Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
31.8.2019
Datum ukončení:
13.9.2019

Nedělní stránka

22. a 23. týden v mezidobí

1. - 14. 9. 2019

 (příští nedělní stránka vyjde 15. 9.2019)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2019-09-01.pdf

 

 2.png

 

V dnešní den, kdy se v celé církvi modlíme za stvoření, vyprošujeme Boží požehnání a inspiraci všem, kdo se zasazují o ochranu životního prostředí. Kéž k  nim patříme i my.

                                     (modlitebné výzva biskupa Tomáše Plzeňské diecézi)

 

Dny stvoření

    Datum 1. 9. není pouhým počátkem nového školního roku, ale je to také Světový den modliteb za péči o stvoření, který se slaví v některých křesťanských církvích již několik desítek let a v katolické církvi od roku 2015 (v návaznosti na skvělou „ekologickou“ encykliku papeže Františka LAUDATO SI). Proto se i v naší farnosti k tomuto dni připojíme společnou modlitbou, i praktickou výzvou, a to při slavení farních mší svatých v neděli 1. září 2019,

Jak píše v úvodu encykliky Laudato si papež František:„Tato sestra (Země) protestuje proti zlu, které ji působíme nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, která do ní vložil Bůh... Někteří z křesťanů jsou oddaní věřící, chodí do kostela, pravidelně se věnují modlitbě, ale starost o životní prostředí berou jako příliš pozemskou a materiální. Chybí nám ekologická konverze, která vede k tomu, že umožníme, aby ve vztazích se světem, který nás obklopuje, vyšly najevo všechny důsledky našeho setkání s Ježíšem.“ V pátek 4. října 2019, na svátek sv. Františka z Assisi, pak budou DNY STVOŘENÍ (Season of Creation) zakončeny farním dnem pokání postu a modlitby.

                                                                                                 Petr Bauchner

Ohlášky týdne 1. - 7. září:

 • Neděle 1. 9. je 22. nedělí v mezidobí. Den modliteb za péči o stvoření.
 • Ve středu 4. 9. bude ve farním kostele od 20:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 5. 9. se koná od 17:30 společná modlitba na faře.
 • Pátek 6. 9. je prvním pátkem v měsíci září. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazání nemocných.

Ohlášky týdne 8. - 14. září:

 • Neděle 8. 9. je 23. nedělí v mezidobí. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na podporu „mary´s meals“ Ve 12:30 budou slavit svoji mši svatou řeckokatolíci.
 • Ve středu 11. 9. bude kromě ranní mše svaté ještě eucharistická adorace od 20:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 12. 9. se na faře sejdeme od 17:30 ke společné modlitbě.
 • V pátek 13. 9. bude večerní mše svatá kvůli pouti do Teplé přesunuta již na ráno. Mši svatou budeme v tento den společně slavit v 7:40 ve farním kostele ze svátku Povýšení svatého kříže.
 • V sobotu 14. 9. se naše farnost zúčastní diecézní pouti do Teplé.

Ohlášky týdne 15. - 21. září:

 • Neděle 15. 9. je 24. nedělí v mezidobí. V tuto neděli bude ve farnosti pouze 1 mše svatá – v 10:00, kterou budeme slavit společně s naším biskupem Tomášem ve farním kostele. Po mši sv. bude společný oběd na faře.
 • Ve středu 18. 9. bude kromě pravidelné ranní mše svaté ještě mše svatá v 10:00 v LDN v Královském Poříčí a adorace od 20:00 ve farním kostele.
 • Ve čtvrtek 19. 9. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 19. 9. se na faře uskuteční od 17:30 večer chval.
 • V pátek 20. 9. budeme slavit bohoslužbu slova od 9:30 v LDN Svatava. Tento den také prožijeme jako farní den pokání postu a modlitby.
 • Neděle 22. 9. je 25. nedělí v mezidobí. od 12:30 budou slavit bohoslužbu řeckokatolíci. Kromě pravidelných bohoslužeb budeme slavit též od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem - září

Všeobecný úmysl  - Ochrana moří a oceánů  – aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.

Národní úmysl – Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.

Úmysl farního dne pokání postu a modlitby v pátek 27. 9.

Za péči o stvoření – za změnu konzumního života společnosti, který vede ke zničení života na zemi.

 

14.září 2019 Diecézní pouť do Teplé

                                     Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. (Mk 16,15)10.jpg

Program:

 • pátek 13. září 18.00 program pro mládež, od 20.00 večer chval s P. Vojtěchem Kodetem
 • sobota 14. září 9.45 zahájení u kříže 10.00 katecheze pro dospělé „Jděte do celého světa…“ – P. Vojtěch Kodet. Program pro děti (4–11 let) a mládež (dělený: 12–15, 15–19 a 19+) do 12.00 hod. – DCM a salesiánky 11.00 společná modlitba diecéze. 12.00 občerstvení, prohlídka výstav o kardinálu Beranovi. 12.15 koncert Úslaváčku, ZUŠ Starý Plzenec. 12.30 autogramiáda knihy „V Boží režii“ (biskup František v rozhovoru s Tomášem Kutilem), prohlídka klášterní knihovny, křížová cesta, chvilka zábavy pro rodiče a děti. 13.00 divadelní představení Konivadla „Všichni od F“. 14.00 slavení eucharistie s biskupem Tomášem a biskupem Františkem. 15.15 společné blahopřání biskupovi Františkovi. 15.45 zakončení pouti, pokračování programu pro mládež.
 • neděle 15. září 12.00 zakončení programu pro mládež.

Diecézní pouť Teplá 2019 - Informace pro mládežníky.

Na Diecézní pouť do Teplé odjíždíme v pátek 13. 9. 2019 v 17.00 hod. Budeme mít opět společné 2 dny, kdy jsme opět dostali na starost sportovní odpoledne pro děti a mládež. Proto neváhejte a přihlašujte se odjezd. Pokud budete mít někdo zájem, ozvěte se mi na email sebisov@volny.cz.                                       Sebiš - mládežník

Pozvánka na mši svatou k příležitosti 80. narozenin Mons. Františka Radkovského

Drazí přátelé,11.png

dovoluji si vás oslovit a srdečně vás všechny pozvat i jménem Diecézní charity Plzeň na Pouť plzeňské diecéze v Teplé, zejména na mši svatou od 14.00 hodin. Při mši svaté budeme také všichni společně děkovat za dary Boží a život emeritního plzeňského biskupa, prezidenta Diecézní charity Plzeň, Mons. Františka Radkovského, a po mši mu budeme blahopřát k jeho 80. narozeninám, které oslaví 3. října 2019, a společně vyprošovat další hojné požehnání.

Máte-li zájem otce biskupa Františka obdarovat, bude velmi vděčen za finanční dary, neboť se je rozhodl věnovat na podporu služby Charity v naší diecézi. Kdo má zájem přispět, může tak učinit těmito způsoby:

 • převodem na transparentní dárcovský účet DCHP – 277850809/0300, na nějž se dostanete ze stránek dchp.cz, do předmětu převodu daru k narozeninám otce biskupa stačí napsat dárek pro Františka;
 • finančním dárkem v hotovosti na pouti 14. září 2019, kde bude možné přispět do označené kasičky DCHP umístěné do začátku mše svaté na stánku Biskupství plzeňského na prostranství před kostelem.

Tyto finanční dary pak Mons. František Radkovský daruje konkrétní službě v rámci Charity naší diecéze.

Vám všem, kdo jakkoliv projevíte svoje účastenství na této oslavě, projevuji vděčnost a poděkování.             

                                                                                                                                   Ing. Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň

 

Farní den s biskupem Tomášem

    Po dvou letech přijal pozvání do naší sokolovské farnosti náš pan biskup Tomáš. Přijede v neděli 15. 9., den po diecézní pouti v Teplé. Abychom tento den mohli prožít společně s biskupem, bude pouze jedna mše svatá a to v 10:00 ve farním kostele. Po mši svaté se uskuteční na faře společný oběd, ke kterému jsou pozvaní všichni farníci. Hlavní chodem bude pečené ovčí maso z ekologického farního chovu. Pro ty, kteří jehněčí maso nemají rádi, budou podávány vepřové řízky.

 

Minifestival Farní zahrada 2019
     

3. ročník už je jen vzpomínkou. Živou vzpomínkou na setkání lidí spolu s Kristem, vzájemné setkání, pokec, poslech hudby, občerstvení, dobročinný antikvariát. To vše jsme směli prožívat a zažívat na oblíbeném Minifestiválku. Scénář, je skoro každý rok stejný, pouze interpreti, počasí a intenzita radosti se mění. Tentokrát jsme směli na naší zahradě přivítat Romana Dostála se Slávkem Klecandrem z Oborohu. Po této dvojici nastoupili na pódium kamarádi ze skupiny Hrozen z Frýdku, kteří to parádně rozjeli. To jsou ti Slezané. Na závěr vystoupila kapela End of Scream, která předvedla zajímavou muziku, opřenou hlavně o rytmiku, dravost. Zajímavostí je, že kapela nemá zpěváka a zpěv nahrazují hrou na housle.  Tímto jsme uzavřeli festival, který je požehnáním, už jenom proto, že ho vždy otvíráme Mší svatou a Kristus se raduje společně s námi i po ukončení bohoslužby. Tak snad zase za rok. Dí­ky za vaši podporu.     Sebiš - organizátor      

                                                          
DSC_1192.JPGDSC_1198.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na koncert
   

Dne 6. 9. 2019 od 19.00 hod pořádáme v Jindřichovicích koncert ke 30. výročí Sametové revoluce. Koncert proběhne na  náměstíčku u restaurace Na Chvíli. Vstupné je dobrovolné. Na této akci zahrají skupiny Svítá (folk), kterou znáte z minulého vystoupení na farní zahradě 2018 a kapela Svatopluk, která skvělým způsobem interpretuje texty Sváti Karáska. Srdečně Vás zvu do Jindřichovic.                                                                        Sebiš - organizátor

 

Neděle 8. září – sbírka na podporu Mary's Meals (Mariina Jídla)

   V neděli 8. září proběhne v sokolovské farnosti sbírka na podporu Mary's Meals (Mariina Jídla), hnutí, které organizuje stejnojmenný projekt dávající si za cíl dát jídlo dětem z nejchudších regionů světa. Na rozdíl od jiných charitativních a humanitárních organizací klade na děti jednu podmínku: řádnou školní docházku. Hnutí Mary's Meals založil Magnus McFarlane-Borrow v roce 2002, bezprostředně po návštěvě Malawi, která je stále sužovaná hladem. V Malawi se setkal s mladou ženou umírající na AIDS a jejími šesti dětmi. Rodina žila v chudobě a prostředí středověkých podmínek. Nejstarší syn této ženy se Magnusi během jednoho rozhovoru svěřil se svým přáním: mít dostatek jídla a chodit do školy. Tento rozhovor se stal startovacím výstřelem pro Mary's Meals.

Mary's Meals aplikuje ve svém projektu jednoduchou myšlenku: všem dětem ve škole poskytnout alespoň jednou denně jedno řádné teplé jídlo. Tím nejen zprostředkovává jídlo opravdu potřebným, ale také podporuje zprostředkování základního vzdělání i dětem z těch nejchudších oblastí světa. Děti by totiž jinak hladové do školy nešly anebo by se vůbec nesoustředily na výuku. Díky této myšlence Mary's Meals zajišťuje jídlo pro necelých 1,5 milionu dětí po celém světě.

Výuka náboženství pro děti v novém školním roce

Skupinka dětí ve věku do 13 let se bude scházet od října nejspíše v pondělky odpoledne a povede ji farář Petr u kterého se informujte blíže.

Mládež ve věku od 14 let se bude scházet nepravidelně dle aktuálních možností a povede ji Jan Sebján.

 

Vzpomínkové shromáždění a bohoslužba k neslavnému výročí

           

            Cesta, Pravda, Život – zamyšlení k 21. srpnu 20191.jpg

Člověk je o svou svobodu připravován vnějšími, či vnitřními zotročujícími silami. Zdá se, že v dřívějších dobách byly tyto síly více čitelné, tedy snadněji identifikovatelné, než dnes. Proti vnějšímu agresorovi z roku 1968 se zvedl poměrně masivní společenský odpor, doba normalizace byla jasně čitelná jako doba útlaku. Dnes jsou povětšinou praktiky vnějšího agresora, kterými se snaží rozvrátit Evropu, mnohem méně čitelné, stejně tak jako různé druhy nesvobod, kterými dnes trpíme jako jednotlivci.

Abychom byli svobodní, musíme se tedy stále učit rozpoznat dobro od zla – učit se rozlišovat, a stejně tak se potřebujeme cvičit v odvaze a síle se zlem bojovat - cvičit svou vůli.

Lidem, kteří se těmto schopnostem učili, se odnepaměti říkalo proroci. Co život 2.jpgproroka provází?

Proroka pronásleduje nenávist zla, které bylo odhaleno – pojmenováno. První strategií zla je tvářit se, že vlastně vůbec neexistuje. Že život lze prožít v pohodě, aniž by člověk musel s nějakým nepřítelem bojovat. Žít v klidu je pak vlastně tou nejvyšší hodnotou, pravdou.

Například: Konzumní průmysl nás učiní šťastnými, budeme-li s ním kolaborovat, politika nám zajistí bezpečí, budeme-li spolupracovat, veřejnost nás bude brát, nebudeme-li vystupovat z proudu, zaměstnavatel nás bude odměňovat, nebudeme-li kritizovat jeho postupy atd.

Hledat pravdu, svobodu = dělat si nepřátele. Žít pohodový život = snažit se s každým být kamarád.

Nejistota, hledání. Prorok si uvědomuje, že život či pravda je víc, než soubor výroků, dogmat morálních postojů, že je tedy víc, než nějaká ideologie, Proto je stále na cestě hledání, co je život. Toto hledání pravdy je spojeno s ochotou k vnitřní proměně, která překonává individualismus. Nejistotu hledání si prorok nekompenzuje potřebou opírat se o politickou či finanční jistotu, o vlivné osoby, či procentuální většinu, která by mu poskytovala mandát či patent k pravdě.

Nepřítel není člověk, ale zlo, které dělá. Prorok, aby zvítězil nad zlem, nepotřebuje ty druhé trestat, nálepkovat či nenávidět pro jejich zlé či nepřátelské postoje. Pravda se v prorokově životě nejvíce osvědčí ve chvíli, kdy on sám trpí tím, že druzí trpí. Zlo se nenávistí k lidem neruší, ale řetězí. Prorok ví, že jedinou zbraní proti zlu je mít lidi rád.

Prorok nemůže zůstat sám. Potřebuje hledat společně s druhými, potřebuje někoho, kdo mu alespoň trochu rozumí, kdo mu pomáhá reflektovat jeho myšlenky, kroky, otázky.

Utrpení cesty, kterou prorok jde, aby poznal pravdu života, je v posledku provázeno hlubokým pokojem srdce. Nic v životě není pravdivější, než láska k člověku. A není nic útěšnějšího, než osvobození člověka od nesvobody, kterou působí zlo.           Pojďme se učit být proroky!         Petr Bauchner

 

        Prohlášení k 21. srpnu


    Když se u nás po lednu 1968 začal uvolňovat mocenský tlak, když byla zrušena cenzura a sílilo volání po svobodě, mnozí tušili, že to Moskva nenechá jen tak. Ozývaly se odtud temné náznaky a postupně i přímé výhrůžky, které v naší zemi posilovaly obavy z vojenské intervence.
    Pak přišel 21. srpen - a tanky v ulicích ukázaly, co všechno je Kreml ochoten udělat pro to, aby si v této části Evropy udržel politickou kontrolu.  Okupační síly zvolily pak strategii pozvolného obsazování pozic ve státním aparátu, v médiích, a postupně napříč celou společností.
    Rok poté už demonstrace k výročí invaze rozehnaly tuzemské pořádkové síly, okupantům stačilo vyčkávat v pozadí. Vlády se chopili kolaboranti. Vyhlídky na svobodnější společnost pak na mnoho let působily jako definitivně ztracené iluze.
    Letos na podzim tomu bude třicet let, kdy jsme ze sebe přímou mocenskou kontrolu Kremlu přece jen setřásli. Už delší dobu se však z této strany ozývají temné náznaky, a někdy i přímé výhrůžky. Mnozí znovu naléhavě upozorňují na různé způsoby, kterými se současné Rusko i dnes snaží o postupné a pokud možno nenápadné obsazování pozic.
    Infiltrace do mediálního prostoru, do ekonomiky i do politických struktur má mnoho různých podob. Jejich společným jmenovatelem je snaha vrátit naši zemi postupně do ruské sféry vlivu. Co by to znamenalo, si můžeme připomenout mimo jiné díky způsobu, kterým v těchto dnech ruské politické špičky zacházejí se svými oponenty.
    Chceme dát najevo, že jsme tady a že si to nenecháme líbit. Chceme to vzkázat i všem těm, kteří v naší zemi s kremelskými záměry kolaborují.
Svobodná a sebevědomá společnost je pro nás hodnotou, kterou budeme hájit, ať už hrozba přichází odkudkoli.                                           (Pro hnutí)

Statistika sokolovské farnosti – červenec 2019

Křty: Petr Klempár Pohřby: Jaroslava Nedomová Svatby:  Alexandr Tomčík a Dominika Mašková                                    

Sbírky

7.7.

14.7.

21.7.

28.7.

celkem

Svatava

 

600,-

 

 

600,-

Krajková

710,-

460,-

750,-

730,-

2 650,-

Sokolov

2 662,-

1 962,-

1 987,-

1 864,-

8 475,-

celkem

3 372,-

3 022,-

2 737,-

2 594,-

11 725,-

Statistika sokolovské farnosti – srpen 2019

Křty: Nicholas Keith Fortenberry, Petr Hauer, Nelly Kašparová, Sebastian Klempár, Matěj Lacko, Bryan Sebastian Sivák, Nicola Gáborová

Sbírky

4.8.

11.8.

18.8.

25.8.

celkem

Svatava

600,-

650,-

 

 

1 250,-

Krajková

480,-

630,-

942,-

538,-

2 590,-

Sokolov

2 260,-

1 625,-

3 718,-

1 879,-

9 482,-

Kasičky Krajková

 

1 125,-

 

 

1 125,-

Na bohoslovce

 

 

4 660,-

 

 

celkem

3 340,-

4 030,-

4 660,-

2 417,-

14 447,-

Zářijoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v září svoje narozeniny:

Krob Luboš

Krob Lukáš

Lukšíková Hedvika

Pokorná Alexandra

Baláž Amon Martin    

Polívková Veronika

Puffrová Dagmar

Somorovská Helga

Šulcová Magdalena

Tlustá Edita

Tomčík Viktor

Vajda Vincent

 

Dotazník – osobní hodnocení sabatického volna Petra Bauchnera 1. 5. – 30. 6. 2019

 • Co vnímáš jako největší přínos pro sebe? Začal mě opět těšit život.
 • Jaký mělo sabatické volno význam pro Tvoji kněžskou formaci? Dalo mi čas na modlitbu, studium, kněžské společenství.
 • Jak často by podle Tvého názoru měli mít kněží možnost využít této formy? Nevím, je to himages.jpgodně individuální. Myslím, že řada kněží takový čas ani nechce. Já jsem takové volno měl po 15 letech služby (od licenciátních studií) a možná bych jej opět chtěl i dříve než za 15 let.
 • Co bys doporučil spolubratrům, kteří o volno požádají? Aby nechali doma mobil a noťas.
 • Jak farníci vnímali tento projekt? Přáli mi to. Usmívali se, když jsem se vrátil. Asi jsme si vzácnější.
 • V čem byl tento projekt pro farnost přínosem? Během mé nepřítomnosti vznikl jeden dům modlitby (za což jsem se dva roky modlil). Farníci si uvědomili, že nejsem nepostradatelný, a já byl vyveden z omylu, že jsem ten nejlepší farář a nikdo na mě nemá. Jedna paní to velice hezky vystihla větou: „Pane faráři, oni ti, co vás zastupovali, byli taky dobří, ale na vás už jsme zvykli.“
 • Kde vnímáš nebezpečí nebo úskalí? Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nic mě nenapadá.
 • Jak hodnotíš spolupráci s biskupstvím při zajištění sabatického volna? Kladně hodnotím, především vůbec ten nápad volno nabídnout, pak připravenost řešit neodkladné záležitosti. Negativa nebyly.
 • S jakými problémy ses Ty nebo farnost setkal při zajištění sabatického volna? To by byla spíš otázka na ty, co mě zastupovali. Já jsem velmi vděčný za jejich adaptabilitu, výborně se sžili s prostředím, farníci si je jen a jen chválili. Po návratu jsem pořád čekal, až mi někdo řekne o nějakém průšvihu a ano nic.

 

“Laudato si” výzva

Laudato si výzva je výzvou mladých mládeži a všem farním společenstvím. Konkrétně vyzývá k modlitbě v přírodě kdykoliv během 1. 9., nejlépe u nějakého křížku nebo poutního místa.

Nádherné inspirace ke společné modlitbě můžeme najít přímo v závěru encykliky. Modlitba za Zemi může mít mnoho podob. Ať už zazní po slavení nedělní mše svaté, kdy se ji může účastnit celé farní společenství nebo může proběhnout přímo v přírodě u některého z křížů ve vaší farnosti. Drobný farní výlet k tomuto zastavení se může proměnit také v inspiraci, jak se do péče o stvoření může prakticky zapojit farnost i jednotlivec (úklid lesa, výsadba stromů, tříděný odpad na faře i minimalizace odpadů v domácnostech apod.)

Ať už zvolíte jakoukoliv formu, důležitý je vždy obsah: důvěra v Boha a rozhodnutí pečovat o stvoření také vlastními silami.

Tato výzva směřující k modlitbě i akci, kterou morálně zaštiťuji, vznikla ve společenstvích mladých lidí v rámci iniciativ signály.cz (komunitní web pro mládež), Laudato si, z.s. (spolek inspirovaný encyklikou a motivující k ochraně přírody) a Sekce pro mládež České biskupské konference. Věříme, že se zapojí mladí také z vaší farnosti, nebojte se je oslovit a společně dát této výzvě podobu, která bude pro vaše farní společenství ta pravá.

                                                Sekce pro mládež ČBK     P. Kamil Strak, ředitel

 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie na Hartenberku

 5.JPG


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb