Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
26.6.2021
Datum ukončení:
10.9.2021

Nedělní stránka

logo.jpg                                                     prázdniny 2021

 

 

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2021-06-27.pdf

 

Milí bratři a sestry,IMG_6447.JPG

přestože se v červenci a srpnu můj pracovní život až zas tolik nemění oproti zbytku roku, přesto tuto dobu prožívám jako něco, na co se celý rok těším, co mi dává jakýsi psychologický předěl a dává mi prožívat zvláštní pocit svobody. Rezonuje tak v mých žilách stále zkušenost z dětství a mládí, kdy jsem s maminkou a sourozenci opouštěl město a celé dva měsíce prožíval na chaloupce na Vysočině. Škola mě nikdy moc nebavila, bral jsem ji jako nutné zlo, ale prázdniny, kdy jsem se mohl svobodně toulat sám přírodou, pro mě byly něčím, co zpětně chápu jako mé hluboké setkání s Bohem skrze krásu, kterou stvořil. A touha po kráse a svobodě, která ve mně jednou zakořenila, mě provází stále.

I vám, bratři a sestry, bych chtěl přát, abyste o prázdninách, více než kdy jindy, měli čas na to být sami  v přírodě.  A být tam dlouho a jakoby nazí, bez mobilů a signálu. V holé přítomnosti, která dovoluje, že se můžeme dotýkat krásy samého bytí.                                                                             Petr Bauchner

 

Pořad bohoslužeb o prázdninách:

Pravidelné bohoslužby doznají během měsíců července a srpna těchto změn:

 • V neděli 29. srpna nebude večerní mše svatá v 17:00 v Sokolově.
 • Ve všední dny nebudou bohoslužby v týdnu 5. 7. – 10. 7,      19.7. – 24. 7,      2.8. –   5. 8.,     23. 8. – 28. 8.,      30.8. –  4. 9.

V tyto dny nebude farář ve farnosti přítomen. V neodkladných záležitostech (pohřby, svátost nemocných)  jej bude zastupovat  P. Bystrík Feranec (tel.:720 512 641) Ve dnech nepřítomnosti faráře bude na faře po většinu dní přítomna farní hospodyně Hana Kodedová (tel.:724 932 501). V naléhavých případech se můžete na faráře obrátit formou sms zprávy (tel.: 608 656 556).

Rozpis bohoslužeb o prázdninách je uveřejněn na farním webu a nástěnkách.

 

Společná prázdninová setkání

 • Neděle 27. 6. je 13. nedělí v mezidobí. V Krajkové oslavíme od 10:30 pouť ke svatým Petru a Pavlovi.
 • Pátek 2. 7. je prvním pátkem v měsíci červenci. Od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 budeme slavit mši svatou s modlitbami za nemocné a svátostí pomazáním nemocných.
 • Od pondělí 5. 7. do soboty 10. 7. bude farář na dovolené u tatínka. Bohoslužby ve všední dny nebudou.
 • Ve čtvrtek 15. 7. proběhne ve farním kostele od 17:30 večer chval.
 • Od pondělí 19. 7. do pátku 23. 7. bude farář na rodinné dovolené v Příchovicích. Bohoslužby ve všední dny nebudou.
 • V sobotu 24. 7. se uskuteční pouť z Kostelní Břízy ke kapli sv. Maří Magdalény na Kamenici, kde bude společná modlitba. Bližší informace budou uvedeny na nástěnce a webu farnosti.
 • V sobotu 24. 7. se sejdeme od 9:00 ve farním kostele na předpoutní úklid.
 • V neděli 25. 7. na svátek sv. Jakuba, apoštola bude ve farním kostele od 17:00 poutní mše svatá a po ní pohoštění na farní zahradě.
 • Pátek 30. 7. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, za změnu našeho smýšlení a životního stylu. Po večerní mši svaté bude eucharistická adorace.
 • Od pondělí 2. 8. do čtvrtku 5. 8. bude mít farář pracovní dovolenou, bohoslužby nebudou.
 • Bohoslužba bude až v pátek 6. 8. ze Svátku proměnění Páně ve farním kostele od 17:00.
 • Ve čtvrtek 12. 8. se sejdeme k večeru chval ve farním kostele od 17:30.
 • V neděli 15. 8. oslavíme Slavnost Nanebevzetí Panny Marie mší svatou ve farním kostele v 8:30. Kromě toho se konná v našem okolí mše svatá na mariánském poutním místě na Chlumu svaté Maří. Na hradě Hartenberk bude mše svatá v 15:00.
 • Pátek 20. 8. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby, za změnu našeho smýšlení a životního stylu. Po večerní mši svaté bude eucharistická adorace.
 • V neděli 22. 8. bude při všech bohoslužbách sbírka na bohoslovce.
 • Od pondělí 23. 8. do soboty 4. 9. bude farář na dovolené v Itálii.
 • V pátek 27. 8. nebude večerní mše svatá ve farním kostele ale na farní zahradě a to od 16:30. Na mši svatou naváže 5. ročník Minifestiválku Farní zahrada (více viz. Nenechte si ujít).
 • Neděle 30. 8. je 22. nedělí v mezidobí. Bohoslužby budou pouze dvě: v 8:30 v Sokolově a v 10:30 v Krajkové.
 • V neděli 29. 8. se od 18:00 uskuteční v krajkovském kostele koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera 2021.
 • Na pátek 10. 9. přesuneme obvyklá setkání prvního pátku. Během dne farář navštíví nemocné a od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření během adorace, po níž bude mše svatá s pomazáním nemocných.

 

Pomoc potřebným

 • Sbírka na pomoc Jižní Moravě po tornádutornádo.png

Jako Farní charita Sokolov a Kraslice, jsme již odeslali dar kolegům z Diecézní charity Brno, kteří v místě pomáhají a organizují pomoc lidem zasaženým  tornádem.

Pokud budete chtít podpořit tuto službu, můžete přispět:

 • Do liturgické sbírky v neděli 4. 7. nebo kdykoliv faráři nebo na faře.
 • na účet Diecézní charity Brno č. 4211325188/6800, variabilní symbol 2002. Přispět je také možné zasláním DMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 na číslo 87 777.                                                              Sebján - ředitel FCH                                                   

Čeští a moravští biskupové jsou duchovně nablízku všem, kteří byli zasaženi ničivých tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku, modlí se za oběti této katastrofy a vyzývají všechny, kdo mohou, aby pomohli s odstraněním následků této pohromy. Podporu nabízí také Diecézní charita Brno, která rovněž vyhlásila mimořádnou sbírku.

 

 • V síti charit nyní propagujeme novou sbírku Naděje se vrátí. Vyhlásila ji Charita Česká republika na pomoc těm, kteří při pandemii covid-19 přišli o někoho blízkého nebo se dostali do vážné situace. Ústředním bodem kampaně je videoklip a stejnojmenná píseň zpěváka Davida Deyla Naděje se vrátí. Cílem akce je získat finance na pomoc rodinám zasaženým pandemií, které mnohdy přišly o živitele nebo je krize těžce zasáhla zdravotně či sociálně. Peníze půjdou z části na přímou pomoc zasaženým a z části do charitních zdravotních a sociálních služeb, které těmto lidem pomáhají. V neposlední řadě chce projekt posluchače a diváky povzbudit a dodat jim tolik potřebnou naději. Vše důležité k této sbírce se dozvíte na její oficiální stránce Naděje se vrátí, nebo na letáčku v kostele.
 • Hledáme nové adoptivní rodiče do programu Adopce na dálku Diecézní charita Plzeň dlouhodobě rozvíjí projekt Adopce na dálku v chudinských oblastech Jižní Ameriky. Smyslem programu je umožnit dětem z potřebných rodin, které nezřídka vypomáhají rodičům v denní obživě, přístup k nezbytnému vzdělávání, a dát jim tak naději vystoupit z kruhu chudoby. Adoptivním rodičem se může stát kdokoli, kdo zvolenému dítěti uhradí příspěvek na vzdělávání, z něhož může být vedle školného a školních potřeb v krajních případech uhrazena i humanitární nebo lékařská pomoc. Přehledně o tomto projektu informuje leták na farní nástěnce.  Bližší informace o rozvojové a humanitární pomoci Diecézní charity Plzeň naleznete na jejím novém webu Humanitární pomoc. S poděkováním Diecézní charita Plzeň.

Nenechte si ujít

 • Farní pouť ke sv. Jakubovi se uskuteční v neděli 25. 7. od 17:00 ve farním kostele v Sokolově. Po mši svaté se sejdeme k posezení na farní zahradě. Pokud přispějete drobným občerstvením, bude to vítáno.
 • Centrum pro rodinu Plzeň pro vás připravilo rodinnou dovolenou na kolech s duchovním doprovodem Petra Bauchnera v termínu 18. – 23. července 2021.Koločava.jpg

Zázemí budeme mít na statku Ferienhof Wiese (Příchovice u Přeštic), ubytování s plnou penzí na pokojích nebo ve vlastním stanu na louce.

Cena: dospělí 2200 Kč (stan: 1300 Kč)
Děti do 12 let: 1600 Kč (stan: 900 Kč)

Co nás čeká? Cyklovýlety po okolí – společenství – adorace – sdílení – tanec – relax – tvoření – deskové hry – jízda na koni – a mnohé další.
Pro více informací kontaktujte 734 649 170 (Petra Koňaříková) nebo mail petra.konarikova@bip.cz

 

 • Pouť k Panně Marii na hrad Hartenberk se uskuteční v neděli 15. 8. od 15:00.

 

 • Farní Zahrada 2021

Tato akce sice proběhne až na konci prázdnin, ale už si zapište termín 27. 8. 2021 od 17:00. na naší farní zahradě. Tento rok vystoupí na festivalu staré známé tváře. Slávek Klecandr přijede se svou novou kapelou Studny samoty. Milovníci písní kapely Oboroh budou jistě nadšeni. Dále nás potěší a snad i roztančí kapela Hrozen z Frýdku. A možná opět přijede gospelový soubor z Plzně Touch of gospel. Ještě není úplně potvrzeno na 100 procent. V případě špatného počasí akce proběhne v našem kostele. A když bude příjemný letní den, užijeme si kromě hudebních vystoupení také stánky tříkrálové kavárničky, dobročinného antikvariátu a nějaké pochutiny z Oázy.

Opět budeme začínat Mší svatou a to v 16.30 hod. To je prozatím vše.

  Přeji radost z Krista, hodně naděje a těším se na setkání Sebiš

 

 • Mezinárodní hudební festival J. C. F. Fischera 2021 -  Pocta Vivaldimu.

29. 8. v 18:00, Krajková, kostel sv. Petra a Pavla,

Orchestrina Pangea, Kateřina Málková – varhany, Tomáš Strašil - violoncello

 

Oznámení

Pan kaplan Bystrík Feranec by měl v příštích 3 letech tvořit kněžské společenství s Petrem Bauchnerem s bydlením na faře v Sokolově. Nebude již ale kaplanem v Sokolově ale bude administrátorem v Chodově a bude pomáhat ve farnosti Kraslice. 

Úmysly apoštolátu modlitby – červenec - za přátelství ve společnosti

Všeobecný úmysl: Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.

Národní úmysl: Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.

Úmysly apoštolátu modlitby – srpen

Všeobecný úmysl: Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu obnovovat se ve světle evangelia.

Národní úmysl:  Děkujeme za prázdniny a dovolené a prosíme za všechny, kdo potřebují oddech; ať přijmou k odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“ (Mt 11,28).

Poděkování za Noc kostelů

Všem účastníkům i organizátorům a sloužícím při Noci kostelů děkují farníci.

Červencoví jubilanti,

kterým můžeme popřát, setkat se s nimi či se za ně pomodlit:

Koliášová Karolína

Koliáš Norbert

Koliáš Šimon

Kuchařová Jiřina

Majoroš Ladislav

Majorošová Jarmila

Slaninková Jitka

    Wolf Karel

Srpnoví jubilanti:

Gardošová Marie Petričáková Petra Tomčík Alexandr ml.
Chuderáková Marie Štiáková Růžena Zahrádková Libuše
Kodedová Anna Tlustý Rudolf  

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy