Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
5.11.2022
Datum ukončení:
25.11.2022

logo.jpgNedělní stránka

listopad 2022

    (příští nedělní stránka vyjde 27. 12.)

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2022-11-06.pdf

Slovo faráře

Milí bratři a sestry,

Prozíravost je schopnost prozřít, tedy správně uvidět a rozlišit dobro od zla. Pokud nejsme prozřetelní, jen a jen si škodíme a ničíme život svůj i druhých. Protože pravda je plodem bolestného hledání, Bůh nám posílá svého Syna, aby nám svou zkušeností pomohl cestu života, svobody a lásky najít. Je to Kristus, jeho tělo, co je tím největším znamením. Na Kristově životě vidíme zřetelně, že cestou k životu není uzavřenost do sebe, ale otevřenost, vnímání, že všichni lidé jsou údy jednoho těla. Toto vnímání s sebou nese bolest – Kristova otevřenost je provázena jeho utrpením – ale jen skrze tuto bolest sdílení, dialogu lásky, je život možný. Jinak má své poslední slovo smrt a to chladná, destruktivní.

Naši uzavřenost je třeba léčit. Na poslední Pastorační radě jsme ve společném sdílení konstatovali, jak chřadne náš společný život ve farnosti, jak propadáme pohodlí a nepěstujeme vztahy, společenství, společné akce, jak jsme uzavřeni do sebe. Ale i kolem sebe vidíme, jak si lidé kolem svých domovů staví nevzhledné, vysoké betonové ploty. A v politice se uzavíráme do sebe a propagujeme destrukční hesla „Česká republika na prvním místě“.

Myslet na prvním místě na sebe bez vztahu k druhým je konečná smrt. Myslet na své propojení s druhými lidmi je ale také, podle Kristova vzoru, smrt. Ale jen jedna z těchto smrtí vede k životu. První ze smrtí se mě týká, pokud se na prvním místě snažím svůj život zachránit, druhé smrti se vydávám proto, abych svůj život zachránil. Jakou smrt zvolil Ježíš?  Jakou smrt si zvolím já? Teď, v každém okamžiku už mohu zažívat, zda prožívám smrt, která působí zkázu, nebo smrt, která ve mně probouzí život. Pro kterou z nich se rozhoduji?                                                                      Petr Bauchner

Společná setkání v listopaduPlakaty_Yasinski_OPRAVA.jpg

 • V neděli 6. 11. 2022 proběhne na naší faře od 18:00 koncert mnohým nám známého akordeonisty Aliasandra Yasinského z Běloruska. Aliasandr bude představovat především písně ze svého nového CD "Hlybini", ale určitě zazní i jiné písně. Vstupné je dobrovolné.  Doporučuji si ho poslechnout. Má to "šťávu".                            Sebiš                                                                                   
 • Ve středu 9. 11. se uskuteční ve farním kostele od 15:00 Bohoslužba za bezpečí a budeme slavit mši svatou za zemřelé policisty a zaměstnance PČR.  Tuto akci připravujeme společně s organizací KPA (Křesťanská policejní asociace)
 • Ve čtvrtek 10. 11. prožijeme na faře od 17:30 Večer chval.
 • V neděli 13. 11. budeme o 33. neděli v mezidobí slavit Světový den chudých. Papež František k tomuto dni modliteb za chudé napsal list, který je přístupný na webových stránkách farnosti. Při všech bohoslužbách proběhne sbírka na křesťanská média.
 • Na státní svátek ve čtvrtek 17. 11. nebude mše svatá ve Svatavě ani večerní modlitba na faře.
 • Pátek 18. 11. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby s úmyslem spojit se v modlitbách za oběti sexuálního zneužívání.
 • Povzbuzením na cestě po skončení letošní Doby stvoření může být nový film Okružní list (The Letter, 80 min.), který zprostředkuje setkání s několika lidmi z okrajů světa a s papežem Františkem, který s nimi sdílí názory a hodnoty prezentované v encyklice Laudato si'. Můžeme z něj čerpat naději. Film společně shlédneme a budeme o něm diskutovat na faře ve čtvrtek 24. 11. od 17:30.
 • V týdnu od 13. do 20. listopadu 2022 bude probíhat Týden modliteb za mládež. Vyvrcholením Týdne bude nedělní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit světový den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné modlitbě za mladé.
 • Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle liturgického roku 20. 11.
 • Na slavnost Ježíše Krista Krále budeme slavit od 15:00 mší svatou v Královském Poříčí.

Nenechte si ujít

 • Náboženství pro děti se uskuteční na faře 11., 18. a 25. 11.
 • Z čeho budeme žít? Farní sál Cheb, středa 9. 11. 18:00 – 20:00. Diskuze o modelech ekonomické udržitelnosti farnosti a sboru. Ať už jste byli pro církevní restituce, nebo proti nim, definitivní odluka a s ní ukončení státního příspěvku na provoz církví se blíží. Kam se církve dostaly na cestě k vlastní ekonomické udržitelnosti? Na co a na koho se spoléhají, jak to vidí do budoucna? Jak to nyní funguje a jak by to mělo být? Přijďte si poslechnout, jak se tyto otázky řeší v několika chebských církvích a diskutovat o nich. Promluví zástupci římskokatolické církve, Českobratrské církve evangelické a Církve křesťanská společenství.
 • Sbírka na sdělovací prostředky. Milé sestry a bratři, sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě, ale jsou také významným evangelizačním a pastoračním nástrojem. Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 13. listopadu, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky.              Děkujeme Vám předem za Vaši štědrost. Čeští a moravští biskupovéČervená středa.png
 • Týden modliteb za mládež. V modlitbě za mládež se můžete také spojit prostřednictvím živého vysílání v TV Noe. Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023 najdete zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/220921poselstvi-svateho-otce-frantiska-k-37-svetovemu-dni-mladeze-2022-a-2023
 • Letošní diecézní setkání mládeže nese název „Maria se vydala na cestu a spěchala“. Diecézní setkání mladých s biskupem proběhne 18.–19. listopadu 2022. Více informací a přihlášky na našem webu a FB. Milí rodiče, velice vás prosím, abyste povzbudili své dospívající děti / mladé k účasti na setkání s biskupem, které proběhne v týdnu od 18. do 19. listopadu v Plzni. Vás mladé zvu a moc se na vás těším!                             Váš biskup Tomáš

Oznámení:

 • Po zářijovém záběhovém vysílání bude každé třetí pondělí v měsíci od 20:00 pokračovat pravidelný živý stream plzeňského biskupa Tomáše Holuba nazvaný „LIVE s biskupem“, kterým chce biskup Tomáš být v kontaktu s lidmi zvláště z plzeňské diecéze. Otázky můžete i Vy posílat na adresu live@bip.cz nebo se můžete ptát a reagovat přímo v živém chatu během vysílání na YouTube. Těšíme se na Vaše otázky a reakce. Stálá adresa online pořadu, kde ho i po skončení vysílání naleznete jako záznam, je www.bip.cz/livesbiskupem. Nejbližší termíny pořadu jsou 17. října, 21. listopadu a 19. prosince.
 • Tvořivý BeYOUtifull Třetí adventní víkend (9.–11. prosince 2022) uspořádáme na DCM v Plzni víkend pro holky, který bude zaměřený hlavně na tvořivost. Budeme péct vánoční cukroví, vyrobíme si dárkové taštičky, také nějaké dárky do nich a celý víkend si provoníme kořeněným svařeným džusem (pro zletilé vínem :-D). Víkend je pro všechny holky od 12 do 20 let. Více informací a přihlášky na stránkách DCM.

Charitní život

 • 11.2022 bude v celé ČR probíhat podzimní Potravinová sbírka. Naše Farní charita bude opět sloužit v prodejně Lídl v Sokolově. Nově se zapojila i Farní charita Kraslice, kde budou dobrovolníci sloužit v prodejně Albert v Kraslicích.
 • Dále chci informovat, že se už opět připravujeme na Tříkrálovou sbírku 2023. Kdyby měl náhodou někdo zájem pomoci, či se zúčastnit, budu velice potěšen.                                                                              Sebiš

Další oznámení

 • Farní ples 2023 se uskuteční 10. 2. 2023.

Z poslední pastorační rady

Naše úvodní sdílení na pastorační radě, která se uskutečnila 24. 10., se týkalo toho, co se vnímáme jako současné dění a co očekáváme. Naše největší očekávání je, jak jsme se shodli, v oblasti společenství – communia. Vnímáme jako důležité, abychom využili nejen kostela, ale i otevřené fary k setkávání, které nám v náročné době pomůže vyjít ze svých strachů a uzavřeností k většímu sdílení a společnému kráčení.

Poté jsme pracovali na další ze synodálních inspirací týkající se naslouchání, které vyžaduje otevřenou mysl a srdce, bez předsudků.

V prvním kole sdílení zaznělo:

Abychom mohli naslouchat je třeba

 • Ztišit se v sobě, stále jen neřešit co se děje, ale poslouchat.
 • Upozadit své ego, abych mohl slyšet to co je pro mě nepříjemné slyšet.
 • Náročné je naslouchat, když druzí přicházejí s předsudky, kterými zakrývají svou neschopnost mluvit o vlastní zkušenosti. (stále opakované výtky, jaké přehmaty církev v minulosti udělala).
 • Chybí nám pozitivní zkušenost s nasloucháním, vzájemným dialogem.
 • Někdy druhý čeká na naši dobrou radu, která může být plodem pouze dobrého naslouchání - vnímat to co druhý potřebuje.
 • Problém je rozdělenost našeho srdce mezi své plány a potřeby druhých.
 • Naslouchat dětem je jako život ztratit a nalézt jej.

Z přednesených výpovědí druhých nás nejvíce oslovilo:

 • Naslouchání dítěti (nebát se překročit zažité společenské role, naslouchání od těchto rolí osvobodit)
 • Odstoupit od sebe, pochopit, odpovědět citlivě.
 • Naslouchání není primárně o odpovědích (o řešení problémů).
 • Potřeba být slyšen.

Doporučení pro náš další farní život jsou tato:

 • Podporovat ve farnosti skupiny, kde si lidé naslouchají.
 • Mít zvláštní pochopení pro ty, kteří jsou osamocení (sociálně vyloučení) a potřebují být slyšeni.
 • Určit si meze naslouchání. Každý potřebuje mít sám u sebe definováno, co zvládne a co už je nad jeho síly).

   Drasty.png

Celosvětová síť modlitby s papežem – listopad

Úmysl papeže: Za děti, které trpí.

Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.

Národní úmysl: Za návštěvníky hřbitovů.

Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.

Statistika sokolovské farnosti – říjen 2022

Pohřby: Alena Pospíšilová, Jarmila Kunštátová, Vlasta Lietavcová

Sbírky

2.10.

9.10.

16.10.

23.10.

30.10.

celkem

Svatava

 

6400,-

6000,-

 

6300,-

18 700,-

Krajková

220,-

890,-

800,-

 

725,-

2 635,-

Sokolov

2236,-

2617,-

2081,-

4315,-

3829,-

15 078,-

Kasička

4677,-

 

 

 

 

4677,-

celkem

7 133,-

9 907,-

8 881,-

4 315,-

10854,-

41 090,-

Listopadoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v listopadu svoje narozeniny:

Dědičová Christiana

Fryš Petr

Horychová Marie

Kuchařová Jana

Miškovský Jan

Vlachá Veronika

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb