Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka srpen 2018

Nedělní stránka srpen 2018Datum konání:
28.7.2018
Datum ukončení:
31.8.2018

Nedělní stránka

srpen 2018

 (příští nedělní stránka vyjde 2. 9.2018)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-07-29.pdf

 

Pořad bohoslužeb a farních setkání v srpnu:

Začátkem srpna bude farář na dovolené. Z toho důvodu některé pravidelné bohoslužby a setkání nebudou. Proto věnujte pozornost níže zveřejněnému rozpisu bohoslužeb a farních setkání. Faráře bude během jeho nepřítomnosti ve farnosti v neodkladných záležitostech (pohřby, svátost nemocných), zastupovat P. Jiří Majkov z Lokte (tel.: 606 220 130) Ve dnech nepřítomnosti faráře bude na faře přítomna farní hospodyně Hana Kodedová (tel.:724 932 501). V naléhavých případech se můžete na faráře obrátit formou sms zprávy (tel.: 608 656 556).

Ohlášky týdne 29. července – 4. srpna:

 • Neděle 29. 7. je 17. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov – 8:30, Krajková 10:30. Pozor – večerní mše sv. v Sokolově není!
 • Od pondělí 30. 7. do úterý 7. 8. bude farář na dovolené. Bohoslužby ve všední dny a středeční adorace nebudou.
 • Ve středu 1. 8. bude slavena bohoslužba od 10:00 v LDN v Královském Poříčí ritem CČSH.
 • Ve čtvrtek 2. 8. bude slavena bohoslužba od 10:00 v LDN v Dolním Rychnově ritem CČSH.

Ohlášky týdne 5. – 11. srpna:

 • Neděle 5. 8. je 18. nedělí v mezidobí. Pořad bohoslužeb: Sokolov – 8:30, 17:00; Krajková 10:30. Na všech bohoslužbách faráře zastoupí biskup František Radkovský.
 • Ve středu 8. 8. budeme slavit mši svatou ve farním kostele v 7:40.
 • Ve středu 8. 8. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 9. 8. budeme slavit mši svatou ve Svatavě od 16:00.
 • Ve čtvrtek 9. 8. se sjedeme od 18:00 na faře ke společné modlitbě.
 • V pátek 10. 8. budeme slavit ve farním kostele od 17:00 mši svatou.
 • V sobotu 11. 8. se v Chodově od 10:00 uskuteční poutní mše svatá ke svatému Vavřinci s požehnáním nového oltáře.

Ohlášky týdne 12. - 18. srpna:

 • Neděle 12. 8. je 19. nedělí v mezidobí. V Sokolově bude kromě ranní mše svaté i večerní mše svatá v 17:00. V 10:30 budeme slavit mši svatou v Krajkové. Ve 12:30 mají ve farním kostele mši svatou řeckokatolíci. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěn Daniel Matička. 
 • V pondělí 13. 8. budeme slavit mši svatou ve farním kostele v 7:40.
 • Ve středu 15. 8. oslavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie mší svatou ve farním kostele v 8:30. Kromě toho se koná v našem okolí mše svatá na mariánském poutním místě na Chlumu svaté Maří od 10:00. na hradě Hartenberk bude mše svatá v16:00 a hlavním celebrantem bude P. Josef Žák.
 • Večerní adorace ve středu 15.8. ve farním kostele nebude.
 • Ve čtvrtek 16. 8. budeme slavit mši svatou v 10:00 v LDN v Dolním Rychnově a od 16:00 ve Svatavě.
 • Ve čtvrtek 16. 8. se sejdeme ke společné modlitbě na faře od 18:00.
 • V pátek 17. 8. budeme slavit mši svatou ve farním kostele od 17:00.
 • V sobotu 18. 8. budou ve farním kostele od 9:00 pokřtěni Alexandr David a Marek Dunka.

Ohlášky týdne 19. - 25. srpna:

 • Na 20. neděli v mezidobí 19. 8. bude sbírka na bohoslovce. Od 10:30 budeme slavit mši svatou v Krajkové. V17:00 bude ve farním kostele večerní mše svatá. V 15:00 budeme slavit mši svatou v královském Poříčí.
 • V neděli 19. 8. bude na Chlumu sv. Maří poutní mše svatá v 10:00.
 • V pondělí 20. 8. bude ve farním kostele mše svatá v 7:40.
 • V úterý 21. 8. si připomeneme neslavné 50. výročí sovětské okupace.z roku 1968. Bohoslužba slova s modlitbami za naši zemi bude v odpoledních hodinách ve farním kostele. Více informací bude zveřejněno na farních nástěnkách a webu.
 • Ve středu 22. 8. budeme slavit mši svatou ve farním kostele v 7:40.
 • Ve středu 22. 8. budeme slavit od 10:00 mši svatou v LDN v Královském Poříčí.
 • Ve středu 22. 8. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 23. 8. budeme od 16:00 slavit mši svatou ve Svatavě a od 18:00 společnou modlitbu na faře.
 • V pátek 24. 8. budeme od 17:00 slavit mši svatou ve farním kostele.

Ohlášky týdne 26. srpna - 1. září:

 • V neděli 26. 8. oslavíme 21. neděli v mezidobí kromě ranních bohoslužeb v Sokolově a Krajkové též mší svatou v 17:00 ve farním kostele. Ve 12:30 budou mít ve farním kostele mši svatou řeckokatolíci.
 • V pondělí 27. 8. bude ve farním kostele mše svatá v 7:40.
 • Ve středu 29. 8. bude mše svatá ve farním kostele v 7:40.
 • Ve čtvrtek 30. 8. budeme slavit mši svatou v 16:00 ve Svatavě a společnou modlitbu od 18:00 na faře.
 • V pátek 31. 8. nebude večerní mše svatá ve farním kostele ale na farní zahradě a to již od 16:00. Na mši svatou naváže 2. ročník Minifestiválku Farní zahrada. V případě špatného počasí vše proběhne pravděpodobně v evangelickém kostele.
 • V sobotu 1. 9. se bude konat od 14:00 v lomnickém kostele česko-německá poutní mše svatá. Přítomen bude P. Peter Fořt.
 • Neděle 2. 9. je 22. nedělí v mezidobí. Bohoslužby budou v obvyklém nedělním pořadu.

Úmysl diecézní modlitební štafety na srpen:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se v následujících 2 letech každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

29.července - 4. srpna Domažlice: Prosíme za domažlické farníky, aby každý z nich poměřoval výzvy dnešního světa učením církve dříve, než-li vynese své mínění.

5.-11. srpna Františkovy Lázně + F. Lázně venkov: Ať každý příchozí do františkolázeňských farností vedle touhy po uzdravení těla usiluje o smír s Bohem a Církví, a dosáhne tak i uzdravení duše.

12.-18. srpna Holýšov: Za duchovní růst farnosti Holýšov.

19.-25. srpna Horšovský Týn: Za skromnost, pokoru a lásku ke všem

lidem. Za rodiče a děti, za mladé lidi – za ochranu před konzumem, za dary

Ducha svatého, za světlo víry. Za uzdravení farnosti a za dar obětavých

pastýřů – kněží a řeholníků. Za zdárné uvedení charitního komunitního centra do provozu.

26. srpna - 1. září Cheb: Prosme za vytrvalost, naději a radost z evangelia na společné cestě mužů i žen všech generací chebské farnosti.

Úmysly papeže Františka pro rok 2018 svěřené celosvětové síti modlitby s papežem (apoštolátu modlitby) -  srpen 

Všeobecný úmysl - Rodiny jako bohatství – aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.

Národní úmysl – za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje  (srv. Žl 29/28/).

Junior Kemp 2018

     Opět v Příchovicích. Opět v dobré fyzické a duševní kondici.  Čas se opět zpomalil. NDSC_0364.JPGo a to už stačí, jinak příští rok bude na Junior kempu narváno.  Doporučuji všem, co chtějí prožít týden her, lelkování, koupání, pití kakaa, chválení Ježíše, zajímavého povídání, tancování atd. Musím napsat, že mne pobyt s mládeží opět "dobil baterky". I přes to, že většinu tvoří lidé mimo církevní, je  pobyt s touto skupinou inspirací a dobrou zkušeností. A nemyslím, že se obohacujeme pouze my, vedoucí. Ale z vyjádření kemperů, je radost z pobytu i na jejich straně. Tento rok jsme měli téma  o cíli. Bylo zajímavé poslouchat a sledovat přednášející o jejich cestě za cílem a jejich zkušenostech jak se cíle dopídit. Příští rok nás čeká další, v pořadí již 3 Junior Kemp. Bude opět v Příchovicích a téma je již také připravené. Budeme Odpouštět: Tak tedy Hola Hola, Kristus Voláááá. Těším se na Vás.                                                 Sebiš - Starý Kemper   

 DSC_0207.JPG

Srpnoví jubilanti,

kterým můžeme popřát, setkat se s nimi či se za ně pomodlit

Gardošová Marie

Chuderáková  Marie

Kodedová Anna

Petričáková Petra

Štiáková Růžena

Tlustý Rudolf

Tomčík Alexandr ml.

Zahrádková LibušeFarni_festivalek.jpg

 

Pozvánky:

 • Minifestiválek Farní zahrada 2018

Nezapomeňte se prosím dostavit dne 31. 8. 2018 od 16.00 hod. na náš 2. ročník Minifestiválku Farní Zahrada. Jedná se o kulturně-duchovní akci, která je otevřená všem lidem. Vstupné je dobrovolné. Na místě drobné občerstvení(pivo, párky), výborná Tříkrálová káva a opět zajímavý program. V 16. hod. začínáme Mší svatou, 17.00 hod. koncert spirituálů v podání skupiny Svítání (ČCE Sokolov), 18.00 hod. Slavek Klecandr + Roman Dostál (Oboroh), 19.30 hod. Touch off Gospel (Gospel Plzeň), 21.00 hod. Naden. Během Přestávek bude možné poslechnout krátké autorské čtení Jiřího Nováka z jeho knihy Člověčiny. Taktéž budeme mít připravenou kasičku pro Hospic sv. Jiří Cheb, který podporujeme. Ukončení akce se předpokládá v 22.00 hod. V případě špatného počasí, proběhne akce v evangelickém kostele.

                  Tak ahoj v pátek na zahradě Jan Sebiš Sebján – zahradník

 

 • Srpnový výlet s CK Chroštík z Kovářské na Pernštejn se uskuteční v sobotu 25. srpna. Více informací bude zveřejněno na farní nástěnce.

Další oznámení

 • Od 19. do 25. srpna 2018 se bude na území Manětínska, Plaska a Nečtinska v Plzeňském kraji konat dobrovolnická brigáda Workship pro mladé lidi od 18 do 35 let. Dobrovolníci se sejdou, aby pomohli tam, kde je to zapotřebí, a zároveň, aby přinesli pohodu a radost ze vzájemného setkávání. Součástí brigády bude i kulturní program:

Pondělí 20. srpna 18:00 Mše svatá s biskupem Tomášem - místo: kostel sv. Barbory v Manětíně 20:30 Divadlo Víti Marčíka: Robinson - místo: kulturní dům v Manětíně.

Úterý 21. srpna 21:00 Letní kino: Než si pro nás přijde - místo: u kulturního domu v Manětíně

Středa 22. srpna 17:30 Odpoledne pro rodiny s dětmi - místo: u kulturního domu v Manětíně Čekají na vás hry, tanečky, malování na obličej, balonková zvířátka a oblíbený skákací hrad. Opět se můžete těšit i na skvělé rytířské představení. Nebude chybět ani táborák, tak si nezapomeňte vzít špekáčky...

Čtvrtek 23. srpna 20:00 Chcete být misionářem? místo: kulturní dům v Manětíně Přijďte podpořit jednoho z našich oblátů v soutěži Chcete být

misionářem? a pomozte mu vyhrát co nejvíce peněz pro misie

v Zimbabwe. Jaká bude konečná výherní částka, záleží na vás. Nevíte, co

si přesně pod misiemi představit? Nevadí! Během večera se dozvíte, jak

vypadají misie po oblátsku a co to všechno obnáší být misionářem. Více informací: http://www.workship.farnostplasy

                                                        Petr Dombek OMI, Štěpánka Lopaurová

 

 • Diecézní pouť do kláštera Teplá bude oslavou 25 let diecéze. Začne v sobotu 15. září v 9.45 hod. u kříže před vchodem do kostela. Chystá se program pro děti, už od pátku bude probíhat program pro mladší a starší mládež. Na pouti bude také zakončena prázdninová soutěž D25. Pro dospělé bude určena dopolední přednáška P. Víta Zatloukala a společná modlitba za diecézi. V poledním čase bude – kromě možnosti občerstvení – možno zhlédnout prezentace farností, charit, škol a dalších organizací diecéze. Dále vystoupí orchestr klatovské ZUŠ Orchestrion. Biskup Tomáš předá ocenění k 25 letům diecéze dalším „diecézánům“, požehná členům (nově ustavených i již fungujících) pastoračních rad farností a vše bude zakončeno společným slavením eucharistie. Více informací v příští Nedělní stránce.
 • Rádi bychom vás pozvali na 15. ročník „Mužského rituálu přechodu do zralé dospělosti“ (Mens Rite of Passage - MROP), inspirovaného františkánským knězem a řeholníkem Richardem Rohrem.Jedná se o netradiční duchovní cvičení v ekumenickém duchu, které je otevřeno i hledajícím a lidem bez vyznání. Víme, že dospělými a moudrými se nemůžeme stát po jednom víkendu, ale téměř 1300 (našich) mužů udělalo při absolvování uplynulých ročníků této akce osobní zkušenost, že na cestě ke zralé dospělosti může být tento čas velmi dobrým začátkem. Program nachází inspiraci i v jiných kulturách a náboženských tradicích, je však plně založen na křesťanských základech. Je určen pro muže středního věku (doporučujeme min. 30 let). Akce se koná 12. – 16. 9. 2018 na Vysočině.                                                            Více informací u faráře

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy