevní misijní úsilí a zlepšili poslání církve hlásat a přinášet světu spásu zmrtvýchvstalého Ježíše Krista.

    Motto tohoto poselství, stejně jako téma misijního měsíce října, zní: Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misii ve světě. Slavení tohoto měsíce nám pomůže především znovu objevit misijní rozměr naší víry v Ježíše Krista, kterou jsme zdarma obdrželi při křtu. Jsme Božími dětmi, a to není nikdy záležitost individuální, ale vždy církevní. Ze společenství s Bohem – Otcem, Synem a Duchem Svatým – se rodí nový život s ostatními bratry a sestrami. Božský život není nějaký produkt, který máme prodávat, nejsme proselyté; je bohatstvím, které je třeba rozdávat, šířit, hlásat: to je smysl misie. Tento dar jsme dostali zadarmo a zadarmo se o něj dělíme (srov. Mt 10, 8), aniž bychom kohokoli vylučovali. Bůh chce, aby skrze církev, všeobecnou svátost spásy, došli všichni lidé spásy v poznání jeho pravdy a milosrdenství (srov. 1 Tim 2,4; 3,15 II. vatikánský koncil, dogmatická konstituce Lumen gentium, 48).

    Církev je ve světě na misii: víra v Ježíše Krista dává správný rozměr všem skutečnostem a ukazuje nám svět Boží optikou a Božím srdcem. Naděje nám otevírá věčné horizonty božského života, na kterém máme skutečně účast. Dobročinná láska, kterou můžeme zakoušet ve svátostech a v bratrské náklonnosti, nás pobízí, abychom šli až do končin země (srov. Mi 5,3; Mt 28,19; Sk 1,8; Řím 10,18). Církev, vycházející až do nejzazších končin, vyžaduje stálé a trvalé misijní obrácení. Je mnoho svatých, mnoho věřících mužů a žen, kteří dosvědčují a ukazují, že lze být zcela otevření, milosrdní a druhým blízcí a odpovídat tak na neodbytný podnět lásky. Její vlastností je totiž dar, oběť a nezištnost (srov. 2 Kor 5,14-21). Ten, kdo hlásá Boha, buď člověkem Božím (srov. Apoštolský list Maximum illud).

    Toto poslání se nás dotýká v první osobě: já jsem stále misií, ty jsi stále misií, každý pokřtěný je misií. Kdo miluje, dává se do pohybu, je pobádán, aby vycházel ze sebe, je přitahován a přitahuje, daruje se druhému a navazuje životodárné vztahy. Pro Boží lásku není nikdo neužitečný či bezvýznamný. Každý z nás jako plod Boží lásky je ve světě misií. I kdyby moje matka a můj otec zradili lásku lží, nenávistí a nevěrností, Bůh se nikdy nevzdá daru života a každého svého syna od počátku volá k božskému a věčnému životu (srov. Ef 1,3-6). 2

    Ve křtu dostáváme život, který nám dává víru v Ježíše Krista, vítěze nad hříchem a nad smrtí. Utváří nás k Božímu obrazu a Boží podobě a včleňuje nás do Kristova těla, kterým je církev. Křest je tedy skutečně nezbytný pro spásu, protože nám zajišťuje, že v Otcově domě jsme vždy a všude syny a dcerami, nikoli sirotky, cizinci nebo otroky. To, co v křesťanovi utváří svátosti, jejichž naplněním je Eucharistie, je povolání a úděl každého člověka v očekávání obrácení a spásy. Křest je totiž naplněním přislíbeného božského daru, který vytváří z lidského tvora syna v Synu. Jsme dětmi vlastních rodičů, ale ve křtu je nám dáno původní otcovství a pravé mateřství; pro koho není církev matkou, pro toho nemůže být Bůh Otcem (srov. Sv. Cyprián L’unità della Chiesa, 4).

    Naše misie má své kořeny v Božím otcovství a v církevním mateřství, protože ve křtu je obsaženo Ježíšovo velikonoční poslání: jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás, plné Ducha Svatého, pro usmíření světa (srov. Jan 20, 19-23; Mt 28, 16). Křesťan je poslán, aby nikdo nebyl vynechán ze zvěsti o tom, že byl přijat za Božího syna. Je třeba ho ujistit o osobní důstojnosti a niterné hodnotě života od jeho početí až do jeho přirozené smrti. Pokud se rozmáhající sekularismus v našem životě stane aktivním a společenským odmítáním otcovského Božího díla, bude tak bráněno jakékoli skutečné podobě bratrství všech lidí, které se odráží ve vzájemné úctě mezi lidmi. Bez Boha Ježíše Krista se každá odlišnost redukuje na děsivou hrozbu, znemožňující jakékoli bratrské přijetí a plodnou jednotu lidského rodu.

    Všeobecné určení spásy, kterou Bůh v Ježíši Kristu nabízí, vedla Benedikta XV. k tomu, aby požadoval překonání jakékoli nacionalistické a egocentrické uzavřenosti, jakéhokoli šíření evangelia kolonizační mocí s ekonomickými a vojenskými zájmy. Papež ve svém apoštolském listu Maximum illud připomíná, že božská univerzálnost církevní misie požaduje, abychom vyšli z exkluzivní příslušnosti ke své vlasti a svému etniku. Pokud má být kultura a komunita otevřená vůči poselství spásy Ježíše Krista, pak je třeba překonat každou nepatřičnou etnickou a církevní introverzi. V církvi je i dnes zapotřebí mužů a žen, kteří v milosti svého křtu velkodušně odpovědí na povolání vyjít ze svého domu, ze své rodiny, ze své vlasti, ze své rodné řeči, ze své místní církve. Jsou vysláni k lidem do světa neproměněného svátostmi Ježíše Krista a jeho církve. Když zvěstují Boží slovo, svědčí o evangeliu a slaví liturgii, vyzývají k obrácení, křtí a předávají křesťanskou spásu, přičemž respektují osobní svobodu každého člověka a vedou dialog s kulturou a náboženstvím národa, do kterého jsou vysláni. V církvi stále nezbytná Missio ad gentes přispívá zásadním způsobem k trvalému procesu obrácení všech křesťanů. Víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání, církevní poslání obdržené ve křtu, zeměpisné i kulturní vyjití ze sebe a ze svého domu, odpuštění hříchů a osvobození od osobního a společenského zla – to vše vyžaduje misii sahající do nejzazších koutů světa.

     Prozřetelná časová souhra s konáním mimořádné synody o církvi v Amazonii mě vede k tomu, abych zdůraznil, že poslání, které nám Ježíš skrze svého Ducha svěřil, je i pro tyto země a pro jejich obyvatele stále aktuální a naléhavé. Nové Letnice otevírají dokořán brány církve, aby žádná kultura nezůstala uzavřená do sebe a žádný národ nebyl izolovaný, ale otevřený všeobecnému společenství víry. Nikdo ať nezůstane uzavřen do svého já, do sebestřednosti v rámci své etnické a náboženské příslušnosti. Ježíšovo tajemství smrti a zmrtvýchvstání boří malicherná omezení světů, náboženství a kultur a volá je, aby se rozvíjely v úctě k důstojnosti mužů a žen, ke stále plnějšímu obrácení k Pravdě zmrtvýchvstalého Pána, který daruje všem opravdový život.

    V této souvislosti se nabízejí slova papeže Benedikta XVI. na zahájení našeho setkání latinskoamerických biskupů v Aparecidě v Brazílii v roce 2007. Ocituji zde jeho slova, která beru za svá: „Co přineslo přijetí víry latinskoamerickým zemím a Karibským ostrovům? Přineslo jim poznání a přijetí Krista, neznámého Boha, kterého jejich předkové, aniž by si toho byli vědomi, hledali ve svých bohatých náboženských tradicích. Kristus je Spasitel, po kterém v tichosti toužili. Skrze křestní vodu obdrželi božský život, kterým byli přijati za Boží syny. Přijali také Ducha Svatého, který zúrodnil jejich kulturu, očistil ji a dal vzklíčit četným zárodkům a semenům vloženým vtěleným Slovem, nasměroval je na cestu evangelia. (…) Boží Slovo, které se stalo v Ježíši Kristu člověkem, se stalo i dějinami a kulturou. Utopická myšlenka probudit předkolumbovská náboženství a oddělit je od Krista a všeobecné církve by neznamenala pokrok, nýbrž úpadek. V podstatě by šlo o regresi k historickému okamžiku zakotvenému v minulosti“ (Proslov k zahajovacímu shromáždění, 13. května 2007: Insegnamenti III, 1 (2007), 855-856.

    Svěřme misijní poslání církve Panně Marii, naší Matce. Ona, spojena se svým Synem již od počátku vtělení, se vydává na cestu, aby se stala součástí Ježíšova poslání, které se u paty kříže stává i jejím posláním: jako Matka církve bude skrze Ducha a víru dávat život novým synům.

    Na závěr bych se rád krátce zmínil o organizaci Papežská misijní díla, o které hovoří již dokument Maximum illud jako o misijním nástroji. Papežská misijní díla svou službou všeobecné církvi utvářejí celosvětovou síť, která skrze modlitbu, misijního ducha a lásku křesťanů rozesetých po celém světě podpírá papeže v jeho misijním úsilí. Jejich dary pomáhají papeži v evangelizaci partikulárních církví (Papežské misijní dílo šíření víry), ve formaci místního kléru (Papežské misijní dílo svatého Petra apoštola), v utváření misijního povědomí dětí na celém světě (Papežské misijní dílo dětí) a v misijní formaci křesťanské víry (Papežská misijní unie). Znovu vyslovuji svou podporu těmto dílům s přáním, aby mimořádný misijní měsíc říjen 2019 přispěl k obnově jejich misijní služby mému úřadu.

    Z celého srdce uděluji své požehnání misionářům, misionářkám a všem, kdo jsou skrze křest kdekoli na světě zapojeni do misijního poslání církve.

                                                                       Vatikán 9. června 2019, slavnost Seslání Ducha Svatého    FRANTIŠEK

 

Bratři a sestry v Kristu,

 dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a následného návratu svobody do naší země. Při této pouti se budeme modlit za Církev, vlast i Evropu, za návrat ke křesťanským kořenům, za dar pokání a smíru.

Stále probíhá sbírka na společný dar papeži Františkovi, sochu Koruna sv. Anežky České, ke které může každý dárce připojit vlastní otisk prstu, symbolizující jeho osobní sounáležitost s kořeny křesťanství v naší zemi i podporu Petrova nástupce.

Podrobnosti o pouti, sbírce i daru najdete na stránkách: www.anezka2019.cz

Děkujeme Vám za Vaši podporu a společně Vám žehnáme.

                                                                    Vaši čeští a moravští biskupové

 

Pozvánky:

 • Tvořivý víkend pro matku a dceru – 6. 10. 2019 v Těnovicích. Upevňování vztahu mezi matkou a dcerou, osobní rozvoj. Cena: 1000 Kč/pár, přihlášky na konarikova@bip.cz
 • Setkání pastoračních asistentů a dalších služebníků ve farnostech Plzeň, 19. 10. od 9.30 na biskupství. Přihlášky: konarikova@bip.cz
 • Dny důvěry Taizé. Víkendové setkaní Taizé pro mladé, které se uskuteční v Olomouci ve dnech 18. - 20. 10. 2019. Od pátku do neděle se účastníci zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu slovu a modlitbou v tichu. Na programu budou biblické úvody, sdílení ve skupinkách a workshopy. Přihlášky: www.dnyduvery.cz
 • Minitreff – diecézní setkání ministrantů plzeňské diecéze 25. – 26. 10.
 • Setkání zástupců pastoračních rad farností s biskupem Tomášem 9.10. od 9.30 hodin v sále Koinonie v Plzni-Liticích. K účasti zveme 2–3 členy pastorační rady farnosti, V programu setkání vystoupí biskup Tomáš s tématy vize plzeňské diecéze a služba PRF ve farnostech, P. Hruška představí ke společné diskusi základní rozměry poslání a života farnosti, zazní praktické zkušenosti se službou PRF a informace o ochraně nezletilých. Předpokládaný konec v 15.30 hodin, oběd a teplé nápoje bude hradit biskupství.

 

Další oznámení

 • Pastorační rada sokolovské farnosti se sejde ke svému řádnému setkání v pondělí 30. 9. od 18:30 ve farním sále.
 • Ve dnech 7. - 9. 10. se farář se zúčastní formačního kurzu v Dolanech u Olomouce.
 • narozeniny oslaví v neděli 13. 10. náš spolubratr, československý farář Lukáš Bujna. Děkovná bohoslužba se uskuteční ve farní kapli v ulici Obce Ležáky v 10:00.

 

Výuka náboženství pro děti v novém školním roce

Skupinka dětí ve věku do 13 let se bude scházet od října nejspíše v pondělky odpoledne, a povede ji farář Petr, u kterého se informujte blíže.

Mládež ve věku od 14 let se bude scházet nepravidelně dle aktuálních možností a povede ji Jan Sebján.

 

Říjnoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v říjnu svoje narozeniny:

Bucová Edita

Hafenrichter Ondřej

Haufová Eva

Koliáš Krištof

Korbelová Olga

Krobová Ivana

Odehnalová Jitka

Vopatová Libuše

Seiler Karel

Tomčík Daniel

Tomčíková Kateřina

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5