Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
12.10.2019
Datum ukončení:
25.10.2019

Nedělní stránka

28.a 29. týden v mezidobí

13. – 26. 10. 2019

(příští nedělní stránka vyjde 27. 10.)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-10-13.pdfmisie.jpg

 

 

 

 

 

Ohlášky týdne 13. – 19. října:

 • Neděli 13. října oslavíme jako 28. neděli v mezidobí. Ve 12:30 mají ve farním kostele bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Ve středu 16. 10. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 17. 10. budeme slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • V pátek 18. 10. budeme slavit v 9:30 mši svatou v LDN ve Svatavě.
 • Pátek 18. 10., svátek sv. evangelisty Lukáše prožijeme jako farní den pokání postu a modlitby na úmysly misijního měsíce října. Po večerní mši svaté se spojíme mostem modlitby s ostatními, kteří se za misie modlí.
 • V sobotu 19. 10. budou ve farním kostele v 8:30 pokřtěni René, Tibor a Magdaléna Krokovi.

Ohlášky týdne 20. - 26. října:

 • Neděle 20. 10. je 29. nedělí v mezidobí. Celosvětově je slavena jako misijní neděle se sbírkou na misie. Ve 14:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V neděli 20. října budeme od 15:00 slavit mši svatou v Královském Poříčí.

Ohlášky týdne 27. října. - 2. listopadu:

 • Neděle 27. 10. je 30. nedělí v mezidobí. Pozor v neděli 28. 10. nastane změna na zimní čas! Spíme o hodinu déle.
 • Od 12:30 budou ve farním kostele slavit bohoslužbu řeckokatolíci.
 • Pondělí 28. 10. je státním svátkem (Den vzniku samostatného Československa) Ranní mše svatá ve farním kostele bude v 8:30.
 • V pondělí 28. 10. se od 15:00 uskuteční setkání k výročí republiky na Krudumu. (více informací níže).
 • Ve čtvrtek 31. 10. budeme slavit od 9:30 mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • Pátek 1. 11. je Slavností Všech svatých a zároveň prvním pátkem v měsíci listopadu. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.
 • Sobota 2. 11. je Památkou všech věrných zemřelých. Pobožnosti za zemřelé jsou rozepsány níže.
 • Neděle 3. 11. je 31. nedělí v mezidobí. Večerní mše svatá bude nahrazena bohoslužbou slova.

Dušičkové pobožnosti:

Čtvrtek 31. 10.:

Svatava              15:30 – pobožnost na hřbitově

                           16:00 – mše svatá

Pátek 1. 11.:

Citice                   15:00 – pobožnost na hřbitově

Dolní Rychnov    15:30 – pobožnost na hřbitově,

Sobota 3. 11.:

Královské Poříčí 13:00 – pobožnost na hřbitově

Sokolov              14:00 – pobožnost na hřbitově

Lomnice             15:00 – pobožnost na hřbitově po ukončení pobožnosti asi

                                       v 15:20 mše svatá v kostele.

Neděle 4. 11.:

Krajková             11:30 – pobožnost na hřbitově

 

Den pokání, postu a modlitby - pátek 18. 10.

    Budeme v sokolovské farnosti slavit v intencích mimořádného misijního měsíce října. Po večerní mši svaté se pak v adoraci spojíme modlitbou s miliony lidí na celém světě a tak se připojíme k mezinárodní misijní iniciativě „Misijní most modlitby“.

    Naší večerní společné modlitbě může předcházet a prohloubit ji např. páteční půst, osobní modlitba růžence nebo jakákoliv jiná modlitbu za misie, stejně tak můžeme ve spojení s ostatními trpícími prožívat své vlastní utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie.

    Za co se modlit?

    Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané, nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za šíření evangelia po celém světě či za dar víry.

 

Papež František nás vybízí:

    Z misijního poslání církve nikdo není vyloučen. Ano, tento měsíc volá Pán také tebe. Volá tebe, otce i matku rodiny, tebe mladého člověka snícího o velkých věcech, pracujícího v továrně, obchodě, bance, restauraci, nezaměstnaného, nemohoucího na nemocničním lůžku... Pán tě žádá, aby ses daroval - darovala tam, kde jsi, tak jak jsi a tomu, kdo ti je nablízku. Život nepodstupuj, nýbrž daruj; neplakej nad sebou, ale nech se dojmout slzami toho, kdo trpí. Odvahu, Pán od tebe hodně očekává. Čeká, že se někdo odváží vydat se tam, kde chybí naděje a důstojnost, ad gentes, tam kde příliš mnoho lidí žije bez evangelní radosti. Jdi, Pán, tě nenechá samotného; svědectví ti umožní objevit, že Duch svatý tě předešel, aby ti připravil cestu. Odvahu, bratři a sestry, odvahu, Matko církve: najdi opět svoji plodnost v radosti z misijního poslání!"

František komentoval podobenství o zakopané hřivně (Mt 25,14-30) a mimo jiné řekl:

    „Proč je Bůh tak přísný na tohoto služebníka, který měl strach? Co udělal zlého? Jeho špatnost spočívá v tom, že nečinil dobro, zhřešil zanedbáním. A tento hřích může být celoživotní, život jsme totiž nedostali proto, abychom jej zahrabali pod zem, ale dali jej všanc; nikoli proto, abychom jej zadržovali, nýbrž věnovali. Kdo je s Ježíšem, ví, že má to, co dává; vlastní to, čeho se vzdává. Dávání je tajemstvím vlastněného života. Nedbalostí popíráme svoje povolání: zanedbání je opakem poslání.

    Hřešíme nedbalostí čili proti poslání, když se namísto toho, abychom šířili radost, uzavíráme do tristního nářku a myslíme si, že nás nikdo nemá rád a nerozumí nám. Hřešíme proti poslání, když podléháme rezignaci: 'už to nezvládnu, nejsem schopen'. Jak to? Bůh tě obdařil talenty, a ty se považuješ za natolik chudého, že nemůžeš nikoho obohatit? Hřešíme proti poslání, když si neustále stěžujeme a říkáme, že všechno jde špatně, ve světě i v církvi. Hřešíme proti poslání, když otročíme strachu, který znehybňuje, a necháme ochromit oním ´vždycky tomu tak bylo´. A hřešíme proti poslání, když žijeme život jako obtíž a ne jako dar; když stavíme do středu svoje námahy a nikoli bratry a sestry, očekávající lásku.“

 

Modlitba k Mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019

Nebeský Otče,

když Tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus vstal z mrtvých,
pověřil své následovníky "jděte a učte všechny národy."
I nám připomínáš, že skrze svůj křest máme účast na poslání církve.

Posiluj nás dary Ducha Svatého,
abychom byli odvážnými a horlivými svědky evangelia tak,
aby poslání svěřené církvi, mohlo najít nové a účinné nástroje,
které světu přinášejí život a světlo.

Pomoz nám umožnit všem národům zažít
spasitelnou lásku a milosrdenství Ježíše Krista,
který žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého
po všechny věky věků.

Amen

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2019

Milí přátelé misií,

příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem byl svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou z toho mála, co mají do společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat. Misijní neděle je nejsilnější solidaritou celého světa. V ten den se víc jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí za společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí v předvečer Misijní neděle ke společným modlitbám. Naši biskupové vyzvali všechny farnosti, aby se do společného mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer. Děkuji všem, kteří se s námi spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách.

Letošní rok je výjimečný také proto, že papež František vyhlásil pro celou církev Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Jedním z klíčových aspektů této události je oslavit stoleté výročí Apoštolského listu Maximum Illud papeže Benedikta XV., který dal nový podnět misijní práci při hlásání evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev na misiích ve světě.“

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale svět, ve kterém žijeme je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v ostatních lidech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo spravedlivý? To je cesta k Ježíši.

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Paraguay s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným.

Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

 28. října procházka k 100. výročí republikyříjen.png

Republika jsme my všichni. A v pondělí 28. října má naše republika narozeniny. Už je jí 101 let. Pojďme tento sváteční den společně oslavit.
Jak už říkal náš první prezident T. G. Masaryk: „opravdové demokracii nestačí instituce, ona potřebuje lidí, lidí živých, tedy lidí věřících v poslání svého státu a národu, lidí spojených ideou..“
Pojďme se sejít, stejně jako minulý rok, na rozhledně Krudum v 15 hodin u rozhledny. Budu rád, když přijmete mé pozvání na příjemně strávené odpoledne a skleničku jako přípitek na zdraví naší republiky a nás všech. Šampaňského máme dost.

                                                                                  Miroslav Balatka -senátor
A více informací: Na rozhlednu Krudum (https://mapy.cz/s/3a0CH) se dá přijet nebo přijít z mnoha míst - třeba pěšky z Hruškové, Horního Slavkova, od Milířů, z Třídomí atd. Já budu za každého počasí vyrážet ze Sokolova na kole a budete-li mít chuť, můžete se přidat a jet se mnou. Start bude v 13:30 z parkoviště u koupaliště Michal

 

Evangelium na každý den

Brožura Evangelium na každý den, kterou je možno v kostelích zakoupit za 70 Kč, je velmi dobrou pomocí k prožívání denního rozjímání Božího slova.

Cesta učednictví není bez každodenního rozjímání Božího slova možná. Zmíněná brožura se může stát užitečným nástrojem k plodnému prožívání osobní modlitby.

 

Pozvánky:

 • Sympozium: 80 let od projevu Mons. Staška na Vavřinečku, 16.10. Plzeň. Více informací na farní nástěnce.
 • CK Chroštík srdečně zve na celodenní veřejný výlet „Šlápoty přes tři kóty“ 19. října 2019. Start: Bořislav Více informací na farní nástěnce.
 • Setkání pastoračních asistentů a dalších služebníků ve farnostech Plzeň, 19. 10. od 9.30 na biskupství. Přihlášky: konarikova@bip.cz
 • Přátelství v literatuře – přednáška Ludmily Křivancové v Městské knihovně v Sokolově 23. 10. 2019 v 17:00. Přednáška patří do cyklu „Biblioterapie“.
 • Minitreff – diecézní setkání ministrantů plzeňské diecéze 25. – 26. 10.
 • Setkání zástupců pastoračních rad farností s biskupem Tomášem 9.11. od 9.30 hodin v sále Koinonie v Plzni-Liticích. K účasti zveme 2–3 členy pastorační rady farnosti, V programu setkání vystoupí biskup Tomáš s tématy vize plzeňské diecéze a služba PRF ve farnostech, P. Hruška představí ke společné diskusi základní rozměry poslání a života farnosti, zazní praktické zkušenosti se službou PRF a informace o ochraně nezletilých. Předpokládaný konec v 15.30 hodin, oběd a teplé nápoje bude hradit biskupství.
 • Víkend pro chlapy – 24. listopadu „Buď…“ (jak žít svůj všední život muže, křesťana, manžela, otce …) s Vlastimilem Kadlecem OMI. Prostor pro zastavení, ohlédnutí se zpět, načerpání sil ve společenství těch, kteří jsou také na cestě, čas pro modlitbu, přednášky, sdílení, diskusi, samotu a mlčení. Pořádají Chlapi na cestě, cena 750 Kč, přihlášky a info: elvaf@volny.cz

 

Další oznámení

 • narozeniny oslaví v neděli 13. 10. náš spolubratr, československý farář Lukáš Bujna. Děkovná bohoslužba se uskuteční ve farní kapli v ulici Obce Ležáky v 10:00.
 • Tiché kontemplativní adorace NSO

Kontemplativní modlitba před vystavenou Nejsvětější svátostí probíhá každou neděli od 16:00 do 17:00 ve farním kostele. Ve středy je též možnost prožít ve farním kostele tyto adorace, doba jejich konání není ale pevně stanovena, je nutno se na ni domluvit s farářem.

 

Statistika sokolovské farnosti – září 2019

Křty: Sofie Černáková, Jaroslav Chvála; Pohřby: Anna Mašková, Marek Tokár.

 

Sbírky

1.9.

8.9.

15.9.

22.9.

28.9.

29.9.

celkem

Svatava

700

800

800

900

 

1 000

4 200

Krajková

935

1 440

 

730

 

710

3 815

Sokolov

2 419

4 064

2 958

2 143

965,

3 075

15 624

Na charitu

 

 

 

 

 

4 785

 

Na Mary‘s Meals

 

6 304

 

 

 

 

 

celkem

4 054

6 304

3 758

3 773

965

4 785

23 639

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb