Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka 24 06 30

Nedělní stránka 24 06 30Datum konání:
2.6.2024
Datum ukončení:
31.8.2024

logo.jpgNedělní stránka

    prázdniny 2024 30. 6. – 1. 9. 2024 

   (příští Nedělní stránka vyjde 1. 9. 2024)

 

logo chodov.jpg

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2024-06-30.pdf

 

 

 

Milí bratři a sestry,

Prázdniny jsou nejen časem nových dobrodružství pro děti, ale taky časem, který vyhlížejí mnozí dospělí, těšící se na čas dovolených, odpočinku. I v našich farnostech utichne řada aktivit ve prospěch jiných setkání, která budeme moci prožít s našimi rodinami, dětmi, či vnoučaty, v přírodě, či na cestách, poutích. Přítomnost Boží je rozmanitá, často nás oslovuje mimo naše připravené projekty a ráda nás překvapuje svou tvořivostí. O prázdninách tedy bude i méně bohoslužeb ale to ne proto, že bychom si potřebovali „odpočinout od Pána Boha“, ale naopak. Darovaný prostor a čas může rozšířit naše srdce ve vnímání Boha ještě jinak, než jsme zvyklí.

Přeji vám, bratři a sestry, aby byl pro vás čas prázdnin časem radostným, požehnaným.                                                                                     Petr Bauchner

 

stažený soubor.jfif

Pořad bohoslužeb o prázdninách:

Pravidelné bohoslužby doznají během měsíců července a srpna těchto změn:

 • Nedělní bohoslužby:
 • v měsíci červenci budou podle pravidelného pořadu, tak jak jsme zvyklí.
 • v měsíci srpnu budou v tomto pořadu – 8:30, 17:00 Sokolov, 11:00 Chodov. Mše svaté v Krajkové a Novém Sedle v měsíci srpnu nebudou.
 • Ve všední dny budou bohoslužby pouze ve dny a hodiny uvedené níže:
 • Sokolov:1.7. - 7:40, 3.7. – 7:40, 5.7. – 8:30 8. 7. - 7:40, 15.7. – 7:40, 22.7. – 7:40, 29.7. – 7:40, 31. 7. – 7:40, 2. 8. 17:00, 5. 8. – 7:40, 7.8. – 7:40, 9.8. – 17:00, 12.8. – 7:40, 14. 8. – 7:40, 16. 8. 17:00, 19.8. – 7:40, 21.8. - 7:40, 23. 8. - 17:00, 26.8. – 7:40, 30. 8. - 17:00 – farní zahrada.
 • Svatava: 4.7. – 16:00, 18.7. – 16:00, 25.7. – 16:00, 29. 8. – 16.00.
 • Chodov: 3.7. – 17:30, 5. 7. 17:30, 10.7. – 17:30, 12.7. – 17:30, 17.7. – 17:30, 19.7. – 17:30, 24. 7. - 17:30, 26. 7. – 17:30, 31. 7. - 17:30, 28. 8. - 17:30.
 • Po celé prázdniny bude ve farnosti přítomen vždy alespoň jeden kněz.
 • Petr Bauchner nebude přítomen 8.7. – 28.7. a 25.8. – 6.9. (zastupuje Ireneusz tel.: 731 228 466)
 • Ireneusz Figura má dovolenou 1.8. - 24. 8. (zastupuje Petr tel.: 608 656 556)                                                    

Rozpis bohoslužeb o prázdninách je uveřejněn na farním webu a nástěnkách.

Společná prázdninová setkání

 • Pátek 5. 7. je slavností Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. V Sokolově bude mše svatá jako v neděli v 8:30, v Chodově v 17:30.
 • Pátek 19. 7. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, za změnu našeho smýšlení a životního stylu. (večerní mše v Sokolově není)
 • V sobotu 20. 7. se uskuteční od 15:00 pouť z Kostelní Břízy ke kapli sv. Maří Magdaleny na Kamenici.
 • V sobotu 27. 7. se sejdeme od 9:00 ve farním kostele v Sokolově na předpoutní úklid.
 • V sobotu 27. 7. budou ve farním kostele v Sokolově pokřtěni v 11:00 Jiří a Lenka Oračkovi.
 • V neděli 28. 7. budeme slavit při nedělních bohoslužbách Světový den seniorů.preview.jfif
 • V neděli 28. 7. budeme ve farním kostele slavit pouť ke svatému Jakubovi společnou mší svatou v 17:00 a po ní uděláme pohoštění na faře.
 • Pátek 2. 8. je prvním pátkem v měsíci srpnu. Od 16:00 bude ve farním kostele v Sokolově příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných. (v Chodově mše sv. není)
 • Svátek Proměnění Páně, si připomeneme při mši svaté v sokolovském kostele ve středu 7. 8. v 7:40.
 • Na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek 15. 8. bude mše svatá v Sokolově od 17:00.
 • V sobotu 17. 8. bude od 10:00 pouť ke svatému Vavřinci v Chodově.
 • V neděli 18. 8. oslavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie poutí do hradní kaple na Hartenberku. Mše svatá tam bude začínat ve 14:00.
 • Pátek 23. 8. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, za změnu našeho smýšlení a životního stylu. Po večerní mši svaté bude eucharistická adorace.
 • V neděli 25. 8. bude při všech bohoslužbách sbírka na seminář.
 • V pátek 30. 8. se uskuteční na farní zahradě v Sokolově tradiční Minifestiválek farní zahrada. Zahájen bude mší svatou od 17:00 (na zahradě).
 • Neděle 1. 9. je Světovým dnem modliteb za stvoření. V tuto neděli již budou bohoslužby v obvyklém pořadu: 8:30 Sokolov, 9:00 Chodov, 10:30 Krajková a 11:00 Nové Sedlo.

Nenechte si ujít

 • Pouť u příležitosti 300 let poutního místa Krásno v neděli 7. 7. od 11:00 v kostele sv. Kateřiny v Krásně. Pouť k milostné Panně Marii s Ježíškem bude obnovena v tradičním termínu první neděli v červenci.
 • Pouť k Marii Magdaléně na Kamenici. V sobotu 20. 7. ve 14:30 odjíždí autobus z autobusového nádraží na Březové směr Kostelní Bříza. Tam bude u kostela v 15:00 požehnání poutníkům, kteří se poté vydají pěšky ke kapli na Kamenici, kde bude od 16:00 pobožnost.
 • Farní pouť ke sv. Jakubovi se uskuteční v neděli 28. 7. od 17:00 ve farním kostele v Sokolově. Po mši svaté se sejdeme k posezení na faře. Pokud přispějete drobným občerstvením, bude to vítáno.
 • Světový den prarodičů a seniorů 28. 7. List papeže Františka k této události naleznete na webových stránkách farnosti.
 • Chodovská pouť ke sv. Vavřinci v sobotu 17. 8. začne v 10:00 mší svatou, kterou bude celebrovat tepelský opat Filip Lobkowicz. Po mši svaté proběhnou na hřbitově modlitby, jak za zemřelé osobnosti Chodova, tak i za ostatní pohřbené, i ty, kteří už na hřbitově nemají pomníky. Město Chodov nás poté zve na posezení na farní zahradě. Vítáno bude, pokud farníci připraví malé občerstvení formou sladkostí.
 • Pouť k Panně Marii na hrad Hartenberk se uskuteční v neděli 18. 8. od 14:00 v hradní kapli.
 • Minifestiválek farní zahrada v pátek 30. 8. na farní zahradě v Sokolově. Zahájen bude mší svatou v 17:00. více informací na plakátech a webu.
 • Světový den modliteb za péči o stvoření - neděle 1. září.
 • Diecézní pouť do kláštera Teplá se uskuteční 14. září od 9:45. Dopoledne proběhne přednáška Prof. Pavla Hoška, Th.D. O Božím milosrdenství a synodní setkání pro všechny. Odpoledne bude následovat dělený program (pro manžele, modlitba chval, křížová cesta, Evangelium podle Hrabala s Pavlem Hoškem a další). Součástí poutě je i program pro děti, o který se postará divadlo Kuba a koncert Tučňáků (sbor od plzeňských dominikánů). Občerstvení bude zajištěno, stejně tak nabídka výrobků chráněných dílen apod. Pouť zakončíme slavením eucharistie od 14:15. Mládež bude mít svůj program od pátku do neděle 13. – 15. září 2024.

Diecézní synoda                             

Milé sestry, milí bratři,

moc bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoli aktivně zapojili do současné fáze synodálního procesu, která touto nedělí (30. 6.) končí. Děkuji všem, kteří se zúčastnili synodních skupinek, ze kterých nám do pátku přišlo přes 150 zápisů z téměř všech farností a komunit. Děkuji také moc všem, kteří vyplnili synodní dotazník. K pátečnímu poledni vás bylo 630, z čehož mám velkou radost. A nakonec děkuji všem, kteří podporovali a podporují synodní úsilí modlitbou. Těším se na další cestu a přeji Vám požehnané prázdniny.                                        Váš biskup Tomáš

 

Vzkaz od synodního týmu:

Pokud by kdokoli z vás chtěl své podněty (ať už formou vyplnění dotazníků, či formou zápisu ze skupinek) ještě zaslat, budeme moc rádi – uzávěrka je v neděli 30. 6. o půlnoci. A když se nám ozvete, že máte skluz, nebo že se na skupinku chystáte o farní dovolené, určitě se i pak domluvíme. Díky!          Váš synodní tým

 

K pátečnímu poledni synodní tým evidoval:

 • 630 vyplněných dotazníků zaměřených na všechny farnosti diecéze kromě tří, z toho 158 členů PRF, 83 členů ERF, 80 duchovních, či 68 synodních delegátů;
 • 38 vyplněných formulářů pro PRF a 36 vyplněných formulářů pro ERF;
 • 124 zápisů ze skupinových rozhovorů z farností + 6 z vikariátních konferencí + 24 z dalších komunit a uskupení;
 • z toho se jich 88 věnovalo tématu MISIE, 59 tématu USPOŘÁDÁNÍ a 34 tématu HOSPODAŘENÍ

 

Informace ze sokolovské synodní skupinky.

Tento týden jsem slavnostně odeslal zprávu za naší synodní skupinku na biskupství Plzeňské. Naše malé synodní společenství se skládalo z členů farní a ekonomické rady. Sešli jsme se celkem třikrát. Na každém setkání se probíralo společně jedno dané téma. Témata byla následující: Misie, struktura a hospodaření. Tento první roky diecézní synody byl zaměřen na popisování současného stavu, jaká je situace v naší farnosti. Z tohoto se vždy vytvořil zápis, na kterém se všichni účastníci setkání shodli. Další krok bude setkání synodních delegátů na podzim v Německu, kde se budeme dále zaobírat stavem naší církve. Toho se budu s radostí účastnit za naši farnost já a P. Petr.                                                                                        Už se těším.  Sebiš

Pozvánky na prázdninové akce

Během krátkých letních prázdnin je potřeba toho mnoho stihnout. Napíšu tedy, co nás čeká a kam můžete třeba vyrazit. 12. 7. 2024 od 18:00 bude první komunitní setkání v Bezobalovém obchodě sv. Františka z Assisi nasyp, které jsme nazvali "Po zavíračce. Jelikož opravdu bude po zavíračce, budou se v obchodě dít všelijaké věci. Budeme ochutnávat sýry z farmy z Abertam a Nežichova. Popíjet víno z Bořetic a k tomu poslouchat krásné písně v podání zpěvačky Alexandry Klvač a jejího manžela Pavla. Vstupné je 250 Kč.

Potom je čas táborů a na konci prázdnin se potkáme na tradičním Minifestiválku farní zahrada, který se uskuteční na krásné farní zahradě 30. 8. 2024 od 17:00, kdy opět zahájíme bohoslužbou pod širým nebem a poté bude následovat kulturní část festivalu.                                   Srdečně zve Sebiš

Statistika sokolovské a chodovské farnosti červen

Křest Sokolov: Vendula Nikola Polhošová

Pohřeb Chodov: Margita Benešová

 

Farnost Sokolov

2.6.

9.6.

16.6.

23.6.

celkem

Sokolov

3 160

3 005

2 919

3 458

12 542

Krajková

770

340

690

480

2 280

Svatava

2 650

2 850

2 850

2 850

11 200

kasičky

 

 

 

4 718

4 718

Farnost Sokolov celkem

6 580

6 195

6 459

11 506

30 740

           

Farnost Chodov

2.6.

9.6.

16.6.

23.6.

celkem

Chodov

834

2 005

939

901

4 679

Nové Sedlo

260

337

394

274

1 265

Farnost Chodov celkem

1 094

2 342

1 333

1 175

5 944

 

Úmysly apoštolátu modlitby – červenec

Úmysl papeže: Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci.

Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.

Národní úmysl: Za kněze v duchovní správě

Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

Úmysly apoštolátu modlitby – srpen

Úmysl papeže: Za vrcholné politiky

Modleme se, aby političtí představitelé sloužili svému lidu nasazením pro všestranný lidský rozvoj i společné dobro a péčí o ty, kdo ztratili práci, s upřednostněním nejchudších.

Národní úmysl: Za účastníky exercicií

Modleme se, aby se ti, kdo se účastní duchovních a prázdninových pobytů, otevřeli Božímu vedení a načerpali nové síly pro své poslání.

Červencoví jubilanti,

kterým můžeme popřát, setkat se s nimi či se za ně pomodlit:

Karolína Koliášová, Norbert Koliáš, Šimon Koliáš, Jiřina Kuchařová, Ladislav Majoroš, Jarmila Majorošová, Vladimír Šedivec, Jitka Slaninková, Karel Wolf (90!), Jana Pravdová.

 

Srpnoví jubilanti:

Marie Gardošová, Marie Chuderáková, Anna Kodedová, Petra Petričáková, Růžena Štiáková, Rudolf Tlustý. Alexandr Tomčík, ml.

 

Z chodovské pastorační rady

Chodovská pastorační a ekonomická rada se sešla v pátek 21. června. Věnovali jsme se finanční uzávěrce za rok 2023, hospodařením spojeným s chodovskou farou, liturgickým uspořádáním a ozvučením farního kostela, záměrem oprav pro rok 2024, a vizí nového pastoračního zázemí pro chodovskou farnost.

 Liturgickou úpravu i nové ozvučení ve farním kostele nakonec organizačně i finančně zajistí farnost, neboť ta současnou situací trpí nejvíce. Opravy v roce 2024 by se měly týkat především kostela v Tatrovicích, který dostal dotaci od Karlovarského kraje na rekonstrukci části střechy. V kostele v Novém Sedle by měla proběhnout instalace vstupní mříže a posouzení stavu střechy a oken.

Nejvíce pozornosti jsme ale věnovali vizi nového pastoračního zázemí farnosti.

Hlavním důvodem k přemýšlení o změně v případě chodovské fary, je velká administrativní zátěž, kterou budova klade na faráře, stavebního technika a pracovníky biskupství. Tato nadměrná energie se farnosti nevrací ani ve finanční rovině, neboť po letošním zpřehlednění finančních toků spojených s farou, bylo zjištěno, že výnosy z nájmů prakticky všechny (kormě provozních nákladů zázemí pro farnost) spotřebují nutné opravy. Navíc nynější stav fary ani po funkční, ani po estetické stránce, nenaplňuje nynější nároky farnosti.

Proto jsme s pastorační radou rozhodli, že do konce letošního roku prověříme možnost vybudování nového pastoračního zázemí a následný prodej fary městu.

Vize nového kvalitního komunitního a liturgického místa odpovídajícího farním potřebám by mělo:

A - lépe, než stávající, odpovídat potřebám farnosti.

B - bylo umístěné na zahradě fary.

C - bylo energeticky úsporné (vzhledem k cenám za energie).

D - zbavilo farnost starostí o opravy a údržbu současné budovy.

Ad A) Farnost by v nové budově získala především nový víceúčelový architektonicky a esteticky hodnotný sál – kapli, pro 40 účastníků (v případě potřeby rozšířitelné o dalších 20 míst), která by svojí dispozicí odpovídala současným liturgickým potřebám (čtvercový či oválný prostor s místy pro věřící do půlkruhu). K tomuto centrálnímu sálu – kapli, by přiléhala malá místnost sloužící jako zpovědnice pro osobní rozhovory, a zároveň pro uchovávání NSO. Dále by k sálu přiléhala „klubovna“ – místnost poskytující 10 – 15 míst u stolu, vybavena kuchyňským koutem a knihovnou (případně psacím stolem s počítačem). Tato místnost by sloužila jako kavárna po bohoslužbách, pro setkávání PRF ERF, malých farních společenství, atd. Otázkou je, zdali, by součástí objektu nemělo být i zázemí farní charity + pohostinka. Současné objekty ve dvoře fary, sloužící charitě jsou totiž v havarijním stavu. Ve venkovním prostoru může být pergola pro akce v letních měsících.

Ad B) Svažitý terén farní zahrady dává možnost stavbu pojmout v současných trendech, kdy se stavba zapustí do terénu, její střecha se ozelení, a tak se může i zastavěná plocha dále využívat jako zahrada. Stavba takto pojatá také nejlépe zapadne do již tvořeného urbanistického celku fary, hřbitova a kostela, kdy těmto stavbám nebude konkurovat a nebude si dělat nárok stát se další dominantou. Její pojetí bude tudíž velmi pokorné, vyjadřující mimo jiné současnou situaci církve v tomto kraji. Zároveň by mohlo symbolizovat i určitou ukotvenost, zemitost, propojenost s místem.

AdC) Energetické úspornosti bude dosaženo uplatněním současných přístupů k projektování energeticky úsporných domů.

AdD) Stavba bude provedena v nejvyšší kvalitě a s vhodnou volbou konstrukcí, materiálů a stavebních detailů, tak aby minimálně dalších 30 let nepotřebovala opravy.

 

Tímto tedy prosím chodovské farníky, aby mně a pastorační radě vznášeli důvody pro i proti zamýšlenému novému zázemí, abychom na základě těchto reakcí mohli koncem letošního roku dobře rozhodnout, zda do projektu jít, nebo ne.                                                       Petr Bauchner

Další oznámení

 • Národní pouť do Říma 28. – 30. 3. 2025. Bližší informace o možnosti letecké a autobusové pouti najdete na níže uvedených odkazech.Vzhledem k závaznému objednání letenek a z důvodu omezeného počtu účastníků je nutné se závazně přihlásit co nejdříve.Zájemci se mohou hlásit u cestovní kanceláře Palomino (palomino@volny.cz) anebo také u P. Przemyslawa Ciupaka (ciupak@bip.cz).
 • Víkend 31. srpna až 1. září v prostorách kláštera Teplá bude plný hudby, tance, divadla a dalších workshopů a pohodové atmosféry. Otevřené společenství bude oslavou Boha Stvořitele. Akce je určena všem bez rozdílu věku, vyznání, postavení… – všem mladým duchem.
 • Komunio – Letní škola: Co je člověk?Zveme vás od 11.–17. srpna 2024 na další pokračování letní školy pro křesťany naší diecéze (od 19 do 99 let), kde se můžete vzdělávat ve víře a zároveň zažívat církev jako Komunio a nechat se tak povzbudit na své životní cestě. Informace a přihlášky na webu: http://www.bip.cz/komunio24.
 • Zákon o podpoře bydlení Na odkazu: https://vyzva.zabydleni.org/ lze podepsat petici za přijetí zákona o podpoře v bydlení, který již prošel vládou, ale čeká ho ještě schvalování parlamentem, senátem atd.„ … Dne 15. 5. 2024 byl na vládu předložen návrh zákona o podpoře v bydlení, který představuje dlouho očekávanou legislativní systémovou podporu jak pro 154 000 lidí, včetně 61 000 dětí, kteří se v současné době v České republice již nacházejí v bytové nouzi, tak pro další milion lidí, kteří jsou bytovou nouzí ohroženi…“                                                           (z dopisu iniciativy Za bydlení)

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb