Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka červen 2024

Nedělní stránka červen 2024Datum konání:
1.6.2024
Datum ukončení:
29.6.2024

 logo.jpg

Nedělní stránka

sokolovské a chodovské farnosti

červen 2024

                                                            2. 6. – 30. 6. 2024

 logo chodov.jpg                                               (příští nedělní stránka vyjde 30. 6. 2024)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb) NS_2024-06-02.pdf

 

 

 

Společná setkání před prázdninami

 • V neděli 2. 6. budeme při bohoslužbách slavit Slavnost Těla Krve Páně. Během ranní mše v Sokolově přistoupí k prvnímu svatému přijímání děti sokolovské farnosti. Po ranních mších svatých bude v obou farnostech průvod a požehnání na náměstí.
 • Pátek 7. 6. je Slavností Nejsvětějšího srdce Ježíšova, první pátek v červnu. Přede mší svatou, během adorace, se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Mše svatá bude za nemocné se svátostí pomazání nemocných.
 • V pátek 7. 6. se uskuteční Noc kostelů.
 • V pondělí 10. 6. se sejde od 17:30 sokolovská PRF a ERF k synodnímu setkání na chalupě u Tauerů.
 • Ve čtvrtek 13. 6. se sejde od 18:00 chodovská PRF a ERF na faře k synodnímu setkání.
 • Pátek 14. 6. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby. Naším společným úmyslem bude modlitba za změnu životního stylu - otevření lidí pro vnímavost k tomu, že všichni jsme jedno: Mezi sebou, Bohem i spojeni se světem.
 • V neděli 16. 6. budeme od 15:00 slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • LIVE s biskupem Tomášem. V pondělí 17. 6. od 20:00. Odkaz ke sledování najdete na: bip.cz/livesbiskupem
 • Ve čtvrtek 20. nebude kontemplace na faře, ale od 17:30 Večer chval ve farním kostele v Sokolově.
 • V pátek 28. 6. poděkujeme za školní rok a přivítáme prázdniny grilováním na farní zahradě v Sokolově. Akce začne v 18:00, po mši svaté ve farním kostele.
 • Neděle 30. 6. je 13. nedělí v mezidobí. V Krajkové oslavíme od 10:30 pouť ke svatým Petru a Pavlovi.

 Noc kostelů 2024

                   Sokolov, kostel sv. Jakuba

V pátek 7.června se opět setkáme na tradiční kostelní akci, na Noci kostelů. Tu zahájíme mší svatou od 17:00. Po ní bude od 18:00 následovat koncert pěveckého sboru Collegium vocale Jiřího Štrunce z Karlových Varů. V 19:00 začne koncert kraslického tria Veroniky Hřebejkové, Václava Krátkého a jeho nadané dcerky. Od 20:00 nás svým nádherným hlasem potěší skvělá zpěvačka z Karlových Varů - Alexandra Klvačová, která bude mít jako doprovod s sebou svoji rodnou sestru. A obě milé zpěvačky zakončí noc kostelů na naší věži, kde bude opět malý koncert s dobrým vínem. To se uskuteční ve 21:00. Tímto tedy všechny srdečně zvu na uvedenou akci.                      Sebiš, organizátor

Chodov, kostel sv. Vavřince

Program Noci kostelů 7. června 2024

15:00 - 20:00   Otevřeno, možnost návštěvylogo.jpeg

15:00 - 15:30   Exkurze do věže kostela se zvoněním

15:30 - 16:00   Exkurze do věže kostela se zvoněním

16:00 - 16:30   Exkurze do věže kostela se zvoněním

16:00 - 16:40   Komentovaná prohlídka kostela sv. Vavřince

16:30 - 17:00   Exkurze do věže kostela se zvoněním

17:00 - 17:30   Exkurze do věže kostela se zvoněním

17:00 - 17:45   Komentovaná prohlídka kostela sv. Vavřince

18:00 - 19:00   Koncert bigbandu Červení Panteři

Bigband má bohatý repertoár, více než dvě stě skladeb v rytmu swingu, latiny, rokenrolu a jiných tanečních skladeb. Orchestr spolupracuje se Základní uměleckou školou v Chodově.

19:00 - 19:05 „Zvoní celá diecéze“ rozeznění zvonů ve věži kostela svatého Vavřince.

 Diecézní synoda

                   V červnu nás čekají dva malé úkoly a z nich plynoucí radost:Obrázek1.jpg

 • Synodní setkání:

V červnu se dovrší první důležitá etapa diecézní synody, která spočívá v popisu situace, jak na tom jako diecéze jsme po stránce Misie, Uspořádání a Hospodaření.

V dubnu a květnu jsme již hovořili na téma Misie a Uspořádání, v červnu nás tedy čeká poslední téma a tím jsou finance.

Naši synodní delegáti Marie Pelcová a Jan Sebján nás proto zvou na synodní rozhovor, který proběhne pro sokolovskou farnost v pondělí 10. 6. od 17:30 ve Studenci u Tauerů a pro chodovskou farnost ve čtvrtek 13. 6. od 18:00 na faře. tyto rozhovory se netýkají pouze pastoračních a ekonomických rad, ale všech, komu na našich farnostech a diecézi záleží.

Jan Sebján k setkání poznamenává: K setkání navrhuji pondělí 10. 6. 2024 od 18:00 na chatě u Tauerů ve Studenci. Kromě tématu ekonomiky zde bude také výborný jelení guláš s knedlíkem. Kdo bude potřebovat odvoz, napište a zařídíme dopravu.                            S pozdravem Sebiš

 

 • Dotazník

Najděte si chvilku času na vyplnění synodního dotazníku:

synoda.bip.cz/dotaznik

Pro vyhodnocování velmi pomůže vyplnění v online formě (k odeslání do 30. 6.). Pokud to ale pro někoho není možné, je v kostelích k dispozici také tištěná podoba dotazníku (k odeslání do 20. 6.)

Dík za společnou cestu!

Stalo se

 • Koncert Vladimíra Merty
 • 24. 5. 2024 přivítala naše fara folkovou legendu - Vladimíra Mertu. Koncert proběhl v rámci naší Otevřené fary. Na tohoto skvělého zpěváka a instrumentalistu sice dorazila skupinka pouze 15 posluchačů, ale to nic neubralo na kvalitě a hlavně atmosféře koncertu. Mertovy písně mají v sobě silný náboj, a především syrovost poselství je pro posluchače inspirativní.442437711_457926846780527_3651594931331967215_n.jpg

Další pozvání

 • Manželská setkání 50+

Termín: 27. července až 3. srpna 2024

Místo: Vranov u Brna

Zveme Vás na kurz pro manželské páry, vdovy i vdovce, v druhé polovině života. Vychází z konceptu kurzů Manželských setkání a rozšiřuje je o témata, která se týkají tohoto období. Stojíme na prahu změn a cílem kurzu je obnovit/posílit citovou blízkost v partnerství, získat nové dovednosti pro druhou polovinu života. Základem programu jsou přednášky manželů, doprovodné rituály a zamyšlení se v samotě či dvojicích nebo ve skupinkách. Další informace na: www.centrumrodin.cz

 

 • Sám se sebou uprostřed ticha

Biskup Tomáš Holub vás zve na pobyt v trapistickém klášteře v Novém Dvoře. Pobyt je určený pro muže, kteří hledají to, co přesahuje horizont viditelného.

Smysl akce: Mít možnost zastavit se a podívat se na svůj život a jeho smysl s odstupem od každodenního shonu. 

Termín: 10. - 12. října 2024 Cena: 5000 Kč (V ceně je zohledněno: ubytování a strava ve výši 850 Kč za den. Každý účastník bude mít k dispozici samostatný pokoj.

Pro koho je pobyt určen: Přemýšlející a Smysl hledající muži, kteří nejsou ukotveni v církvi.

Bližší informace jsou na diecézním webu

 

Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu

Milé sestry a milí bratři, 

blíží se volby do Evropského parlamentu. Chceme vás povzbudit k účasti. K Božímu království, které máme utvářet svým životem už zde na zemi, nás nepřivede pasivita a tím méně lhostejnost. 

Náš kontinent prochází těžkými zkouškami. Jde nejen o naši ekonomickou prosperitu, bezpečí, ale také o svobodu a budoucnost příštích generací. 

Pán Ježíš o svých následovnících říká, že jsou „solí země“ (Mt 5,13). Vyberme tedy pozorně ty, kteří chtějí být touto solí i v širším společenství národů a států, jehož jsme už dvacet let součástí. Zvolme si zástupce, kteří jsou připraveni nás reprezentovat a hájit přitom principy, které chceme do tohoto světa vnášet i v prostoru Evropské unie. Postarejme se svou účastí ve volbách do Evropského parlamentu, aby i tam nadále hlas křesťanů zazníval. Zvolené poslance pak doprovázejme svými modlitbami.

K dobré volbě vám žehnají biskupové české a moravské církevní provincie.

 

Oznámení

Možnost dobrovolnické služby u katolické organizace Junge Aktion Ackermann-Gemeinde v Mnichově. Dobrovolnictví je zamýšleno pro osoby ve věku 18-30 let se znalostí češtiny či slovenštiny (znalost němčiny je výhodou). Více informací naleznete v přiloženém letáčku nebo zde: https://www.junge-aktion.de/freiwilligendienst/freiwillige/r-werden.

Zdraví Kristina Kropáčková, současná dobrovolnice u Ackermann-GemeindeCZ Flyer ESC 2024.png

Úmysly apoštolátu modlitby – červen

Úmysl papeže: Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti.

Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.

Národní úmysl: Za volby do Evropského parlamentu

Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

 

  Statistika sokolovské a chodovské farnosti – květen 2024

 

Křty Sokolov:  Monika Červeňáková, Mia Květuše Cicková, Ondřej Cicko.

Pohřby Sokolov: Matěj Dufek, Svitlana Pranik.

Pohřby Chodov:         Mária Karbanová, Věra Demeterová, Ida Oplová, Julie Fabianová.

 

 

Farnost Sokolov

5.5.

12.5.

19.5.

26.5.

celkem

Sokolov

 

3 516

 

2 737

6 253

Krajková

 

350

 

520

870

Svatava

2 850

 

2 550

2 550

7 950

Sbírka na pomoc pronásl. křesťanů

4 732

 

 

 

4 732

Sbírka na diecézi

 

 

5 248

 

5 248

kasičky

 

 

4 157

 

4 157

Farnost Sokolov celkem

7 582

3 866

11 955

5 807

29 210

 

 

 

 

 

 

Farnost Chodov

5.5.

12.5.

19.5.

26.5.

celkem

Chodov

 

657

 

720

1 377

Nové Sedlo

 

831

 

204

1 035

Sbírka na pomoc pronásl. křesťanů

1 524

 

 

 

1 524

Sbírka na diecézi

 

 

1 482

 

1 482

Farnost Chodov celkem

1 524

1 488

1 482

924

5 418

 

Červnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v červnu svoje narozeniny:

Bariová Jolana

Brunová Marta

Gáliková Marie

Jirsenská Milena

Lovašová  Marie

Nedělová Věra

Petričák Miroslav

Pudilová Pavlína

Siegl Antonín

 Slovo faráře

Milí bratři a sestry,

Každý člověk, který následuje Ježíše Krista, dříve nebo později dozraje do bodu, kdy potřebuje reálně zakusit ovoce tohoto následování. Podstatou nejen Ježíšova života, ale života jako takového, je darovat se. Nakolik se daruji, natolik jsem živým člověkem, dítětem Božím. A toto darování sebe se prakticky uskutečňuje ve službě, kterou konám pro druhé. Služba druhým se primárně uskutečňuje v tom povolání, které je hlavním posláním mého života. Ať už jde o rodinu, nebo práci, kterou konám. Živým obrazem Krista má být ale také farní rodina, společenství, kde scházíme-li se v Kristu, je on uprostřed nás. Kristova služba se vyznačuje tím, že upozaďuje nároky našeho zraněného ega, které nás stále svádí k tomu, něco službou dokazovat sobě nebo druhým. Není tedy nesena potřebou ukazovat navenek co dělám, ale spíše jednat tak „že levice neví co dělá pravice“. Druhé taková služba nezatěžuje, ale naopak jim dává svobodu. Služba dělaná z Ducha Svatého, tudíž druhé nijak neposuzuje, nemanipuluje s nimi, nežádá uznání a pochvaly, ale má radost, když vše může dávat úplně zadarmo bez nároku na aplaus, tak jak zadarmo jsme přijali.

Byl bych moc rád, kdybychom i v chodovské farnosti k takovému spojení s Kristem dozráli. Bude to chtít samozřejmě čas, a také odvahu se po Božích cestách vydat. Pokud se neposloucháme, překřikujeme, posuzujeme jeden druhého, bylo by možná lepší se nescházet a nedávat tak pohoršení druhým, kteří hledají ne pokroucené náboženství, ale čirou víru, radost a svobodu.

Než k této svobodě dozrajeme, bude třeba nastolit nějaký řád, který nám pomůže překlenout nynější neuspořádané období. Každý farník dostane příležitost, aby vyplnil anketní lísteček, na základě kterého zmapujeme ochotu ke službám ve farnosti. Poté se farář s lidmi, kteří mají chuť pro farnost něco dělat, sejde, a domluvíme praktické a organizační věci.                Petr Bauchner

Pozvání na prázdninové akce DCM

 • 7.–9. června 2024 proběhne na DCM holčičí víkend pro dívky od 12 - 20 let.
 • letní tábory Quest a Minitab.
 • Tvůrčí festival Creative v Teplé. Akce je určena všem mladým duchem a také rodinám s dětmi. Na programu jsou koncerty, workshopy i divadlo. Více na webu dcmplzen.cz.

                                                           


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb