Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
7.4.2024
Datum ukončení:
3.5.2024

logo.jpgNedělní stránka

sokolovské a chodovské farnosti

duben 2024

logo chodov.jpg  7. 4. - 5. 5. 2024

                (příští nedělní stránka vyjde 5. 5. 2024)

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb) NS_2024-04-07.pdf

Pravidelná farní setkání ve velikonoční době:

 • Pravidelná setkání:
 • Májové pobožnosti jsou v květnu ve farních kostelích každý pátek přede mší svatou (ve Svatavě ve čtvrtky)
 • Každý čtvrtek se na sokolovské faře děje od 17:30 otevřené setkání podporující lidi na duchovní cestě. První půlhodinu trávíme v tichu kontemplace, druhou půlhodinu věnuje farář katechezi uvádějící do základů křesťanské víry. Srdečně zve farář Petr

Pozvánky:

 • Neděle 7. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství.
 • V pondělí 8. 4. se koná v Teplé u příležitosti Slavnosti Zvěstování Páně pouť od 10:00. S poutí je spojena oslava 70. narozenin opata Filipa Lobkowice.
 • Ve středu 10. 4. nebude v Sokolově ranní mše svatá.
 • V pondělí 15. 4. se uskuteční na sokolovské faře od 17:30 farní setkání zaměřené na téma první otázky diecézní synody. Více viz níže v „Diecézní synoda“.
 • Každé třetí pondělí v měsíci (tentokrát 15. 4.) běží pravidelné živé vysílání pořadu „LIVE s biskupem“ Již během předchozího týdne můžete na live@bip.cz(a v průběhu přenosu také přes chat na YouTube) biskupovi Tomášovi položit otázky. Odkaz ke sledování najdete na: www cz/livesbiskupem.
 • Ve středu a ve čtvrtek 17. a 18. proběhne v Sokolově a Chodově kanonická vizitace.
 • Pátek 19. 4. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby. Spojovat v modlitbě nás bude úmysl, aby se lidé stávali vnímavější k přítomnosti Boží v celém stvoření.
 • Na 3. neděli velikonoční 21. 4., která je zároveň Dnem modliteb za povolání k duchovnímu stavu, proběhne při všech bohoslužbách sčítání návštěvníků bohoslužeb.
 • V neděli 21. 4 se uskuteční od 15:00 mše svatá v kostele v Královském Poříčí.429822749_10219977040296114_2028766879389849501_n.jpg
 • Ve středu 24. 4. se uskuteční na chodovské faře, po večerní mši svaté, farní setkání zaměřené na téma první otázky diecézní synody. Více viz níže v „Diecézní synoda“.
 • V neděli 28. 4. se uskuteční v Sokolově i Chodově druhá část kanonické vizitace. Ta bude spočívat v tom, že ve farnosti bude biskup Tomáš celebrovat dvě mše svaté: v 8:30 V Sokolově s udělením svátosti biřmování, a v 11:00 v Chodově. Mše svaté v Krajkové a Novém sedle nebudou. Po skončení chodovské mše pozvou chodovští farníci pana biskupa na společný oběd.
 • V neděli 28. 4. se uskuteční ve farním kostele v Sokolově od 15:30 Jarní pěvecký koncert. (Více viz níže)
 • Pátek 3. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. V Sokolově i Chodově bude hodinu přede mší svatou adorace, a v další půlhodině májová pobožnost završená mší svatou s modlitbami za nemocné a pomazáním nemocných.
 • Neděle 5. 5. je 6. nedělí velikonoční. Provází ji modlitby za pronásledované křesťany, spolu se sbírkou na tento účel.
 • Na státní svátek ve středu 8. 5. se uskuteční na Chlumu sv. Maří vikariátní pouť. Ta bude zahájena v 9:30. Program poutě bude zveřejněn v příští NS.

Pozvánky na akce Otevřené fary

 • Koncert. Ve středu 24. 4. 2024 od 18:30 budeme zpívat. Tedy nám bude zpívat ženský pěvecký sbor Colegium Vocale Jiřího Štrunce z Karlových Varů. Zazní písně s jarní tématikou a také písně z Osvobozeného divadla. Vstupné 150,- Kč.

Další pozvánky

 • Letní tábor. Je třeba už myslet na léto. Třeba kam s dítětem na tábor. Nebo skoro dospělou omladinu někam vyslat. Nabízím možnosti. Oblíbený Letní tábor Royal Rangers se uskuteční v termínu od 28. 7. 2024 do 3. 8. 2024 na skautském tábořišti pod Jindřichovicemi. Budeme prožívat příběh Letopisy Narnie. Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let.
 • Junior puťák. Po tomto letním dobrodružství vyrazíme s omladinou na putování po našem Karlovarském kraji. Junior puťák začínáme 4. 8. 2024 a ukončujeme 10. 8. 2024. Čeká nás chození, nějaká práce, pokec, nějaké to koupání a hlavně budeme venku spolu. Zájemci prosím, dejte mi vědět. Další informace předám zájemcům. Sebiš, organizátor
 • Manželská setkání 50+. Termín 27. 7, - 3. 8. Místo: Vranov u Brna. Stojíme na prahu změn a cílem kurzu je obnovit/posílit citovou blízkost v partnerství, získat nové dovednosti pro druhou polovinu života. Základem programu jsou přednášky manželů, doprovodné rituály a zamyšlení se v samotě či dvojicích nebo ve skupinkách. Více informací je na:  www.centrumrodin.cz                                                                                                                                      

Stalo se:

Otevřená fara432668859_417446800828532_6517311638976804562_n.jpg

Díky akcím život plynule plyne. A najednou koukám a už tu máme jaro. A máme za sebou také už 5 akcí v rámci Otevřené fary. O posledních dvou podám krátké informace.

 • V březnu se totiž v našem farním sále, který slouží jako kulturně spirituální a vzdělávací prostor odehrálo divadlo. Jeden skvělý herc Jan Horák nám ve hře "Rybáři" dokázal, že jeden herec dokáže zahrát 3 i více rolí, a divák se dokáže ve hře orientovat a vnímat příběh. I když jsem tuto hru viděl podruhé, byl to pro mne opět zážitek.

Jelikož diváků bylo jako jedna větší rodina, vnímal jsem divadlo jako bych byl součástí příběhu. A navíc, příběhu o hledání Ježíše, a o proměně člověka.

 • Druhou akcí, která se udála, byla přednáška Petra Bauchnera o kontemplaci. A bylo nás ještě méně, než na divadlo, což ale povídání, debatě a následné chvilce kontemplace neuškodilo. Ba právě naopak. Obě tyto akce, byly pro mne, před velikonocemi,  dobrým "výkopem" směrem ke Kristu. Moc děkuji všem věrným divákům, kteří jsou ochotni být součástí pořádaných akcí. Jsou pro mne ujištěním, že to má smysl!!

Formace lektorů oprava:

Omlouvám se za neúplný seznam lektorů, který vyšel v minulé nedělní stránce. Snad už správný seznam je následující:

Za sokolovskou farnost: Tereza Miškovská, Jitka Slaninková, Saša Pokorná, Hana Kodedová, Václav Kozák, Pavla Koliášová, Jaroslav Králič, Věra Nedělová, Miroslav Tauer, Irma Uhlíková, Miroslav Wagner, Pavel Josef a Jana Pravdová.

Za chodovskou farnost se formace zúčastnili: Jozef Kováč, Piotr Libner, Věra Červíková, Vlaďka Antošová, Marie Pelcová, Lidka Baumannová, Anna Hasilová, Lucie Dzurová, Karel Krassa a Katka Pastorová.                                  Petr Bauchner 

                                                                            

Diecézní synoda

V sobotu 23. 3. se synodní delegáti našich farností - Marie Pelcová, Jan Sebján a Petr Bauchner - zúčastnili společného informačního a formačního setkání v Plzni. Smyslem setkání bylo uvést do následujícího období 3 měsíců, ve kterém delegáti budou moderovat farní (případně kněžská) setkání ke 3 synodním otázkám.Synoda.jpg

Tato setkání se v našich farnostech uskuteční v pondělí  15. 4. v 17:30 na sokolovské faře a ve středu 24. 4. po odpolední mši na chodovské faře. Zmíněná setkání jsou povinná pro členy pastoračních a ekonomických rad, ale mohou se jich zúčastnit i další farníci, zvláště ti, kteří se podílejí na synodních skupinkách, aby se, slovy organizačního řádu synody, „dala věřícím v celé diecézi … příležitost vyjádřit své potřeby, přání a názory týkajících se synodních témat.“ V květnu a červnu pak proběhnou ve farnostech podobná setkání k dalším dvěma synodním otázkám.

Další informace:

 • Seznam delegátů – DPR zvolila 11. března 51 delegátů Diecézní synody za jednotlivé farnosti. Seznam všech delegátů naleznete na www.synoda.bip.cz
 • Modlitební síť – Zveme všechny k zapojení se do modlitební sítě za diecézní synodu. Každý je zván k osobní modlitbě či ve společenství. Těm, kteří se chtějí zapojit do této sítě zahrnující přímluvce z naší diecéze a modlit se za synodu tam, kde žijí, a ozvou se nám na mail synoda@bip.cz, budeme jednou měsíčně zasílat úmysly k modlitbě za synodu na příslušný měsíc.

Více informací naleznete na: Beyoutifull.pngwww.synoda.bip.cz/primluvy

 

Celosvětová síť modlitby s papežem - duben:

Úmysl papeže: Za docenění role ženy

Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.

Národní úmysl: Za nově pokřtěné

Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.

 

Pomoc potřebným

 • Hledáme dobrovolníky. 4. 2024 se uskuteční jarní "Potravinová sbírka". Prosím milé a ochotné lidi, kteří by byli ochotni obětovat 3 hodiny svého času při pomoci se sbírkou, abyste mi dali vědět osobně, nebo mi zavolali. Budeme opět "sloužit" v prostorách prodejny Lídl v Sokolově. Moc díky za ochotu, Sebiš.
 • Hledáme nové adoptivní rodiče do projektu Adopce na dálku

Milí přátelé, prosíme o podporu při hledání nových adoptivních rodičů pro projekt Adopce na dálku, který pomáhá financovat vzdělávání dětí v chudinských oblastech Bolívie, Peru a Paraguaye.

Smyslem projektu je umožnit dětem z nejchudších rodin přístup k nezbytnému vzdělávání, a dát jim tak naději vystoupit z kruhu chudoby. Tyto děti nezřídka vypomáhají rodičům v denní nuzné obživě. Adoptivním rodičem se může stát kdokoli, kdo zvolenému dítěti uhradí příspěvek na vzdělávání, který je vypočten na 7000 Kč pro jeden školní rok. (Může být zaplacen i ve splátkách.) Z příspěvku je hrazeno školné, školní potřeby, vč. povinných uniforem, v některých případech je z něj zajištěna i potravinová nebo lékařská pomoc dítěti.

Přestože díky adoptivním rodičům pomáháme stovkám jihoamerických dětí ročně – a během let z nich

některé již dosáhly vysokoškolského vzdělání – je potřeba podpory v chudinských oblastech mnohem vyšší,

než zatím dokážeme zajistit.

Podrobnější informace o projektu lze dohledat na www.humanitarni.dchp.cz, pro dotazy je k dispozici asistentka projektu Jaroslava Medunová, e-mail: adopce@dchp.charita.cz, tel.: (+420) 731 433 058.

 

Statistika sokolovské a chodovské farnosti za březen 2024

                  vyjde v květnové nedělní stránce.

Dubnoví jubilanti

Pamatujme v modlitbách na naše farníky, kteří mají v dubnu narozeniny:

Miroslava Hříbalová, Irma Uhlíková, Petra Vlachá, Petr Sacher.                                                          


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy