Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
30.6.2018
Datum ukončení:
27.7.2018

Nedělní stránka

červenec 2018

 (příští nedělní stránka vyjde 29. 7.2018)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-07-01.pdf

 

Bratři a sestry,

v červenci se řada z nás rozjede do různých míst, abychom se zotavili v přírodě, poznávali nové kraje či kultury, setkali se přáteli, se kterými jsme se dlouho neviděli. Čas od času poodstoupit z běžného života a otevřít se novým zkušenostem člověku prospívá po všech stránkách. Dopřejme si tedy tento nastávající čas a putujme s Božím požehnáním a ochranu jeho andělů. Ať se můžeme posílení vrátit a těšit se na znovusetkání s ostatními farníky.                                 Petr Bauchner

Pořad bohoslužeb v červenci:

Během července budou z důvodů dovolených zachovány v sokolovské farnosti pouze pravidelné nedělní bohoslužby v 8:30 a v 17:00 v Sokolově a v 10:30 Krajkové s těmito výjimkami: v neděle 8. 7. a 29. 7. nebude večerní mše svatá v 17:00 a v neděli 22. 7. bude večerní mše svatá přesunuta z důvodu pouti již na 15:00. Konání ostatních bohoslužeb najdete níže v rozpisu jednotlivých týdnů. Konání čtvrtečních modlitebních večerů si účastníci budou domlouvat mezi sebou.

Faráře bude během jeho nepřítomnosti ve farnosti v neodkladných záležitostech (pohřby, svátost nemocných), zastupovat P. Jiří Majkov z Lokte (tel.: 606 220 130) Ve dnech nepřítomnosti faráře bude na faře přítomna farní hospodyně Hana Kodedová (tel.:724 932 501). V naléhavých případech se můžete na faráře obrátit formou sms zprávy (tel.: 608 656 556).

Ohlášky týdne 1. – 7. července:

 • Neděle 1. 7. je 13. nedělí v mezidobí. Mše svaté: Sokolov – 8:30, 17:00; Krajková 10:30.
 • V pondělí 2.7. budeme slavit mši svatou v 7:40 v Sokolově.
 • Ve středu 4. 7. budeme slavit mši svatou v 7:40 v Sokolově a od 10:00 v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 5. 7. budeme od 10:00 slavit mši svatou v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 5. 7. na Slavnost svatých Cyrila a Metoděje budeme slavit mši svatou od 16:00 ve Svatavě.
 • Pátek 6. 7. je prvním pátkem v měsíci červenci. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.
 • Ohlášky týdne 8. – 14. července:
 • Neděle 8. 7. je 14. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov – 8:30; Krajková 10:30. Pozor – večerní mše sv. v Sokolově není! Od 12:30 budou slavit ve farním kostele litrurgii řeckokatolíci.
 • Od pondělí 9. 7. do soboty 21. 7. bude farář na dovolené. Bohoslužby ve všední dny a středeční adorace v tomto období ve farnosti nebudou.

Ohlášky týdne 15. – 21. července:

 • Neděle 15. 7. je 15. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov – 8:30, 17:00; Krajková 10:30. Na všech bohoslužbách faráře zastoupí biskup František Radkovský.
 • Bohoslužby, ve všední dny ani středeční adorace v tomto týdnu nebudou.
 • V sobotu 21. 7. se sejdeme od 9:00 ve farním kostele na předpoutní úklid.
 • V sobotu 21. 7. se koná pouť ke kapli sv. Maří Magdaleny na Kamenici.

Ohlášky týdne 22. – 28. července:

 • Neděle 22. 7. je 16. nedělí v mezidobí. Zároveň v tento den budeme slavit farní svatojakobskou pouť.
 • Pořad bohoslužeb: farní kostel Sokolov – 8:30 farní mše svatá, 12:30 řeckokatolická mše svatá, 15:00 poutní mše svatá a po ní pohoštění na farním dvoře. Krajková - 10:30, mše svatá. Večerní mše svatá od 17:00 v Sokolově nebude!
 • V pondělí 23. 7. bude ve farním kostele mše svatá v 7:40.
 • Ve středu 25. 7. bude mše svatá ve farním kostele v 7:40.
 • Ve středu 26. 7. bude od 17:00 ve farním kostele eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 26.7. budeme od 16:00 slavit eucharistii v kostele ve Svatavě.
 • Ve čtvrtek 27. 7. bude na faře od 18:00 společná modlitba.
 • Bohoslužby 1. pátku v měsíci budou přesunuty z 3. 8. na předchozí pátek 27. 7. V tento den bude od 16:00 možnost eucharistické adorace a svátosti smíření. Od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a pomazáním nemocných.

 Ohlášky týdne 29. července – 4. srpna:

 • Neděle 29. 7. je 17. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov – 8:30, Krajková 10:30. Pozor – večerní mše sv. v Sokolově není!
 • Od pondělí 30. 7. do úterý 7. 8. bude farář na dovolené. Bohoslužby ve všední dny a středeční adorace nebudou.
 • Ve středu 1. 8. bude slavena bohoslužba od 10:00 v LDN v Královském Poříčí ritem CČSH.
 • Ve čtvrtek 2. 8. bude slavena bohoslužba od 10:00 v LDN v Dolním Rychnově ritem CČSH.
 • Neděle 5. 8. je 18. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov – 8:30, 17:00; Krajková 10:30. Na všech bohoslužbách faráře zastoupí biskup František Radkovský.

 

Úmysl diecézní modlitební štafety na červen:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

1.-7. července - farnost Bor u Tachova: Prosíme za oživení víry v lidech, kteří jsou pokřtěni ve farnosti a nepraktikují víru. Prosíme za všechny zemřelé tohoto území a křivdy, které si nesou jejich potomci a aby byly Boží mocí uzdravovány.

8.-14. července – farnost Dobřany: Pane, ty který jsi poslal apoštoly hlásat evangelium do celého světa, dej dobřanským farníkům, aby odpovídali s obnoveným nadšením na povolání evangelizovat a být svědky tvého zmrtvýchvstání.

15.-21. července farnost Dolní Bělá: Za duchovní obnovení mládeže ve farnosti.

22.-28. července farnost Dýšina: Za děti a mládež dýšinské farnosti, aby nalezli a prohlubovali cestu k Bohu.

Úmysly papeže Františka pro rok 2018 svěřené celosvětové síti modlitby s papežem (apoštolátu modlitby) -  Červenec 

Evangelizační úmysl - Kněží v pastoraci – aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.

Národní úmysl – aby člověk naplňoval své jedinečné poslání, které spočívá v tom, že smí Boha chválit (srv. Žl 148).

Červencoví jubilanti,

kterým můžeme popřát, setkat se s nimi či se za ně pomodlit.

Koliášová Karolína

Koliáš Norbert

Koliáš Šimon

Kuchařová Jiřina

Majoroš Ladislav

Majorošová Jarmila

Slaninková Jitka

    Wolf Karel

Pozvánky:

 • Farní svatojakubská pouť. Letošní svatojakubskou pouť naší farnosti prožijeme podobně jako loni v neděli 22. 7. mší svatou od 15:00. Nedělní termín pouti dává přece jen větší příležitost, aby se nás ke slavení sešlo více, neboť v době prázdnin, kdy je hodně farníků mimo farnost, nás na pouti v posledních letech bývalo hodně málo. Po mši svaté bude následovat, jak už je tradicí, pohoštění na farním dvoře. Večerní mše svatá v 17:00 v tento den již nebude.
 • Přípravu poutního pohoštění pojmeme tak, že je z převážné části vyrobí farníci doma a během neděle přinesou na faru.

Služba potřebným

 • Ukončení služby v Oloví.

Na vědomost se dává, že naše služba ubytovny v domě pro lidi bez vlastního bydlení bude ukončena k 31. 8. 2018 a to z důvodu  finančních potíží, které při provozu vznikly. Jedná se zejména o dluhy od klientů ubytovny. Tímto tedy skončila jedna etapa naší pomoci lidem v jejich tíživé bytové situaci. A také životní.  Další podobnou službu zatím v dohledné době nebudeme začínat. Čeká nás odpočinek a přemýšlení a vyhodnocování.  Všem modlitebníkům a finančním podporovatelům moc děkuji, byl to pravdu zázrak, že jsme vydrželi více jak dva a půl roku sloužit tímto způsobem lidem.      Jan Sebján FCH Sokolov

Ze života farnostiIMG_8259.JPG

 • Bohoslužba za bezpečnost

     Dne 27. 6. 2018 proběhla v našem kostele první Bohoslužba za bezpečnost. Tato byla určena především policistům, ale také i lidem, kteří u Policie ČR, nebo Městské, pracují jako civilní zaměstnanci. Bohoslužbu spolu s p. farářem Petrem sloužit také jáhen mjr. Mgr. Jiří Laňka, který je předsedou Křesťanské policejní asociace a je zaměstnán jako šéf instruktor u elitního policejního útvaru URNA. V průběhu Mše proběhly přímluvy za policisty, jejich rodiny a za jejich velitele. Také jsme vzpomněli na policisty, kteří již odešli na věčnost.  Po mši následovalo malé setkání v zákristii kostela, kde se debatovalo nejen o duchovních věcech, ale i o profesních. Na poprvé se akce účastnilo 20  lidiček, kdy převážnou část tvořili policisté. Akce se také účastnil i krajský ředitel Policie ČR Karlovarského kraje plk. Mgr. Petr Macháček. S touto službou pro policisty  počítáme i do dalších let, na tom jsme se všichni shodli. Bohu DÍKY!

 

 • Mše za oběti komunistického režimu.DSC_0840.JPG

     Středa 27. 6. byla opravdu duchovně nabitá. Po "Policejní bohoslužbě"  proběhla v kostele od 19.00 hod. Mše za oběti komunistického režimu. Jelikož je 27. červen památným dnem  a to z důvodu popravy Dr. Milady Horákové, rozhodli jsme se důstojně oslavit tento památný den. Mše byla nejen za oběti, ale také za jejich trýznitele a pachatele zla. Akce se se zúčastnilo 30 občanů našeho okresu, což považuji za odpovídající Sokolovsku. Zatím nám jde o to, „aby byl všude klid a my se mohli dobře bavit“. Ale myslím, že je dobré nezapomínat právě na naší nedávnou minulost a umět rozpoznat znamení doby. Tímto jsem tedy rád, že 30 lidem stálo za to, uctít památku obětí komunismu. Po mši přišel na řadu koncert duchovní hudby, který byl opravdu důstojnou oslavou těchto "obyčejných lidí". V našem kostele moc krásně pěli zpěváci ze sboru Vivat Musica a Canticorum Gaudium z Kraslic.

                                                                 Jan Sebján FCH Sokolov

 

Petice za ústavní ochranu rodiny

Milí přátelé,

asi jste již registrovali, že skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů.

    Je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů, což není bohužel málo a jejich šance na úspěch je poměrně velká.

    Rozhodli jsme se tedy na podporu manželství muže a ženy zorganizovat také petici a tím podpořit návrh poslanců na ústavní změnu, abychom ochránili podstatu manželství a rodiny.

Aby tato petice měla úspěch, a byla brána vážně, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Chceme získat minimálně tolik podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více.

    Je to po DNU PRO RODINU další velká akce, do které se se svými omezenými silami pouštíme. Víme, že to lidskými silami nelze zvládnout – trochu nám to připadá jak souboj Davida s Goliášem – náš spolek nemá žádné placené zaměstnance, tvoří ho jen skupina dobrovolníků (můžete ji rozšířit i Vy). Prosíme Vás tedy o silnou modlitební podporu a dle vašeho uvážení i tu materiální, bez které to bohužel taky nejde!

Přispět nám můžete na číslo účtu: 2600107732/2010

   Se srdečnými pozdravy                                Jana Jochová, Aliance pro rodinu

 

Podpisové archy budou vyloženy v kostelích sokolovské farnosti do konce července                                                                      Petr Bauchner, farář

 

Statistika sokolovské farnosti – červen 2018

Křty:       Karolína Mašková, Michal Chvála

Pohřby:  Mária Gabčová

Svatby:   Patrik Hreha a Angelika Szymanská

Sbírky

3.6.

10.6.

17.6.

24.6.

celkem

Svatava

1 000,-

500,-

500,-

700,-

2 700,-

Krajková

860,-

810,-

555,-

600,-

2 825,-

Sokolov

2 282,-

2 076,-

2 377,-

1 940,-

8 675,-

celkem

4  142,-

3 386,-

3 432,-

3 240,-

14 200,-

Dary na mříž v kostele: Herbert Reinecke               25 000,-,

                                      nejmenovaný dárce               1 000,-,

                                      Jaroslav Králič                      5 000,-

Další oznámení

 Od 19. do 25. srpna 2018 se bude na území Manětínska, Plaska a Nečtinska v Plzeňském kraji konat dobrovolnická brigáda Workship pro mladé lidi od 18 do 35 let. Dobrovolníci se sejdou, aby pomohli tam, kde je to zapotřebí, a zároveň, aby přinesli pohodu a radost ze vzájemného setkávání.

Více informací: http://www.workship.farnostplasy

                                                        Petr Dombek OMI, Štěpánka Lopaurová

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5