Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
3.6.2023
Datum ukončení:
30.6.2023

logo.jpgNedělní stránka

doba předprázdninová 2023

(příští nedělní stránka vyjde 2. 7. 2023)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2023-06-04.pdf

 

Společná setkání před prázdninami                                                                   41695_matka-bozi-nesouci.jpg

 • Neděle 4. 6. je Slavností Nejsvětější Trojice.
 • Ve čtvrtek 8. 6. oslavíme při mši svaté ve Svatavě od 16:00 Slavnost Těla a Krve Páně.
 • V neděli 11. 6. budeme při bohoslužbách slavit Slavnost Těla Krve Páně. Během ranní mše přistoupí k prvnímu svatému přijímání děti naší farnosti. Po této mši bude eucharistický průvod a požehnání na náměstí
 • Ve čtvrtek 15. 6. proběhne ve farním kostele od 17:30 večer chval.
 • Pátek 16. 6. je Slavností Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Mši svatou zahájíme litaniemi k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
 • V sobotu 17. 6. budou mít ve farním kostele svatbu Slávek Kováč a Sandra Ondrášová.
 • V neděli 18. 6. budeme od 15:00 slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Pátek 23. 6. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby. Naším společným úmyslem bude modlitba za otevření lidí pro vnímavost k tomu, že všichni jsme jedno: Mezi sebou, Bohem i spojeni se světem.
 • Neděle 25. 6. je 12. nedělí v mezidobí. V Krajkové oslavíme od 10:30 pouť ke svatým Petru a Pavlovi.Modlitba.png

Nenechte si ujít

 • Koncert Klasické hudby v kostele sv. Martina v Jindřichovicích, dne 9.6.2023 od 19.00 hod. Vystoupí zde komorní orchestr MLP z Prahy s hostem Markétou Stivínovou (flétna) Zazní skladby W. A. Mozarta, J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších. Vstupné je 100 Kč.

 

Stalo se

 • Dobrosmrťácký festival
  - 21. 5. proběhl v Jindřichovicích 2. ročník Dobrosmrťáckého festivalu. Cílem je podpořit důstojné umírání a činnost mobilního hospice sv. Jiří Cheb. Myslím, že se nám tyto cíle daří naplňovat. Páteční večer byl debatní, kdy jsme si mohli poslechnout a popovídat s Mgr. René Milfaitem na téma doprovázení a dobré smrti. Po besedě následoval tématický film Vtip. Jelikož akce probíhala v našem novém kulturním místě - Jindřichovická rokle, bylo zde k večeru příjemných 11 stupňů C. Sobotní program započala pohádka pro děti se zpěvy a tanci v podání Dany Pechánkové. Poté už následoval hudební blok, ve kterém se vystřídalo 7 hudeních skupin. Festival byl takovou příjemnou komunitní akcí, které přálo počasí. Celá akce byla ukončena 30 minut po půlnoci. V neděli se pak uskutečnila bohoslužba chval s Danou Pechánkovou. Krásné Dobrosmrťácké dny skončily, a vypadá to, že se podařilo nejen šířit povědomí o důstojném umírání, ale zřejmě přibude na účtu hospice sv. Jiří i několik málo tisíc korun. Moc díky.                                           Sebiš-organizátor

 

Statistika sokolovské farnosti – květen 2023

Pohřby: Ondřej Haffenrichter, Štefan Kroščen, Bartoloměj Sivák

Sbírky

 

9.5.

14.5.

21.5.

28.5.

celkem

Sokolov

2 066

 

 

2 507

4 573

Krajková

1 179

 

 

958

2 137

Svatava

4 000

3 950

 

4 200

12 150

Sbírka na pomoc pronásl. křesťanů

 

5 147

 

 

5 147

Sbírka na diecézi

 

 

4 881

 

4 881

kasičky

 

 

1 859

 

1 859

celkem

7 245

9 097

6 740

7 665

30 747

Červnoví jubilanti

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v červnu svoje narozeniny:

Bariová Jolana

Brunová Marta

Gáliková Marie

Jirsenská Milena

Lovašová  Marie

Nedělová Věra

Petričák Miroslav

Pudilová Pavlína

Siegl Antonín

Úmysly apoštolátu modlitby – červen

Úmysl papeže: Za zrušení mučení

Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Národní úmysl: Za biřmovance

Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti. 

Z posledního setkání pastorační rady

V pátek 26. 5. se naše pastorační rada sešla v příjemném prostředí Tauerů chalupy u výborného jeleního guláše, zhotoveného hostitelem.

Chvíli jsme i pracovali a věnovali se nejdříve personálním změnám ve farnosti a novým pastoračním pověřením.Soutěž.png

Od 1. 5.  dostal v sokolovské farnosti pastorační pověření jako výpomocný duchovní p. Ireneusz Figura. Farnost byla informována prostřednictvím květnové Nedělní stránky o kanonickém trestním administrativním procesu, kterému byl P Ireneusz podroben v Gliwické diecézi a na základě kterého bylo Ireneuszovi umožněno další pastorační působení v plzeňské diecézi. Server Novinky.cz přinesl 20. 5. vysvětlující informaci k tomuto procesu a to tu, že p. Ireneusz se dotýkal nezletilých chlapců přes oblečení v blízkosti intimních partií. Tato informace vyjasňuje postup církevního soudu, který sice Ireneuszovi zakázal dalších 5 let pracovat s mládeží, ale protože jeho pochybení nebylo tak závažné, umožnil mu dále setrvat v kněžské službě v roli výpomocného duchovního.

Nyní je P. Ireneusz jedním z nás – sokolovských farníků - a vědomi si svých předností i limitů, putujeme společně do Božího království.

Sokolovskou farnost čekají nová pastorační pověření:

Jednak bude od 1. 7. bude k sokolovské duchovní správě přičleněna také duchovní správa chodovské farnosti, jednak bude také farář od 1. 7. zastupujícím duchovním správcem farnosti Aš, kde bude přítomen 1x měsíčně. S farářem je v této době konzultována ze strany biskupství také možnost být od 1. 7. okrskovým vikářem ve vikariátech Sokolov a Cheb. Věc je ve stadiu vyjednávání! Výše řečené tak také vysvětluje, proč byl do farnosti ustanoven další duchovní.

Dále jsme se věnovali naší pastorační radě:Plakat MLP.jpg

Dosavadní pastorační radě vypršel na podzim loňského roku její čtyřletý mandát, je tedy třeba přistoupit k ustanovení nové pastorační rady. Po prázdninách tedy čeká farnost proces, který bude zahrnovat navržení kandidátů pro novou pastorační radu, následné volby poloviny členů PR a dojmenování zbylých radních farářem. Celý proces proběhne v druhé polovině září a začátkem října 2023.

Na podzim nás také čeká prodlužení pověření lektorům a akolytům sloužícím ve farnosti. Pastorační radní proto doporučili faráři jména kandidátů těchto služeb, kteří by nahradili jednak ty, kdo již službu nemohou vykonávat z důvodu stáří, jednak ty, kdo z farnosti odešli.

V závěru setkání se pastorační radní vyjádřili kladně k záměru převést kostel v Královském Poříčí do majetku obce.

Poté jsme si četli dopis biskupa Tomáše, ve kterém nás zejména zve na pouť do Teplé 9. 9., kde bude pokračovat oslava 30 let diecéze.

 

Slovo faráře

Milí bratři a sestry,

Přílohou této Nedělní stránky dostáváte do rukou ekonomickou zprávu o hospodaření naší farnosti za uplynulý rok.

Ekonomická zpráva má za cíl jednak před veřejností zcela transparentně vykázat, jakými zdroji farnost disponuje, jednak také udělat jakýsi přehledný výkaz o našem životě. K tomu, co uvádí ekonomická zpráva, je ale ještě nutné dodat, že jako jednotlivci nemalou měrou podporujeme mezi jinými také činnost naší farní charity spočívají v pomoci potřebným a v dotování kulturně evangelizačních akcí. Spousta činností souvisejících s farností se děje na dobrovolnické bázi a ta samozřejmě finančně vykázat nejde.

V prvé řadě bych chtěl poděkovat vám všem, kteří farnost finančně, nebo i jinak podporujete. Finanční situace nám nadále dovoluje pokračovat v našem hlavním poslání, a tím je spojovat lidi, kteří hledají společnou cestu k nalezení plnosti Života.

V omezené míře se nám také daří udržovat naše stavby nejen jako místa setkávání, ale také jako kulturní dědictví, či prostory, kam se lidé uchylují ve chvílích kdy hledají ticho, přesah, Boha. Údržba kulturních památek se děje z větší části z dotací, které sice v omezené míře, ale stále ještě přicházejí od státu. Srovnání stavu našich a bavorských kostelů je opravdu neporovnatelné v náš neprospěch, ale i každá malá oprava, která se nám, třeba právě s přispěním bývalých rodáků povede, nám dělá radost.

A jak vidím další vývoj farních financí a hospodaření v budoucnu?

 • Budeme dál v maximální míře využívat poskytování dotací.
 • Budeme dál, s naší ekonomickou radou, či dalšími odporníky, hledat cesty, jak dobře hospodařit v oblasti našeho vlastního podnikání (lesy, pronájmy, úspory atd.)
 • Budeme dále hledat cesty, jak motivovat dárce, aby život a službu, naší farnosti podpořili.

Poslední bod bych chtěl rozvést ještě ve dvě doporučení či prosby:

 Pro plánování hospodaření s farními financemi, a i jejich správu je velmi žádoucí, a v sokolovské farnosti stále ještě velmi omezeně fungující, model, kdy lidé své finanční příspěvky zasílají trvalým příkazem na účet farnosti, a to nejlépe v měsíčním intervalu. Farní sbírka do košíčku je tak spíše symbolickým příspěvkem, jako je tomu třeba v sousedním Bavorsku. Výhody tohoto způsobu  poskytování darů jsou 4: 

- Zjednodušení farní finanční administrativy.

- Lepší předvídatelnost příjmů farnosti.

- Možnost peníze věnovat účelově na předem vybrané projekty.

- možnost daňových odpočtů u výdělečně činných.

Tyto výhody samozřejmě platí také u jednorázového např. ročního adresného příspěvku (i hotovostního, do farní kanceláře).

 Druhým doporučením či prosbou je možnost farnosti věnovat část nebo i celé rodinné dědictví (u bezdětných) v případě, kdy pro to nastávají okolnosti. Pokud vnímáme, že farnost je naší rodinou (často s mnohem hlubšími, v Kristu založenými vztahy) je přece zcela přirozené, že při uvažování nad transakcemi s osobním majetkem, do rozhodování o něm započíst i tuto duchovní rodinu. Dříve toto uvažování bylo zcela běžné, jak například dokazuje to, že farnost vlastní řadu lesů, či pozemků. Ty dříve bývaly také v soukromém vlastnictví a darováním se staly vlastnictvím farnosti jako celku. Dárce pak vlastně i po své smrti nadále podporuje farnost a svůj kostel z výnosů svého původního majetku.

Oznámení

Soutěž pro děti a mladé k výročí diecéze

Soutěž bude probíhat v termínu 31. května–31. srpna 2023. Je určena pro děti a mladé ve věku od 5 do 30 let.

Soutěžící mají za úkol navštívit až 30 míst v diecézi. Pro každý měsíc bude zvoleno 10 míst, která jsou platná pouze v daném měsíci. (31. 5. – 30. 6., 1.–31. 7., 1.–31. 8.). Na vybraném místě je potřeba se vyfotit nebo natočit krátkou reportáž (max. 1 minuta). Fotografie či reportáž musí obsahovat číslovku 30. Fotografie / reportáže zasílejte na e-mail soutez@bip.cz.

Na konci každého měsíce se vylosuje 1 výherce. Zároveň se v září na diecézní pouti v Teplé vylosuje 1 hlavní výherce za celé soutěžní období.

Za každou zaslanou fotografii či reportáž bude soutěžící zařazen do slosování. Kolik zaslaných příspěvků, tolik výskytů ve slosovacím osudí. Šance na výhru tak rostou s každým dalším navštíveným místem!

 

Pozvání na prázdninové akce

Milí bratři a sestry,

Prázdniny nám dávají čas, který může pomoci občerstvit naše tělo i ducha a otevřít nás poznání nových bratří a sester. I v rámci naší diecéze se děje řada dobrých akcí, kterých se lze zúčastnit. Níže uvádím pouze jejich přehled, bližší informace je možné získat u faráře.

 • Kurzy kontemplace s komunitou Noe: – 29. 7., 23. – 27. 8., 8. – 14. 10. a další
 • Manželská setkání 50+ na Vranově u Brna 29. 7. – 5. 8.
 • Farní dovolená farnosti Cheb 7. - 5. 8. ve Žďárských vrších.
 • Koločava 23 Rodinná dovolená na kolech v Březí u Čachrova 9. – 14. 7.
 • Komunio Letní škola o církvi – 26. 8. Březí u Čachrova

 

Akce pro mládež:

 • Junior puťák - 8. 7. 15 – 25 let
 • Úlet – 27. 7. BIP a Obláti 14– 18 let
 • Ke kořenům 7. – 5. 8. Royal Ranger Kraslice 7–15 let
 • Quest – 19. 8. DCM Plzeň 12-15let
 • Minitab -26.8. DCM a františkání Plzeň 10-15let
 • Creative -tvůrčí festiválek pro všechny mladé duchem 25.–27. 8., který bude probíhat v prostorách kláštera Teplá. Účastníci se mohou těšit na tvořivé workshopy, koncerty i divadlo. Kontakt: dcm@bip.cz.

 

Koločava.png

Účetní výkaz ŘK farnosti Sokolov

rok 2019

rok 2020

rok 2021

rok 2022

Výnosy

2 172 149

2 684 512

3 213 506

1 576 932

Sbírky

244 574

273 853

364 412

420 055

Sbírky bohoslužebné Sokolov

120 394

86 820

116 201

146 092

Sbírky bohoslužebné Krajková

30 283

25 737

28 826

24 577

Sbírky bohoslužebné Svatava

29 890

87 200

133 050

188 170

Sbírky účelové (např. na: diecézi, charitu, bohoslovce, misie,)

64 007

74 096

86 335

61 216

Příspěvky

214 281

176 906

126 104

116 182

Kasičky v kostelích (Sokolov, Krajková, Svatava)

35 263

40 133

27 720

27 901

Tiskoviny (příspěvky za Katolický týdeník, modlitby apod.)

23 603

15 553

26 358

17 651

Příspěvky na pastorační akce (Noc kostelů, pouť, ples, festival)

114 375

89 200

31 250

19 100

Církevní úkony (křty, pohřby, intence)

33 900

26 720

35 450

47 130

Pastorační prostředky k výkonu služby (dary - benzin, telefon)

4 800

5 300

5 206

4 400

Dary

117219

519 948

564 142

76 443

účelové - na opravu farního sálu, okolí fary a oltáře v Krajkové

114 958

198 293

390 311

76 443

Nájmy (pozemky, budovy)

277 605

293 033

292 290

301 415

Dotace

1 200 500

1 304 169

1 027 000

536 954

Na hospodaření v lesích

 

33 649

 

16 954

Kostel Sokolov - restaurování sochy P. Marie

190 000

324 000

200 000

200 000

Kostel Krajková - restaurování oltáře Antonína Paduánského

985 500

704 000

447 000

300 000

Pastorační akce - tábor, festival

     

20 000

Podnikání (peníze za prodej dřeva z farních lesů)

   

726 463

 

Ostatní příjmy (úroky z běžného účtu, paušál a záloha na energie

117 970

116 603

113 095

125 883

         

Náklady

2 502 537

2 431 764

2 656 178

2 566 248

Pastorace (farní akce - např. Noc kostelů, bohoslužebné výdaje)

106 230

84 011

19 780

64 300

Dary odeslané (účelové sbírky, solidární fond, mzdový fond)

130 662

149 972

197 036

537 431

Tisk (tiskoviny, Katolický týdeník, knihy, časopisy, web)

47 155

43 449

41 848

30 641

Náklady vedení (auto, benzin, telefony, mzdy, školení)

36 338,00

32 757,00

35 773

50 521

Provoz farní kanceláře(tonery, počítač, pošta, kanc. potřeby)

9 031

21 532

14 116

29 347

Provozní náklady kostelů a budov

227051

187 428

176 482

190 786

Fara Sokolov (elektřina, plyn, voda, provoz)

53 620

65 716

61 357

50 842

Fara Svatava (elektřina, plyn, odpadu, údržba)

42 706

51 242

49 307

64 462

Kostel Sokolov (elektřina, voda, sr. voda, provoz)

110 525

55 531

47 087,72

47 491,00

Kostel Krajková (elektřina, provoz)

15 069

9 871

10 810

17 364

Kostel Svatava (elektřina, provoz)

5 131,00

5 068

7 920

10 627

Investiční akce

1 887 216

1 871 511

1 909 822

1 506 969

Kostel Krajková (restaurování oltáře sv. Paduánského, kazatelna)

1 178 671

1 185 565

893 708

383 435

Kostel Sokolov (restaurování sochy P. Marie, meditační kaple)

259 954

223 000

487 149

418 598

Fara Sokolov - rekonstrukce farní zahrady

365 520,20

435 337

119 119

173 969

Fara Sokolov – oprava přízemí fary a farního sálu

83 071

22 541

399 561

530 967

Hospodářské náklady

48455

38 876

248 827

118 875

Ostatní (daň z příjmu, daň z nemovitostí, údržba pozemků)

48 455

36 840

35 698

118 875

Ostatní (poplatky za vedení účtu, pohoštění, správ. poplatky)

10 399

2 228

12 494

37 378

         

Hospodářský výsledek

-330 388

252 748

557 328

-989 316

Ekonomická zpráva za rok 2022

 Ekonomika jako indikátor hodnot společnosti

Ekonomické přehledy jistě indikují hodnoty, které společnost hledá a podporuje. U církve jsou těmito hodnotami především aktivity, které podporují důstojnost člověka jako svobodné bytosti putující tímto světem a nacházejícím v Kristu Cestu, Pravdu a Život. Účetní výkaz naší farnosti tak jistě také ukazuje podporu pastoračních oblastí, které tomuto cíli v našich podmínkách přednostně slouží. Je to ale indikátor omezený, protože nevystihuje spoustu energie, kterou farníci jako osoby, věnují službě, která se uskutečňuje na dobrovolné bázi nebo i na rovině finanční, zde ale formou darů, které nejsou ekonomicky vykazovány. S životem církve souvisí i péče o hodnoty, které lidem zprostředkovávají krásu a funkčnost Božího stvoření. Ať už se jedná o přírodu, jejíž uchování vyjadřujeme při péči o polnosti a lesy, nebo kulturní dědictví, které vyjadřujeme péčí o stavební památky. V neposlední řadě také hospodaříme a těmito aktivitami dělanými v intencích udržitelného a celku prospívajícího podnikání, zajišťujeme prostředky, které můžeme věnovat k podpoře oblastí, které samy negenerují zisk. Ekonomický přehled také ukazuje na širší souvislosti – jak je naše farnost svázaná s celou diecézí, potažmo jak přesahuje hranice církve a naší kultury, a jak je také vnímána státem a českou společností.

Celkový finanční obrat

Celkový finanční obrat farnosti za rok 2022 skončil téměř milionovým deficitem. Rozpočet byl od počátku jako deficitní tvořen, protože v době inflace, jsme chtěli dobře využít naspořené prostředky z minulých let a další, už nečekanou událostí bylo to, že veškeré příjmy z podnikání v lesích za rok 2022 nám přišly na účet až počátkem roku 2023. Jednalo se asi o 700 000 Kč, které tedy v příjmové stránce výkazu tímto pádem chybí.

 

Příjmová část finančního výkazu

Z hlediska příjmů je nutné porovnávat příjmy ze sbírek, kasiček, církevních úkonů a účelových darů jako celek, neboť každý rok se finance takto darované farníky nebo jinými dárci přelévají do různých výkazních kolonek. Vidíme-li tyto příjmy jako celek, dá se konstatovat, že každým rokem mírně posilují a nejinak tomu bylo v roce 2022. Jestli toto posilování stačí zahladit důsledky inflace, zatím vidět není, ale zdá se, že ano.

Co se týče státních dotací, v roce 2022 byl zastaven dotační program MK skrze ORP, což se projevilo nižší hodnotou dotací do stavebních akcí asi 500 000 Kč.

A jak bylo řečeno již předchozím odstavci, v roce 2022 chybí v příjmové stránce příjem z podnikání v lesích.

 Nákladová stránka roku 2022

V nákladové stránce výkazu na první pohled překvapí několikanásobně zvýšený odvod v odeslaných darech. Jedná se o Solidární fond, kam se odvádí určité procento příjmů z podnikání v lesích. Protože v uplynulých letech jsme příjmy z lesů z důvodu kůrovce neměli, je odvod z roku 2022 již počítán z příjmů, které farnost z těžby v roce 2022 opět měla. Odvod do tohoto fondu činil téměř 400 000Kč.

Zvýšily se také náklady na provoz farního auta, které jednak potřebovalo nějaké opravy, jednak zdražil benzín a jednak auto také navozilo, oproti minulým letům, palivové dřevo na prakticky celou zimu.

Vzrostly také náklady na provoz farní kanceláře, kam byla pořízena nová tiskárna.

Do nárůstu provozních nákladů budov se začalo již mírně promítat zdražení energií.

 Velké opravy – investiční akce

Co se týče velkých oprav či investic, podařilo se pokračovat v úpravě meditační kaple ve farním kostele (dveře, socha Panny Marie, svatostánek a příprava pro křtitelnici). V Krajkové byla dokončena oprava oltáře sv. Antonína Paduánského a na kazatelnu byly umístěny nové sošky evangelistů.

Na faře v Sokolově jsme dokončili rekonstrukci přízemí včetně farního sálu. Bylo také pokračováno v rekonstrukci farní zahrady.

 Poděkování za finanční dary

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří ekonomicky či jinak farnost v minulém roce podpořili.

Kromě mnoha dárců, kteří farnost podpořili anonymně, bych chtěl poděkovat také těm, o kterých víme, protože svoje dary posílají na farní účet. Jsou to: Kristýna Macková (12 000), Jitka Slaninková (6 000), Oční ambulance MUDr Tomanová (10 000), Edit a Rudolf Tlustých (10 000), Tereza a Jan Miškovských (12 000), a Marta Kašparová (10 000).                                  

                                              S díky Petr Bauchner, farář  


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy