Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
14.9.2019
Datum ukončení:
27.9.2019

Nedělní stránka

3.jpg

 

24. a 25. týden v mezidobí

15. – 28. 9. 2019

(příští nedělní stránka vyjde 29. 9.)

 

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-09-15.pdf

 

Úmysl farního dne pokání postu a modlitby v pátek 27. 9

 „V tento čas, kdy se v celé církvi modlíme za stvoření, vyprošujeme Boží požehnání a inspiraci všem, kdo se zasazují o ochranu životního prostředí. Kéž k nim patříme i my.“

     Nejvyšší Pane, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,

Ty, který zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,

sešli na nás sílu svojí lásky, abychom pečovali o život a krásu.

Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.

Otče chudých, pomoz nám vykoupit ty, kdo jsou na této zemi opuštěni a zapomenuti a kteří jsou v tvých očích tak drahocenní.

Ozdrav náš život, abychom chránili svět a nepustošili jej,

abychom rozsévali krásu a nikoli znečištění a zkázu.

Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých a této země.

Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, rozjímat s úžasem,

poznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce spojeni se všemi tvory.

Díky, že jsi s námi po všechny dny.

Buď nám, prosím, oporou v našem boji za spravedlnost, lásku a pokoj.

Amen.

                                    papež František, Laudato si, modlitba za naši Zemi

Ohlášky týdne 15. - 21. září:biskup-3.jpeg

 • Neděle 15. 9. je 24. nedělí v mezidobí. V tuto neděli bude ve farnosti pouze 1 mše svatá – v 10:00, kterou budeme slavit společně s naším biskupem Tomášem ve farním kostele. Po mši sv. bude společný oběd na faře.
 • Ve středu 18. 9. bude kromě pravidelné ranní mše svaté ještě mše svatá v 10:00 v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 19. 9. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 19. 9. se na faře uskuteční od 17:30 večer chval.
 • V pátek 20. 9. budeme slavit bohoslužbu slova od 9:30 v LDN Svatava.

Ohlášky týdne 22. – 28. září:

 • Neděle 22. 9. je 25. nedělí v mezidobí. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěna Sophie Červeňáková, od 12:30 budou slavit bohoslužbu řeckokatolíci. Kromě pravidelných bohoslužeb budeme slavit též od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • V neděli 22. 9. se od 19:00 uskuteční ve svatavském kostele koncert pro Farní charitu Sokolov. Vystoupí Eva Mokrá a Martin Matuška.
 • Ve čtvrtek 26. 9. se sejdeme na faře od 17:30 ke společné modlitbě.
 • Pátek 27. 9. prožijeme jako farní den pokání postu a modlitby. Individuální půst zakončíme mší svatou od 17:00 a adorací po jejím skončení.
 • V sobotu 28. 9. na Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa bude mše svatá ve farním kostele v 8:30. Po ní bude pokřtěn Jaroslav Chvála. Poutní mše svatá bude v Lokti od 10:00.

Ohlášky týdne 29. září – 5. října:

 • Neděle 29. 9. je 26. nedělí v mezidobí. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na diecézní charitu.
 • V pondělí 30. 9. začne setkávání dětí v novém školním roce.
 • V pondělí 30. 9. se na faře od 18:30 sejde pastorační rada.
 • Ve čtvrtek 3. 10. budeme slavit od 9:30 mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • Ve čtvrtek 3. 10. se sejdeme v 17:30 na faře ke společné modlitbě.
 • Pátek 4. 10. je prvním pátkem v měsíci říjnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 17:00 mše svatá.

 dusicky_koncert_2019.png

 

 

 

Pozvánka na koncert
    V neděli 22. září 2019 proběhne v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Svatavě benefiční koncert pro charitu. Začátek koncertu je v 19.00 hod. Na koncertě vystoupí paní Eva Mokrá (viola) a pan Martin Matuška (varhany). Během 60 minut budete mít možnost uslyšet klasická díla barokních mistrů, ale i díla současných skladatelů. Budu rád, když nás podpoříte a uděláte si pohodový duchovní nedělní večer.
                        Jan Sebján – pořadatel

 

 

 

 

 

 

Výuka náboženství pro děti v novém školním roce

Skupinka dětí ve věku do 13 let se bude scházet od října nejspíše v pondělky odpoledne a povede ji farář Petr u kterého se informujte blíže.

Mládež ve věku od 14 let se bude scházet nepravidelně dle aktuálních možností a povede ji Jan Sebján.

 

Pozvánky:

 

 • Dne 21. září si celý svět připomíná Mezinárodní den míru a v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne v tento den opět akce „A zvony zvoní“. Česká biskupská konference vyzývá k připojení se k této iniciativě, jejímž cílem je v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru.
 • Přednáška Národní identita ve sjednocené Evropě s připomínkou 80. výročí vlasteneckého kázání Mons. Bohumila Staška u sv. Vavřince u Domažlic Středa 16. 10. 2019, 9:30 -16:00 Jungmannova 1, Plzeň, Velká aula JJ 221 více na bip.cz/konference.
 • Od října 2019 do května 2020 se v učebně biskupství uskuteční náročný inspirativní kurz Zacheus, který povede trvalý jáhen Robert Elva Frouz. K některým tématům promluví také přizvaní hosté. Srdečně zveme k účasti, zájemci se mohou přihlašovat na elvafrouz@gmail.com.

    O co jde? Kurz Zacheus je duchovním formačním programem, primárně určeným věřícím laikům, kteří chtějí prohloubit svůj křesťanský život v jeho každodenním rozměru, ať již rodinném, profesním, společenském či politickém.   

    Proč Zacheus? V 19. kapitole Lukášova evangelia Ježíš říká Zacheovi: „Dnes musím zůstat ve tvém domě.“ Jedná se o čas přítomný, o čas našeho každodenního života; a je to právě v našem vlastním domě, kde chce  Pán přebývat. Ten zahrnuje naši rodinu, práci i naše společenské či politické aktivity. Právě sem se chce Ježíš nechat pozvat, a právě v nich jde o to jej přijmout. Zacheus je naším vzorem a obrazem naší naděje, že Pán přichází do dneška našich životů, aby bydlel v našem domě.

    Časová náročnost kurzu: Kurz se skládá z osmi přednášek v měsíčním rytmu. Účastník se mezi jednotlivými setkáními probraným tématem zabývá také individuálně na základě konkrétního doporučeného postupu.
    Termíny setkání:  Začínáme ve středu 16. října v 19:00 v učebně biskupství, pokračujeme pak vždy ve středu v 19:00, a to 13. listopadu, 11. prosince, 15. ledna, 12. února, 11. března, 15. dubna a 13. května.

 

Svoboda

   Se slovem svoboda se mi pojí další 3 slova – vděčnost, skromnost a odvaha.

   Vděčnost je svoboda od přezíravosti, pýchy. Vděčnost dovoluje vidět krásu a sílu života, kterou je naplněna naše země. Vděčnost obdivuje schopnost přírody obnovovat se, růst, vyvíjet se. Děkuje za slunce, déšť i toho nejmenšího broučka, který patří do přediva života. Svoboda je vděčnost za cestu, po které jdeme, přestože se třeba nacházíme na velmi těžkém úseku, svoboda je vděčnost za lidi, kteří jdou s námi, podpírají nás, bojují nebo bojovali za svobodu naší země. Svoboda  je vděčnost za demokracii, neustále znásilňovanou, přesto nesoucí naději na vítězství pravdy  a lásky.

    Bože, zbav nás otroctví pýchy a přezíravosti – slepoty, v jejíž tmě si člověk způsobuje nová a nová zranění a žije pod diktaturou strachu.

    Skromnost dává prostor tomu druhému, protože zakouší, že každý člověk, tvor, je neopakovatelným darem pro tuto zemi a lidi. Skromnost ví, že země dává dost prostoru, aby na ní všichni mohli realizovat svůj jedinečný život. Skromnost je svoboda od konzumu, který zotročuje a vykořisťuje zemi a lidi, především ty jakýmkoliv způsobem slabé. Skromnost se nenechává semlít v soukolí mentality „spotřebuj a vyhoď“, prosazující svou zdánlivou moc vždy na úkor někoho druhého.

    Bože, pomoz nám najít cestu z mentality, kdy užívat si je tou nejvyšší hodnotou zotročující její vyznavače, ale i ostatní lidi a především naše potomky.

   Odvaha je svoboda od svého já, odvaha vystoupit z jeho zdánlivého bezpečí a vydat se do boje se zlem, které rozděluje, nenávidí, neodpouští. Odvaha je svoboda našeho vlastního nitra, které se nebojí bolestí z utržených ran. Svobodou, která bolí, člověk dozrává v bytost, která dokáže milovat a nic za to nechtít – vyjít z ustavičného obchodování „něco za něco“. Člověk zamilovaný je otrokem svého citu, člověk milující je svobodný k tomu, aby celého sebe nabídl. Aby nabídl sebe v rodině, nebo jakémkoliv lidském společenství.

Tato odvaha nevyrůstá z nás, našich sil. Je odvážným darem druhých a v posledním a nejhlubším slova smyslu darem toho Druhého – Boha. Neboť on jediný miluje zcela svobodně, odvážně, nelekajíc se ani lidského nepřijetí, nepochopení, kříže.

    Bože dej nám odvahu se zlem bojovat, vědět, že vyzbrojeni silou lásky, nás nepřítel nemůže porazit. Tedy, že můžeme vyhrát boj o svobodu, namísto jakéhokoliv kompromisu či spolupráce se zlem.

    Vděčnost, skromnost, odvaha – tři slova, která milují svobodu a touží po ní. A nitro, srdce nikoho z nás se nestane pokojným, šťastným, nenajde-li způsob, jak se stát svobodným.

 

Jindřichovice 6. 9. 2019                                                     Petr Bauchner

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb